Baza Wiedzy UAM

Kontakt

Zespół ds. Zarządzania Bazą Wiedzy UAM

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
ul. Ratajczaka 38/40

61-816 Poznań

e-mail: omega@amu.edu.pl

 

Baza Wiedzy UAM

to system ewidencji dorobku naukowego pracowników i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Baza funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie Omega-Psir. Jest to rozwiązanie typu Current Research Information System (CRIS), które zostało stworzone przez zespół Politechniki Warszawskiej w ramach projektu SYNAT. Wejście 

Zarządzenie nr 8/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 9 września 2020 roku 

Loading...
Skip to content