Aktualności

 

Las

fotografie: Roman Rogoziński

wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

13 września-13 listopada 2018

Wstęp wolny. Więcej…

Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej,

dr Maciej Kowalczyk oraz Maciej Ziąbka zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy

„Żołnierze kajzera w przededniu powstania wielkopolskiego…Niemiecki garnizon w Poznaniu podczas I wojny światowej 1914-1918”.

Otwarcie odbędzie się 14 września 2018 roku o godz.17.00

w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka 38/40 w Poznaniu.

Wystawa będzie prezentowana do 13.11.2018 r.

Uroczystość otwarcia uświetni wykład dra Macieja Kowalczyka na temat:  „Niemiecki garnizon w Poznaniu podczas I wojny światowej 1914-1918”.

Eksponaty pochodzą ze zbiorów dra Macieja Kowalczyka i Macieja Ziąbki.

 

Żołnierze kajzera w przededniu powstania wielkopolskiego

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera i Fundacja „Jak podanie ręki”

zapraszają na spotkanie z prof. UKSW dr. hab. Grzegorzem Łęcickim.

Tematem będzie twórczość literacka Romana Brandstaettera i ks. Zdzisława Peszkowskiego oraz wartości, którymi żyli – wiara, patriotyzm, wychowanie ku wolności.

Spotkanie odbędzie się 17 września 2018, o godz.17.00. 

w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, sala 82.

 

Dyskusyjny Klub Książki zaprasza

Dyskusyjny Klub Książki / Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu zaprasza na pierwsze po wakacjach spotkanie!

Spotykamy się 24 września (poniedziałek) o godz. 16:30 w Czytelni Zbiorów Specjalnych wokół książki Mai Lunde "Historia pszczół". Do zobaczenia!

Library Connect Poznań 2018

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i firma Elsevier zapraszają na Seminarium zorganizowane w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniami w zakresie rozwiązań wzmacniających rolę biblioteki w uczelni. III edycja cyklu będzie poświęcona zagadnieniom związanym z ewaluacją nauki i ustawą 2.0, w kontekście jej wpływu na biblioteki i zarządzanie czasopismami naukowymi. Jedna z sesji jest dedykowana otwartej nauce i będzie dotyczyć repozytoriów instytucjonalnych i zintegrowanych systemów zarządzania informacją naukową.

Seminarium odbędzie się Poznaniu w dniach 13-14 listopada 2018.

Program obejmuje prelekcje i warsztaty. Rejestracja do  Więcej»

Zapraszamy do Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu  na wystawę

/alef zero/ – אo

Pawła Franciszka Jaskuły

Wystawa potrwa do 30 września br.

Więcej »

Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Logo

W związku z pracami remontowymi w magazynach niedostępne są sygnatury:

299 551 – 300 000 
438 001 – 438 224 

700 001 – 740 000 
770 001 – 790 000 
795 001 – 796 640
798 001 – 798 130

1 217 601 – 1 217 605

Prawdopodobny termin wznowienia realizacji przewidziany jest na wrzesień br.

Dostęp do baz i e-czasopism z komputerów domowych mają pracownicy oraz studenci UAM(stacjonarni i zaoczni), posiadający elektroniczną kartę biblioteczną. Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz PIN. PIN to 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130).

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@amu.edu.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania ze zbiorów biblioteki – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i umowy łączącej Panią/Pana z administratorem w sprawie korzystania z bibliotek poznańskich instytucji naukowych będących Fundatorami Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, tj.: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteki Raczyńskich,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
   1. upoważnieni pracownicy biblioteki,
   2. upoważnieni pracownicy Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych,
   3. fundatorzy Fundacji i ich pracownicy w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach zawartej z Panią/Panem umowy,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa i niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze świadczonych na Państwa rzecz usług,
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może ograniczyć zakres świadczonych przez bibliotekę usług.

UWAGA!

Testujemy menedżera bibliograficznego Citavi. Organizuj wiedzę!

Więcej »

Loading...