Bazy testowane

Zdalny dostęp do e-źródeł – logowanie »

Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz hasło. Początkowe hasło to 4  cyfry: 2 cyfry miesiąca daty urodzenia i 2 cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130 dla urodzonych 30 listopada). Dostęp do baz i e-czasopism z komputerów domowych mają pracownicy oraz studenci UAM (stacjonarni i zaoczni), posiadający elektroniczną kartę biblioteczną.

Aby zalogować się do folderu w Multiwyszukiwarce, konieczne jest posiadanie konta osobistego Moje EBSCOhost. Konto Moje EBSCOhost można założyć z poziomu Multiwyszukiwarki:

Tymczasowo nie jest możliwe zakładanie kont osobistych w poziomu Multiwyszukiwarki po zalogowaniu się do systemu zdalnego dostępu.

Korzystanie ze źródeł elektronicznych oznacza zaakceptowanie

„Zasad dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Uniwersyteckiej.”

Prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki mają wyłącznie pracownicy i studenci UAM posiadający ważną kartę biblioteczną. 
Zalogowanie następuje po podaniu numeru karty oraz numeru PIN. PIN to 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130).
Obcokrajowcy zatrudnieni lub studiujący na UAM logują się po podaniu numeru karty oraz numeru PIN. 

W przypadku problemów z logowaniem należy sprawdzić:

 • czy karta biblioteczna jest ważna – jeśli nie, należy przedłużyć ją w Wypożyczalni
 • czy numer PIN zapisany w Wypożyczalni jest aktualny.

Dozwolone jest:

 • wykonanie pojedynczej kopii artykułu na nośniku elektronicznym lub jego wydrukowanie jedynie do celów dydaktycznych i badań naukowych,
 • tworzenie indywidualnych kolekcji dokumentów potrzebnych do prowadzonych przez daną osobę badań, w tym ich drukowanie i zapisywanie na nośniku elektronicznym.

Kolekcję tę można tworzyć tylko na czas prowadzonych zajęć dydaktycznych i badań naukowych. 

Zabrania się:

 • masowego tworzenia elektronicznych i drukowanych kopii artykułów i czasopism oraz przechowywanie ich bez potrzeby podyktowanej prowadzonymi obecnie badaniami,
 • redystrybucji czasopism i artykułów oraz ich części osobom trzecim (nie uprawnionym czytelnikom) w jakiejkolwiek formie, za opłatą lub bezpłatnie. Wyjątek stanowi wymiana międzybiblioteczna (tylko w formie drukowanej lub faksu) i naukowa pomiędzy naukowcami, jeżeli nie ma ona charakteru systematycznej współpracy,
 • publikacji fragmentów artykułów i ich przedruk w formie oryginalnej, czy to zmienionej, z pominięciem podania źródła i praw autorskich,
 • udzielania osobom trzecim (nie uprawnionym czytelnikom UAM)) dostępu do zasobów elektronicznych, poprzez udostępnienie komputera (przy autoryzacji przez adres IP), czy poprzez udostępnienie loginu i hasła (przy autoryzacji zdalnej),
 • wykorzystywanie przez pracowników i studentów licencjonowanych zasobów elektronicznych BU do działalności komercyjnej (innej niż naukowa).

Kłopoty z logowaniem i problemy techniczne:
Michał Kordek 
tel. 61 829 3805
e-mail: kordekm@amu.edu.pl 

Uwagi i zapytania na temat baz danych: zapytajbibliotekarza@amu.edu.pl

Testowy dostęp do Statista

Zapraszamy do korzystania z dostępu do 10 XII 2021 

Oxford University Press

Zapraszamy do korzystania z otwartego dostępu
do 31 XII 2021 do następujących baz: 

Rozszerzony dostęp do JSTOR Archive, Artstor i Primary Source do zasobów nielicencjonowanych przez UAM  do 30 czerwca 2022

