Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej

Dąbrowicz Małgorzata, dr
kustosz dyplomowany
tel. 61 829-3820
dyrektor@amu.edu.pl
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
Redaktor naczelny rocznika Biblioteka

Rychlik Małgorzata, mgr
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3801
rychlik@amu.edu.pl
Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
Kierownik Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy

Świstek-Oborska Bożena, mgr
kustosz
tel. 61 829-3822
Natal@amu.edu.pl
Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
Kierownik Oddziału Opracowania
Bibliotekarz dziedzinowy (psychologia i socjologia)

Edyta Szelejewska-Dembińska, mgr
Kierownik Biblioteki WNPiD
tel.: +48 61 829 6501, -3819
edyta.szelejewska@amu.edu.pl
Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. bibliotek wydziałowych

Bochyński Maciej, mgr

tel. 61 829-3840
mbochynski@amu.edu.pl
Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
ds. administracyjnych

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

Rybarczyk Agnieszka, lic.
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3802
agnryb@amu.edu.pl
Kierownik Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Bibliotekarz dziedzinowy (filologia polska i klasyczna)

Biela-Wojtasiak Paulina, lic.
kustosz
tel. 61 829-3807
pbiela@amu.edu.pl

Bródka Małgorzata, mgr
kustosz
tel. 61 829-3803
mabro@amu.edu.pl

Franckiewicz Radosław, mgr
kustosz
tel. 61 829-3806
girgun@amu.edu.pl
Zaproponuj kupno książki

Gmerek Katarzyna, dr
kustosz
tel. 61-829-3806
kgmerek@amu.edu.pl
Bibliotekarz dziedzinowy (filologia angielska)

Hatłas Jerzy, dr
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3806
jurgis@amu.edu.pl

Jarmużek Grażyna, mgr
kustosz
tel. 61 829-3807

Radecka-Obrochta Urszula, mgr
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3803
urszula.radecka@amu.edu.pl

Szary-Matuszkowiak Diana, mgr
bibliotekarz
tel. 61 829-3853
diszar@amu.edu.pl

Wawrzyniak Olga, dr
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3806
olga.wawrzyniak@amu.edu.pl

Sekcja Czasopism i Wydawnictw Elektronicznych

Bochyńska Anna, mgr
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3805
ANNAZUCH@amu.edu.pl
Sekcja Czasopism i Wydawnictw Elektronicznych


Dydymska Monika, mgr
kustosz
tel. 61 829-3805
dydymska@amu.edu.pl

Kordek Michał, mgr
kustosz
tel. 61 829-3805
kordekm@amu.edu.pl
E-wydawnictwa

Lembicz Ewa, mgr
kustosz
tel. 61 829-3804
lembicze@amu.edu.pl
Kierownik Sekcji Czasopism i Wydawnictw Elektronicznych
Prenumerata czasopism polskich i zagranicznych

Pijewski Michał, mgr
kustosz
tel. 61 829-3805
pijewski@amu.edu.pl
E-książki

Rodzielska Ewa, mgr
kustosz
tel. 61 829-3804
ewaro@amu.edu.pl

Zawisza Elżbieta, mgr
kustosz
tel. 61 829-3805
zawami@amu.edu.pl
Egzemplarz obowiązkowy czasopism polskich

Sekcja Zagospodarowania Druków Zbędnych

Grajek Dariusz, mgr
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3808
tycjan@amu.edu.pl

Hauser Piotr, mgr
kustosz
tel. 61 829 3808
piohau@amu.edu.pl
Kierownik Sekcji Zagospodarowania Druków Zbędnych

Oddział Opracowania

Świstek-Oborska Bożena, mgr
kustosz
tel. 61 829-3822
Natal@amu.edu.pl
Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
Kierownik Oddziału Opracowania
Bibliotekarz dziedzinowy (psychologia, socjologia)

Bochyńska Jolanta. mgr
kustosz
tel. 61 829-3818
jmb@amu.edu.pl

Chaława Hanna, mgr
kustosz
tel. 61 829-3838
hanusik@amu.edu.pl

Góra Barbara, mgr
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3818
gabi@amu.edu.pl

Górniak Jadwiga, mgr
kustosz
tel. 61 829-3838
dziunia@amu.edu.pl

Hauser Joanna, mgr inż.
kustosz
tel. 61 829-3813
jrajczyk@amu.edu.pl
Bibliotekarz dziedzinowy (chemia, fizyka)

