Warsztaty

 1. Tu i teraz - aktualne problemy, nasze rozwiązania
 2. Biblioteka pachnąca wrażeniami - sposoby na zorganizowanie spotkania czytelniczego z najmłodszymi

  mgr Małgorzata Swędrowska
  Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu

  • czas trwania warsztatu: 90 min.

  • max 20 osób

  Podczas warsztatu uczestnicy doświadczą na sobie, czym jest czytanie wrażeniowe. Wspólnie przeczytamy kilka wybranych nowości wydawniczych. Zbudujemy szkielet spotkania dla dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb: ruchu, zaspokojenia ciekawości, zintensyfikowania wrażeń. Stworzymy rymowanki ułatwiające utrzymanie uważności dzieci. Wykorzystamy nowości wydawnicze i sprawdzone książki do wymyślenia warsztatów na różne okazje, np. z małymi dziećmi i ich rodzicami, z grupą przedszkolną, z grupą wczesnoszkolną.

   

  Bum bum rurkowe granie – muzyczne animacje dla każdej grupy wiekowej

  mgr Małgorzata Klimek
  mgr Sylwia Mróz
  Miejska Biblioteka Publiczna w Złotowie

  • czas trwania warsztatu: 90 min.

  • max 15 osób

  Czy biblioteka to tylko książki? Niekoniecznie! Oczywiście warto w każdych działaniach promować czytelnictwo, gdyż taka jest przede wszystkim rola bibliotek. Jednak dobrze jest połączyć książkę z niekonwencjonalnymi metodami pracy… I my chciałybyśmy pokazać jak można to zrobić za pomocą bum bum rurek i zajęć muzycznych. Bum bum rurki to wprost nieograniczone możliwości zabawy oraz edukacji. Świetnie sprawdzają się w łatwej i szybkiej nauce rytmu, w rozwijaniu sprawności ruchowej i wrażliwości muzycznej. Nasze warsztaty kreatywne z wykorzystaniem bum bum rurek łączą książkę z zajęciami muzycznymi, pokazując jak można ciekawie i twórczo spędzić czas w bibliotece. Bum bum rurki to świetna zabawa, nauka i integracja dla każdej grupy wiekowej od 3-latków po seniorów. Warsztaty z nami pokażą jak można urozmaicić prowadzone zajęcia biblioteczne.

   

  Jak rozmawiać ze sponsorami?

  mgr Piotr Marcinkowski
  BonaSoft

  • przewidywany czas realizacji warsztatu: 90 min.

  • max 30 osób

  W czasie warsztatów uczestnicy będą analizować cele zarówno sponsorów, jak i sponsorowanych. Będziemy poznawać metody pozyskiwania środków zarówno na działalność bieżącą biblioteki, ale przede wszystkim na wydarzenia specjalne (np. konferencje). Omówimy podstawowe błędy, pułapki i stereotypy, których ominięcie pomoże skuteczniej prowadzić tego typu działalność.

   

  Konkluzje biblioteczne związane z obsługą osób niepełnosprawnych, szczególnie z dysfunkcją wzroku i/lub słuchu oraz nauka podstawowych znaków polskiego języka migowego (PJM)

  dr Katarzyna Lis
  mgr Magdalena Musiela
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  • czas trwania warsztatu: 90 min.

  • max 20 osób

  Celem warsztatu jest przedstawienie faktów i obalenie mitów związanych z kwestią funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych, a w sposób szczególny g/Głuchych. Uczestnicy zapoznają się z różnymi odmianami niepełnosprawności oraz formami wsparcia konkretnych grup osób niepełnosprawnych. Oprócz przedstawienia świata i kultury osób niedosłyszących, głuchych i głuchoniewidomych zaproponujemy zapoznanie się z formami komunikowania się osób o obniżonej sprawności, a w sposób szczególny osób g/Głuchych.
  Uczestnicy warsztatu nauczą się podstawowych znaków PJM (Polskiego Języka Migowego) przydatnych w komunikacji z osobami g/Głuchymi (m.in. alfabet, liczebniki). Wykorzystując poznane znaki PJM nauczą się krótkich tematycznych dialogów. Podczas warsztatu zostaną wykorzystane wybrane elementy biblioterapii, uczestnicy będą mieli okazję czytać teksty zapisane w PJM, przygotowane specjalnie na potrzeby warsztatu.

