Aktualności

MIT I RZECZYWISTOŚĆ. Wolnomularstwo polskie w literaturze i dokumentach.

Instytut Sztuka Królewska w Polsce oraz Stowarzyszenie Wielki Wschód Polski zapraszają na finisaż wystawy 13.12, godz.17.00 do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Tomasz Szmagier - autor i kurator wystawy opowie o najciekawszych eksponatach związanych z wolnomularstwem. Wstęp wolny.

Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu zaprasza na wykład "Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu" z cyklu wykładów otwartych z okazji 100-lecia UAM i BU, który odbędzie się 12 grudnia, o godzinie 17.30 w Czytelni Zbiorów Specjalnych i Regionalnych (III p.).

Wykład wygłosi dr hab. Rafał Wójcik, kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych BU oraz Pracowni Starych Druków. Wykład Rafała Wójcika poświęcony będzie najskryciej przechowywanej, najniezwyklejszej i najcenniejszej części kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – zbiorom specjalnym.

Prelekcja podzielona zostanie na cztery części – w pierwszej, w bardzo zwięzłej formie, padnie kilka słów o tym, czym właściwie był kiedyś, a czym jest dziś fragment kolekcji biblioteki określany tym terminem. W części drugiej, równie zwięźle, padnie kilka słów o tym, jak przekształcała się struktura oddziału zbiorów specjalnych na przestrzeni ostatnich stu lat istnienia uniwersyteckiej książnicy (i dlaczego się zmieniała). Część trzecia skupi się na teraźniejszości – prelegent opowie, jakie kategorie zbiorów wchodzą w skład oddziału obecnie, jaka jest ich charakterystyka oraz jakie cele przyświecają kustoszom-strażnikom poszczególnych pracowni. Na koniec wreszcie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy zbiory specjalne w bibliotekach uniwersyteckich są w ogóle do czegoś potrzebne.

Wernisaż

Autobiografia

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu serdecznie zapraszają
od 7 grudnia 2018 do 17 stycznia 2019
na wystawę prac
Wisława Napierały „Autobiografia”
Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. F. Ratajczaka 38/40. Wstęp wolny.

W związku z pracami remontowymi w magazynach niedostępne są sygnatury:

 • wznowienie planowane w 2 połowie grudnia:
  299 551 – 300 000 
  438 001 – 438 224
  1 217 601 – 1 217 605 
 • wznowienie planowane w styczniu 2019 r.
  700 001 – 740 000 
  770 001 – 790 000 
  795 001 – 796 640
  798 001 – 798 130 

Za utrudnienia przepraszamy.

Dostęp do baz i e-czasopism z komputerów domowych mają pracownicy oraz studenci UAM(stacjonarni i zaoczni), posiadający elektroniczną kartę biblioteczną. Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz PIN. PIN to 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130).

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@amu.edu.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania ze zbiorów biblioteki – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i umowy łączącej Panią/Pana z administratorem w sprawie korzystania z bibliotek poznańskich instytucji naukowych będących Fundatorami Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, tj.: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteki Raczyńskich,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
   1. upoważnieni pracownicy biblioteki,
   2. upoważnieni pracownicy Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych,
   3. fundatorzy Fundacji i ich pracownicy w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach zawartej z Panią/Panem umowy,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa i niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze świadczonych na Państwa rzecz usług,
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może ograniczyć zakres świadczonych przez bibliotekę usług.
Loading...