Taylor-Francis-logo

Zakończyliśmy testowanie

Wiley Digital Archive dostępne od 27 sierpnia do 30 września 2021

 • The New York Academy of Sciences (NYAS)
 • The Royal College of Physicians (RCP)
 • British Association for the Advancement of Science (Collections on the History of Science: 1830-1970) (BAAS)
 • Royal Geographical Society (with IBG) (RGS)
 • The Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (RAI)

Al Manhal eLibrary – Authoritative Arabic Scholarly Content

Dostępny do 10 sierpnia 2021

Dostępny od 4 maja do 4 lipca 2021

Platforma JoVE.com (Journal of Visualized Experiments)

JoVE to jedyny na świecie recenzowany naukowo periodyk w formie wideo z zakresu biologii, chemii, medycyny, biotechnologii, psychologii oraz dziedzin pokrewnych, indeksowany w PubMed i Web of Science. Wizualizacje HD video zostały przygotowane w laboratoriach, m.in. Harvard University, University of Oxford, MIT, ETH Zurich, University of Tokyo, University of Cambridge. JoVE to:

 • 13.000+ recenzowanych naukowo video – artykułów JoVE Journal
 • 150+ nowych publikacji każdego miesiąca
 • 17.000+ autorów z renomowanych uczelni i instytucji badawczych
  Impact Factor (IF=1.163)

Materiały JoVE umożliwiają szybkie zrozumienie zagadnień dzięki angażowaniu studentów w proces uczenia się. Do każdego filmu JoVE dołączony jest tekst – transkrypcja filmu, opis przebiegu eksperymentu z wykazem użytych materiałów, bibliografią oraz testy i quizy sprawdzające wiedzę. Zawartość podzielona jest na 2 główne moduły: Education i Research. 
Dla wykładowców to możliwość korzystania z szerokiej gamy innowacyjnych metod pracy, m.in.: zintegrowanego nauczania (blended learning) oraz odwróconej klasy (flipped classroom).

Jak zintegrować filmy JoVE ze swoimi kursami i zajęciami laboratoryjnymi online?
Zapraszamy na cotygodniowe sesje szkoleniowe w maju:
🔖 środa, godz. 10.30
🔖 czwartek, godz. 15.30

Dostęp testowy do bazy Loeb Classical Library

do 15 marca 2021

Loeb Classical Library (LCL), założone przez Jamesa Loeba, to seria książek, pierwotnie publikowana przez Wyd. Heinemanna w Londynie, a obecnie przez Harvard University Press. Cyfrowa biblioteka klasyczna Loeba  to stale powiększany zbiór ważnych dzieł starożytnej literatury greckiej i łacińskiej. Jej misją jest udostępnienie tekstu jak najszerszemu gronu odbiorców. Publikuje oryginalne teksty greckie lub łacińskie (po lewej stronie) razem z jego tłumaczeniem (po stronie prawej). Ponad 520 tomów tekstów łacińskich, greckich i angielskich jest dostępnych w nowoczesnym interfejsie, który umożliwia czytelnikom łatwe przeglądanie, wyszukiwanie, tworzenie zakładek, dodawanie adnotacji i udostępnianie treści. Redaktorem naczelnym jest Jeffrey Henderson, profesor języka greckiego i literatury na Uniwersytecie Bostońskim.

Dostęp do 30 kwietnia 2021

Baza Political Science Complete stanowi obszerne źródło informacji na temat światowej polityki i globalizacji. Zawiera pełny tekst blisko 700 czasopism oraz indeksy i abstrakty ponad 1.500 tytułów, w tym wysoko notowane czasopisma naukowe, z których wiele jest dostępnych tylko w tej bazie. Baza zapewnia dostęp do pełnych tekstów blisko 300 wydawnictw encyklopedycznych i monografii oraz ponad 48.000 pełnotekstowych materiałów konferencyjnych wydanych przez m.in.: Political Science Association, International Studies Association, Institute for European Studies. Baza zawiera specjalistyczny tezaurus obejmujący ponad 26.000 haseł ułatwiających wyszukiwanie informacji.

