Aktualności

Zasoby online - nowości

ProQuest Central, Dissertations &Thesis Full Text

Zapraszamy do korzystania z testowego dostępu
do 31 stycznia 2022

Zachęcamy do korzystania z bazy publikacji  ProQuest Central oraz PQ Dissertations&Thesis Full Text.  W bazie ProQuest Central znajduje się ponad 11.000 tytułów czasopism naukowych, książek, raportów, recenzji, dokumentów i tekstów źródłowych z zakresu m.in. nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych i medycznych. 
ProQuest Dissertations and Theses zawiera ponad 1,4 mln rozpraw doktorskich z całego świata w latach 1861 -2021.  Baza będzie dostępna do 31 stycznia 2022.

JSTOR Archive - Artstor - Primary Source

Rozszerzony dostęp do JSTOR Archive, Artstor i Primary Source do zasobów nielicencjonowanych przez UAM do 30 czerwca 2022

Loading...
Skip to content