Lista dubletów


OFERTA DUBLETÓW
BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU
DLA NAUKOWYCH BIBLIOTEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Aby ułatwić systematyczne przeglądanie listy, będzie ona generowana automatycznie według daty wpisu dubletu. Istnieje też możliwość przeszukiwania według autorów lub tytułów. Pierwszeństwo w realizacji zamówień ma Biblioteka Narodowa w Warszawie (w ciągu 3 miesięcy od daty opublikowania danego dubletu). Pozostałe zamówienia naukowych bibliotek krajowych i zagranicznych będą realizowane w kolejności wpływu. Zamówienia prosimy kierować według sygnatur wyłącznie w formie pisemnej - pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Nasz adres:
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Sekcja Zagospodarowania Druków Zbędnych
mgr Piotr Hauser
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
piohau@amu.edu.pl

DUPLICATE BOOK SALE
LIBRARY DUPLICATES FROM
POZNAN UNIVERSITY LIBRARY ON OFFER
(VALID FOR RESEARCH AND ACADEMIC LIBRARIES
IN POLAND AND ABROAD)

To facilitate systematic review of the list, it will be automatically generated according to the date of entry of a given duplicate copy. There is also a possibility to modify the list according to authors or titles. The National Library in Warsaw has pre-emptive rights with respect to any relevant material within three months from the date of publishing of a given item in the list. Remaining incoming orders sent by other research libraries from Poland and abroad will be executed on a first come, first served basis. Only written orders for library duplicates will be executed by the Library.

Please send inquiries to:
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Acquisitions and Collection Development Department
Section of Utilization of Unwanted Materials
Piotr Hauser MSc
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
POLSKA - POLAND
piohau@amu.edu.plLISTA WEDŁUG DATY OGŁOSZENIA
SZUKAJ WEDŁUG AUTORA
SZUKAJ WEDŁUG TYTUŁU


Autor / Tytuł, podtytuł Miejsce
Rok wydania
Numer(y) Sygnatura Data ogłoszenia
Barta, Janusz (Red.)
Prawo autorskie i pokrewne: komentarz
Warszawa
2011
18680 2022-11-30
Antkowiak Paweł. red
25 lat samorządu terytorialnego w Polsce Doświadczenia i perspektywy rozwoju
Poznań
2015
18675 2022-11-28
Bloka Zbigniewa. red
Leksykon wiedzy o społeczeństwie dla uczniów, maturzystów i studentów
Poznań
2016
18670 2022-11-28
Heller Włodzimierz. red
E- learning jako przestrzeń komunikacji społecznej
Poznań - Kalisz
2017
18678 2022-11-28
Sobieraj Tomasz
Pozytywistyczne dylematy Szkice o problemach literatury, filozofii i nauki
Poznań
2016
18671 2022-11-28
Waligórska- Olejniczak Beata. red
Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze
Poznań
2016
18672 2022-11-28
Cierpiałkowska, Lidia
Alkoholizm : przyczyny, leczenie, profilaktyka
Poznań
2000
18666 2022-11-04
Dulczewski, Zygmunt
O Florianie Znanieckim
Poznań
2000
18654 2022-11-04
Juchacz, Piotr W. Red.
Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna = Public Philosophy & Democratic Education
Poznań
2018
T. 7 Nr 1 18657 2022-11-04
Krokowicz, Teresa
Co pozostało? : o rodzinach Kaszniców, Durskich i Szymańskich
Poznań
2013
18661 2022-11-04
Łazuga, Waldema. Red.
Poznań, Szczecin, Wrocław : trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony
Poznań
2010
18662 2022-11-04
Melosik, Zbyszko
Uniwersytet i społeczeństwo : dyskursy wolności, wiedzy i władzy
Kraków
2009
18665 2022-11-04
Puppel, Stanisław. Red.
Transkomunikacja II
Poznań
2012
18664 2022-11-04
Sawicka, Grażyna. Red.
Sytuacja komunikacyjna i jej parametry
Toruń
2014
18658 2022-11-04
Solarczyk-Ambrozik, Ewa. Redaktor
Uczenie się przez całe życie : rozwój, kariera, praca
Poznań
2018
18655 2022-11-04
Solarczyk-Ambrozik, Ewa. Redaktor
Uczenie się przez całe życie : rozwój, kariera, praca
Poznań
2018
18656 2022-11-04
Wrzesień, Witold
Jednostka - rodzina - pokolenie : studium relacji międzypokoleniowych w rodzinie
Poznań
2003
18659 2022-11-04
Bobrinskij, Nikolaj Alekseevič
Zoologia. Strunowce
Warszawa
1972
T. 2 18653 2022-10-25
Kieniewicz, Stefan
Historia Polski, 1795-1918
Warszawa
1970
18642 2022-10-25
Kotełko, Krystyna
Biologia bakterii
Warszawa
1979
18650 2022-10-25
Nowak, Edward
Zarys metod ekonometrii : zbiór zadań
Warszawa
2002
18644 2022-10-25
Woźny, Adam. Red.
Komórki roślinne w warunkach stresu. Komórki in vitro
Poznań
2004
T. 2 18646 2022-10-25
Wójcik, Zbigniew
Historia powszechna XVI-XVII wieku
Warszawa
1979
18641 2022-10-25
Wójcik, Zbigniew
Historia powszechna XVI-XVII wieku
Warszawa
1979
18643 2022-10-25
Abdański, Adam
Azyle
Łódź
1985
18634 2022-10-24
Barański, Zbigniew
Literatura rosyjska : podręcznik
Warszawa
1971
T. 2 18639 2022-10-24
Brajerski, Tadeusz
Język staro-cerkiewno-słowiański
Lublin
1973
18640 2022-10-24
Jankowski, Henryk
Etyka
Warszawa
1980
18636 2022-10-24
Kamiński, Tomasz
Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach
Warszawa
2009
18633 2022-10-24
Michałowska, Teresa
Średniowiecze
Warszawa
1996
18637 2022-10-24
Witkowska, Alina
Romantyzm
Warszawa
1997
18638 2022-10-24
Bęza, Stanisław
Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego
Warszawa
1993
18622 2022-10-21
Bieniek, Gerard. Red.
Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania
Warszawa
2005
T. 1 18630 2022-10-21
Bieniek, Gerard. Red.
Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania
Warszawa
2005
T.2 18629 2022-10-21
Morciniec, Norbert
Podręcznik wymowy niemieckiej
Warszawa
1982
18621 2022-10-21
Nowacki, Józef
Wstęp do prawoznawstwa
Warszawa
2007
18627 2022-10-21
Rudnicki, Stanisław
Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 2, Własność i inne prawa rzeczowe
Warszawa
2004
18631 2022-10-21
Shaw, Malcolm N.
Prawo międzynarodowe
Warszawa
2006
18625 2022-10-21
Skowrońska-Bocian, Elżbieta
Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 4, Spadki
Warszawa
2004
18632 2022-10-21
Strzyczkowski, Kazimierz
Prawo gospodarcze publiczne
Warszawa
2007
18626 2022-10-21
Szweykowska, Alicja
Fizjologia roślin
Poznań
1997
18624 2022-10-21
Winter, P. C.
Genetyka
Warszawa
2000
18623 2022-10-21
Brzeziński, Jerzy
Elementy metodologii badań psychologicznych
Warszawa
1980
18612 2022-10-19
Czubiński, Antoni
Zarys dziejów Niemiec i państw niemieckich powstałych po II wojnie światowej
Warszawa
1986
18618 2022-10-19
Duraczyński, Eugeniusz
Europa podziemna 1939-1945
Warszawa
1974
18619 2022-10-19
Flis, Jan
Wstęp do geografii fizycznej
Warszawa
1969
18613 2022-10-19
Jakubczak, Ryszard (1951- ). Red.
Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP : podręcznik dla studentek i studentów
Warszawa
2004
18611 2022-10-19
Kersten, Adam
Historia powszechna, 1648-1789
Warszawa
1971
18614 2022-10-19
Kieniewicz, Stefan
Historia Polski, 1795-1918
Warszawa
1968
18616 2022-10-19
Krasuski, Jerzy
Stosunki polsko-niemieckie 1919-1932
Poznań
1975
18615 2022-10-19
McMurry, John
Chemia organiczna
Warszawa
2005
Cz. 3 (rozdz. 13-18) 18609 2022-10-19
Sembrat, Kazimierz
Histologia porównawcza zwierząt
Warszawa
1981
T. 1 18617 2022-10-19
Wyrozumski, Jerzy
Historia Polski : do roku 1505
Warszawa
1978
18620 2022-10-19
Chrząstowska, Bożena
Poetyka stosowana
Warszawa
1978
18608 2022-10-18
Głowiński, Michał
Zarys teorii literatury
Warszawa
1967
18607 2022-10-18
Grzegorczykowa, Renata
Zarys słowotwórstwa polskiego : słowotwórstwo opisowe
Warszawa
1979
18597 2022-10-18
Klemensiewicz, Zenon
Gramatyka historyczna języka polskiego
Warszawa
1965
18606 2022-10-18
Milewski, Tadeusz
Językoznawstwo
Warszawa
1969
18602 2022-10-18
Mitosek, Zofia
Teorie badań literackich
Warszawa
1998
18605 2022-10-18
Morciniec, Norbert
Podręcznik wymowy niemieckiej
Warszawa
1982
18599 2022-10-18
Nagórko, Alicja
Zarys gramatyki polskiej
Warszawa
1996
18601 2022-10-18
Tokarski, Jan
Fleksja polska
Warszawa
1978
18603 2022-10-18
Wellek, René
Teoria literatury
Warszawa
1975
18604 2022-10-18
Wierzchowska, Bożena
Opis fonetyczny języka polskiego
Warszawa
1967
18600 2022-10-18
Winniczuk, Lidia
Lingua latina : łacina bez pomocy Orbiliusza
Warszawa
1975
18598 2022-10-18
Bartula, Czesław
Podstawowe wiadomości z gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej na tle porównawczym
Warszawa
1994
18594 2022-10-17
Bęza, Stanisław
Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego
Warszawa
1999
18595 2022-10-17
Bogusławski, Andrzej
Gramatyka rosyjska w ujęciu funkcjonalnym
Warszawa
1970
18592 2022-10-17
Brajerski, Tadeusz
Język staro-cerkiewno-słowiański : podręcznik
Lublin
1976
18590 2022-10-17
Czachowska, Jadwiga
Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty
Ossolineum
1977
18589 2022-10-17
Długosz-Kurczabowa, Krystyna
Gramatyka historyczna języka polskiego
Warszawa
2001
18591 2022-10-17
Eile, Stanisław
Światopogląd powieści
Ossolineum
1973
18583 2022-10-17
Eile, Stanisław
Światopogląd powieści
Ossolineum
1973
18586 2022-10-17
Fidyk, Marta
Nowe repetytorium z języka rosyjskiego
Warszawa
1995
18593 2022-10-17
Fisiak, Jacek
Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych
Warszawa
1978
18587 2022-10-17
Gozdawa-Gołębiowski, Romuald
Nowa gramatyka angielska
Warszawa
2000
18596 2022-10-17
Grzegorczykowa, Renata
Zarys słowotwórstwa polskiego : słowotwórstwo opisowe
Warszawa
1979
18585 2022-10-17
Krzyżanowski, Julian
Historia literatury polskiej : alegoryzm - preromantyzm
Warszawa
1974
18581 2022-10-17
Malinowski, Edmund
Genetyka : podręcznik dla studentów szkół wyższych
Warszawa
1978
18580 2022-10-17
Mayenowa, Maria Renata
Poetyka teoretyczna : zagadnienia języka
Ossolineum
1979
18582 2022-10-17
Nagórko, Alicja
Zarys gramatyki polskiej : (ze słowotwórstwem)
Warszawa
1998
18584 2022-10-17
Rospond, Stanisław
Gramatyka historyczna języka polskiego
Warszawa
1971
18588 2022-10-17
Gordon, Malcolm S.
Fizjologia zwierząt
Warszawa
1995
18577 2022-07-22
Hausner, Jerzy. Red.
Administracja publiczna
Warszawa
2005
18579 2022-07-22
Katner, Wojciech Jan. Red.
Prawo cywilne i handlowe w zarysie
Warszawa
2009
18578 2022-07-22
Miłosz, Czesław
Historia literatury polskiej do roku 1939
Kraków
1993
18575 2022-07-22
Starnawski, Jerzy
Średniowiecze
Warszawa
1975
18576 2022-07-22
Achmatowicz, Aleksander
Car bez korony
Warszawa
1967
18573 2022-06-21
Ahmatova, Anna Andreevna
Wiersze
Warszawa
1989
18572 2022-06-21
Bęza, Stanisław
Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego
Warszawa
1999
18574 2022-06-21
Sienkiewicz, Henryk
Ach, ci artyści!
Warszawa
1984
18571 2022-06-21
Baszkiewicz, Jan
Myśl polityczna wieków średnich.
Warszawa
1970
18559 2022-06-07
Czubiński, Antoni
Centrolew
Posznań
1963
18561 2022-06-07
Dąbrowski, Jan
Dawne dziejopisarstwo polskie ( do roku 1480).
Wrocław
1964
18569 2022-06-07
Dłużniewski, Stanisław
Deutsche Grammatik in Übungen.
Warszawa
1985
18556 2022-06-07
Duraczyński, Eugeniusz.
Europa podziemna 1939-1945.
Warszawa
1974
18553 2022-06-07
Dutkowska, Renata
Komisja Edukacvji Narodowej
Wrocław
1973
18562 2022-06-07
Garlicki, Andrzej
U źródeł obozu belwederskiego.
Warszawa
1979
18570 2022-06-07
Krasuski, Jerzy
Historia RFN
Warszawa
1981
18560 2022-06-07
Krawczuk, Aleksander
Starożytność odległa i bliska.
Poznań
1987
18558 2022-06-07
Landau, Zbigniew
Druga Rzeczpospolita.
Warszawa
1977
18564 2022-06-07
Levey, Michael
Dojrzały renesans.
Warszawa
1980
18563 2022-06-07
Łuczak, Czesław
Przemysł Wielkopolski w latach 1815-1870.
Warszawa
1959
18565 2022-06-07
Łuczak, Czesław
Przemysł Wielkopolski w latach 1815-1870.
Warszawa
1959
18567 2022-06-07
Maciszewski, Jarema
Historia powszechna. Wiek Oświecenia.
Warszawa
1985
18568 2022-06-07
Ochmański, Jerzy
Dzieje Rosji do roku 1861.
Warszawwa
1974
18566 2022-06-07
Perlin, Oskar
Intensywny kurs języka hiszpańskiego.
Warszawa
1983
18554 2022-06-07
Perlin, Oskar
Intensywny kurs języka hiszpańskiego.
Warszawa
1983
18555 2022-06-07
Sembrat, Kazimierz
Histologia porównawcza zwierząt. T.1.
Warszawa
1981
18557 2022-06-07

