ORCID międzynarodowy system identyfikacji autorów

ORCID – Open Researcher and Contributor ID   

to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Ten unikalny identyfikator cyfrowy umożliwia rozróżnienie autorów o tym samym nazwisku i odpowiednie przypisanie publikacji do osoby w bazach naukowych takich jak  Scopus, Web of Science i innych. Dzięki połączeniu konta ORCID z ResearcherID lub Scopus ID następuje automatyczna wymiana danych pomiędzy systemami. Stworzenie i zgłoszenie własnego identyfikatora zajmuje chwilę i jest wolne od opłat. 

Kontakt Oddział Informacji i Tranferu Wiedzy

dr Blanka Mrowicka blanka.mrowicka@amu.edu.pl

Materiały filmowe przygotowane przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu i Studio Filmowe UAM

Edycja profilu w ORCID

Dodawanie publikacji w ORCID

Loading...