Wystawa książek podsumowująca 40 lat działalności Instytutu Kulturoznawstwa UAM​

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Instytut Kulturoznawstwa UAM

serdecznie zaprasza

22 września 2017 r. o godz. 13.15

na otwarcie wystawy

„Wystawa książek podsumowująca 40 lat działalności Instytutu Kulturoznawstwa UAM”

Projekt towarzyszy III Zjazdowi Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i konferencji 
pt. „Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie”

Instytut Kulturoznawstwa UAM wystawa

Na wystawie podsumowującej 40 lat działalności Instytutu Kulturoznawstwa UAM prezentowane są wybrane publikacje stanowiące dorobek jego pracowników. Kryterium tej selekcji było pokazanie szerokiego spektrum zainteresowań badawczych, podejmowanych tematów oraz stałych wysiłków mierzenia się z wyzwaniami dla badaczy kultury ze strony filozofii i innych nauk oraz samej rzeczywistości kultury. Poza tym, na wystawie są przywołane we wspomnieniach postacie odeszłych już twórców i pracowników Instytutu, wciąż jednak obecnych dzięki swoim dokonaniom.

Zdjęcia: dr Jacek Zydorowicz
Loading...
Skip to content