Sprawy Wschodnie : czasopismo Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań
2008
z. 1-2 (16-17) 18540 2021-10-28

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne = Central European Political Studies
Poznań
2009
3 18537 2021-10-28

Teologia Patrystyczna = Patristic Theology
Poznań
2013
t.10 18536 2021-10-28
Kowalski, Kazimierz. Redaktor
Teologia Praktyczna : kwartalnik dla duszpasterzy
Poznań
2012
t.13 18532 2021-10-28
Szczepaniak, Maciej
Msza fonogeniczna : pierwsza polska radiowa transmisja mszy świętej i towarzyszące jej okoliczności
Poznań
2013
18535 2021-10-28

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2013
49.2 18520 2021-10-27

Legilingwistyka Porównawcza
Poznań
2013
T. 13 18527 2021-10-27

Legilingwistyka Porównawcza
Poznań
2013
T. 14 18524 2021-10-27

Przegląd Politologiczny
Poznań
2012
R XVII, Nr 3 18521 2021-10-27

Przegląd Prawa Rolnego
Poznań
2008
Nr 2(4) 18525 2021-10-27

Studia Kulturoznawcze
Poznań
2012
1(2) 18523 2021-10-27

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne = Central European Political Studies
Poznań
2009
4 18518 2021-10-27

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne = Central European Political Studies
Poznań
2010
1 18529 2021-10-27

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne = Central European Political Studies
Poznań
2010
2 18528 2021-10-27

Teologia i Moralność = Theology and Morality
Poznań
2010
T. 7 18526 2021-10-27

Teologia i Moralność = Theology and Morality
Poznań
2014
1(14) 18519 2021-10-27
Kosmanowa, Bogumiła (1940- ). Red.
Media Dawne i Współczesne : praca zbiorowa
Poznań
2006
18517 2021-10-27
Kozłowska, Izabela
W objęciach Saturna : melancholia w prozie rozrachunków inteligenckich (1946-1948)
Poznań
2016
18516 2021-10-27
Malendowski, Włodzimierz. Red.
Przegląd Politologiczny
Poznań
2012
R XVII, Nr 4 18522 2021-10-27

Porównania : czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym
Poznań
2017
1(20) 18505 2021-10-04

Przegląd Strategiczny
Poznań
2013
R. III, nr 1 18507 2021-10-04
Andrzejewski, Bolesław. Red.
Lingua ac Communitas
Poznań
2016
Vol. 26 18506 2021-10-04
Andrzejewski, Bolesław. Red.
Lingua ac Communitas
Poznań
2017
Vol. 27 18508 2021-10-04
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Balcanica Posnaniensia : acta et studia
Poznań
2018
XXV 18511 2021-10-04
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Przegląd Prawa Rolnego
Poznań
2011
1(8) 18514 2021-10-04
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Studia Historiae Oeconomicae
Poznań
2015
33 18515 2021-10-04
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Filologii Polskiej.
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka
Poznań
2018
18513 2021-10-04
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Wydawnictwo Naukowe
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne = Central European Political Studies
Poznań
2016
2 18512 2021-10-04
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Teologiczny
Katecheza, Rodzina, Parafia i Szkoła
Poznań
2012
T. 10 18500 2021-10-04

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna = Public Philosophy & Democratic Education
Poznań
2016
T.5, nr 1 18496 2021-09-27
Adamiak, Elżbieta. Red.
Gender and religion in Central and Eastern Europe
Poznań
2009
18492 2021-09-27
Adamiak, Elżbieta. Red.
Gender and religion in Central and Eastern Europe
Poznań
2009
18493 2021-09-27
Arnauld, Dominique
Konflikty perspektyw w historii i praktyce misji
Poznań
2009
18489 2021-09-27
Bryła, Jolanta. Red.
Unia Europejska we współczesnym świecie : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa
Poznań
2009
18491 2021-09-27
Budzinowski, Roman
Problemy ogólne prawa rolnego : przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych
Poznań
2008
18476 2021-09-27
Jacyna-Onyszkiewicz, Zbigniew
Piętnaście wykładów z kwantowej teorii pola
Poznań
2009
18495 2021-09-27
Jakóbczyk, Stanisław
Na Zachód ze Wschodu : Savoir i Kessel w nowoczesnym przemyśle literackim
Poznań
2005
18483 2021-09-27
Konferencja Meteorytowa 2004 ; Poznań
III Konferencja Meteorytowa, Poznań, 25-26 września 2004 : streszczenia referatów
Poznań
2004
18490 2021-09-27
Kosman, Marceli
Kultura polityczna - kultura historyczna
Poznań
2009
18469 2021-09-27
Lenort, Feliks. Redaktor
Poznańskie Studia Teologiczne
Poznań
2012
T. 26 18499 2021-09-27
Malendowski, Włodzimierz. Red.
Przegląd Politologiczny
Poznań
2012
R. XVII, nr 1 18497 2021-09-27
Malendowski, Włodzimierz. Red.
Przegląd Politologiczny
Poznań
2012
R. XVII, nr 2 18498 2021-09-27
Modrzewski, Jerzy
Socjalizacja i uczestnictwo społeczne : studium socjopedagogiczne
Poznań
2004
18481 2021-09-27
Przestalski, Andrzej. Red.
Od przeszłości ku nowym horyzontom : w kręgu historii socjologii
Poznań
2013
18477 2021-09-27
Rost, Antoni
Instytucje polskiego prawa konstytucyjnego
Poznań
2005
18482 2021-09-27
Szymczyński, Tomasz
Negocjowanie granic: od "dwunastki" do "piętnastki" : rozszerzenie północne Unii Europejskiej (1995) - Austria, Szwecja, Finlandia w UE
Poznań
2009
18487 2021-09-27
Szymczyński, Tomasz
Negocjowanie granic: od "dziewiątki" do "dwunastki" : rozszerzenie południowe Wspólnot Europejskich (1981-1986) - Grecja, Hiszpania i Portugalia w WE
Poznań
2009
18486 2021-09-27
Szymczyński, Tomasz
Negocjowanie granic: od "szóstki" do "dziewiątki" : rozszerzenie północne Wspólnot Europejskich (1973) - Wielka Brytania, Dania, Irlandia w WE
Poznań
2009
18485 2021-09-27
Szymczyński, Tomasz. Red.
Negocjowanie granic: od "UE-15" do "UE-27" : rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej : praca zbiorowa. "Grupa Helsińska" (2004-2007) - Litwa, Łotwa, Słowacja, Malta, Bułgaria, Rumunia w UE
Poznań
2009
Cz. 2 18472 2021-09-27
Szymczyński, Tomasz. Red.
Negocjowanie granic: od "UE-15" do "UE-27" : rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej : praca zbiorowa. "Grupa Luksemburska" (2004) - Estonia, Polska, Republika Czeska, Słowenia, Węgry, Cypr w UE
Poznań
2009
Cz. 1 18488 2021-09-27
Brzechczyn, Krzysztof
O ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-politycznej w latach 1980-1981 : studium z filozofii społecznej
Poznań
2013
18448 2021-09-24
Brzozowska-Brywczyńska, Maja. Red.
W stronę socjologii przedmiotów
Poznań
2005
18468 2021-09-24
Domeracki, Lech
Peerelowski minister sprawiedliwości
Warszawa
cop. 2011
18445 2021-09-24
Grenda, Magdalena
Teatr Porywacze Ciał
Poznań
2013
18460 2021-09-24
Greser, Jarosław. Red.
Aktualne problemy w realizacji praw człowieka na arenie międzynarodowej, krajowej i regionalnej
Poznań
2005
18465 2021-09-24
Hajder, Krzysztof
Stopa bezrobocia jako korelat wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2011
Poznań
2012
18453 2021-09-24
Kiedrowski, Krzysztof
Metodologiczne podstawy negatywistycznej metafizyki unitarnej Leszka Nowaka
Poznań
2012
18463 2021-09-24
Kujawiński, Jerzy
Szkoła dialogu i samodzielnego uczenia się uczniów
Poznań
2006
18456 2021-09-24
Ostwald, Wilhelm
Linie życia. Cz. 1, Ryga - Dorpat - Ryga, 1853-1887
Poznań
2012
18446 2021-09-24
Ostwald, Wilhelm
Linie życia. Cz. 2, Lipsk, 1887-1905
Poznań
2012
18447 2021-09-24
Sobierajski, Zenon. Red.
Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski = Atlas of folk and culture in Wielkopolska. Tematy różne. Wykazy i komentarze do map 835-889
Poznań
2005
T. 11, cz. 2 18466 2021-09-24
Syska, Ewa. Red.
Stilo et animo : prace historyczne ofiarowane Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin
Poznań
2016
18449 2021-09-24
Żyromski, Marek
The three "founding fathers" of elite's theory : Mosca, Pareto and Michels
Poznań
2012
18459 2021-09-24

Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej
Poznań
2016
T. XVII 18444 2021-09-14
Barej, Wiesław
Fizjologia zwierząt : : praca zbiorowa
Warszawa
1995
18443 2021-09-14
Kamiński, Tomasz
Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach
Warszawa
2009
18438 2021-09-14
Kenig-Witkowska, Maria Magdalena
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Warszawa
2008
18441 2021-09-14
Przybył, Krystyna. Red.
Komórki roślinne w warunkach stresu. Komórki in vivo. Warunki stresu
Poznań
2004
T. 1, cz. 2 18435 2021-09-14
Przybył, Krystyna. Red.
Komórki roślinne w warunkach stresu. Komórki in vivo. Warunki naturalne
Poznań
2004
T. 1, cz. 1 18439 2021-09-14
Twyman, Richard M.
Biologia rozwoju
Warszawa
2003
18436 2021-09-14
Krzymowski, Tadeusz. Red.
Fizjologia zwierząt : praca zbiorowa
Warszawa
1983
18426 2021-09-13
Hausner, Jerzy. Red.
Administracja publiczna
Warszawa
2005
18432 2021-09-13
Kappes, Aleksander
Prawo cywilne i handlowe w zarysie
Warszawa
2009
18431 2021-09-13
Kotełko, Krystyna
Biologia bakterii
Warszawa
1979
18427 2021-09-13
Malinowski, Edmund
Genetyka
Warszawa
1978
18428 2021-09-13
Sembrat, Kazimierz
Histologia porównawcza zwierząt. T. 2
Warszawa
1981
18433 2021-09-13
Shaw, Malcolm N.
Prawo międzynarodowe
Warszawa
2006
18430 2021-09-13
Strzyczkowski, Kazimierz
Prawo gospodarcze publiczne
Warszawa
2007
18429 2021-09-13
Szweykowska, Alicja
Systematyka
Warszawa
1993
t. 2 18425 2021-09-13
Weiner, January
Życie i ewolucja biosfery : podręcznik ekologii ogólnej
Warszawa
1999
18434 2021-09-13

Edukacja. Teologia i Dialog
Poznań
2013
T.9 18414 2021-09-10

Refleksje : pismo naukowe studentów i doktarantów WNPiD UAM
Poznań
2019
19-20 18410 2021-09-10
Dolczewski, Zygmunt. Red.
Rzemiosło i przemysł artystyczny doby historyzmu drugiej połowy XIX wieku : ze zbiorów Muzeum Rzemiosł Artystycznych - Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu [kat. wystawy] Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, czerwiec-wrzesień 1989
Poznań
1989
18409 2021-09-10
Heller, Włodzimierz. Red.
Czy polska szkoła ceni dobrą rozmowę? : komunikacja interpersonalna w edukacji
Poznań
2011
18417 2021-09-10
Kochaniewicz, Bogusław. Red.
O naturze teologii
Poznań
2013
18421 2021-09-10
Kowalska, Samanta. Red.
Dziedzictwo Kulturowe Miasta Kalisza i Regionu Południowej Wielkopolski

2015
T. IV 18423 2021-09-10
Nawrot, Janusz
Usłysz, o Panie, moją modlitwę, odpowiedz mi w swej sprawiedliwości! : 'anah i šama' wołaniem w zagrożeniu życia w pslamach suplikacji
Poznań
2009
18406 2021-09-10
Poniedziałek, Ewelina. Red.
Contemporary Problems with Communication and Transmission of Scientific Message : studies, outlines and contributions : scientific journals of Zakład Informacji Naukowej
Poznań
2011
18419 2021-09-10

Balcanica Posnaniensia : acta et studia
Poznań
2001
XI/XII 18386 2021-09-09

Balcanica Posnaniensia : acta et studia
Poznań
2003
XIII 18387 2021-09-09

Fenomenologia : pismo Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego
Poznań
2005
3 18390 2021-09-09

Fenomenologia : pismo Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego
Poznań
2006
4 18391 2021-09-09

Fenomenologia : pismo Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego
Poznań
2008
6 18392 2021-09-09

Nasze Historie : rocznik Koła Naukowego Historyków IH UAM
Poznań
2015
14 18403 2021-09-09

Peitho : examina antiqua
Poznań
2017
8 18389 2021-09-09

Peitho : examina antiqua
Poznań
2019
10 18388 2021-09-09

Przestrzenie Teorii
Poznań
2007
7 18393 2021-09-09

Przestrzenie Teorii
Poznań
2007
8 18395 2021-09-09

Przestrzenie Teorii
Poznań
2008
10 18394 2021-09-09

Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny
Poznań
2011
R. 73, nr 2 18385 2021-09-09

Studia Edukacyjne
Poznań
1997
3 18400 2021-09-09

Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
Poznań
2003
XV 18397 2021-09-09
Manyś, Bernadetta. Redaktor Autor wstępu
Dwa XVIII-wieczne diariusze wileńskiego kościoła pw. św. św. Janów - edycja źródłowa i opracowanie. Dyjariusz albo notacyje roku całego, to jest 1742
Poznań
2018
Cz. 2 18405 2021-09-09
Ochmański, Jerzy W.
Administracja świadcząca : kształtowanie się idei organizatorskiej funkcji państwa w Polsce Ludowej (1944-1989)
Poznań
2006
18398 2021-09-09

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2006
XXXV 18353 2021-09-08

Studia Edukacyjne
Poznań
1996
2 18374 2021-09-08

Studia Edukacyjne
Poznań
2004
6 18375 2021-09-08

Studia Historica Slavo-Germanica
Poznań
2003
XXIV 18373 2021-09-08

Studia Romanica Posnaniensia
Poznań
2006
XXXIII 18378 2021-09-08

Studia Romanica Posnaniensia
Poznań
2007
XXXIV 18379 2021-09-08

Studia Romanica Posnaniensia
Poznań
2008
XXXV 18380 2021-09-08

Studia Rossica Posnaniensia
Poznań
2008
XXXIV 18384 2021-09-08
Malendowski, Włodzimierz. Red.
Przegląd Politologiczny
Poznań
2005
R. X, nr 2 18368 2021-09-08
Malendowski, Włodzimierz. Red.
Przegląd Politologiczny
Poznań
2005
R. X, nr 4 18369 2021-09-08
Malendowski, Włodzimierz. Red.
Przegląd Politologiczny
Poznań
2006
R. XI, nr 1 18364 2021-09-08
Malendowski, Włodzimierz. Red.
Przegląd Politologiczny
Poznań
2006
R. XI, nr 2 18365 2021-09-08
Malendowski, Włodzimierz. Red.
Przegląd Politologiczny
Poznań
2006
R. XI, nr 3 18366 2021-09-08
Malendowski, Włodzimierz. Red.
Przegląd Politologiczny
Poznań
2006
R. XI, nr 4 18367 2021-09-08
Malendowski, Włodzimierz. Red.
Przegląd Politologiczny
Poznań
2007
R. XII, nr 1 18360 2021-09-08
Malendowski, Włodzimierz. Red.
Przegląd Politologiczny
Poznań
2007
R. XII, nr 2 18361 2021-09-08
Malendowski, Włodzimierz. Red.
Przegląd Politologiczny
Poznań
2007
R. XII, nr 3 18362 2021-09-08
Malendowski, Włodzimierz. Red.
Przegląd Politologiczny
Poznań
2007
R. XII, nr 4 18363 2021-09-08
Malendowski, Włodzimierz. Red.
Przegląd Politologiczny
Poznań
2008
R. XIII, nr 1 18355 2021-09-08
Malendowski, Włodzimierz. Red.
Przegląd Politologiczny
Poznań
2008
R. XIII, nr 2 18356 2021-09-08
Malendowski, Włodzimierz. Red.
Przegląd Politologiczny
Poznań
2009
R. XIV, nr 1 18357 2021-09-08
Malendowski, Włodzimierz. Red.
Przegląd Politologiczny
Poznań
2009
R. XIV, nr 2 18358 2021-09-08
Malendowski, Włodzimierz. Red.
Przegląd Politologiczny
Poznań
2009
R. XIV, nr 3 18359 2021-09-08
Tomaszkiewicz, Teresa. Red.
Odpowiednie dać rzeczy słowo... czyli Jak tłumaczyć z francuskiego na nasze i odwrotnie
Poznań
2006
18354 2021-09-08

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2003
XXXI 18347 2021-09-07

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2004
XXXII 18348 2021-09-07

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2005
XXXIII 18349 2021-09-07

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2010
42.1 18351 2021-09-07

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2010
42.2 18352 2021-09-07

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2010
43.1 18350 2021-09-07

Glottodidactica : an international journal of applied linguistics
Poznań
2008
Vol. XXXIV 18342 2021-09-07

Public Policy and Economic Development : scientific and practical journal

2015
iss. 4 18345 2021-09-07
Pohl, Łukasz
Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym : zagadnienia ogólne
Poznań
2007
18339 2021-09-07
Stuligrosz, Magdalena
Tablica z heby : wniosek konsulów Waleriusza i Aureliusza w sprawie uhonorowania zasług Germanika Cezara
Poznań
2006
18346 2021-09-07
Banaszak, Bogusław
Prawo konstytucyjne
Warszawa
2010
18314 2021-08-11
Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata
Kodeks pracy : komentarz
Warszawa
2002
18318 2021-08-11
Bieranowski, Adam
Prawo cywilne : zarys wykładu
Warszawa
2009
18327 2021-08-11
Burian, Beata
Kodeks cywilny : komentarz
Warszawa
2006
18319 2021-08-11
Chojna-Duch, Elżbieta
Polskie prawo finansowe : finanse publiczne
Warszawa
2003
18328 2021-08-11
Ciepła, Helena
Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem
Warszawa
2002
18331 2021-08-11
Flemming, Marian
Kodeks karny : część szczególna : komentarz
Warszawa
2004
T. 1 18335 2021-08-11
Flemming, Marian
Kodeks karny : część szczególna. Komentarz do artykułów 117-221
Warszawa
2004
T. 1 18334 2021-08-11
Gajda, Janusz
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, akty stanu cywilnego : komentarz
Warszawa
2002
18322 2021-08-11
Gersdorf, Małgorzata
Kodeks pracy : komentarz
Warszawa
2007
18321 2021-08-11
Górniok, Oktawia
Kodeks karny : część szczególna : komentarz
Warszawa
2004
T. 2 18336 2021-08-11
Hofmański, Piotr
Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 1-296
Warszawa
2004
T. 1 18324 2021-08-11
Hofmański, Piotr
Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 297-467
Warszawa
2007
T. 2 18325 2021-08-11
Hofmański, Piotr
Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 468-682
Warszawa
2007
T. 3 18326 2021-08-11
Janowicz, Zbigniew
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz
Warszawa
1999
18315 2021-08-11
Janowicz, Zbigniew
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz
Warszawa
1999
18333 2021-08-11
Kenig-Witkowska, Maria Magdalena
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Warszawa
2008
18320 2021-08-11
Lipowicz, Irena
Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach
Warszawa
2010
18332 2021-08-11
Ratusińska, Izabela. Red.
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Ustawa o opłatach w sprawach karnych : ze skorowidzem
Warszawa
2005
18316 2021-08-11
Salwa, Zbigniew
Kodeks pracy : komentarz
Warszawa
2001
18317 2021-08-11
Sczaniecki, Michał
Powszechna historia państwa i prawa
Warszawa
1994
18330 2021-08-11
Wolter, Aleksander
Prawo cywilne : zarys części ogólnej
Warszawa
2000
18329 2021-08-11
Wratny, Jerzy
Kodeks pracy : komentarz
Warszawa
2005
18323 2021-08-11
Babiak, Jerzy. Red.
The Polish Political Science Quarterly
Poznań
2013
Vol. 1, nr 1 18304 2021-08-09
Bryła, Jolanta
Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych
Poznań
2007
18308 2021-08-09
Forycki, Maciej. Red.
Polska - Francja - Europa : studia z dziejów Polski i stosunków międzynarodowych
Poznań
2011
18310 2021-08-09
Grenda, Magdalena
Teatr Porywacze Ciał
Poznań
2013
18302 2021-08-09
Grenda, Magdalena
Teatr Porywacze Ciał
Poznań
2013
18312 2021-08-09
Kruszyński, Bartosz
Ogólnopolski informator historyków wojskowości
Poznań
2010
18306 2021-08-09
Kuhn, Joseph
Allen Tate : a study in Southern modernism and the religious imagination
Poznań
2009
18309 2021-08-09
Markunas, Antoni
Wybrane wyrażenia peryfrastyczne w języku polskim i rosyjskim : studium konfrontatywne
Poznań
2009
18313 2021-08-09
Musiał-Karg, Magdalena
Elektroniczne referendum w Szwajcarii : wybrane kierunki zmian helweckiej demokracji bezpośredniej
Poznań
2012
18305 2021-08-09
Balowski, Mieczysław. Red.
Na styku kultury polskiej i czeskiej : dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje
Poznań
2011
18299 2021-08-06
Dobek, Rafał
Pierre-Joseph Proudhon
Poznań
2013
18297 2021-08-06
Dobrzański, Dariusz
Filozofia a sfera publiczna
Poznań
2012
18281 2021-08-06
Julian
List do filozofa Temistiosa
Poznań
2011
18279 2021-08-06
Kongres Teologów Polskich 2010 ; Poznań
Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji : teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka : VIII Kongres Teologów Polskich, Poznań, 13-16 września 2010
Poznań
2012
18301 2021-08-06
Kubaszczyk, Joanna
Wortbilder und Übersetzungsbilder : eine Untersuchung zur Wortbildung als Bildbildung im Kontext der Übersetzungswissenschaft
Poznań
2011
18289 2021-08-06
Lenort, Feliks. Redaktor
Poznań Theological Studies
Poznań
2013
T. 27 18283 2021-08-06
Lorek, Dariusz Jakub
Potencjał informacyjny map topograficznych Urmesstischblätter z lat 1822-33 z terenu Wielkopolski
Poznań
2011
18298 2021-08-06
Marchlewicz, Krzysztof. Red.
Authority in the past and present : sources and social functions
Poznań
2013
18300 2021-08-06
Mérétik, Gabriel
Noc generała
Warszawa
1989
18290 2021-08-06
Ostwald, Wilhelm
Linie życia. Großbothen i świat, 1905-1927
Poznań
2012
Cz. 3 18284 2021-08-06
Pankalla, Andrzej
Mitocentryczna psychologia kulturowa Ernesta Boescha
Poznań
2011
18294 2021-08-06
Paszkiewicz, Jędrzej
Grecja a bezpieczeństwo międzynarodowe na Bałkanach 1923-1936
Poznań
2012
18287 2021-08-06
Przestalski, Andrzej. Red.
Od przeszłości ku nowym horyzontom : w kręgu historii socjologii
Poznań
2013
18296 2021-08-06
Wojcieszyk, Elżbieta
Duszpasterstwo młodzieży archidiecezji poznańskiej w latach 1945-1989
Poznań
2012
18280 2021-08-06
Zeidler, Paweł
Chemia w świetle filozofii : studia z filozofii, metodologii i semiotyki chemii
Poznań
2011
18285 2021-08-06