Dostęp do 31 maja 2021

Baza Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) to baza zawierająca pełne teksty czasopism naukowych publikowanych w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. CEEAS zawiera zasoby naukowe z takich dziedzin jak ekonomia, historia, humanistyka, prawo czy STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Baza zawiera blisko 2,000 tytułów, z czego poand 360 to czasopisma w języku polskim.

Dostęp testowy do oxfordzkiej bazy archiwalnej

Oxford Electronic Enlightenment Bodleian Library 

do 2 marca 2021.

Electronic Enlightenment to dość ciekawy zasób dla historyków – badaczy okresu wczesno-nowożytnego od początku XVII do połowy XIX wieku Zawiera zdygitalizowaną korespondencję – blisko 80 000 listów i innych dokumentów wytworzonych przez ponad 10 000 osób z Europy, Azji i obu Ameryk. Oprócz tekstów źródłowych stanowiących trzon bazy, uzupełniają ją liczne indeksy ułatwiające przeszukiwanie zawartości.

Dostępne od 19 lutego 2021

Dostęp testowy do encyklopedii i słowników wydawnictwa Oxford University Press dostępne od 19 lutego!

Setki słowników i encyklopedii, które zakresem dziedzinowym obejmują zarówno humanistykę, jak i nauki ścisłe, przyrodnicze, czy społeczne.

Dostęp testowy do 31.01.2021 

Baza ATLA Religion Database with ATLASerials PLUS łączy podstawowy indeks artykułów czasopism, recenzji książek i kolekcji esejów we wszystkich dziedzinach religii z kolekcją online ATLA, zawierającą czołowe czasopisma z zakresu religioznawstwa i teologii. Baza zawiera ponad 500 czasopism pełnotekstowych z archiwami sięgającymi 1881 roku, ponad 2,9 miliona rekordów, opisów artykułów z ok. 2.300 czasopism (ok. 1.000 indeksowanych na bieżąco), ponad 275.000 opisów esejów, ponad 900.000 opisów recenzji i ponad 400.000 opisów książek. Zawartość bazy zaczyna się od 1949 roku, chociaż indeksowanie części czasopism sięga wstecz do XIX wieku. Baza jest wydawana przez American Theological Library Association.

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego bazy Ethnologue do 17 grudnia 2020.

Writefull to narzędzie do korekty tekstów naukowych w j. angielskich, specjalnie zaprojektowane dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni. Sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, brakujące elementy cytowania i proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny, co jest szczególnie ważne dla pomyślnej publikacji w międzynarodowych czasopismach.
30 DNIOWY DOSTĘP TESTOWY:  23.11- 22.12. 2020

Writefull for Word wymaga instalacji wtyczki, dostępu do internetu  i rejestracji przy użyciu adresu mailowego w domenie uczelni z adresów: amu.edu., wa.amu.edu i st.amu.edu. Na platformie Zoom dostępne jest szkolenie dla użytkowników narzędzi Writefull.

Writefull for Word wymaga instalacji wtyczki, dostępu do internetu  i rejestracji przy użyciu adresu mailowego w domenie uczelni z adresów: amu.edu., wa.amu.edu i st.amu.edu.

Writefull for Word to dodatek do programu Microsoft Word, który zapewnia korektę językową tekstu. Sprawdza poprawność gramatyki, pisowni, słownictwa, interpunkcji i stylu. Oferuje również funkcję „Language Search”: bazę danych tekstów naukowych, w której studenci i pracownicy mogą wyszukiwać wzorce językowe, które mogą włączyć do swoich własnych tekstów. Ponadto oferuje „Sentence Palette”, która jest zbiorem przykładowych zdań przydatnych do pisania pracy akademickiej.
Writefull for Word można pobrać ze strony internetowej Writefull, znajdują się tam trzy wtyczki:

 1. Writefull for Microsoft Word – działająca na komputerach stacjonarnych. Warunkiem jest posiadanie pakietu Microsoft Word w wersji 2016 lub nowszej
 2. Writefull for Office 365 online – użytkownicy logują się na swoje prywatne konto Office 365: https://www.office.com/?omkt=pl-pl, w otwartym dokumencie Word należy pobrać wtyczkę Writefull i aktywować ją na adres e-mail w domenie UAM.
 3. Writefull for Overleaf – wtyczka działająca jedynie w przeglądarce Chrome. Na stronie: https://www.overleaf.com/ należy założyć konto na adres w domenie UAM.