Jurdeczka Jolanta, mgr
kustosz
tel. 61 829-3809
jolantaj@amu.edu.pl

Karasiak Katarzyna, mgr
kustosz
tel. 61 829-3809
karasiak@amu.edu.pl

Kończak Anna, mgr
kustosz
tel. 61 829-3809
rozalia@amu.edu.pl
Bibliotekarz dziedzinowy (filologia germańska)

Kowalska Katarzyna, mgr
kustosz
61 829-3867
kako@amu.edu.pl
Bibliotekarz dziedzinowy (pedagogika)

Łopaczyk Justyna, mgr
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3843
justynal@amu.edu.pl

Marszałek Katarzyna, mgr
kustosz
tel. 61 829-3813
kasia.g@amu.edu.pl
Bibliotekarz dziedzinowy (historia)

Mielcarek Elżbieta, mgr
kustosz
tel. 61 829-3843
emiel@amu.edu.pl
Koordynator opracowania wydawnictw zwartych

Mikołajska Aleksandra, mgr
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3810
olamik@amu.edu.pl
Koordynator opracowania czasopism i wydawnictw ciągłych

Sadowska Agnieszka, mgr
st. bibliotekarz
61829-3818
arybicka@amu.edu.pl

Walkowiak Danuta, mgr
kustosz
tel. 61 829-3823
danusiaw@amu.edu.pl

Walla Małgorzata, mgr
kustosz
tel. 61 829-3867
malwa@amu.edu.pl

Zimny Grażyna, mgr
kustosz
tel. 61 829-3823
gzimny@amu.edu.pl
Bibliotekarz dziedzinowy (nauki polityczne i dziennikarstwo)

Sekcja Inwentarza

Dybała Dorota, mgr
mł. bibliotekarz
061 829-3812
do88633@amu.edu.pl
Sekcja Inwentarza
Oddział Opracowania

Grześkowiak Anna, mgr
kustosz
tel. 61 829-3812
aswiat@amu.edu.pl

Maćkowiak Katarzyna, mgr
bibliotekarz
tel. 61 829 3812
k.szulc@amu.edu.pl
Urlop

Tyrakowska Jolanta
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3812
jotka@amu.edu.pl

Oddział Zbiorów Specjalnych

Wójcik Rafał, dr hab.
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3829
rafal@amu.edu.pl
Kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych

Marciniak Kalina, mgr
kustosz
tel. 61 829-3837
kama@amu.edu.pl

Sobańska-Krupa Ewa, mgr
kustosz
tel. 61 829-3837
sobanska@amu.edu.pl

Wilgosiewicz-Skutecka Renata, mgr
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3837
skutecka@amu.edu.pl

Pracownia Komiksu

Traczyk Michał, dr 
bibliotekarz
tel. 61 829-3814
traczyk@amu.edu.pl
Kierownik Pracowni Komiksu

Dudek Michał, mgr 
bibliotekarz
tel. 61 829-3848
micdud@amu.edu.pl

Dybała Przemysław, mgr
bibliotekarz
tel. 61 829-3848
dybala@amu.edu.pl

 

Górniak Kamil, lic.
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3848
Kg53197@amu.edu.pl

Michałowska Ewa, lic. 
bibliotekarz
tel. 61 829-3848
ewa.michalowska@amu.edu.pl

Pracownia Rękopisów

Szulc Alicja, dr
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3827
szulc@amu.edu.pl

Pracownia Starych Druków

Łukaszewski Jakub, mgr
bibliotekarz
tel. 61 829-3829
jl21380@amu.edu.pl

Wójcik Rafał, dr hab.
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3829
rafal@amu.edu.pl
Kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych

Pracownia Zbiorów Muzycznych

Jazdon Andrzej, mgr
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3832
jazdon@amu.edu.pl
Bibliotekarz dziedzinowy (sztuka)

Pracownia Zbiorów Ikonograficznych

Baszko Agnieszka, mgr
kustosz
tel. 61 829-3833
agnieszka.baszko@amu.edu.pl

Długosz-Kliks Anna, mgr
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3833
adlugosz@amu.edu.pl
Urlop

Skutecki Jakub, mgr
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3833
skutecki@amu.edu.pl
Bibliotekarz dziedzinowy (sztuka)

Pracownia Zbiorów Kartograficznych

Michałowski Rafał, mgr
kustosz
tel. 61 829-3834
ramik@amu.edu.pl
Bibliotekarz dziedzinowy (geografia)