Studia Rossica Posnaniensia
Poznań
2008
XXXIV 18272 2021-08-05
Zawadzki, Stefan
Neo-Babylonian Documents from Sippar Pertaining to the Cult
Poznań
2013
18260 2021-08-05
Bittner, Karolina. Redaktor
W kręgu kultury PRL : poradnictwo
Poznań
2018
18267 2021-08-05
Cicero, Marcus Tullius
Status sprawiedliwościowy względny (O wyszukiwaniu argumentów (De inventione I 14-15; II 62-109)
Poznań
2011
18278 2021-08-05
Kaczmarek, Lech
Potencjał informacyjny krajowych baz danych przestrzennych w kartograficznych badaniach środowiska przyrodniczego
Poznań
2013
18276 2021-08-05
Kosman, Marceli (1940- ). Red.
Na obrzeżach polityki : praca zbiorowa
Poznań
2013
Cz. 9 18270 2021-08-05
Manyś, Bernadetta. Redaktor Autor wstępu
Dwa XVIII-wieczne diariusze wileńskiego kościoła pw. św. św. Janów - edycja źródłowa i opracowanie. Diarius actorum parochiae Vilnensis
Poznań
2018
Cz. 1 18264 2021-08-05
Ratajczak, Waldemar. Redaktor
Dostępność transportowa w Poznaniu = Transport accessibility in Poznań
Poznań
2017
18263 2021-08-05
Rosicki, Remigiusz. Red.
Od teorii do praktyki politycznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Blokowi z okazji 40-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin : praca zbiorowa
Poznań
2012
18274 2021-08-05
Tatarkiewicz, Anna
Mater in statu nascendi : społeczne i medyczne aspekty zdrowia reprodukcyjnego kobiet w starożytnym Rzymie
Poznań
2018
18265 2021-08-05
Wallas, Tadeusz. Red.
Między historią a politologią : wybór problemów : praca zbiorowa
Poznań
2010
18275 2021-08-05

Studia Rossica Posnaniensia
Poznań
2017
XLII 18242 2021-08-04

Studia Rossica Posnaniensia
Poznań
2017
XLII 18243 2021-08-04

Symbolae Philologorum Posnaniensium
Poznań
2009
XIX 18240 2021-08-04
Brzechczyn, Krzysztof
O ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-politycznej w latach 1980-1981 : studium z filozofii społecznej
Poznań
2013
18246 2021-08-04
Cichocki, Piotr
Lokalne programy rozwiązywania problemów społecznych : konceptualizacja, diagnoza społeczna, strategie
Poznań
2011
18251 2021-08-04
Dąbrowska, Maria
Ich noce i dnie : korespondencja Marii i Mariana Dąbrowskich 1909-1925
Warszawa
2005
18258 2021-08-04
Fliciński, Piotr. Red.
Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej : wariantywność we frazeologii
Poznań
2011
18250 2021-08-04
Hajder, Krzysztof
Stopa bezrobocia jako korelat wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2011
Poznań
2012
18257 2021-08-04
Kowalska, Samanta. Red.
Dziedzictwo Kulturowe Miasta Kalisza i Regionu Południowej Wielkopolski
Poznań ; Kalisz
2011
T.1 18236 2021-08-04
Kowalska, Samanta. Red.
Dziedzictwo Kulturowe Miasta Kalisza i Regionu Południowej Wielkopolski
Poznań ; Kalisz
2012
T.2 18237 2021-08-04
Mamzer, Hanna. Red.
My i oni : interdyscyplinarne obrazy wielokulturowości
Poznań
2010
18248 2021-08-04
Matysiak-Błaszczyk, Agata. Red.
Socjalizacja dysocjacyjna w doświadczeniu indywidualnym i społecznym : inspiracje teoretyczne i próby pedagogicznych ingerencji
Poznań ; Kalisz
2012
18259 2021-08-04
Michałowska, Marianna. Red.
Studia Kulturoznawcze
Poznań
2013
1(3) 18254 2021-08-04
Przestalski, Andrzej
Fikcja jako spoiwo społeczne : z wizytą u Ferdinanda Tönniesa
Poznań
2012
18255 2021-08-04
Sołtysiak, Andrzej
Analiza matematyczna
Poznań
2009
Cz. 1 18253 2021-08-04
Werner, Wiktor
Historyczność kultury : w poszukiwaniu myślowego fundamentu współczesnej historiografii
Poznań
2009
18238 2021-08-04

Fenomenologia
Poznań
2012
10 18221 2021-08-03

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2010
43, 2 18219 2021-08-03

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2012
46, 2 18218 2021-08-03

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2013
48, 2 18217 2021-08-03

Labor et Educatio : rocznik naukowy
Kraków
2019
7 18216 2021-08-03

Przegląd Prawa Rolnego
Poznań
2010
1(6) 18225 2021-08-03

Roczniki Socjologii Rodziny : (studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne)
Poznań
2005
XVI 18222 2021-08-03

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne = Central European Political Studies
Poznań
2013
4 18224 2021-08-03
Domaradzki, Mikołaj
Filozofia antyczna wobec problemu interpretacji : rozwój alegorezy od przedsokratyków do Arystotelesa
Poznań
2013
18228 2021-08-03
Drejza, Roman
Wiersze Romana Drejzy
Kłecko
2010
18213 2021-08-03
Gutekunst, Włodzimierz. Red.
Walka z przestępczością na Dolnym Śląsku : materiały I Wrocławskiego Sympozjum Kryminologicznego, 15-16 grudzień 1971 r.
Wrocław
1973
18234 2021-08-03
Łęcki, Włodzimierz
Wał Pomorski : przewodnik
Poznań
1980
18230 2021-08-03
Łęcki, Włodzimierz
Wał Pomorski : przewodnik
Poznań
1987
18229 2021-08-03
Pokora, Wojciech. Oprac.
Walka o oświatę, naukę i kulturę w latach okupacji 1939-1944 : materiały z terenu m. st. Warszawy i woj. warszawskiego : praca zbiorowa
Warszawa
1967
18233 2021-08-03
Przybecki, Adam
Quaestiones theologiae pastoralis disputatae : polskie konteksty i inspiracje
Poznań
2015
18226 2021-08-03
Snyder, Timothy
Nacjonalizm, marksizm i nowoczesna Europa Środkowa : biografia Kazimierza Kelles-Krauza (1872-1905)
Warszawa
2010
18215 2021-08-03
Wallis, Mieczysław
Autoportrety artystów polskich
Warszawa
1966
18235 2021-08-03
Wallis, Mieczysław
Lata nauki i mistrzostwa Stanisława Noakowskiego
Warszawa
1971
18231 2021-08-03
Wallis, Mieczysław
Późna twórczość wielkich artystów
Warszawa
1975
18232 2021-08-03

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka
Poznań
2010
17 (37) 18191 2021-07-29

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka
Poznań
2010
17 (37) 18192 2021-07-29

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka
Poznań
2011
18 (38) 18190 2021-07-29

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka
Poznań
2012
19 (39) 18193 2021-07-29

