Zapytaj bibliotekarza

Ask a librarian

If you have any questions concerning the University Library’s services, please send an email into zapytajbibliotekarza@amu.edu.pl. A reply to your question will be sent also by an e-mail.

Zapytaj bibliotekarza

Serwis 

Zapytaj bibliotekarza

 

Zapytaj bibliotekarza to serwis zdalnej łączności z zespołem pracowników biblioteki. Naszą misją jest dostarczanie Państwu pewnej i pełnej informacji oraz oczekiwanej pomocy w możliwie najkrótszym czasie. 

Zespół Zapytaj bibliotekarza udziela informacji również na miejscu w Informatorium, pok.140.

Godziny pracy:

  9.00 – 22.00 (poniedziałek-piątek)
10.00 – 17.00 (sobota)

Tel. komórkowy: 519 340 572

Tel. stacjonarny: 61 829-3817

e-mail: zapytajbibliotekarza@amu.edu.pl


Najczęściej zadawane pytania:

Pracownicy naukowi, doktoranci i studenci uczelni zrzeszonych w Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, pracownicy naukowi Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Zachodniego oraz uczelni szkół wyższych Poznania, jeśli uczelnie te posiadają właściwe uzgodnienia z Biblioteką Uniwersytecką. Zapisów dokonuje się w Wypożyczalni BU (wejście w bramie). 

Studenci uczelni, które nie należą do PFBN, licealiści i wszystkie osoby pełnoletnie. Zapisów dokonuje się w Punkcie Informacyjnym (hol Biblioteki). Warunkowo studenci uczelni spoza PFBN i osoby pełnoletnie mogą wypożyczać kaucyjnie.

Wypełniona „Deklaracja Czytelnika BU”, dowód osobisty lub paszport, potwierdzenie wniesionej opłaty oraz aktualna legitymacja studencka (studenci).

Tak. Usługa iPAK – elektronicznego zapisu do systemu biblioteczno-informacyjnego UAM dostępna jest dla pracowników, studentów UAM, jak i dla wszystkich zainteresowanych korzystaniem z tradycyjnych oraz elektronicznych zasobów i usług bibliotecznych.

W katalogu elektronicznym w Bibliotece lub w Internecie pod adresem lib.amu.edu.pl. Po wybraniu opcji Konto czytelnika należy wpisać numer swojej karty (lub ELS) i PIN.

Do Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy, pok. 65.  Tel. 61 829 38 42, – 3866

Poszukiwaną publikację można odnaleźć przez Multiwyszukiwarkę zasobów naukowych UAM, która rejestruje zasoby elektroniczne (z subskrypcji i open access) oraz  zasoby drukowane UAM z katalogu online.

Nie, są tam tytuły, które zaczęły wpływać do Biblioteki od stycznia 1999 roku oraz około 20% pozostałych zbiorów. Prace nad skomputeryzowaniem całego katalogu nadal trwają, dlatego warto poszukiwaną publikację sprawdzić w zdigitalizowanym katalogu kartkowym DIGIT CARDS .

Książki z magazynu zamawia się w katalogu elektronicznym przy wybranym egzemplarzu książki przez przycisk: Zamów/Zarezerwuj. Zamówienia magazynowe z katalogu elektronicznego realizuje się 15 minut po pełnej godzinie. 

Natomiast zdigitalizowany katalog kartkowy umożliwia zamówienie książki do czytelni tego samego dnia.

Książki zamówione do wypożyczenia do domu należy odebrać w Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej w ciągu 7 dni.

Nie wypożycza się czasopism, książek wydanych przed 1970 r. (w przypadku pracowników nauki dzieł wydanych przed rokiem 1918) oraz materiałów cennych. 

Książki z magazynu do czytelni zamawia się w katalogu elektronicznym, przy wybranym egzemplarzu książki przez przycisk – Zamów/Zarezerwuj.

Czasopisma z magazynu zamawia się na zakładkach dwuczęściowych, na których podaje się sygnaturę z katalogu online lub kartkowego. Wypełnione zakładki wrzuca się do skrzynki znajdującej się na biurku dyżurnego w czytelni. Każda czytelnia posiada inne zakładki.

Zamówienia z magazynu są realizowane od poniedziałku do piątku co pół godziny, a w soboty co godzinę. Po materiały należy zgłosić się w ciągu 3 dni. Można je rezerwować na okres do dwóch tygodni.

Prace magisterskie są gromadzone w bibliotekach wydziałowych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza prowadzi Archiwum Prac Dyplomowych od 2013 r.  Drukowane prace doktorskie do 2009 roku udostępnia się w czytelniach BU, nie ma jednak możliwości kserowania fragmentów tych prac. Prace magisterskie i doktorskie (1996-2009) wyszukuje się i zamawia do czytelń w katalogu elektronicznym.

Natomiast prace doktorskie po 2010 roku są archiwizowane w wersji cyfrowej w Repozytorium AMUR. 

W Bibliotece w holu i w czytelniach dostępne są samoobsługowe skanery. Umożliwiają przeniesienie kopii publikacji – skanu na pendriva. W holu mieści się także punkt usługowy, gdzie można zamówić ksero lub skan wybranej publikacji na miejscu.

Tak. Należy złożyć zamówienie u dyżurnego w czytelni – wypełnić odpowiedni formularz. Kopia zostanie wykonana w Pracowni Mikrofilmowej za opłatą.

Tak. Należy złożyć zamówienie u dyżurnego w czytelni – wypełnić odpowiedni formularz. Odbitka zostanie wykonana w Pracowni Mikrofilmowej za opłatą.

Tak. Należy złożyć zamówienie u dyżurnego w czytelni – wypełnić odpowiedni formularz. 

Należy odkupić identyczny egzemplarz lub tytuł wskazany przez Kierownika Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej.

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książki. Opłata karna wynosi 0,30 zł za jeden dzień za każdą wypożyczoną pozycję.

Dostęp do nich jest możliwy poprzez stronę internetową Biblioteki Uniwersyteckiej (Bazy danych i E-czasopisma). Przeszukiwanie jednocześnie wszystkich zasobów elektronicznych UAM umożliwia Wyszukiwarka zasobów naukowych

Po wybraniu tytułu czasopisma lub bazy danych system wpisać karty bibliotecznej (lub ELS) i PIN. 

Za pomocą katalogów elektronicznych w Internecie należy ustalić bibliotekę, w której znajduje się poszukiwana książka lub czasopismo. Wszelkiej pomocy udziela Wypożyczalnia Międzybiblioteczna.

Wyłącznie w Wypożyczalni BU po uzyskaniu potwierdzenia zwrotu wszystkich książek w danej bibliotece wydziałowej.

Zespół bibliotekarzy
Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Hanna Borówka-Woźniak

Anna Dodot

Katarzyna Gmerek

Katarzyna Marszałek

Hanna Grabowska

Joanna Hauser

Anna Kończak

Katarzyna Kowalska

Blanka Mrowicka

Tomasz Olszewski

Sandra Szczepanowska

Żaneta Szerksznis

Aleksandra Szulc

Monika Theus

Hanna Wieland

Loading...
Skip to content