Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych – warsztat dla bibliotek

W dniach 8– 9 czerwca 2020 roku

Zespół AFBN, przy współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu, zaprasza na szkolenie:

Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych – warsztat dla zarejestrowanych bibliotek

prowadzony przez Lidię Derfert-Wolf, przy współpracy Edyty Strzelczyk.

Projekt Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce (AFBN) realizowany jest od 2001 r. Nadrzędnym celem projektu jest wypracowanie standardów dla bibliotek polskich szkół wyższych poprzez:

   • pozyskiwanie danych w celu opracowania wskaźników funkcjonalności,
   • opracowywanie metody oceny funkcjonowania bibliotek,
   • opracowywanie i publikowanie rocznych raportów,
   • prowadzenie badań porównawczych ze wskaźnikami i standardami funkcjonowania bibliotek zagranicznych,
   • rekomendowanie wskaźników organizatorom bibliotek, twórcom rankingów oraz innym instytucjom i organizacjom.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do dyrektorów bibliotek naukowych i innych osób zajmujących się analizami funkcjonowania jednostek bibliotecznych. Praktyczna umiejętność wykorzystania danych oraz wskaźników pozyskiwanych dzięki udziałowi w projekcie ma istotne znaczenie w kontekście funkcjonowania jednostek, jak również może wspierać proces prognozowania dalszego kierunku ich rozwoju.

Program szkolenia:

8 czerwca 2020
11.30 – 12.00 Kawa
12.00 – 14.00 Informacje ogólne nt. AFBN. Wypełnianie formularza danych statystycznych
14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa
15.00 – 18.00 Funkcja analizowania danych na przestrzeni lat, w porównaniu z uśrednionymi wartościami innych bibliotek

9 czerwca 2020 
9.00 – 10.30 Funkcja analizowania danych – podsumowanie. Korzyści z udziału w AFBN
10.30 – 11.00 Kawa
11.00 – 12.00 Badania satysfakcji użytkowników w ramach AFBN – organizacja badań ogólnopolskich w 2021 r.
12.00 – 13.00 Obiad

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Termin: 8-9.06.2020 r.
Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
ul. Ratajczaka 38/40
sala 82

Koszt uczestnictwa: 150 zł.

ZGŁOSZENIA:
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie własnego laptopa, przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego poprzez system rejestracji elektronicznej oraz uiszczenie opłaty na numer konta, który przesłany zostanie w mailu potwierdzającym przyjęcie na szkolenie. O przyjęciu decydowała kolejność przesyłania zgłoszeń. 

Liczba miejsc została wyczerpana. Dziękujemy Państwu za liczne zgłoszenia.

Wszelkie informacje można uzyskać, pisząc na adresy e-mail: sandraz@amu.edu.pl lub a.dodot@amu.edu.pl oraz telefonicznie: (61) 829 38 20, (61) 829 38 78.

Loading...
Skip to content