Writefull Revise wyświetla tekst pod kątem poprawności gramatyki, ortografii, słownictwa, interpunkcji i stylu. Studenci i pracownicy mogą wgrać swój tekst do programu Revise, przejrzeć sugestie językowe i pobrać poprawioną wersję tekstu zawierającą wszystkie zaakceptowane sugestie.

Writefull Cite wyświetla teksty pod kątem kompletności cytatów, podkreślając zdania, które powinny być poparte odniesieniem. Studenci i pracownicy mogą przesyłać swoje teksty do Writefull Cite i przeglądać sugestie cytowań oferowane przez to narzędzie.

TEST 2.11-31.12. 2020 (60 DNI)

Wydawnictwo Duke University ze Stanów Zjednoczonych oferuje zasoby elektronicznych czasopism i książek z wielu dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, takich jak: sztuka, historia sztuki, studia azjatyckie, studia o płci, studia latynoamerykańskie, studia o muzyce i dźwięku, studia o religii, literatura, socjologia, kultura, muzyka, historia, prawo.  Wydawnictwo Duke University znajduje się w ministerialnym „Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z dnia 29 września 2020 r.”  Poziom II, miejsce 7.

W ramach bezpłatnego testu są dostępne:

 1. Baza Duke – część humanistyczna (e-booki i  e-czasopisma):
  • e-Duke Books Scholarly Collection,
  • e-Duke Journals Fundamentals.
 2. Project Euclid Prime – zasoby z matematyki i statystyki

Zapraszamy do testowania

MLA International Bibliography with Full Text 

do 30 czerwca 2020

MLA International Bibliography with Full Text jest pełnotekstową wersją bazy bibliograficznej MLA International Bibliography. Baza jest wydawana przez Modern Language Association (MLA) i zawiera elektroniczną wersję bibliografii oraz zapewnia użytkownikom dostęp treści do blisko 1,000 pełnotekstowych czasopism. Część bibliograficzna bazy sięga lat 1920-tych i zawiera ponad 2.8 miliona rekordów bibliograficznych.

Tematyka obejmuje: literaturę, języki współczesne, językoznawstwo, folklor, teorię literatury i krytykę literacką, sztukę dramatyczną jak również historyczne aspekty drukarstwa i działalności wydawniczej. Baza zawiera również informacje na temat retoryki i kompozycji, historii, teorii i praktyki nauki języka i literatury.

Baza zawiera również bazę MLA Directory of Periodicals, w której użytkownicy znajdą informacje o blisko 6,000 czasopism o książek, z których pochodzą rekordy bibliograficzne zawarte w bazie, oraz MLA Thesaurus,  własny tezaurus stowarzyszenia MLA, używający deskryptorów dla każdego rekordu w bibliografii i przeszukiwalny katalog wybitnych autorów z hiperłączami do krótkich przypisów.

Zapraszamy serdecznie do testowania bazy Historical Abstracts with Full Text do 30 czerwca 2020

Baza Historical Abstracts with Full Text indeksuje artykuły historyczne z ponad 2.300 czasopism naukowych w ponad 40 językach z archiwami od 1863 roku. Zawiera opisy bibliograficzne książek, dysertacje i rozprawy oraz informacje z dziedzin pokrewnych jak archeologia, antropologia i socjologia. Baza obejmuje ponadto kolekcję ponad 540 pełnotekstowych czasopism i ponad 140 książek. Baza jest autorytatywnym źródłem informacji z zakresu historii świata (z wyłączeniem USA i Kanady) począwszy od XV wieku do czasów współczesnych.

Tematyka bazy obejmuje historię świata, historię wojskową, historię edukacji, rolę kobiet w historii i wiele innych tematów istotnych z punktu widzenia studiów i badań w zakresie historii.

