Zaczęło się od Ilse Aichinger 1921–2021

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia wystawy

Zaczęło się od Ilse Aichinger 1921–2021

11 maja – 10 czerwca 2023
 

Ośrodek Kultury Austriackiej – Biblioteka Austriacka UAM, Galeria BUP

Ilse Aichinger (1921–2016), austriacka poetka i pisarka, swoim debiutem literackim w 1945 roku – esejem „Das vierte Tor” (Czwarta brama) – po raz pierwszy w literaturze austriackiej poruszyła tematykę obozów koncentracyjnych. Później wielokrotnie wypowiadała się krytycznie o panującej w Austrii po 1945 roku kulturze wypierania trudnej historii

Wedle opinii Hansa Weigla powojenna literatura austriacka zaczęła się od Ilse Aichinger. Przez ponad sześć dziesięcioleci Aichinger należała do najważniejszych przedstawicieli współczesnej literatury niemieckojęzycznej. 1 listopada 2021 roku ona i jej siostra-bliźniaczka Helga skończyłyby sto lat.

Z tej okazji powstała wystawa, ukazująca drogę życiową i twórczość tej wielkiej austriackiej autorki, raz po raz odnosząca się również do jakże odmiennej historii jej siostry, która w 1939 roku musiała schronić się przed nazistami w Anglii i została później artystką plastyczką. Dzieło ich obu przybierało niejednokrotnie postać dialogu. Wystawa jest prezentowana na 16 roll-upach w języku polskim.

Kuratorzy wystawy: Christine Ivanovic, Sugi Shindo
Projekt planszy otwierającej: Aya Shindo na podstawie zdjęć będących w posiadaniu Adolfa Opla
Oprawa graficzna: Manfred Thumberger / www.selenoart.com (Jacek Malinowski dla Austriackiego Forum Kultury w Warszawie)
Tłumaczenie na polski: Jacek St. Buras
Redakcja polskich tekstów: Monika Gromala
Produkcja: Austriackie Ministerstwo Spraw Europejskich i Zagranicznych, Austriackie Forum Kultury w Warszawie (wersja polska).

Fot. Joanna Błoch

Loading...
Skip to content