Konferencja Stowarzyszenia Introligatorów Polskich, 8-9 września 2022

Stowarzyszenie Introligatorów Polskich oraz Pracownia Restauracji Książki BUP
zapraszają

do udziału w konferencji oraz w towarzyszącej jej wystawie
prac introligatorskich członków Stowarzyszenia
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
w dniach 8-9.09.2022 r. 

Program konferencji z rejestracją na konferencję SIP 2022

Terminy przesyłania zgłoszeń uczestnictwa w konferencji bez wystąpień upływa 31.07.2022 r. 

Konferencja jest bezpłatna. Natomiast istnieje możliwość wsparcia jej organizacji poprzez wpłacenie dowolnej kwoty na konto Stowarzyszenia Introligatorów Polskich, z dopiskiem „Darowizna na cele stowarzyszenia”.

Loading...
Skip to content