Pracownia Zbiorów Masońskich

Gniot Aleksander, mgr
kustosz
tel. 61 829-3835
cyberolo@amu.edu.pl
Bibliotekarz dziedzinowy (filozofia)

Grażyńska Iuliana, mgr
kustosz dyplomowany
tel. 61 829-3835
iulcons@amu.edu.pl

Praczyk-Jędrzejczak Małgorzata, mgr
kustosz
tel. 61 061 829-3809
mpraczyk@amu.edu.pl

Pracownia Dokumentów Życia Społecznego

Tymczasowo w sprawach merytorycznych prosimy o kontakt z pracownikami Pracowni regionalnego Zasobu Bibliotecznego lub kierownikiem Oddziału Zbiorów Specjalnych

Pracownia Regionalnego Zasobu Bibliotecznego 

Jazdon Artur, dr hab.
st. kustosz dypl.

tel. 61 829-3869
jazar@amu.edu.pl

Rożek-Pawłowski Damian, mgr
kustosz
tel. 61 829-3869
damroz@amu.edu.pl

Czytelnia Zbiorów Specjalnych i Regionalnych

Drozdowski Wiktor, mgr
tel. 61 829-3828
Czytelnia Zbiorów Specjalnych
wiktor72@amu.edu.pl

Szmytkowski Robert
magazynier bibl.
tel. 61 829-3828
robert.szmytkowski@amu.edu.pl

Oddział Informacji i Transferu Wiedzy

Rychlik Małgorzata, mgr
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3801
rychlik@amu.edu.pl
Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
Kierownik Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy

Dodot Anna, mgr
kustosz
tel. 61 829-3878
a.dodot@amu.edu.pl
Redakcja repozytorium AMUR
Redakcja PRESSto

Fechner Joanna, mgr
kustosz
61 829-3842
fechnerj@amu.edu.pl

Figan Natalia, mgr
kustosz
tel. 61 829-3849
nfigan@amu.edu.pl

Grabowska Hanna, dr
kustosz dypl.
tel. 61 829-3841
hanna.grabowska@amu.edu.pl
Bibliotekarz dziedzinowy (prawo i ekonomia)

Mrowicka Blanka, dr
kustosz
tel. 61 829-3841
blanka@amu.edu.pl
Bibliotekarz dziedzinowy (biologia)

​Olszewski Tomasz, mgr
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3849
tomek@amu.edu.pl
Redaktor stron www w języku angielskim​

Surdyk Aleksandra, mgr
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3849
alesur@amu.edu.pl

Szczepanowska Sandra, mgr
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3866
sandraz@amu.edu.pl
Granty​

Szerksznis Żaneta, mgr
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3842
szerzan@amu.edu.pl
Redaktor stron www
Koordynator e-learningu w OWKO
Rada ds. Kształcenia na Odległość

Szulc Aleksandra, mgr
kustosz dypl.
tel. 61 829-3866
olafrac@amu.edu.pl
Redakcja PRESSto
Redakcja repozytorium AMUR

Theus Monika, mgr
kustosz dypl.
tel. 61 829-3878
mtheus@amu.edu.pl
Redakcja repozytorium AMUR
Redakcja PRESSto

Oddział Udostępniania

Gozdowska Krystyna, mgr
kustosz
tel. 61 829-3847
krygoz@amu.edu.pl
Kierownik Oddziału Udostępniania

Sekcja Czytelń

Baumann Małgorzata, mgr
mł. bibliotekarz
tel. 61 829 – 3853
mb5644@amu.edu.pl

Bolanowska Martyna, mgr
mł. bibliotekarz
marbol2@amu.edu.pl
tel. 61829-3854

Cilsdorf Barbara, mgr
kustosz
tel. 61 829-3854
b.cilsd@amu.edu.pl

Kotlarska Izabela, mgr
mł. bibliotekarz
tel. 61 829-3853
izabela.kotlarska@amu.edu.pl

Pieczyńska Violetta, mgr
kustosz
tel. 61 829-3853
violasz@amu.edu.pl
Kierownik Sekcji Czytelń

