Zarządzanie informacją i bazami danych w humanistyce

Szkolenia z zakresu e-learningu dla kadr dydaktycznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w ramach projektu „UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” nr POWR.03.05.00-00-Z303/17-00 . Obszar 1: e-learning. Kursy 2. 1. Zarządzanie informacją i bazami danych w humanistyce,  2.2. Information and databases management in the Humanities. Projekt rozpoczął się 1.03.2018 i będzie realizowany do 28.02.2022.

Zarządzanie informacją i bazami danych w humanistyce. Kurs e-learningowy.

Liczba godzin: 20 h, link

Celem kursu jest zdobycie umiejętności w zakresie budowania efektywnych strategii wyszukiwania informacji w zasobach naukowych, kształcenie kompetencji informacyjnych w celu dokonywania syntezy, oceny zasobów i zarządzania bibliografią przy użyciu zautomatyzowanych programów. Zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat prawa autorskiego, zjawiska plagiatu i autoplagiatu. Uczestnicy zapoznają się z nowymi modelami komunikacji naukowej, otwartym rozpowszechnianiem wyników badań, rozwoju współpracy między uczonymi w zakresie narzędzi bibliometrycznych, komunikacyjnych i bibliograficznych. Kurs składa się z 4 tematów z prezentacjami i zadaniami praktycznymi:

  • 1. Otwartość w nauce
  • 2. Elektroniczne zasoby naukowe
  • 3. Programy do zarządzania bibliografią
  • 4. Bazy bibliograficzno-abstraktowe: Web of Science, Scopus. Indentyfikator ORCID

Uczestnik programu otrzymuje punkty podczas przeglądania prezentacji oraz za wykonane zadania. W celu ukończenia kursu należy przejrzeć 5 prezentacji i zapisać minimum 5 zadań. W kursie można zdobyć maksymalnie 70 pkt. Zapraszamy do kontaktu z osobami prowadzącymi poszczególne tematy oraz do zdawania pytań na forum dyskusyjnym. Podczas trwania kursu będą odbywały się konsultacje na miejscu w Bibliotece Uniwersyteckiej po ustaleniu terminu z grupą lub indywidualnie wg potrzeb. Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymują zaświadczenie w Bibliotece Uniwersyteckiej. 

Harmonogram III edycji 2021:

  • Kurs realizowany online: 2-28 listopada 2021
  • Podczas trwania kursu będą odbywały się konsultacje na miejscu w Bibliotece Uniwersyteckiej po ustaleniu terminu z grupą lub indywidualnie wg potrzeb.
  • Koordynator w Bibliotece Uniwersyteckiej: Oddział Informacji i Transferu Wiedzy, mgr Żaneta Szerksznis
Loading...
Skip to content