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka
Poznań
2012
20 (40) 18194 2021-07-29
Aronson, Elliot
Człowiek - istota społeczna
Warszawa
1995
18207 2021-07-29
Barszczewski, Jerzy. Oprac.
Świat się zmienia kraj się zmienia : materiały szkoleniowe dla kursów oświatowo-politycznych ZMW
Warszawa
1962
18209 2021-07-29
Bartkowiak, Jacek
Ćwiczenia z biochemii : praca zbiorowa
Warszawa
1999
18188 2021-07-29
Bartnik, Ewa
Genetyka molekularna : praca zbiorowa
Warszawa
1995
18182 2021-07-29
Bilikiewicz, Adam. Red.
Psychiatria : podręcznik dla studentów medycyny
Warszawa
1992
18180 2021-07-29
Caddick-Adams, Peter
Monte Cassino : piekło dziesięciu armii
Kraków
2014
18195 2021-07-29
Czerwiński, Witold
Fizjologia roślin
Warszawa
1977
18184 2021-07-29
Fukarek, Franz
Fitosocjologia
Warszawa
1967
18176 2021-07-29
Ganong, William F.
Fizjologia lekarska
Warszawa
1973
18189 2021-07-29
Gordon, Malcolm S.
Fizjologia zwierząt
Warszawa
1977
18183 2021-07-29
Hejnowicz, Zygmunt
Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych
Warszawa
1985
Cz. 1 18174 2021-07-29
Hejnowicz, Zygmunt
Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych
Warszawa
1985
Cz. 2 18173 2021-07-29
Jasienica, Paweł
Polska Piastów
Warszawa
1966
18201 2021-07-29
Kleiner, Juliusz
Mickiewicz. Dzieje Konrada
Lublin
1948
T. 2, Cz. 2 18204 2021-07-29
Knight, Eric Mowbray
Lassie, wróć!
Warszawa
1967
18198 2021-07-29
Knight, Eric Mowbray
Lassie, wróć! /
Warszawa
1994
18199 2021-07-29
Kot, Stanisław
Historia wychowania. T. 2, Wychowanie nowoczesne : od połowy wieku XVIII do współczesnej doby
Warszawa
1995
18208 2021-07-29
Kotarbiński, Tadeusz
Z dziejów podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa
1961
18206 2021-07-29
Krebs, Charles John
Ekologia : eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności
Warszawa
1996
18179 2021-07-29
Kuźmiński, Bolesław
100 wieków chleba
Warszawa
1968
18200 2021-07-29
Lem, Stanisław
Filozofia przypadku : literatura w świetle empirii
Warszawa
1975
T. 2 18202 2021-07-29
Nowiński Czesław. (Red.)
Ewolucja biologiczna : szkice teoretyczne i metodologiczne
Warszawa
1974
18210 2021-07-29
Ozga-Zielińska, Maria
Hydrologia stosowana
Warszawa
1994
18175 2021-07-29
Sufinowa, Stanisława
Mowa ojczysta : wypisy z ćwiczeniami dla klasy VII
Warszawa
1967
18211 2021-07-29
Sylwanowicz, Witold
Anatomia i fizjologia człowieka : podręcznik dla średnich szkół medycznych
Warszawa
1980
18181 2021-07-29
Twain, Mark
Królewicz i żebrak
Warszawa
1994
18197 2021-07-29
Twain, Mark
Królewicz i żebrak
Warszawa
1998
18196 2021-07-29
Bochenek, Adam
Anatomia człowieka. Układ naczyniowy
Warszawa
1993
T. 3 18165 2021-07-26
Cichocki, Tadeusz
Kompendium histologii : skrypt dla studentów nauk medycznych i przyrodniczych
Kraków
1992
18171 2021-07-26
Feliga, Piotr
Czas i ortodoksja : hermeneutyka teologii w świetle "Prawdy i metody" Hansa-Georga Gadamera
Toruń
2014
18164 2021-07-26
Gorczyński, Tadeusz. Red.
Ćwiczenia z botaniki : praca zbiorowa
Warszawa
1975
18172 2021-07-26
Hryniewiecka-Szyfter, Zofia
Ćwiczenia z biologii komórki : komórka zwierzęca
Poznań
1986
18170 2021-07-26
Świtek, Gabriela
Gry sztuki z architekturą : nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje
Toruń
2013
18161 2021-07-26
Walsh, Kevin
Neuropsychologia kliniczna
Warszawa
1998
18169 2021-07-26

Studia Rossica Posnaniensia
Poznań
2017
z. XLII 18121 2021-07-23

Glottodidactica
Poznań
2016
Vol. XLIII/1 18143 2021-07-23

Studia Metodologiczne = Dissertationes Methodologicae : zeszyty poświęcone integracji nauki
Poznań
2014
32 18156 2021-07-23

Studia Rossica Posnaniensia
Poznań
2017
z. XLII 18120 2021-07-23

Studia Rossica Posnaniensia
Poznań
2017
z. XLII 18122 2021-07-23
Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia. Red.
Aktuelle Probleme der angewandten Linguistik : Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer und Mediatoren
Poznań
2011
18137 2021-07-23
Banowska, Lidia. Redaktor
"Nie kłaniać się okolicznościom" : nad romantycznymi lekturami Zofii Trojanowiczowej
Poznań
2018
18154 2021-07-23
Bielicka, Małgorzata
Personalizacja tematyki na lekcji języka obcego
Poznań
2012
18136 2021-07-23
Cybal-Michalska, Agnieszka. Redaktor
Młodzież w sferze doświadczeń edukacyjno-zawodowych
Poznań
2018
18141 2021-07-23
Jakubowicz, Jędrzej
Sukcesja uniwersalna publicznoprawna (administracyjna i podatkowa) przy łączeniach, przekształceniach i podziałach spółek
Poznań
2016
18148 2021-07-23
Jaskulska, Sylwia
Rytuał przejścia : młodzież szkolna na progu edukacyjnym
Poznań
2018
18128 2021-07-23
Jaskulska, Sylwia
Rytuał przejścia : młodzież szkolna na progu edukacyjnym
Poznań
2018
18129 2021-07-23
Jaskulska, Sylwia
Rytuał przejścia : młodzież szkolna na progu edukacyjnym
Poznań
2018
18130 2021-07-23
Musiała, Anna. Redaktor
Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy : umowy terminowe
Poznań
2018
18132 2021-07-23
Musiała, Anna. Redaktor
Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy : umowy terminowe
Poznań
2018
18133 2021-07-23
Musiała, Anna. Redaktor
Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy : umowy terminowe
Poznań
2018
18134 2021-07-23
Parkitny, Maciej
Nowoczesność oświecenia : studia o literaturze i kulturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku
Poznań
2018
18149 2021-07-23
Parkitny, Maciej
Nowoczesność oświecenia : studia o literaturze i kulturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku
Poznań
2018
18150 2021-07-23
Parkitny, Maciej
Nowoczesność oświecenia : studia o literaturze i kulturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku
Poznań
2018
18151 2021-07-23
Piątek, Wojciech
Przedawnienie w prawie administracyjnym
Poznań
2018
18124 2021-07-23
Piątek, Wojciech
Przedawnienie w prawie administracyjnym
Poznań
2018
18125 2021-07-23
Piątek, Wojciech
Przedawnienie w prawie administracyjnym
Poznań
2018
18126 2021-07-23
Pietkiewicz, Agnieszka
Fuga mundi : aktorstwo we włoskich teatrach studyjnych inspirujących się pracą Jerzego Grotowskiego
Poznań
2017
18145 2021-07-23
Śliwińska, Anna
Miłość i gniew : brytyjska nowa fala
Poznań
2016
18138 2021-07-23
Zduniak-Wiktorowicz, Małgorzata
Filologia w kontakcie : polonistyka, germanistyka, postkolonializm
Poznań
2018
18142 2021-07-23
Jałowiecki, Mieczysław
Na skraju Imperium i inne wspomnienia
Warszawa
2015
18109 2021-07-22
Kamiński, Ryszard. Redaktor
Innowacje gospodarcze : wybrane aspekty ekonomiczne i prawne
Poznań
2018
18118 2021-07-22
Knight, Eric
Lassie wróć!
Warszawa
1964
18108 2021-07-22
Lissoń, Piotr. Redaktor
Prawo odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Niemczech
Poznań
2018
18115 2021-07-22
Lissoń, Piotr. Redaktor
Prawo odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Niemczech
Poznań
2018
18116 2021-07-22
Montgomery, Lucy Maud
Ania z Avonlea
Poznań
1997
2 18111 2021-07-22
Montgomery, Lucy Maud
Ania z Avonlea
Poznań
1997
2 18112 2021-07-22
Montgomery, Lucy Maud
Ania z Avonlea
Warszawa
1992
18110 2021-07-22
Montgomery, Lucy Maud
Ania z Avonlea
Warszawa
1992
18113 2021-07-22
Auleytner, Julian Marian
Polityka społeczna czyli Ujarzmianie chaosu socjalnego
Warszawa
2002
18072 2021-06-07
Auleytner, Julian Marian
Polityka społeczna czyli Ujarzmianie chaosu socjalnego
Warszawa
2002
18074 2021-06-07
Brown, Terence A.
Genomy
Warszawa
2001
18096 2021-06-07
Brzeziński, Jerzy (1947- ). Red.
Edukacja wobec zmiany społecznej
Poznań ; Toruń
1994
18052 2021-06-07
Brzeziński, Jerzy (1947- ). Red.
Edukacja wobec zmiany społecznej
Poznań ; Toruń
1994
18053 2021-06-07
Brzeziński, Jerzy (1947- ). Red.
Edukacja wobec zmiany społecznej
Poznań ; Toruń
1994
18054 2021-06-07
Brzeziński, Jerzy. Red.
Z zagadnień diagnostyki psychologicznej
Poznań
1995
18066 2021-06-07
Brzeziński, Jerzy. Red.
Z zagadnień diagnostyki psychologicznej
Poznań
1995
18067 2021-06-07
Brzeziński, Jerzy. Red.
Z zagadnień diagnostyki psychologicznej
Poznań
1995
18068 2021-06-07
Cohen, Louis
Wprowadzenie do nauczania
Poznań
1999
18055 2021-06-07
Cohen, Louis
Wprowadzenie do nauczania
Poznań
1999
18056 2021-06-07
Cohen, Louis
Wprowadzenie do nauczania
Poznań
1999
18057 2021-06-07
Doroszewska, Janina
Pedagogika specjalna. Podstawowe problemy teorii i praktyki
Ossolineum
1989
T. 1 18075 2021-06-07
Doroszewska, Janina
Pedagogika specjalna. Podstawowe problemy teorii i praktyki rewalidacji poszczególnych odchyleń od normy
Ossolineum
1989
T. 2 18076 2021-06-07
Doroszewska, Janina
Pedagogika specjalna. Podstawowe problemy teorii i praktyki
Ossolineum
1989
T. 1 18077 2021-06-07
Doroszewska, Janina
Pedagogika specjalna. Podstawowe problemy teorii i praktyki
Ossolineum
1989
T. 1 18078 2021-06-07
Doroszewska, Janina
Pedagogika specjalna. Podstawowe problemy teorii i praktyki rewalidacji poszczególnych odchyleń od normy
Ossolineum
1989
T. 2 18079 2021-06-07
Doroszewska, Janina
Pedagogika specjalna. Podstawowe problemy teorii i praktyki rewalidacji poszczególnych odchyleń od normy
Ossolineum
1989
T. 2 18080 2021-06-07
Fraisse, Paul. Red.
Zarys psychologii eksperymentalnej
Warszawa
1991
18106 2021-06-07
Fraisse, Paul. Red.
Zarys psychologii eksperymentalnej
Warszawa
1991
18107 2021-06-07
Guzicka, Marzenna
Biologia komórki roślinnej. Struktura
Warszawa
2006
T. 1 18100 2021-06-07
Kowalski, Stanisław
Socjologia wychowania w zarysie
Warszawa
1976
18082 2021-06-07
Kowalski, Stanisław
Socjologia wychowania w zarysie
Warszawa
1976
18085 2021-06-07
Kowalski, Stanisław
Socjologia wychowania w zarysie
Warszawa
1976
18086 2021-06-07
Leakey, Richard E.
Pochodzenie człowieka
Warszawa
1995
18060 2021-06-07
Lindsay, Peter H.
Procesy przetwarzania informacji u człowieka : wprowadzenie do psychologii
Warszawa
1991
18081 2021-06-07
Lindsay, Peter H.
Procesy przetwarzania informacji u człowieka : wprowadzenie do psychologii
Warszawa
1991
18083 2021-06-07
Lindsay, Peter H.
Procesy przetwarzania informacji u człowieka : wprowadzenie do psychologii
Warszawa
1991
18084 2021-06-07
May, Rollo
Miłość i wola
Warszawa
1978
18061 2021-06-07
May, Rollo
Miłość i wola
Warszawa
1978
18062 2021-06-07
May, Rollo
Miłość i wola
Warszawa
1978
18063 2021-06-07
Murray, Robert K.
Biochemia Harpera
Warszawa
1994
18047 2021-06-07
Murray, Robert K.
Biochemia Harpera
Warszawa
1994
18048 2021-06-07
Olszewska-Dyoniziak, Barbara
Człowiek a wspólnota : antropologiczne aspekty w doktrynach politycznych
Wrocław
2003
18069 2021-06-07
Olszewska-Dyoniziak, Barbara
Człowiek a wspólnota : antropologiczne aspekty w doktrynach politycznych
Wrocław
2003
18070 2021-06-07
Olszewska-Dyoniziak, Barbara
Człowiek a wspólnota : antropologiczne aspekty w doktrynach politycznych
Wrocław
2003
18071 2021-06-07
Parot, Françoise
Wprowadzenie do psychologii
Kraków
2008
18092 2021-06-07
Seneta, Włodzimierz
Drzewa i krzewy liściaste Daboecia - Hyssopus