Zapraszamy serdecznie do testowania bazy SocINDEX with Full Text do 30 czerwca 2020.

SocINDEX with Full Text indeksuje czasopisma, książki, monografie, materiały konferencyjne i inne źródła oraz zawiera przeszukiwalne cytowania naukowe.

Zapewnia dostęp do pełnego tekstu ponad 600 aktualnie wydawanych czasopism. Tematyka bazy obejmuje różne dyscypliny socjologii i dziedziny pokrewne, takie jak: demografia, studia etniczne i rasowe, studia z zakresu tożsamości płciowej, praca w opiece społecznej, antropologia społeczno-kulturalna małżeństwo i rodzina, socjologia polityczna, religia, rozwój społeczny, psychologia społeczna, struktura społeczna, historia społeczna, badania socjologiczne, teoria socjologii, nadużywanie środków odurzających i inne uzależnienia, przemoc, aborcja, sądownictwo karne i wiele innych zagadnień.

Zapraszamy do testowania e-booków i baz audiowizualnych wyd. Bloomsbury do 31 maja 2020!

Zapraszamy do testowania encyklopedii MGG Online

Die Musik in Geschichte und Gegenwart

do 30 maja 2020

Zapraszamy do testowania

RILM Music Encyclopedias

do 30 maja 2020

RILM Music Encyclopedias to pełnotekstowa baza danych oferująca dostęp do 57 publikacji encyklopedycznych. Zawartość bazy RILM Music Encyclopedias obejmuje obszerną kolekcję encyklopedii zawierających informacje na temat najważniejszych gatunków muzycznych takich jak np.: opera, muzyka popularna, musical, blues, gospel, nagrywanie dźwięku i instrumenty i inne. Encyklopedie zostały wydane w wielu krajach, nie tylko w języku angielskim, ale również w niemieckim, francuskim, włoskim, holenderskim i greckim.

Testowana encyklopedie muzyczne są także dostępne zdalnie na platformie EBSCOhost, w Wyszukiwarce zasobów naukowych UAM/EDS dla czytelników z komputerów domowych i urządzeniach mobilnych do 31 maja.

Zapraszamy do testowania bazy RILM Abstracts of Music Literature with Full Text

do 31 maja 2020

Baza RILM Abstracts of Music Literature with Full Text obejmuje pełną zawartość bazy bibliograficznej RILM oraz 220 czasopism pełnotekstowych z ponad 50 krajów, w tym 90 czasopism pełnotekstowych niedostępnych w żadnej innej kolekcji oraz obszerną kolekcję książek, biografii, rozpraw, filmów i materiałów video. Baza jest nieocenionym narzędziem do prowadzenia studiów i badań w zakresie muzyki i dziedzin pokrewnych.

Testowane bazy muzyczne są dostępne zdalnie na platformie EBSCOhost, w Wyszukiwarce zasobów naukowych UAM/EDS dla czytelników z komputerów domowych i urządzeniach mobilnych.

Zapraszamy do testowania baz koreańskich do 9 marca 2020

DBpiaKoreański portal komunikacji naukowej udostępnia czasopisma naukowe i rozprawy akademickie. 

KRpiaArchiwalny dostęp do koreańskich publikacji z wielu dziedzin wiedzy.

Zapraszamy do testowania bazy do 17 stycznia 2020

PsycTHERAPY to unikalna kolekcja materiałów wideo z zakresu psychologii, wspierająca edukację kliniczną oraz edukację w zakresie poradnictwa psychologicznego. Wyprodukowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA), kolekcja PsycTHERAPY oferuje dostęp do ponad 500 nagrań sesji terapeutycznych z wykorzystaniem najnowszych technik psychoterapii. PsycTHERAPY zapewnia lekarzom, doradcom, studentom i stażystom możliwość obserwacji rzeczywistych filmów z psychoterapii. Kolekcja ta obejmuje sprawdzone metody pokazujące typowe przeszkody napotykane podczas sesji terapeutycznych. Filmom wideo towarzyszą odpowiednie transkrypty.

