Szkolenie biblioteczne UAM

Szkolenie biblioteczne. Strona Studenta I roku

Na stronie znajdziesz informacje o szkoleniu bibliotecznym, obowiązującym na Twoim wydziale. 

Szkolenie biblioteczne jest prowadzone w formie kształcenia zdalnego w e-learningu pod nazwą „Edukacja Informacyjna i Źródłowa”, „Przysposobienie biblioteczne” lub na miejscu w bibliotece wydziałowej. Zajęcia są obowiązkowe i kończą się zaliczeniem w trakcie I roku studiów.

Celem zajęć jest przygotowanie studentów pierwszego roku studiów wszystkich kierunków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UAM i usług oferowanych przez bibliotekę oraz kształcenie umiejętności autonomicznego wyszukiwania informacji i literatury niezbędnej do optymalnego realizowania toku studiów.

Wybrane biblioteki wydziałowe prowadzą dla studentów I roku specjalistyczne szkolenia biblioteczne.

Szkolenia biblioteczne na nowy rok akademicki rozpoczynają się w październiku. Informacje będą dostępne od 1 października 2020.

Loading...
Skip to content