1996
T. 3 18065 2021-06-07
Seneta, Włodzimierz
Drzewa i krzewy liściaste.

1996
T. 3, Daboecia - Hyssopus 18064 2021-06-07
Shaughnessy, John J.
Metody badawcze w psychologii
Gdańsk
2002
18093 2021-06-07
Shaughnessy, John J.
Metody badawcze w psychologii
Gdańsk
2002
18094 2021-06-07
Siek, Stanisław
Wybrane metody badania osobowości
Warszawa
2001
T. 2 18089 2021-06-07
Strykowski, Wacław. Red.
Media a edukacja : III Międzynarodowa Konferencja [Poznań, 8-11 kwietnia 2000 r.]
Poznań
2000
18102 2021-06-07
Strykowski, Wacław. Red.
Media a edukacja : III Międzynarodowa Konferencja [Poznań, 8-11 kwietnia 2000 r.]
Poznań
2000
18103 2021-06-07
Sztompka, Piotr
Teoria i wyjaśnienie : z metodologicznych problemów socjologii
Warszawa
1973
18059 2021-06-07
Aaronovitch, Sam
Klasa rządząca : studium o brytyjskim kapitale finansowym
Warszawa
1963
18027 2021-05-19
Baade, Walter
Evolution of stars and galaxies
Cambridge
1975
18026 2021-05-19
Bajor, Kazimierz
Język rosyjski dla lektoratów na kierunkach filologicznych
Warszawa
1975
18035 2021-05-19
Bartkowski, Tadeusz
Zastosowania geografii fizycznej
Warszawa ; Poznań
1974
18041 2021-05-19
Begg, David K. H.
Makroekonomia
Warszawa
1997
18046 2021-05-19
Bernat, Ryszard
Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej
Warszawa
1990
2 18042 2021-05-19
Bobrański, Bogusław
Analiza ilościowa związków organicznych
Warszawa
1979
18038 2021-05-19
Borkowska, Grażyna
Pozytywiści i inni
Warszawa
1999
18017 2021-05-19
Eco, Umberto
Imię róży
Warszawa
1990
18021 2021-05-19
Gajda, Krzysztof
Szarpidruty i poeci : piosenka wobec przemian społecznych i kulturowych ostatnich dekad
Poznań
2017
18034 2021-05-19
Hauser, Przemysław
Niemcy wobec sprawy polskiej : październik 1918 - czerwiec 1919
Poznań
1984
18039 2021-05-19
Kępiński, Antoni
Melancholia
Kraków
1993
18016 2021-05-19
Lorenz, Konrad
Tak zwane zło
Warszawa
1996
18029 2021-05-19
Łukasiewicz, Dariusz
Czarna legenda Polski : obraz Polski i Polaków w Prusach 1772-1815
Poznań
1995
18033 2021-05-19
Parafiniuk-Soińska, Janina
Przygotowanie dzieci do nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej
Poznań ; Szczecin
1971
18040 2021-05-19
Sieroszewski, Wacław
Beniowski : powieść historyczna
Kraków
1963
1 18022 2021-05-19
Sieroszewski, Wacław
Beniowski : powieść historyczna
Kraków
1963
2 18023 2021-05-19
Sieroszewski, Wacław
Beniowski : powieść historyczna
Kraków
1966
1 18024 2021-05-19
Sieroszewski, Wacław
Beniowski : powieść historyczna
Kraków
1966
2 18025 2021-05-19
Sieroszewski, Wacław
Ocean : powieść historyczna
Kraków
1966
1 18019 2021-05-19
Sieroszewski, Wacław
Ocean : powieść historyczna
Kraków
1966
2 18020 2021-05-19
Stelmach, Andrzej
Zmiana i stabilność w systemie politycznym współczesnej Rosji
Poznań
2003
18032 2021-05-19
Szarski, Henryk
Mechanizmy ewolucji
Ossolineum
1976
18037 2021-05-19
Śliwa, Alfred. Red.
Obliczenia chemiczne : zbiór zadań z chemii nieorganicznej i analitycznej wraz z podstawami teoretycznymi : praca zbiorowa
Warszawa ; Poznań
1970
18045 2021-05-19
Traczyk, Władysław Zygmunt
Fizjologia człowieka w zarysie
Warszawa
1982
18030 2021-05-19
Walczak, Andrzej. Red.
Kodeks cywilny
Kraków
1994
18015 2021-05-19
Wojciechowski, Henryk
Organizacja handlu zagranicznego
Poznań
1992
18043 2021-05-19
Zaporožec, Grigorij Ivanovič
Metody rozwiązywania zadań z analizy matematycznej
Warszawa
1973
18028 2021-05-19
Bielańska-Osuchowska, Zofia. Red.
Repetytorium z histologii : praca zbiorowa
Warszawa
1977
18010 2021-05-13
Domka, Florian Ludwik
Chemiczne metody półmikroanalizy jakościowej
Poznań
1975
17963 2021-05-13
Domka, Florian Ludwik
Chemiczne metody półmikroanalizy jakościowej
Poznań
1975
17964 2021-05-13
Filipowicz, Bronisław
Biochemia. Metabolizm
Warszawa ; Łódź
1986
T. 2 18006 2021-05-13
Filipowicz, Bronisław
Biochemia. Wprowadzające wiadomości z chemii ogólnej, składniki chemiczne ustrojów, metabolizm (enzymy)
Łódź ; Warszawa
1999
T. 1 18003 2021-05-13
Filipowicz, Bronisław
Biochemia. Wprowadzające wiadomości z chemii ogólnej, składniki chemiczne ustrojów, metabolizm (enzymy)
Łódź ; Warszawa
1999
T. 1 18004 2021-05-13
Filipowicz, Bronisław
Biochemia.Metabolizm
Warszawa ; Łódź
1986
T. 2 18005 2021-05-13
Filipowicz, Bronisław
Zarys biochemii : podręcznik dla studentów akademii medycznych
Warszawa
1979
17967 2021-05-13
Filipowicz, Bronisław
Zarys biochemii : podręcznik dla studentów akademii medycznych /
Warszawa
1979
17968 2021-05-13
Grad, Jan
Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce : zmiany modelu
Poznań
1999
17978 2021-05-13
Grad, Jan
Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce : zmiany modelu
Poznań
1999
17979 2021-05-13
Kowal, Edward
Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii
Warszawa ; Poznań
2002
18001 2021-05-13
Kowal, Edward
Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii
Warszawa ; Poznań
2002
18002 2021-05-13
Lipiec, Tadeusz
Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej : podręcznik dla studentów farmacji
Warszawa
1980
17965 2021-05-13
Lipiec, Tadeusz
Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej : podręcznik dla studentów farmacji
Warszawa
1980
17966 2021-05-13
McMurry, John
Chemia organiczna
Warszawa
2003
Cz. 4 (rozdz. 19-26) 17989 2021-05-13
McMurry, John
Chemia organiczna
Warszawa
2003
Cz. 4 (rozdz. 19-26) 17990 2021-05-13
McMurry, John
Chemia organiczna
Warszawa
2005
Cz. 1 (rozdz. 1-5) 17995 2021-05-13
McMurry, John
Chemia organiczna
Warszawa
2005
Cz. 1 (rozdz. 1-5) 17996 2021-05-13
McMurry, John
Chemia organiczna
Warszawa
2005
Cz. 2 (rozdz. 6-12) 17993 2021-05-13
McMurry, John
Chemia organiczna
Warszawa
2005
Cz. 2 (rozdz. 6-12) 17994 2021-05-13
McMurry, John
Chemia organiczna
Warszawa
2005
Cz. 3 (rozdz. 13-18) 17991 2021-05-13
McMurry, John
Chemia organiczna
Warszawa
2005
Cz. 3 (rozdz. 13-18) 17992 2021-05-13
McMurry, John
Chemia organiczna
Warszawa
2005
Cz. 5 (rozdz. 27-31) 17988 2021-05-13
Muszalski, Wojciech
Ubezpieczenie społeczne : podręcznik akademicki
Warszawa
2004
17961 2021-05-13
Muszalski, Wojciech
Ubezpieczenie społeczne : podręcznik akademicki
Warszawa
2004
17962 2021-05-13
Nicklin, Jane
Mikrobiologia
Warszawa
2000
17969 2021-05-13
Nicklin, Jane
Mikrobiologia
Warszawa
2000
17970 2021-05-13
Nicklin, Jane
Mikrobiologia
Warszawa
2000
17971 2021-05-13
Samuelson, Paul Anthony
Ekonomia
Warszawa
1998
1 18011 2021-05-13
Samuelson, Paul Anthony
Ekonomia
Warszawa
1998
1 18013 2021-05-13
Samuelson, Paul Anthony
Ekonomia
Warszawa
1999
2 18012 2021-05-13
Samuelson, Paul Anthony
Ekonomia
Warszawa
1999
2 18014 2021-05-13
Sokolewicz, Zofia
Wprowadzenie do etnologii
Warszawa
1974
17997 2021-05-13
Sokolewicz, Zofia
Wprowadzenie do etnologii
Warszawa
1974
17998 2021-05-13
Sutor, Julian
Prawo dyplomatyczne i konsularne
Warszawa
2004
17980 2021-05-13
Sutor, Julian
Prawo dyplomatyczne i konsularne
Warszawa
2004
17981 2021-05-13
Turner, Philip C.
Biologia molekularna
Warszawa
1999
17972 2021-05-13
Turner, Philip C.
Biologia molekularna
Warszawa
1999
17973 2021-05-13
Woś, Tadeusz
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz
Warszawa
2005
17986 2021-05-13
Woś, Tadeusz
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz
Warszawa
2005
17987 2021-05-13
Zimbardo, Philip G.
Psychologia i życie
Warszawa
1988
17983 2021-05-13
Biblioteka Uniwersytecka
Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Poznań
2002
17919 2021-04-27
Charchalis, Wojciech (1970- ). Red.
Wieczna krucjata : szkice o "Don Kichocie"
Poznań
2016
17953 2021-04-27
Charchalis, Wojciech (1970- ). Red.
Wieczna krucjata : szkice o "Don Kichocie"
Poznań
2016
17954 2021-04-27
Charchalis, Wojciech. Red.
Katedra Bolaño : szkice krytyczne
Poznań
2015
17951 2021-04-27
Charchalis, Wojciech. Red.
Katedra Bolaño : szkice krytyczne
Poznań
2015
17952 2021-04-27
Dohnal, Wojciech. Red.
Od etnografii wsi do antropologii współczesności
Poznań
2014
17940 2021-04-27
Frankowska, Violetta
Komplimenterwiderungen und Geschlecht im deutsch-polnischen Vergleich : eine linguistische Studie
Poznań
2017
17932 2021-04-27
Gmerek, Katarzyna
Polacy i materia celtycka w XIX wieku
Poznań
2010
17912 2021-04-27
Gmerek, Katarzyna
Polacy i materia celtycka w XIX wieku
Poznań
2010
17913 2021-04-27
Hordecki, Bartosz. Redaktor
Political science, politische Wissenchaft i politologija : antologia tekstów
Poznań
2017
17916 2021-04-27
Kornacka, Barbara
Fenomen "młodych pisarzy" w literaturze włoskiej końca XX wieku
Poznań
2016
17949 2021-04-27
Kornacka, Barbara
Fenomen "młodych pisarzy" w literaturze włoskiej końca XX wieku
Poznań
2016
17950 2021-04-27
Kościelski, Józef Teodor
Szkice egipskie : wrażenia z podróży, studia i materiały
Poznań
2007
17917 2021-04-27
Kul, Małgorzata
Quantification and modelling of selected consonantal processes of casual speech in American English
Poznań
2018
17933 2021-04-27
Malinowski, Wiesław Mateusz
Powieść francuskiego symbolizmu : (Bourges - Villiers de l'Isle-Adam - Dujardin - Gourmont - Rodenbach)
Poznań
2018
17929 2021-04-27
Malinowski, Wiesław Mateusz
Powieść francuskiego symbolizmu : (Bourges - Villiers de l'Isle-Adam - Dujardin - Gourmont - Rodenbach)
Poznań
2018
17930 2021-04-27
Potok, Magda
Współczesna proza hiszpańska : studia
Poznań
2016
17948 2021-04-27
Przymuszała, Beata
Smugi Zagłady : emocjonalne i konwencjonalne aspekty tekstów ofiar i ich dzieci
Poznań
2016
17943 2021-04-27
Szymczyński, Tomasz. Redaktor
Stosunki międzynarodowe w procesie zmian = International relations in the process of changes
Poznań
2018
17938 2021-04-27
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Biblioteka
Poznań
1999
3 17921 2021-04-27
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Biblioteka
Poznań
2003
7 17922 2021-04-27
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Biblioteka
Poznań
2004
8 17923 2021-04-27
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Biblioteka
Poznań
2005
9 17924 2021-04-27
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Biblioteka
Poznań
2006
10 17925 2021-04-27
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Symbolae Philologorum Posnaniensium
Poznań
2018
XXVIII/1 17926 2021-04-27
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Symbolae Philologorum Posnaniensium
Poznań
2018
XXVIII/1 17927 2021-04-27
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Symbolae Philologorum Posnaniensium
Poznań
2018
XXVIII/1 17936 2021-04-27
Edward Nowak
Analiza kosztów w ocenie działalności przedsiębiorstwa
Warszawa
2016
17890 2021-04-23
Efektywność informacyjna polskiego rynku
Ciołek, Maciej
Warszawa
2015
17901 2021-04-23
Głąbiński, Zbigniew
Strategia rozwoju turystyki na poziomie lokalnym. Przykład powiatu gryfińskiego
Startegia rozwoju turystyki
2016
17910 2021-04-23
Goranczewski, Bolesław
Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe
Warszawa
2015
17896 2021-04-23
Keller, Józef (1911-2002). Red.
Zarys dziejów religii : praca zbiorowa
Warszawa
1988
17885 2021-04-23
Kisiel, Michał
Internet a konkurencyjność banków w Polsce
Warszawa
2008
17899 2021-04-23
Kowalczyk, Jerzy
Przeciwdziałanie korupcji w ochronie zdrowia
Warszawa
2012
17909 2021-04-23
Kożuch, Barbara
Nauka o organizacji
Warszawa
2017
17898 2021-04-23
Meylan, Elisabeth
Fasady trwają
Warszawa
1979
17884 2021-04-23
Wiśniewska, Joanna
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym we współczesnej gospodarce
Warszawa
2016
17893 2021-04-23
Żurawicki, Seweryn. Oprac.
Ekonomia polityczna : podręcznik
Warszawa
1955
17881 2021-04-23
Bosiacki, Adam
Konstytucjonalizm rosyjski : historia i współczesność
Kraków
2013
17861 2021-04-21
Chrząstowska, Bożena
Przedmiot, podmiot i proces : szkice z metodyki kształcenia polonistycznego
Poznań
2009
17859 2021-04-21
Dąbrowski, Tomasz J.
Społeczna odpowiedzialność banków w kontekście walutowych kredytów hipotecznych
Warszawa
2016
17865 2021-04-21
Dudkiewicz Błażej
Europejski Bank Centralny i nadzór finansowy w Unii Europejskiej a stabilność finansowa
Warszawa
2016
17868 2021-04-21
Hąbek, Patrycja
Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie ich społecznej odpowiedzialności. Ocena jakości raportów CSR
Warszawa
2015
17871 2021-04-21
Kalinowski, Marcin
Rynki finansowe a gospodarka realna - aktualne wyzwania
Warszawa
2015
17876 2021-04-21
Pruchnicka-Grabias, Izabela
Egzotyczne opcje finansowe. Systematyka, wycena, strategie
Warszawa
2012
17864 2021-04-21
Węcławski, Jerzy
Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw na rynkach finansowych
Warszawa
2015
17860 2021-04-21
Zimon, Dominik. Red.
Logistyka stosowana
Warszawa
2015
17878 2021-04-21