   

  Moja historia w teatrzyku

  mgr Katarzyna Wilczkowska
  Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu - Filia w Gnieźnie

  • czas trwania warsztatu: 90 min.

  • max 20 osób

  „Papierowy teatr” kamishibai (jap. kami – papier, shibai – sztuka) jest tradycyjną japońską sztuką opowiadania historii, bywa nazywany „teatrem narracji”. Większość kamishibai to bajki, baśnie lub opowiadania składające się z 10–16 pięknie ilustrowanych kart z tekstem na odwrocie. Ich prezentowaniu towarzyszy wyjątkowy nastrój, powstający za sprawą przenośnego teatru, przy pomocy którego ilustrowane opowiadania są przedstawiane w formie papierowych „slajdów”. Ta forma opowiadania powstała w japońskich świątyniach buddyjskich w XII wieku. Mnisi używali jej przy snuciu moralizatorskich opowieści, aby dzięki temu dotrzeć do publiczności, w dużej mierze niepiśmiennej.
  Warsztat poświęcony jest wykorzystaniu teatrzyku kamishibai podczas spotkań z czytelnikami. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się jak stworzyć bajkę czy opowieść do teatrzyku kamishibai. Przedstawimy kilka informacji o tym, czym jest teatrzyk i w jaki sposób się z niego korzysta, spróbujemy napisać wiersz, krótkie opowiadanie o sobie, rozrysujemy poszczególne slajdy bajki, zaprezentujemy gotową historię.

   

  Najcenniejsze z cennych – średniowieczne rękopisy, inkunabuły i stare druki w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej

  dr Alicja Szulc
  mgr Jakub Łukaszewski
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

  • czas trwania pokazu: 60 min.

  • max 20 osób

  Zapraszamy do Biblioteki Uniwersyteckiej na pokaz fantastycznych rękopiśmiennych i drukowanych zabytków sztuki księgarskiej.
  Zobaczyć będzie można najcenniejsze (bo najstarsze) w zbiorach BU manuskrypty średniowieczne: dokument mistrza inflanckiego Cysse von Rutenberga z 1420 roku (z pieczęcią), unikatową - jedyną w Polsce - kartę tzw. Biblii Atlantyckiej z XIII wieku, kodeks z XV-wieczną kopią mappae mundi Izydora z Sewilli oraz dwa średniowieczne podręczniki przepisane przez średniowiecznych żaków. Sekcja Starych Druków przedstawi unikatowe, nietypowe i z różnych względów cenne księgi. Będzie wśród nich absolutnie wyjątkowy zabytek polszczyzny I poł. XVI wieku – tzw. Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy, wpisany do inkunabułowego wydania Wokabularza Jana Reuchlina (Strasbourg, 1488). Ponadto zademonstrowane zostaną: unikatowy czeski ścienny kalendarz na rok 1527 czy De Humani Corporis Fabrica Andreasa Vesaliusa (Bazylea, 1543), a także wybrane iluminowane inkunabuły, polonika oraz książki z interesującymi proweniencjami. Zainteresowani kulturą sztambuchową będą mogli obejrzeć najciekawsze obiekty z naszej kolekcji liczącej obecnie ponad 60 albumów, począwszy od XVII-wiecznych studenckich, a kończąc na arystokratycznych z XIX i XX wieku, także z wpisami „wielkich" ówczesnego świata...

   

  Nowoczesne lekcje biblioteczne, czyli jak nauczyć korzystania ze słownika przy użyciu gry mobilnej

  mgr Alina Łysak
  Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu

  • czas trwania warsztatu: 90 min.

