Aktualności

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@amu.edu.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania ze zbiorów biblioteki – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i umowy łączącej Panią/Pana z administratorem w sprawie korzystania z bibliotek poznańskich instytucji naukowych będących Fundatorami Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, tj.: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteki Raczyńskich,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
   1. upoważnieni pracownicy biblioteki,
   2. upoważnieni pracownicy Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych,
   3. fundatorzy Fundacji i ich pracownicy w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach zawartej z Panią/Panem umowy,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa i niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze świadczonych na Państwa rzecz usług,
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może ograniczyć zakres świadczonych przez bibliotekę usług.

Dostęp do baz i e-czasopism z komputerów domowych mają pracownicy oraz studenci UAM(stacjonarni i zaoczni), posiadający elektroniczną kartę biblioteczną. Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz PIN. PIN to 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130).


 

Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych

instytucja zarządzająca siecią bibliotek akademickich

ogłasza konkurs na stanowisko PREZESA ZARZĄDU FUNDACJI

więcej »

Do 31 sierpnia

Zapraszamy serdecznie na wystawę: „Rektorzy Almae Matris Posnaniensis 1919-2019. Część II: 1941-1981” oraz wykład prof. dra hab. Grzegorza Łukomskiego, „W obronie nauki i polskości. Uniwersytet Poznański w latach 1940-1956”. 

Więcej»

Zapraszamy do Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu  na wystawę

/alef zero/ – אo

Pawła Franciszka Jaskuły

Wystawa potrwa do 30 września br.

Więcej »

UWAGA!

Testujemy menedżera bibliograficznego Citavi. Organizuj wiedzę!

Więcej »

Loading...