Smorczewski Łukasz, dr
bibliotekarz
61 829-3853
lukasz24@amu.edu.pl

Szymkowiak Anna lic.
mł. bibliotekarz
annszy1@amu.edu.pl
tel. 61829-3854

Witek Agata, mgr
kustosz
tel. 61 829-3854
alwi@amu.edu.pl

Zabrocka Alicja, lic.
mł. bibliotekarz
tel. 61 829-3853
alicja.zabrocka@amu.edu.pl

Zys Ewa, mgr
kustosz
tel. 61 829-3854
ewazys@amu.edu.pl

Sekcja Wypożyczalni Miejscowej

Krzyżaniak Kinga, mgr
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3851
kinkrz@amu.edu.pl
Kierownik Sekcji Wypożyczalni Miejscowej

Klisz Joanna, mgr
mł. bibliotekarz
tel. 61 829-3851
joanna.klisz@amu.edu.pl

Kujawa Anna, dr
bibliotekarz
tel. 61 829-3851
anna.kujawa@amu.edu.pl

Bartkowiak Anna, mgr
mł. bibliotekarz
tel. 61 829-3851
anna.bartkowiak@amu.edu.pl

Nadolna Anna, mgr
kustosz
tel. 61 829-3851
naan@amu.edu.pl

Stawska-Puchalska Marta
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3851
astrowa@amu.edu.pl

Tritt Mariola, lic.
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3851

Winiarska Emilia
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3851
winiary@amu.edu.pl

Sekcja Wypożyczalni Międzybibliotecznej

Kowalska Marzena, mgr
st. bibliotekarz
tel. 61 829 3852
markow@amu.edu.pl

Wróblewska Ewa, mgr
st. bibliotekarz
ewagra1@amu.edu.pl
tel. 61 829-3852

Zielińska Wiesława, mgr
kustosz
61 829-3852
ziel@amu.edu.pl
Kierownik Sekcji Wypożyczalni Międzybibliotecznej

Oddział Przechowywania i Kontroli Zasobu

Bręcz Elżbieta, mgr
kustosz
61 829-3815
zuzanna@amu.edu.pl
Kierownik Oddziału Przechowywania i Kontroli Zasobu

Sekcja Kontroli Zasobu

Bręcz Elżbieta, mgr
kustosz
61 829-3815
zuzanna@amu.edu.pl
Kierownik Sekcji Kontroli Zasobu

Konieczna Małgorzata
st. bibliotekarz
tel. 61 829 3859
konem@amu.edu.pl

Kurowska Paulina, mgr inż.
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3816
paulinak@amu.edu.pl
Urlop

Stelmaszyk Maria, mgr
kustosz
61 829-3816
marste25@amu.edu.pl

Zaprzelska Magdalena, lic.
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3816
e-mail: magzap1@amu.edu.pl

Sekcja Przechowywania Zbiorów

Gałężewski Leszek, mgr
kustosz
tel. 61 829-3857
leszko44@amu.edu.pl
Kierownik Sekcji Przechowywania Zbiorów

Adamski Adam
magazynier bibl.
tel. 61 829-3858
adam.adamski@amu.edu.pl

Dąbrowski Roman
st. magazynier bibl.
tel.61 829-3858
romdab@amu.edu.pl

Przemysław Gromacki
magazynier bibl.
tel. 61 829-3858
przgro@amu.edu.pl

Jankowski Łukasz
magazynier bibl.
tel. 61 829-3858
l.pankowski@amu.edu.pl

Kiciński Ryszard
pom. bibl.
tel. 61 829-3858
ryskic@amu.edu.pl

Krajewski Romuald
st. magazynier bibl.
tel.61 829-3858
romkra@amu.edu.pl

Kurzawa Tomasz, dr
st. magazynier bibl.
tel. 61 829-3858
kruszyna@amu.edu

Lechna Beata
magazynier bibl.
tel. 61 829-3858
bealec1@amu.edu.pl

Mańczak Monika
st. magazynier bibl.
tel.61 829-3858
monman1@amu.edu.pl

Mańczak Paweł
st. magazynier bibl.
tel. 61 829-3858
pawman@amu.edu.pl

Mądroszkiewicz Marek
magazynier bibl.
tel.61 829-3858
marmad11@amu.edu.pl

Niklaus Maciej
st. magazynier bibl.
tel. 61 829-3858
macnik1@amu.edu.pl

Nowicka Anna
st. magazynier biblioteczny
tel. 61 829 3851
nowi2411@amu.edu.pl
urlop