  • max 25 osób

  Podczas szkolenia bibliotekarze zaprojektują własną mobilną grę na lekcję biblioteczną oraz zapoznają się z zasadami organizacji takich gier i lekcji bibliotecznych. Z tak stworzonych gier będą potem mogli korzystać w codziennej pracy.

  Każdy uczestnik powinien mieć smartfon z zainstalowaną bezpłatną aplikacją ActionTrack dostępną na systemy Android i iOS.

   

  Rozpoznaj się w książce - trochę teoretyczne i bardzo praktyczne zajęcia o picturebookach dla tych, co z dziećmi pracują lub się nimi czują

  mgr Ewa Anna Cywińska
  Biblioteka Kraków

  • czas trwania warsztatu: 90 min.

  • max 20 osób

  Warsztat ma na celu przełamanie bariery w pracy z książką artystyczną. Część teoretyczna warsztatu to krótkie wprowadzenie w świat książki artystycznej: omówienie najważniejszych pojęć i cech gatunku. Część praktyczna obejmie pracę z picturebookiem, m.in. ćwiczenie z odszukiwania ukrytych znaczeń, ćwiczenia i zabawy integracyjne oraz arteterapeutyczne, mające na celu rozbudzenie w uczestnikach kreatywności. Dzięki temu każdy będzie mógł na zakończenie stworzyć własną książkę – odbicie tego, co mu w duszy gra.

   

  Skąd wziąć kasę? Źródła i sposoby dofinansowania działań bibliotecznych

  mgr Justyna Daniel-Korzyniewska
  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin

  • czas trwania warsztatu: 90 min.

  • max 10 osób

  Podczas warsztatu uczestnicy poznają rozmaite źródła dofinansowania działań bibliotecznych, m.in. różne konkursy grantowe (strony www, formularze). Nauczą się podstawowych zasad formułowania celów i rezultatów zadania/projektu w poszczególnych wnioskach. Poznają też podstawy i zasady fundraisingu, marketingu i promocji, tak aby jak najmniej wydać i jak najwięcej zyskać.

   

  Tworzenie projektów dotacyjnych – co, gdzie, jak i dlaczego?

  mgr Sandra Szczepanowska
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

  • czas trwania warsztatu: 90 min.

  • max 10 osób

  Celem warsztatu będzie przedstawienie różnych możliwości ubiegania się o dotacje zewnętrzne dla bibliotek wszystkich typów (z naciskiem na programy MKiDN: Kultura cyfrowa, promocja czytelnictwa, wspieranie działań muzealnych). Warsztat rozpocznie się krótkim przedstawieniem oferty grantowej dla bibliotek, wskazaniem najczęstszych błędów popełnianych przy ubieganiu się o dotacje oraz prezentacją wniosków wzorcowych składanych w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestnicy zostaną podzieleni na 4-5 grup, w których pod okiem prowadzącej warsztat, będą tworzyć wzorcowy, wymyślony przez siebie projekt dotacyjny. Szczególny nacisk zostanie położony na kluczowe części wniosku: cele projektu, określenie odbiorców zadania, konkretne rezultaty projektu, tworzenie budżetu.

   

  W tym szaleństwie jest metoda - o organizacji projektów

  mgr Katarzyna Marszałek
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

  • czas trwania warsztatu: 90 min.

  • max 20 osób

  Organizacja idealnego projektu to duże wyzwanie. Przygotowanie udanego spotkania wymaga zaangażowania wielu sił i środków oraz skoordynowania pracy licznego zespołu osób. W zależności od skali wydarzenia i jego charakteru czas, który musimy przeznaczyć na przygotowanie, może obejmować od kilku dni do kilku miesięcy. Czasami mimo wielkiego wysiłku organizatorów projekt nie okazuje się sukcesem. Jak uniknąć wpadek i o czym pamiętać, aby konferencja była owocna i została zapamiętana przez uczestników jako udane wydarzenie?
  Celem warsztatu będzie omówienie siedmiu najważniejszych czynników, które mają znaczący wpływ na sukces projektu. Warsztaty częściowo w formie wykładu, a także zajęć w grupach.