Kolekcja PsycTHERAPY uwzględnia praktykę ponad 140 znanych terapeutów i oferuje ponad 240 tematów psychoterapeutycznych, takich jak lęk przed uzależnieniem, fobie, problemy związane z relacjami i depresja. Tematy te są poruszane z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych, w tym zintegrowanej behawioralnej opieki zdrowotnej, terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii akceptacji i zaangażowania

Testowanie portalu Statista do 30.11.2019

Statista jest jedną z największych na świecie platform zawierających statystyki i dane rynkowe, która umożliwia dostęp do ponad 1,5 miliona statystyk, prognoz, dokumentacji, raportów i infografik na 80 000 tematów z ponad 22 500 źródeł. Od informacji dotyczących wartości rynkowej karmy dla królików domowych w Wielkiej Brytanii, poprzez dane na temat części populacji norweskiej, która codziennie czyta gazety, po analizę osób grających na telefonach komórkowych w Chinach – platforma jest zbiorem danych na temat ekonomii, potrzeb konsumenckich, badań opinii publicznej i trendów demograficznych. Wszystkie dane można pobrać zaledwie w kilka sekund i są dostępne w czterech różnych formatach. Ponadto każdy student, wykładowca i pracownik otrzymuje pełne prawo do publikacji i wykorzystywania danych, co jest przydatne np. podczas prezentacji na konferencji. Dostępna jest również opcja automatycznego cytowania danych.

Tutoriale: https://www.statista.com/getting-started/welcome-to-statista

Więcej informacji dotyczących licencji dla uniwersytetów (Campus License)https://www.statista.com/accounts/education/

PAP Archiwum Polskiej Agencji Prasowej

Dostęp testowy do 15 września 2019

 Do 9 sierpnia 2019 testujemy czasopisma OXFORD UNIVERSITY PRESS

DUKE UNIVERSITY PRESS

Baza wydawnictwa uniwersyteckiego Duke University z USA.

Oferuje zasoby elektronicznych książek i czasopism z wielu dziedzin humanistycznych i społecznych (kolekcje z dziedzin takich jak: sztuka, historia sztuki, studia azjatyckie, studia o płci, studia latynoamerykańskie, studia o muzyce i dźwięku, studia o religii). Wydawnictwo Duke University Press jest obecnie na 7 miejscu listy wydawnictw punktowanych przez MNiSW w grupie II monografii.

e-Duke lista książek elektronicznych

e-Duke lista czasopism elektronicznych

Business and Economics Pearson|eTextbooks Library

Dostęp testowy do publikacji SAGE Publishing do 5 kwietnia 2019!

SAGE Business Cases

Dostęp testowy do filmowej platformy streamingowej

do 14 marca 2019!

Nietypowy i bardzo atrakcyjny dostęp testowy  do filmowej platformy streamingowej Kanopy. Wśród wszystkich tradycyjnych gatunków sztuki filmowej znaleźć tam można również ponad 3,5 tysiąca filmów dokumentalnych, poruszających zagadnienia z zakresu nauk społecznych, historycznych, a także przyrodniczych i ścisłych.

Zapraszamy do testowania zawartości South Asia Archive Taylor & Francis Group do 25 marca 2019!

Dostęp testowy 18.02-18.05.2019

BioOne COMPLETE to pełnotekstowa baza danych zawierająca ponad 208 wysokiej jakości, subskrybowanych i ogólnodostępnych (Open Access) tytułów z dziedziny nauk biologii, ekologii i nauk środowiskowych. Baza BioOne Complete oferuje szerokie zasoby –czasopisma zawierające wyniki badań biologicznych. To cenne źródło dla naukowców, dostarczające nową wiedzę z szerokiego wachlarza najważniejszych obecnie tematów: zmiany klimatyczne, zagrożone gatunki, ochrona siedlisk, funkcje  ekosystemów i zróżnicowanie biologiczne.

