Seria: Diariusze Staropolskie

Edycja mająca na celu prezentację tekstów zapisków znalezionych w piętnasto- i szesnastowiecznych efemerydach wydawniczych, wraz ze wstępem, komentarzem krytycznym i ich transkrypcją.


Jana Żdżarowskiego, kanonika poznańskiego, diariusz z lat 1532-1551, Poznań 2009. Oprac.: Rafał Wójcik, Wiesław Wydra

Diariusze z XVI wieku w druku BJ CIM. 8421 Jan Musceniusz, Jan Krzysztoporski, Stanisław Krzysztoporski. Zeszyt 2

Diariusze z XVI wieku w druku BJ CIM. 8421, Jan Musceniusz, Jan Krzysztoporski, Stanisław Krzysztoporski, Poznań 2009. Oprac.: Jacek Partyka, Marian Malicki

 
 
Loading...
Skip to content