   

 3. Poznaj swoją przyszłość – perspektywy, szanse, zagrożenia
 4. Coachingowy warsztat rozwojowy

  dr Małgorzata Dąbrowicz
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

  • czas trwania warsztatu: 90 min.

  • max 20 osób

  Zapraszam na warsztat rozprawiający się z mitami narosłymi wokół coachingu, prezentujący go jako mającą naukowe podstawy metodę rozwoju. Poznamy wybrane techniki i narzędzia pracy coachingowej oraz możliwości wykorzystania ich w odniesieniu do innych bądź siebie (autocoaching). Nauczymy się wykorzystywać je m.in. do wytyczania i realizacji swoich celów (zawodowych, osobistych).

   

  Jak aplikować na stanowisko dyrektora biblioteki?

  dr hab. prof. UG Maja Wojciechowska
  Uniwersytet Gdański

  • czas trwania warsztatu: 90 min.

  • max 15 osób

  Warsztat ma na celu przybliżenie procedur konkursowych na stanowisko dyrektora biblioteki, wymagań stawianych kandydatom na te stanowiska oraz kompetencji, które powinien posiadać dyrektor biblioteki. W ramach warsztatu przeprowadzony zostanie trening autoprezentacji.

   

  Rozwiązywanie konfliktów

  mgr Paweł Pioterek
  Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

  • czas trwania warsztatu: 90 min.

  • max 25 osób

  Celem warsztatu jest zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem poprzez udrożnienie komunikacji, przyjęcie postaw integracyjnych, wypracowanie strategicznych rozwiązań. Warsztat wyposaży uczestników w praktyczną umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych na poziomie osobistym i organizacyjnym. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać rodzaje konfliktów i stosować odpowiednie metody postępowania.

   

 5. Bibliotekarz krea(k)tywnie!
 6. Grywalizacja a upowszechnianie czytelnictwa

  mgr Piotr Szeligowski
  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

  • czas trwania warsztatu: 90 min.

  • max 20 osób

  Podczas warsztatu poświęconego grywalizacji będzie można poznać aplikacje webowe służące do tworzenia konkursów i gier czytelniczych. Spróbujemy stworzyć gry (w wersji online) służące do promocji czytelnictwa oraz nauczymy się, jak wykorzystywać wybrane narzędzia ITC w upowszechnianiu kultury czytelniczej. Zostaną zaprezentowane różne formy promocji czytelnictwa z wykorzystaniem rywalizacji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród czytelników.

   

  Jak zorganizować Żywą Bibliotekę?

  Lidia Leśna
  Ewelina Kubasik
  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin

  • czas trwania warsztatu: 60 min.

  • max 20 osób

  Zapraszamy na warsztat poświęcony przygotowaniu Żywej Biblioteki – międzynarodowej inicjatywy, której celem jest upowszechnianie postaw otwartości i szacunku w stosunku do tych osób w naszym społeczeństwie, które są zagrożone wykluczeniem i marginalizacją m.in. ze względu na pochodzenie, kolor skóry, przekonania, orientację seksualną, zawód, religię. Wykorzystanie mechanizmu działania biblioteki stwarza bezpieczną, neutralną przestrzeń do poznania/lektury/rozmowy z osobą/Książką o interesującej czytelnika tematyce. Opowiemy, jakimi zasadami kieruje się Żywa Biblioteka, podzielimy się doświadczeniem w doborze Żywych Książek, przygotowaniu komfortowej przestrzeni do rozmów i angażowaniu Bibliotekarzy – wolontariuszy.

   

  Kolekcjonowanie pasji czy pasja do kolekcji? - Liberatura w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – teoria i praktyka gromadzenia „zbuntowanych" książek

  lic. Agnieszka Rybarczyk
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

  • przewidywany czas realizacji warsztatu: 90 min.