Prezentacja BioONE

2019_BioOneCompleteTitleList

Loeb Classical Library

Test od 13 listopada do 12 grudnia 2018

Gale State Papers Online: 18th century 1714 -1782 P.IV: Scandinavia, Eastern Europe and Turkey

14 maja – 13 czerwca

Baza zawiera skany dokumentów archiwalnych z Brytyjskiego Archiwum Państwowego dotyczące krajów skandynawskich, Prus, Saksonii i Polski, a także Rosji i Turcji. Przedstawiają one obraz Europy północnej i wschodniej w burzliwym okresie wojen i konfliktów.

Po raz pierwszy udostępnione zostają dokumenty dotyczące Rzeczypospolitej 18w znajdujące się do dziś w Wielkiej Brytanii (łącznie z dokumentami szpiegów, przejętymi listami, itd. miscellanea). 

Zachęcamy zwłaszcza Historyków do oceny wartości bazy i jej ewentualnej przydatności do badań w Polsce.

Gale – The Stuart and Cumberland Papers from the Royal Archives, Windsor Castle [1689-1807]

Po raz pierwszy zdigitalizowane, będące obecnie własnością rodziny królewskiej Wielkiej Brytanii archiwa pozostałe po ostatnich Stuartach, oraz jako uzupełnienie, dokumenty księcia Cumberland, który w 1746 pokonał armię Karola Edwarda Stuarta i spacyfikował Szkocję.

Popierani przez papieża oraz przez Francję i Hiszpanię, Stuartowie przez wiele lat działali częściowo w podziemiu, tworząc sieć agentur nieformalnej dyplomacji w Europie i próbując wchodzić w sojusze przeciwko dynastii hanowerskiej. Ich kontakty z Polską nie są jeszcze dokładnie zbadane, choć istniały powiązania tak istotne jak związek małżeński Jakuba Edwarda Stuarta z Marią Klementyną Sobieską (1718).

Baza powinna dawać wgląd w te kontakty, i po raz pierwszy możemy skorzystać z okazji aby się im przyjrzeć bez wyjazdu do archiwów brytyjskich.

Wejście >>

Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate na platformie EBSCOhost uczelni

Zapraszamy do testowania od 1 marca do 31 maja. Wejście >>

Academic Search Ultimate to najobszerniejsza, najpopularniejsza, wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Baza zawiera tysiące pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory zasięgu globalnym. Wiele czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań, co świadczy o wysokiej jakości zasobów. Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata sprawia, że Academic Search Ultimate jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszernego źródła informacji w globalnej perspektywie.

 

 

Business Source Ultimate Business Source Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Tysiące pełnotekstowych czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej sprawia, że Business Source Ultimate zapewnia dostęp do lokalnych wiadomości na temat biznesu na niespotykaną wcześniej skalę. Business Source Ultimate zawiera również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami przybliżające studentom zadania, z którymi zmierzą się w przyszłości. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż.

Testuj mobilną BrowZine – przeglądarkę e-czasopism z subskrypcji UAM

4 kwietnia – 3 czerwca 2018

Przeglądarka czasopism BrowZine jest dostępna w wersji mobilnej do pobrania w systemach Android, iOS, Kindle Fire w sklepach Apple App Store, Google Play Store lub Amazon App Store.

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy wybrać nazwę biblioteki – Adam Mickiewicz University in Poznan i potwierdzić konto czytelnika.

Aplikacja BrowZine umożliwia wybranie tytułów do spersonalizowanej półki czasopism, utworzenie alertów tematycznych do nowych artykułów, pobieranie artykułów i czytanie offline. Funkcje spersonalizowane są dostępne po założeniu konta użytkownika BrowZine. Zapraszamy!

Wejście >>

Film instruktażowy >> kliknij

Citavi. Organizuj wiedzę!

 Zapraszamy do testowania programu bibliograficznego Citavi 5.7.1 / 6.0

Podczas rejestracji wymagany jest podstawowy adres mailowy AMU*

Wejście: www.citavi.com/amu

Podręcznik do pobrania .pdf

Filmy instruktażowe YouTube:

https://www.youtube.com/user/CitaviTeam
https://www.youtube.com/intl/pl/yt/about/brand-resources/#logos-icons-colors

Loading...
Skip to content