Zapytaj bibliotekarza

Ask a librarian

If you have any questions concerning the University Library’s services, please send an email into zapytajbibliotekarza@amu.edu.pl. A reply to your question will be sent also by an e-mail.

Blog Biblioteki Uniwersyteckiej link

Serwis 

Zapytaj bibliotekarza

 

Zapytaj bibliotekarza to serwis zdalnej łączności z zespołem pracowników biblioteki. Naszą misją jest dostarczanie Państwu pewnej i pełnej informacji oraz oczekiwanej pomocy w możliwie najkrótszym czasie. 

Zespół Zapytaj bibliotekarza udziela informacji również na miejscu w Punkcie Informacyjnym na parterze.

Godziny pracy:

  10.00 – 18.00 (poniedziałek-piątek)

Tel. komórkowy: 519 340 572

Tel. stacjonarny: 61 829-3872

e-mail: zapytajbibliotekarza@amu.edu.pl


Najczęściej zadawane pytania:

Pracownicy naukowi, doktoranci i studenci uczelni zrzeszonych w Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, pracownicy naukowi Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Zachodniego oraz uczelni szkół wyższych Poznania, jeśli uczelnie te posiadają właściwe uzgodnienia z Biblioteką Uniwersytecką. Zapisów dokonuje się w Wypożyczalni BU (wejście w bramie). 

Studenci uczelni, które nie należą do PFBN, licealiści i wszystkie osoby pełnoletnie. Zapisów dokonuje się w Punkcie Informacyjnym (hol Biblioteki). Warunkowo studenci uczelni spoza PFBN i osoby pełnoletnie mogą wypożyczać kaucyjnie.

Wypełniona „Deklaracja Czytelnika BU”, dowód osobisty lub paszport, potwierdzenie wniesionej opłaty oraz aktualna legitymacja studencka (studenci).

Tak. Usługa iPAK – elektronicznego zapisu do systemu biblioteczno-informacyjnego UAM dostępna jest dla pracowników, studentów UAM, jak i dla wszystkich zainteresowanych korzystaniem z tradycyjnych oraz elektronicznych zasobów i usług bibliotecznych.

W katalogu elektronicznym w Bibliotece lub w Internecie pod adresem lib.amu.edu.pl. Po wybraniu opcji Konto czytelnika należy wpisać numer swojej karty (lub ELS) i PIN.

Do Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy, pok. 65.  Tel. 61 829 38 42, – 3866

Poszukiwaną publikację można odnaleźć przez Multiwyszukiwarkę zasobów naukowych UAM, która rejestruje zasoby elektroniczne (z subskrypcji i open access) oraz  zasoby drukowane UAM z katalogu online.

Nie, są tam tytuły, które zaczęły wpływać do Biblioteki od stycznia 1999 roku oraz około 20% pozostałych zbiorów. Prace nad skomputeryzowaniem całego katalogu nadal trwają, dlatego warto poszukiwaną publikację sprawdzić w zdigitalizowanym katalogu kartkowym DIGIT CARDS .

Książki z magazynu zamawia się w katalogu elektronicznym przy wybranym egzemplarzu książki przez przycisk: Zamów/Zarezerwuj. Zamówienia magazynowe z katalogu elektronicznego realizuje się 15 minut po pełnej godzinie. 

Natomiast zdigitalizowany katalog kartkowy umożliwia zamówienie książki do czytelni tego samego dnia.

Książki zamówione do wypożyczenia do domu należy odebrać w Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej w ciągu 7 dni.

Nie wypożycza się czasopism, książek wydanych przed 1970 r. (w przypadku pracowników nauki dzieł wydanych przed rokiem 1918) oraz materiałów cennych. 

Książki z magazynu do czytelni zamawia się w katalogu elektronicznym, przy wybranym egzemplarzu książki przez przycisk – Zamów/Zarezerwuj.

Czasopisma z magazynu zamawia się na zakładkach dwuczęściowych, na których podaje się sygnaturę z katalogu online lub kartkowego. Wypełnione zakładki wrzuca się do skrzynki znajdującej się na biurku dyżurnego w czytelni. Każda czytelnia posiada inne zakładki.

Zamówienia z magazynu są realizowane od poniedziałku do piątku co pół godziny, a w soboty co godzinę. Po materiały należy zgłosić się w ciągu 3 dni. Można je rezerwować na okres do dwóch tygodni.

Prace magisterskie są gromadzone w bibliotekach wydziałowych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza prowadzi Archiwum Prac Dyplomowych od 2013 r.  Drukowane prace doktorskie do 2009 roku udostępnia się w czytelniach BU, nie ma jednak możliwości kserowania fragmentów tych prac. Prace magisterskie i doktorskie (1996-2009) wyszukuje się i zamawia do czytelń w katalogu elektronicznym.

Natomiast prace doktorskie po 2010 roku są archiwizowane w wersji cyfrowej w Repozytorium AMUR. 

W Bibliotece w holu i w czytelniach dostępne są samoobsługowe skanery. Umożliwiają przeniesienie kopii publikacji – skanu na pendriva. W holu mieści się także punkt usługowy, gdzie można zamówić ksero lub skan wybranej publikacji na miejscu. Podczas epidemii działa usługa zdalne dostępna tylko dla pracowników i studentów UAM Zamów kopię w bibliotece 

Tak. Należy złożyć zamówienie u dyżurnego w czytelni – wypełnić odpowiedni formularz. Kopia zostanie wykonana w Pracowni Mikrofilmowej za opłatą.

Tak. Należy złożyć zamówienie u dyżurnego w czytelni – wypełnić odpowiedni formularz. Odbitka zostanie wykonana w Pracowni Mikrofilmowej za opłatą.

Tak. Należy złożyć zamówienie u dyżurnego w czytelni – wypełnić odpowiedni formularz. 

Należy odkupić identyczny egzemplarz lub tytuł wskazany przez Kierownika Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej.

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książki. Opłata karna wynosi 0,30 zł za jeden dzień za każdą wypożyczoną pozycję.

Dostęp do nich jest możliwy poprzez stronę internetową Biblioteki Uniwersyteckiej (Bazy danych i E-czasopisma). Przeszukiwanie jednocześnie wszystkich zasobów elektronicznych UAM umożliwia Wyszukiwarka zasobów naukowych

Po wybraniu tytułu czasopisma lub bazy danych system wpisać karty bibliotecznej (lub ELS) i PIN. 

Za pomocą katalogów elektronicznych w Internecie należy ustalić bibliotekę, w której znajduje się poszukiwana książka lub czasopismo. Wszelkiej pomocy udziela Wypożyczalnia Międzybiblioteczna.

Wyłącznie w Wypożyczalni BU po uzyskaniu potwierdzenia zwrotu wszystkich książek w danej bibliotece wydziałowej.

Loading...
Skip to content