Ruczkowski Bartosz
magazynier bibl.
tel. 61 829-3858
barruc@amu.edu.pl

Schmidt Jacek
magazynier bibl.
tel. 61 829-3858
jacus26@amu.edu.pl

Szaterski Piotr
magazynier bibl.
tel. 61 829-3858
piosza3@amu.edu.pl

Szatkowski Andrzej
pom. bibl.
tel. 61 829-3858
andsza@amu.edu.pl

Warząszka Karolina
pomocnik bibl.
tel. 61 829 3859
karwar1@amu.edu.pl

Oddział Ochrony Zbiorów

Noskowiak Jolanta, mgr
kustosz
tel. 61 829-3844
mikro@amu.edu.pl
Kierownik Oddziału Ochrony Zbiorów 

Pracownia Digitalizacji

Noskowiak Jolanta, mgr
kustosz
tel. 61 829-3844
mikro@amu.edu.pl
Kierownik Pracowni Digitalizacji

Banasiak Leszek
magazynier bibl.
tel. 61 829-3865
leszek.banasiak@amu.edu.pl 

Błoch Joanna, lic.
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3844
joablo@amu.edu.pl

Kopel Joanna, mgr
kustosz
tel. 61 829-3844
jarka@amu.edu.pl

Krysztofiak Wiesława,
bibliotekarz
tel. 61 829-3844

Skibniewski Krzysztof
st. magazynier bibl.
tel. 61 829-3844
krzski@amu.edu.pl

Rucińska-Nagórny Anna, mgr
kustosz
61 829-3825
Rucinska@amu.edu.pl

Spaleniak Michał. lic.
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3844

Wichlińska Ewa, mgr
kustosz
061 829-3844
ewawich@amu.edu.pl

Pracownia Restauracji Książki

Kubiś Katarzyna, mgr
kustosz
tel. 61 829-3868
kubis@amu.edu.pl
Kierownik Pracowni Restauracji Książki

Bąbel Dorota
st. magazynier bibl.
tel. 61 829 3856
Dora102@amu.edu.pl

Gumańska Ewa, mgr
konserwator książki
tel. 61 829 38 55
ewagum@amu.edu.pl

Guzikowska Arletta
mł. bibliotekarz
tel. 61 829 38 56

Izydorek Joanna
konserwator książki
tel. 61 829 3855

asa@amu.edu.pl

Kosiniec Renata, mgr
konserwator książki
tel. 61 829 3855
rj@amu.edu.pl

Witczak Marcin
mł. bibliotekarz
tel. 61 829 38 56
marwit20@amu.edu.pl

Oddział Informatyzacji

Hintz Agata, mgr inż.
st. specjalista w zakresie informatyki
61 829 3830
ahintz@amu.edu.pl
Kierownik Oddział Informatyzacji
Bibliotekarz dziedzinowy (matematyka i informatyka)

Burtowy Łukasz, lic.
st. specjalista w zakresie informatyki
tel. 61 829-3846
Lukasz.Burtowy@amu.edu.pl

Karwasińska Emilia, mgr
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3866
emika@amu.edu.pl
Urlop

Skrzypczak Jędrzej, mgr inż.
bibliotekarz
tel. 61 829-3845
j.skrzypczak@amu.edu.pl

Stępniewska Anna, mgr
st. analityk
61 829-3845
anna.kaczmarek@amu.edu.pl

Zalewski Paweł, mgr
st. specjalista w zakresie informatyki
tel. 61 829-3845
zalewski@amu.edu.pl

Administracja Biblioteki Uniwersyteckiej

Halicki Jacek, mgr inż.
tel. 61 829-3861
jhalicki@amu.edu.pl
Kierownik Administracji Obiektu Biblioteki Uniwersyteckiej 

Cebulska Anna, mgr
st. referent
tel.61 829 3820
Biuro Dyrektora
anna.cebulska@amu.edu.pl

Liszewski Dariusz
tel. 61 829-3850
Konserwator systemów alarmowych

Roczniak-Domińska Małgorzata, mgr
st. referent
tel. 61 829-3840
malroc@amu.edu.pl

Portiernia
tel. 61 829 3860
email: portbu@amu.edu.pl

Szatnia
tel. 61 829 3864

Paczkarnia
tel. 61 829 – 3862

Konserwatorzy
tel.: 061 829-3863

Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej

Głowacka-Helak Małgorzata, mgr
kustosz
61 829-3827
magohel@amu.edu.pl
Loading...
Skip to content