Artium Quaestiones
Poznań
2017
T. 28 17853 2021-03-26

Biblioteka
Poznań
2005
Nr 9 17814 2021-03-26

Biblioteka
Poznań
2006
Nr 10 17813 2021-03-26

Organizacja i opłata pracy w spółdzielniach produkcyjnych
Poznań
1961
17830 2021-03-26
Balas, Anna
Non-native vowel perception : the interplay od categories and features
Poznań
2018
17819 2021-03-26
Balas, Anna
Non-native vowel perception : the interplay od categories and features
Poznań
2018
17820 2021-03-26
Frankowski, Stanisław
Wina i kara w angielskim prawie karnym
Warszawa
1976
17832 2021-03-26
Hatłas, Jerzy
Bułgarzy w Besarabii - 200 lat historii
Poznań
2014
17811 2021-03-26
Hatłas, Jerzy
Bułgarzy w Besarabii - 200 lat historii
Poznań
2014
17812 2021-03-26
Kamiński, Ryszard. Redaktor
Innowacje gospodarcze : wybrane aspekty ekonomiczne i prawne
Poznań
2018
17822 2021-03-26
Pawłowski, Sławomir
Modyfikacje klasycznej koncepcji wywłaszczenia a gwarancje praw jednostki
Poznań
2018
17825 2021-03-26
Praczyk, Małgorzata. Redaktor
Pomniki w epoce antropocenu
Poznań
2017
17810 2021-03-26
Rzepa, Agnieszka
The self and the world : aspects of the aesthetics and politics of contemporary North American literary memoir by women
Poznań
2018
17844 2021-03-26
Rzepa, Agnieszka
The self and the world : aspects of the aesthetics and politics of contemporary North American literary memoir by women
Poznań
2018
17850 2021-03-26
Tyrakowski, Witold
W lesie
Warszawa
1970
17836 2021-03-26
Tyrała, Paweł
Problemy wychowania obronnego młodzieży studiującej
Kraków
1988
17829 2021-03-26
Tyrała, Paweł
Uwarunkowania ekonomiczne systemu obronnego
Kraków
1988
17828 2021-03-26
Tyrowicz, Marian
W poszukiwaniu siebie... : wspomnienia i refleksje. Krakowskie lata
Lublin
1988
2 17834 2021-03-26
Tyrowicz, Marian
W poszukiwaniu siebie... : wspomnienia i refleksje. Pod lwowskim niebem
Lublin
1988
1 17833 2021-03-26
Verne, Jules
Tajemnicza wyspa
Warszawa
1978
T. 1 17835 2021-03-26
Verne, Jules
Tajemnicza wyspa
Warszawa
1978
T. 2 17817 2021-03-26
Wedemann, Marek. Red.
"Wskrzesić choćby chwilę" : Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą
Poznań
2017
17846 2021-03-26
Zdancewicz, Tadeusz. Red.
1300-lecie państwa bułgarskiego 681-1981 : materiały z sesji naukowej
Poznań
1983
17827 2021-03-26
Ziomek, Jerzy
Renesans
Warszawa
1976
17840 2021-03-26

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2016
55.1 17772 2021-03-22

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2016
55.1 17773 2021-03-22

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2017
57.1 17771 2021-03-22

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2017
57.1 17797 2021-03-22

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2017
57.2 17794 2021-03-22

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2017
57.2 17795 2021-03-22

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2017
57.2 17796 2021-03-22

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2018
58.1 17793 2021-03-22

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2018
58.2 17792 2021-03-22

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2018
59.1 17790 2021-03-22

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2018
59.1 17791 2021-03-22

Przegląd Humanistyczny
Warszawa
2019
R. 63, nr 2 17778 2021-03-22

Przegląd Humanistyczny
Warszawa
2019
R. 63, nr 3 17779 2021-03-22

Przegląd Rusycystyczny
Warszawa ; Łódź
2020
Nr 1 17781 2021-03-22

Przegląd Rusycystyczny
Warszawa ; Łódź
2020
Nr 2 17782 2021-03-22

Przegląd Rusycystyczny
Warszawa ; Łódź
2020
Nr 3 17783 2021-03-22

Przegląd Rusycystyczny
Warszawa ; Łódź
2020
Nr 4 17780 2021-03-22

Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny
Poznań
2016
R. 78, z.1 17775 2021-03-22

Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny
Poznań
2018
R. 80, z.1 17776 2021-03-22
Lewaszkiewicz, Tadeusz
Język powojennych przesiedleńców z Nowogródka i okolicy
Poznań
2017
17807 2021-03-22
Mizerkiewicz, Tomasz. Red.
Literatura i literackość (według) Edwarda Balcerzana : konteksty "niewszystkie"
Poznań
2017
17804 2021-03-22
Stępień, Piotr
Wzorce wyrazowe w Dionysiaca Nonnosa
Poznań
2018
17784 2021-03-22
Michałowska, Danuta
Neoliberalizm i jego (nie)etyczne implikacje edukacyjne
Poznań
2013
17762 2021-03-16
Okulicz-Kozaryn, Radosław
Litwin wśród spadkobierców Króla-Ducha : twórczość Čiurlionisa wobec Młodej Polski
Poznań
2007
17754 2021-03-16
Stankowska, Agata
Poezji nie pisze się bezkarnie : z teorii i historii tropu poetyckiego
Poznań
2007
17749 2021-03-16
Stankowska, Agata. Red.
Od tematu do rematu : przechadzki z Balcerzanem
Poznań
2007
17755 2021-03-16
Żuchowski, Tadeusz J.
Poskromienie materii : nowożytne zmagania rzeźbiarzy z marmurem kararyjskim : Michał Anioł, Bernini, Canova
Poznań
2010
17751 2021-03-16
Bernaś, Bogumił. Red.
Międzynarodowe transakcje ekonomiczne : praca zbiorowa
Warszawa
2002
17735 2021-02-16
Conrad, Joseph
Tajny agent
Ossolineum
2005
17745 2021-02-16
Lermontov, Mihail Ûrʹevič
Bohater naszych czasów
Ossolineum
2005
17738 2021-02-16
Nabokov, Vladimir Vladimirovič
Lolita
Ossolineum
2005
17741 2021-02-16
Sawicki, Wojciech
Histologia : podręcznik dla studentów medycyny : non nova, sed novae
Warszawa
1997
17736 2021-02-16
Shelley, Mary Wollstonecraft
Frankenstein
Ossolineum
2005
17742 2021-02-16
Strindberg, August
Spowiedź szaleńca
Ossolineum
2005
17740 2021-02-16
Tolstoj, Lev Nikolaevič
Anna Karenina
Ossolineum
2005
T. 2 17744 2021-02-16
Vonnegut, Kurt
Kocia kołyska
Ossolineum
2005
17747 2021-02-16
Wilde, Oscar
Portret Doriana Graya
Ossolineum
2005
17737 2021-02-16

