Baza Wiedzy UAM

Kontakt
Zespół ds. zarządzania Bazą Wiedzy UAM
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 Poznań
tel. 61 829 38 41 lub 49

e-mail: omega@amu.edu.pl

 

Baza Wiedzy UAM

to system ewidencji dorobku naukowego pracowników i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Baza funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie Omega-Psir. Jest to rozwiązanie typu Current Research Information System (CRIS), które zostało stworzone przez zespół Politechniki Warszawskiej w ramach projektu SYNAT. Wejście 

Zarządzenie nr 8/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 9 września 2020 roku 

Loading...
Skip to content