  • max 20 osób

  Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką nietypowej kolekcji, jaką jest „Liberatura”, poprzez prezentację wybranych obiektów, zdefiniowanie zjawiska i omówienie jego historii, wskazanie wyzwań i problemów dotyczących gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania tego typu wydawnictw (np. książki-ulicy, książki-butelki, książki pociętej w paski). Ponadto uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystywać liberaturę na warsztatach przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i studentów.

   

  Programowanie online, czyli Ozoboty w bibliotece.

  mgr Karolina Bartosz
  Miejska Biblioteka Publiczna w Złotowie

  • czas trwania warsztatu: 90 min.

  • max 20 osób

  Warsztat przedstawia różnorodne zastosowanie robotów (Ozobotów) podczas zajęć czytelniczych w bibliotece.
  Oba warsztaty w praktyczny sposób zobrazują uczestnikom jak przeprowadzić zajęcia z podstaw programowania w swojej placówce, jak połączyć kodowanie z książkami i czytaniem, jak tworzyć pomoce i materiały potrzebne do realizacji zajęć oraz skąd czerpać inspiracje przy planowaniu zajęć. Odbiorcami obu warsztatów mogą być bibliotekarze pracujący zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi, ponieważ kodowanie to nie tylko nauka, ale przede wszystkim świetna zabawa dla każdego.

   

  Warsztaty iluzji ruchu – XIX wieczne zabawki optyczne tłem wypraw Aleksandra Doby.

  mgr Karola Glasner
  Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie - Filia w Kole

  • czas trwania warsztatu: 90 min.

  • max 20 osób

  Warsztat przygotowuje do przeprowadzenia twórczych zajęć i spotkań czytelniczych wykorzystaniem różnych technik animacji filmowej. Uczestnicy zapoznają się z sylwetką Aleksandra Doby, z którym będziemy podróżować w czasie i przestrzeni. Wykonamy XIX-wieczne tarcze projekcyjne: fenakistiskop (phenakistoscope) oraz taumatrop (thaumatrope), za pomoca których wprawimy w ruch elementy nieożywione. Opowiemy obrazami przygody wielkiego podróżnika pasjonaty urodzonego w podpoznańskim Swarzędzu i zaznajomimy się z prezentowaną literaturą podróżniczą. Poznamy przy tym tajniki i historię animacji poklatkowej. Każdy z Was wyjdzie z własnoręcznie wykonaną zabawką optyczną. Niech niosą Was klatki filmowe!

   

  Wirtualna rzeczywistość w bibliotece. Jak przyciągać do biblioteki nieczytających dzięki narzędziom VR?

  mgr Karol Baranowski
  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie

  • czas trwania warsztatu: 90 min.

  • max 20 osób

  Tematem warsztatu jest praktyczne zastosowanie technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w pracy z czytelnikami w bibliotece, aby popularyzować czytelnictwo i bibliotekę. Uczestnicy poznają zasady działania wirtualnej rzeczywistości i rozszerzonej rzeczywistości w technologii mobilnej i stacjonarnej; poznają różnorodne aplikacje do VR i AR, które można bez opłat wykorzystać w bibliotece; nauczą się obsługiwać okulary do VR i AR oraz ich praktyczne zastosowanie; zaczną tworzyć scenariusze z czytelnikami i własne rozwiązania wykorzystujące VR i AR.

   

  (Z)Inny papier... Czasopisma i książki tzw. trzeciego obiegu. Przegląd prasy podziemnej i niezależnej

  mgr Wiktor Marszałek

  • czas trwania warsztatu: 90 min.

  • max 20 osób

  Celem warsztatu jest przedstawienie tzw. prasy niezależnej niedostępnej w oficjalnym obiegu – zinów, gazet czy książek. Oprócz zagadnień stricte teoretycznych omówimy rys historyczny wraz z ewolucją wyszczególnionych wydawnictw. Przedstawiony zostanie zarówno aspekt twórczy, forma, jak również sposoby dystrybucji druków trzeciego obiegu. Nie zabraknie oczywiście prezentacji na żywo niektórych omawianych druków.