Lista dubletów


OFERTA DUBLETÓW
BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU
DLA NAUKOWYCH BIBLIOTEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Aby ułatwić systematyczne przeglądanie listy, będzie ona generowana automatycznie według daty wpisu dubletu. Istnieje też możliwość przeszukiwania według autorów lub tytułów. Pierwszeństwo w realizacji zamówień ma Biblioteka Narodowa w Warszawie (w ciągu 3 miesięcy od daty opublikowania danego dubletu). Pozostałe zamówienia naukowych bibliotek krajowych i zagranicznych będą realizowane w kolejności wpływu. Zamówienia prosimy kierować według sygnatur wyłącznie w formie pisemnej - pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Nasz adres:
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Sekcja Zagospodarowania Druków Zbędnych
mgr Piotr Hauser
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
piohau@amu.edu.pl

DUPLICATE BOOK SALE
LIBRARY DUPLICATES FROM
POZNAN UNIVERSITY LIBRARY ON OFFER
(VALID FOR RESEARCH AND ACADEMIC LIBRARIES
IN POLAND AND ABROAD)

To facilitate systematic review of the list, it will be automatically generated according to the date of entry of a given duplicate copy. There is also a possibility to modify the list according to authors or titles. The National Library in Warsaw has pre-emptive rights with respect to any relevant material within three months from the date of publishing of a given item in the list. Remaining incoming orders sent by other research libraries from Poland and abroad will be executed on a first come, first served basis. Only written orders for library duplicates will be executed by the Library.

Please send inquiries to:
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Acquisitions and Collection Development Department
Section of Utilization of Unwanted Materials
Piotr Hauser MSc
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
POLSKA - POLAND
piohau@amu.edu.plLISTA WEDŁUG DATY OGŁOSZENIA
SZUKAJ WEDŁUG AUTORA
SZUKAJ WEDŁUG TYTUŁU


Autor / Tytuł, podtytuł Miejsce
Rok wydania
Numer(y) Sygnatura Data ogłoszenia
Bułat, Kamil.
Kryminologia
Warszawa
2007
18710 2024-04-11
Longstaff, Alan
Neurobiologia
Warszawa
2002
18708 2024-04-11
Makowski, Jerzy
Geografia fizyczna świata /
Warszawa
2004
18716 2024-04-11
Wykrętowicz, Stanisław
Samorząd w Polsce : istota, formy, zadania : praca zbiorowa /
Poznań
2008
18713 2024-04-11
Addison, W.
Struktura związków nieorganicznych /
Warszawa
1968
18711 2024-04-11
Banachowski, Lech
Algorytmy i struktury danych
Warszawa
2003
18709 2024-04-11
Brzozowski, Adam
Zobowiązania : zarys wykładu
Warszawa
2009
18715 2024-04-11
Głuchowski, Jan
Polskie prawo podatkowe /
Warszawa
2006
18714 2024-04-11
Górecki, Dariusz
Polskie prawo konstytucyjne /
Warszawa
2012
18712 2024-04-11
Hames, B. David
Biochemia
Warszawa
2002
18704 2024-04-11
Lydyard, Peter M.
Immunologia
Warszawa
2005
18706 2024-04-11
Mackenzie, A.
Ekologia
Warszawa
2005
18703 2024-04-11
Turner, Philip C
Biologia molekularna
Warszawa
1999
18705 2024-04-11
Twyman, Richard M.
Biologia rozwoju
Warszawa
2003
18707 2024-04-11
Woźny, Adam
Komórki roślinne w warunkach stresu. T. 1, Komórki in vivo. Cz. 1, Warunki naturalne
Poznań
2007
18701 2024-04-11
Woźny, Adam
Komórki roślinne w warunkach stresu. T. 1, Komórki in vivo. Cz. 2, Warunki stresu
Poznań
2004
18702 2024-04-11
Armstrong, Michael
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kraków
2004
18696 2024-03-25
Bosak, Pius Czesław
Postacie Biblii : słownik - konkordancja.
Poznań
1999
T. 1- 18693 2024-03-25
Klimaszewski, Mieczysław
Geomorfologia ogólna
Warszawa
1963
18695 2024-03-25
Krebs, Charles John
Ekologia : eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności
Warszawa
1997
18694 2024-03-25
Lampert, Winfried
Ekologia wód śródlądowych
Warszawa
1996
18698 2024-03-25
Schmidt-Nielsen, Knut
Fizjologia zwierząt : adaptacja do środowiska
Warszawa
1997
18697 2024-03-25
Weiner, January
Życie i ewolucja biosfery : podręcznik ekologii ogólnej
Warszawa
1999
18699 2024-03-25
Wojtaszek, Przemysław. Red.
Biologia komórki roślinnej. Funkcja
Warszawa
2007
T. 2, 18700 2024-03-25
Bach, Anna
Biotechnologia roślin
Warszawa
2009
18689 2024-03-19
Baj, Jadwiga
Biologia molekularna bakterii
Warszawa
2006
18685 2024-03-19
Baj, Jadwiga
Biologia molekularna bakterii
Warszawa
2006
18690 2024-03-19
Baxevanis, Andreas D. Red.,
Bioinformatyka : podręcznik do analizy genów i białek
Warszawa
2004
18688 2024-03-19
Dzik, Jerzy
Dzieje życia na Ziemi : wprowadzenie do paleobiologii /
Warszawa
2003
18681 2024-03-19
Dzik, Jerzy
Dzieje życia na Ziemi : wprowadzenie do paleobiologii /
Warszawa
2003
18682 2024-03-19
Kilarski, Wincenty Michał
Strukturalne podstawy biologii komórki
Warszawa
2003
18686 2024-03-19
Kłyszejko-Stefanowicz, Leokadia. Red.
Ćwiczenia z biochemii : praca zbiorowa
Warszawa
1999
18684 2024-03-19
Kopcewicz, Jan. Red.
Fizjologia roślin
Warszawa
2007
18691 2024-03-19
Strzałko, Jan. Red.
Kompendium wiedzy o ekologii
Warszawa
2001
18692 2024-03-19
Wojtaszek, Przemysław. Red.
Biologia komórki roślinnej Struktura
Warszawa
2006
T. 1 18683 2024-03-19
Wójcikiewicz, Józef. Red.
Ekspertyza sądowa
Kraków
2002
18687 2024-03-19