Recommend a book for acquisition

Email the library with your suggestions for purchase.

» Catalogue online

In the event you cannot find the book you are after in the catalogue, please contact us with your requirement. If you think that the title should be part of the book collection of the Library, please feel free to send email the library with your suggestions for purchase: zaprop@amu.edu.pl

It will be processed and considered by the staff members. You will be informed via e-mail about the decision concerning your request. A reply to your e-mail will be sent to you in due time (including dates of its purchase and further availability, should the suggestion has been accepted).

The application should contain as full as possible a description of the proposed book: title, author, ISBN, publisher and the year of publication.

Szanowni Państwo,

propozycję zakupu książki można złożyć drogą poczty elektronicznej. Zamówienia mogą dotyczyć książek, których nie znaleźliście w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej i innych bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UAM (biblioteki wydziałowe, instytutowe itd.), a które – Państwa zdaniem – są niezbędne/przydatne w procesie naukowo-dydaktycznym realizowanym na Uczelni.

Zgłoszona propozycja zostanie przeanalizowana przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej, w szczególności bibliotekarzy dziedzinowych, a decyzja o zakupie – podjęta w oparciu o przyjętą dla systemu biblioteczno-informacyjnego UAM politykę gromadzenia zbiorów.

Zgłoszenie powinno dotyczyć przede wszystkim książki naukowej (w tym także podręczniki akademickie, słowniki), nie będą rozpatrywane zamówienia wskazujące na zakup podręczników i innych materiałów do nauki języków obcych czy pojedynczych numerów czasopism.

O możliwości pozyskania wskazanej książki do zbiorów Biblioteki oraz postępach w realizacji zamówienia będziecie Państwo informowani drogą mailową. Uprzedzamy, iż w związku z obowiązującymi na UAM procedurami czas realizacji zamówienia może potrwać do kilku tygodni.

Zakupiona książka zostanie wprowadzona do zbiorów BU i będzie udostępniona na warunkach określonych Regulaminem udostępniania.

Serdecznie zapraszamy!

Acquisition and Collection Development Department
Purchase Section
mgr Radosław Franckiewicz

zaprop@amu.edu.pl

Loading...
Skip to content