XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2023

XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

08 –15 V 2023

Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza, zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. 

Tegoroczne hasło TB brzmi „Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA” 

Biblioteka jest jak przyjaciel, z którym dobrze spędza się czas. Każdy może znaleźć w niej coś ciekawego dla siebie. Może to być naukowa odpowiedź na jakieś zawiłe pytanie z dowolnej dziedziny lub odwrotnie – fantazyjny i nieoczywisty świat zawarty w książce lub w grze.

Oferta Biblioteki jest różnorodna i dostosowana do wielu potrzeb. To dlatego Bibliotekę można nazwać Moją, Twoją, Naszą i się z nią utożsamiać. Autorką hasła „Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!” jest Jolanta Poważyńska z Koła SBP w Wałbrzychu.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu z okazji XX Tygodnia Bibliotek zaprasza na wydarzenia:

8 maja (poniedziałek)

08:00, Msza św. w intencji Bibliotekarzy – kościół pw. św. Marcina

13:00, Uroczyste rozpoczęcie obchodów TB – hol główny

Otwarcie wystawy – Biblioteki świata w obiektywie pracowników BUP

Wystawa szklakiem bibliotek, najchętniej odwiedzanych przez bibliotekarzy w trakcie wyjazdów wakacyjnych, służbowych i studyjnych Erasmus +. Prezentuje ponad 100 zdjęć z archiwów prywatnych. Inauguruje XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2023. 

Wernisaż odbył się 8 maja, godz. 13.00

Wystawa czynna: 8-31 maja 2023, hol główny

Kuratorka: Żaneta Szerksznis
Opracowanie graficzne: Joanna Błoch, Jakub Skutecki
Fotorelacja: Joanna Błoch, Joanna Fechner, Sylwester Drabczyk

13:30, Biblioteczny monolog, czyli o żywocie bibliotekarza słów kilka – hol główny

13:00, Dlaczego Szwedzi nie oddadzą „naszego” Kopernika? Czyli rzecz o migracjach księgozbiorów historycznych, dążeniach rewindykacyjnych i międzynarodowych badaniach proweniencyjnych – wykład dr Alicji Szulc

Czytelnia NOVA. Wstęp wolny

Fot. Joanna Błoch

13:00, Bardziej zaszczytny niż Order Podwiązki – fartuszek jako element stroju wolnomularskiego – wykład Karoliny Tomczyk-Kozioł

Podczas prelekcji połączonej z pokazem stroju wolnomularskiego omówione zostaną jego najważniejsze elementy, ich symbolika oraz odniesienia do idei i filozofii ruchu.

Czytelnia NOVA. Wstęp wolny

Fot. Joanna Błoch

13:00, otwarcie wystawy "Zaczęło się od Ilse Aichinger 1921–2021"

Ośrodek Kultury Austriackiej – Biblioteka Austriacka UAM, Galeria BUP

11 maja -10 czerwca 2023

Ilse Aichinger (1921–2016), austriacka poetka i pisarka, swoim debiutem literackim w 1945 roku – esejem „Das vierte Tor” (Czwarta brama) – po raz pierwszy w literaturze austriackiej poruszyła tematykę obozów koncentracyjnych. Później wielokrotnie wypowiadała się krytycznie o panującej w Austrii po 1945 roku kulturze wypierania trudnej historii. Wedle opinii Hansa Weigla powojenna literatura austriacka zaczęła się od Ilse Aichinger. Przez ponad sześć dziesięcioleci Aichinger należała do najważniejszych przedstawicieli współczesnej literatury niemieckojęzycznej. 1 listopada 2021 roku ona i jej siostra-bliźniaczka Helga skończyłyby sto lat.

Z tej okazji powstała wystawa, ukazująca drogę życiową i twórczość tej wielkiej austriackiej autorki, raz po raz odnosząca się również do jakże odmiennej historii jej siostry, która w 1939 roku musiała schronić się przed nazistami w Anglii i została później artystką plastyczką. Dzieło ich obu przybierało niejednokrotnie postać dialogu. Wystawa jest prezentowana na 16 roll-upach w języku polskim.

Kuratorzy wystawy: Christine Ivanovic, Sugi Shindo
Projekt planszy otwierającej: Aya Shindo na podstawie zdjęć będących w posiadaniu Adolfa Opla
Oprawa graficzna: Manfred Thumberger / www.selenoart.com (Jacek Malinowski dla Austriackiego Forum Kultury w Warszawie)
Tłumaczenie na polski: Jacek St. Buras
Redakcja polskich tekstów: Monika Gromala
Produkcja: Austriackie Ministerstwo Spraw Europejskich i Zagranicznych, Austriackie Forum Kultury w Warszawie (wersja polska).

Fot. Joanna Błoch

Loading...
Skip to content