Wypożyczalnia

61-816 Poznań, ul.Ratajczaka 40 (wejście w bramie) 
tel. 61 829 38 51 
e-mail: wypoz.bu@amu.edu.pl

Godziny otwarcia od 16 września 2019 do 30 czerwca 2020 

poniedziałek – piątek  9.00–20.00
sobota                           10.00–17.00
niedziela                        nieczynne

poniedziałek – piątek
od godziny 9.00 do 20.00

sobota
od godziny 10.00 do 17.00

w Bibliotece Uniwersyteckiej uruchomiono usługę składania zamówień i rezerwacji drogą elektroniczną. Można tego dokonać w katalogu on-line (WebPAC) – dla pozycji, przy których widnieje przycisk „Zamów” bądź „Zarezerwuj”. 

Jednocześnie informujemy, że w celu złożenia ważnego zamówienia bądź rezerwacji należy wybrać lokalizację odbioru odpowiednią do lokalizacji egzemplarza. Wybranie złej lokalizacji odbioru spowoduje niezrealizowanie zamówienia. 

Książki z Biblioteki Instytutu Historii mogą wypożyczać pracownicy naukowi i studenci Instytutu Historii oraz z innych instytutów na Wydziale Historycznym UAM.
Pozostali czytelnicy korzystają ze zbiorów tej Biblioteki wyłącznie na miejscu. 

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych biblioteki zamiejscowe mogą składać zamówienia jedynie na książki z księgozbioru magazynowego Biblioteki UAM, które posiadają aktywny przycisk „Zamów”. 

Elektroniczne przypomnienia są rozsyłane na 7 oraz 3 dni przed datą zwrotu książek, zaś monity 7, 14 i 21 dni po terminie zwrotu książek. Trzeci, ostateczny monit – zablokuje konto czytelnika do czasu uregulowania zaległości.

Wysyłanie elektronicznych przypomnień i monitów jest całkowicie bezpłatne. Aktualizacji adresu email, na który będą przychodziły wiadomości można dokonać zdalnie w Koncie czytelnika, w katalogu on-line.

Wraz z początkiem roku akademickiego 2011/2012, wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, w Bibliotece Uniwersyteckiej uruchomiliśmy możliwość zdalnego regulowania opłat karnych. 
W celu sprawdzenia i opłacenia kary za pośrednictwem bankowości elektronicznej, karty kredytowej lub tradycyjnego przelewu bankowego należy wejść na swoje elektroniczne konto czytelnika w katalogu on-line, przycisnąć przycisk: Sprawdź i opłać karę w Bibliotece Uniwersyteckiej za pośrednictwem bankowości elektronicznej i postępuj zgodnie ze wskazówkami. 

Księgozbiór Wypożyczalni Miejscowej  to licząca ok. 74 tys. tomów  kolekcja podręczników i tekstów źródłowych w wolnym dostępie do półek, przeznaczona dla studentów.

Z Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej mogą korzystać:

  • pracownicy i studenci UAM,
  • nauczyciele akademiccy i studenci innych szkół wyższych Poznania (jeśli uczelnie te posiadają właściwe uzgodnienia z BU),
  • pracownicy naukowi Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Zachodniego,
  • pracownicy nauki będący na emeryturze lub rencie,
  • wyjątkowo inni zainteresowani (po wpłaceniu kaucji).

Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej korzysta się za pośrednictwem nowocześnie zorganizowanej i skomputeryzowanej wypożyczalni. Aby sprawnie poruszać się w niej, należy zapoznać się z poniższymi informacjami. 

Do zapisu są niezbędne:

  • dla pracowników i studentów UAM – dowód osobisty oraz odpowiednio legitymacja studencka bądź służbowa,
  • dla pracowników i studentów innych uczelni, dodatkowo, aktualna karta biblioteczna wystawiona przez uczelnię macierzystą.

Przed wejściem na salę z księgozbiorem przy stanowiskach Wypożyczalni dokonuje się zapisów, wystawia karty i uaktywniania konta biblioteczne. 

Wszystkie książki z księgozbioru dydaktycznego Wypożyczalni BU są zarejestrowane w bazie komputerowej, dostępnej dla Czytelników. Instrukcje korzystania z bazy znajdują się przy komputerach. 

O usytuowaniu działów głównych informuje tablica przy wejściu. Proszę zwrócić uwagę na kolory, za pomocą których są oznaczone regały i książki w poszczególnych działach. 

Przed wejściem na salę z księgozbiorem należy skorzystać z szatni – po wrzuceniu monety (2 zł) w szafkach odzieżowych można bezpiecznie zostawić wierzchnie okrycie, torby i torebki. Na salę wchodzimy po zabraniu koszyka, sprawdzeniu stanu konta oraz pozostawieniu u dyżurującego bibliotekarza legitymacji studenckiej i karty bibliotecznej. 

Podręczniki z księgozbioru dydaktycznego Wypożyczalni BU zabieramy samodzielnie z półek. Książki są ustawione alfabetycznie wg nazwisk autorów lub pierwszego słowa tytułu (w przypadku materiałów posiadających więcej niż czterech autorów). 

Zabrane podczas przeszukiwań niepotrzebne książki należy odłożyć na wolną półkę w środkowym regale każdego rzędu. 

Aby ułatwić poszukiwania, na szczytach regałów umieszczono alfabetyczne wykazy książek. Na półkach można znaleźć książki oklejone tęczową nalepką – są to pojedyncze egzemplarze najnowszego wydania każdego podręcznika. Tych książek nie można wypożyczyć do domu. Można je przejrzeć i na miejscu wykonać kserokopię interesującego fragmentu. 

Przed opuszczeniem sali z księgozbiorem, należy zarejestrować wypożyczenia. Wypożyczenie polega na powiązaniu kodu paskowego Państwa karty bibliotecznej z kodem wypożyczanej książki. Zgodnie z regulaminem, przed opuszczeniem wypożyczalni należy sprawdzić w komputerze stan swojego konta i zgłosić ewentualne zastrzeżenia. Żadna reklamacja, składana w późniejszym terminie, nie będzie przyjmowana. 

Aby wypożyczyć książkę ze zbioru głównego BU, należy skorzystać z katalogu on-line i zamówić interesującą pozycję elektronicznie. Książek, których nie ma w bazie komputerowej, należy szukać w katalogu tradycyjnym – kartkowym (gmach główny, I piętro, pok. 140) – zamawia się je na rewersie, który pozostawia się u dyżurnego bibliotekarza. 

Pamiętaj! Nie zamawiaj książek wydanych przed rokiem 1970! W naszej bibliotece można korzystać z nich tylko na miejscu w czytelniach. 

Zamówione pozycje, ze względu na konieczność wprowadzenia ich do bazy komputerowej, odbiera się po upływie 2–3 dni w Wypożyczalni BU. 

Zapamiętaj termin zwrotu książek! Studenci UAM mogą wypożyczać podręczniki na okres 90 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej – 30 dni każda. Po tym terminie komputer nalicza karę w wysokości 0,30 zł od wypożyczonego tomu za każdy dzień zwłoki. Książki można wypożyczać ponownie dopiero po uregulowaniu kary. 

Jeśli zastosują się Państwo do naszych wskazówek, korzystanie z nowej Wypożyczalni BU będzie łatwe i przyjemne. W przypadku trudności zawsze można liczyć na pomoc dyżurującego bibliotekarza! 

Loading...
Skip to content