Artium Quaestiones
Poznań
2017
T. 28 17733 2021-02-12

Nauka i Szkolnictwo Wyższe
Poznań
2017
2 17704 2021-02-12
Chałasiński, Józef. Red.
Kultura i Społeczeństwo
Warszawa
1979
XXIII, nr 4 17659 2021-02-12
Chałasiński, Józef. Red.
Kultura i Społeczeństwo
Warszawa
1986
T. XXX, nr 3 17660 2021-02-12
Dutkiewicz, Edward. Red.
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej : praca zbiorowa
Poznań
1994
17689 2021-02-12
Hamilton, R.J.
Wysokosprawna chromatografia cieczowa
Warszawa
1982
17684 2021-02-12
Jamroziakowa, Anna. Red.
Wokół ideałów i wartości : dylematy filozoficzne i praktyczne : księga dedykowana pamięci Profesora Seweryna Dziamskiego
Poznań
2005
17661 2021-02-12
Kaptur, Ewa
Nazwy barw w powieściach Michała Choromańskiego
Poznań
2017
17709 2021-02-12
Karaszewski, Robert
Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością
Toruń
2009
17691 2021-02-12
Kokorniak, Iwona
Aspectual modelling of mental predicates in English and Polish : a cognitive linguistic perspective
Poznań
2018
17729 2021-02-12
Kokorniak, Iwona
Aspectual modelling of mental predicates in English and Polish : a cognitive linguistic perspective
Poznań
2018
17731 2021-02-12
Korpikiewicz, Honorata
Kosmoekologia z elementami etyki holistycznej : hipoteza Gai-Uranosa
Poznań
2002
17711 2021-02-12
Korpikiewicz, Honorata
Kosmoekologia z elementami etyki holistycznej : hipoteza Gai-Uranosa
Poznań
2002
17710 2021-02-12
Korpikiewicz, Honorata
Kosmoekologia z elementami etyki holistycznej : hipoteza Gai-Uranosa
Poznań
2002
17712 2021-02-12
Król, Magdalena
Kommemoracje w przestrzeni Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1951-2010 = Commemorative environment of the Poznań University and Adam Mickiewicz University in 1951-2010 /
Poznań
2015
17664 2021-02-12
Oleksiuk, Adam
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : gospodarcze wyzwania XXI wieku
Warszawa
2010
17687 2021-02-12
Oleksiuk, Adam
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : gospodarcze wyzwania XXI wieku
Warszawa
2010
17688 2021-02-12
Pawlak, Anna
Ogrody chińskie
Warszawa
2009
17669 2021-02-12
Roter-Bourkane, Anna
Mówić - pisać - płynąć : o życiu i twórczości Virginii Woolf
Poznań
2017
17718 2021-02-12
Słoński, Stanisław
Gramatyka języka starosłowiańskiego [starobułgarskiego]
Warszawa
1950
17720 2021-02-12
Słoński, Stanisław. Wybór
Wybór tekstów starosłowiańskich (starobułgarskich)
Warszawa
1952
17721 2021-02-12
Traczyk, Władysław Zygmunt. Red.
Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej
Warszawa
1989
1 17666 2021-02-12
Traczyk, Władysław Zygmunt. Red.
Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej
Warszawa
1990
2 17665 2021-02-12
Wahrmund, Ludwig
Światopogląd katolicki a nauka
Warszawa
1959
17700 2021-02-12
Wajda, Kazimierz
Migracje ludności wiejskiej Pomorza Wschodniego w latach 1850-1914
Ossolineum
1969
17701 2021-02-12
Walachowicz, Jerzy
Landwójtostwo na Pomorzu Zachodnim : kształtowanie się zarządu terytorialnego w dobie pokasztelańskiej
Poznań
1969
17695 2021-02-12
Walachowicz, Jerzy
Geneza i ustrój polityczny Nowej Marchii do początków XIV wieku
Warszawa ; Poznań
1980
17692 2021-02-12
Walachowicz, Jerzy
Landwójtostwo na Pomorzu Zachodnim : kształtowanie się zarządu terytorialnego w dobie pokasztelańskiej
Poznań
1969
17696 2021-02-12
Walachowicz, Jerzy
Monopole książęce w skarbowości wczesnofeudalnej Pomorza Zachodniego
Poznań
1963
17694 2021-02-12
Walachowicz, Jerzy
Monopole książęce w skarbowości wczesnofeudalnej Pomorza Zachodniego
Poznań
1963
17697 2021-02-12
Walas, Stanley M.
Kinetyka reakcji dla inżynierów chemików
Warszawa
1963
17698 2021-02-12
Walczak, Antoni Władysław
BHE : Zachodnioniemiecka Partia Przesiedleńców
Poznań
1967
17677 2021-02-12
Walczak, Jan
Polska i niemiecka socjaldemokracja : na Górnym Śląsku i w cieszyńskiem po przewrocie majowym 1926-1939
Katowice
1980
17682 2021-02-12
Walczak, Marian
Walka ekonomiczna narodu polskiego 1939-1945
Warszawa
1983
17693 2021-02-12
Walczak, Wojciech
Dania
Warszawa
1984
17681 2021-02-12
Walczakowa, Wanda
Środki wizualne i audiowizualne w nauczaniu geografii
Warszawa
1977
17680 2021-02-12
Wałach, Stanisław
Był w Polsce czas...
Kraków
1971
17702 2021-02-12
Welfe, Aleksander
Ekonometria : metody i ich zastosowanie
Warszawa
1998
17667 2021-02-12
Welfe, Aleksander
Ekonometria : metody i ich zastosowanie
Warszawa
1998
17668 2021-02-12
Wojtczak, Krystyna. Red.
Studia Prawa Publicznego
Poznań
2017
Nr 2 17699 2021-02-12
Wojtczak, Krystyna. Red.
Studia Prawa Publicznego
Poznań
2017
Nr 4 17670 2021-02-12
Jeliński, Bohdan
Polska polityka handlu zagranicznego
Gdańsk
2002
17609 2021-02-11
Bakiera, Lucyna
Leksykon psychologii rozwoju człowieka
Warszawa
2011
T. 1, [A-M] 17603 2021-02-11
Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata
Prawo pracy
Warszawa
2008
17630 2021-02-11
Bielański, Adam
Podstawy chemii nieorganicznej
Warszawa
1999
1 17621 2021-02-11
Bielański, Adam
Podstawy chemii nieorganicznej
Warszawa
1999
2 17622 2021-02-11
Bielański, Adam
Podstawy chemii nieorganicznej
Warszawa
1999
3 17623 2021-02-11
Całus, Henryk
Podstawy obliczeń chemicznych
Warszawa
1983
17641 2021-02-11
Gołembska, Elżbieta. Red.
Kompendium wiedzy o logistyce
Warszawa ; Poznań
1999
17643 2021-02-11
Gołembska, Elżbieta. Red.
Kompendium wiedzy o logistyce
Warszawa ; Poznań
1999
17644 2021-02-11
Hall, Robert Ernest
Makroekonomia
Warszawa
2000
17611 2021-02-11
Hall, Robert Ernest
Makroekonomia
Warszawa
2000
17613 2021-02-11
Holloway, J. Christopher
Marketing w turystyce
Warszawa
1997
17606 2021-02-11
Holloway, J. Christopher
Marketing w turystyce
Warszawa
1997
17607 2021-02-11
Jeliński, Bohdan
Polska polityka handlu zagranicznego
Gdańsk
2002
17608 2021-02-11
Jog, Vijay
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Warszawa
1994
17601 2021-02-11
Jog, Vijay
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Warszawa
1994
17602 2021-02-11
Kędzior, Zofia
Badania marketingowe w praktyce
Warszawa
2001
17642 2021-02-11
Kłosiński, Kazimierz Albin
Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków gospodarczych
Lublin
2006
17636 2021-02-11
Kłosiński, Kazimierz Albin
Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków gospodarczych
Lublin
2006
17637 2021-02-11
Lee, John David
Zwięzła chemia nieorganiczna
Warszawa
1973
17650 2021-02-11
Markiewicz, Henryk
Nowe przekroje i zbliżenia : rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze
Warszawa
1974
17651 2021-02-11
McMurry, John
Chemia organiczna
Warszawa
2003
Cz. 1, (Rozdziay 1-5) 17618 2021-02-11
McMurry, John
Chemia organiczna
Warszawa
2003
Cz. 2 (rozdz. 6-12) 17619 2021-02-11
McMurry, John
Chemia organiczna
Warszawa
2003
Cz. 3 (rozdz. 13-18) 17620 2021-02-11
Metodologia badań społecznych
Nowak, Stefan
Warszawa
1985
17625 2021-02-11
Nowak, Stefan
Metodologia badań społecznych
Warszawa
1985
17624 2021-02-11
Obłój, Krzysztof
Strategia organizacji : w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej /
Warszawa
2001
17627 2021-02-11
Panasiuk, Aleksander. (Red.)
Ekonomika turystyki
Warszawa
2006
17614 2021-02-11
Sawicki, Wojciech
Histologia : podręcznik dla studentów medycyny
Warszawa
1997
17635 2021-02-11
Sczaniecki, Michał
Powszechna historia państwa i prawa
Warszawa
1994
17604 2021-02-11
Sczaniecki, Michał
Powszechna historia państwa i prawa
Warszawa
1994
17605 2021-02-11
Skinner, Brian J.
Zasoby Ziemi
Warszawa
1978
17649 2021-02-11
Świerkocki, Janusz
Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych
Warszawa
2004
17615 2021-02-11
Świerkocki, Janusz
Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych
Warszawa
2004
17616 2021-02-11
Tatarkiewicz, Władysław
Historia filozofii. Filozofia nowożytna do roku 1830
Warszawa
1981
T. 2 17633 2021-02-11
Topolski, Jerzy
Wielkopolska : robocza wersja hasła - materiały do dyskusji
Warszawa ; Poznań
1986
17610 2021-02-11
Topolski, Jerzy
Wielkopolska : robocza wersja hasła - materiały do dyskusji
Warszawa ; Poznań
1986
17612 2021-02-11
Traczyk, Władysław Zygmunt
Fizjologia człowieka w zarysie
Warszawa
1989
17638 2021-02-11
Traczyk, Władysław Zygmunt
Fizjologia człowieka w zarysie
Warszawa
1989
17639 2021-02-11
Trentowski, Bronisław
Podstawy filozofii uniwersalnej ; Wstęp do nauki o naturze
Warszawa
1978
17655 2021-02-11
Walczak, Wojciech
Niemiecka Republika Demokratyczna
Warszawa
1970
17656 2021-02-11
Walczak, Wojciech
Republika Federalna Niemiec
Warszawa
1976
17657 2021-02-11
Walichnowski, Tadeusz
Kult rewizjonizmu terytorialnego w polityce i prawie RFN
Warszawa
1983
17647 2021-02-11
Walichnowski, Tadeusz
Kult rewizjonizmu terytorialnego w polityce i prawie RFN
Warszawa
1983
17648 2021-02-11
Walichnowski, Tadeusz
Warmia, Mazury, Powiśle : 1939-1945
Warszawa
1972
17653 2021-02-11
Walichnowski, Tadeusz
Warmia, Mazury, Powiśle : 1939-1945
Warszawa
1972
17654 2021-02-11
Walichnowski, Tadeusz
Z dziejów NRF i Austrii : studia wybrane
Warszawa
1973
17652 2021-02-11
Wojciechowski, Henryk
Organizacja handlu zagranicznego
Poznań
1992
17628 2021-02-11
Wojciechowski, Henryk
Organizacja handlu zagranicznego
Poznań
1992
17629 2021-02-11
Wysokińska, Zofia
Integracja europejska : rozwój rynków
Warszawa ; Łódź
2000
17631 2021-02-11
Wysokińska, Zofia
Integracja europejska : rozwój rynków
Warszawa ; Łódź
2000
17632 2021-02-11
McMurry, John
Chemia organiczna
Warszawa
2005
Cz. 2 (rozdz. 6-12) 17597 2021-02-10
Abbas, Adnan
Arabic poetic terminology
Poznań
2002
17591 2021-02-10
Adamiak, Barbara
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Warszawa
2008
17581 2021-02-10
Baszkiewicz, Jan
Historia doktryn politycznych i prawnych
Warszawa
1973
17583 2021-02-10
Broniewski, Tadeusz
Historia architektury w zarysie
Ossolineum
1959
17582 2021-02-10
Góralczyk, Wojciech
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie
Warszawa
2009
17594 2021-02-10
Lesiński, Bogdan
Historia prawa
Warszawa : Poznań
1985
17588 2021-02-10
McMurry, John
Chemia organiczna
Warszawa
2005
Cz. 1 (rozdz. 1-5) 17596 2021-02-10
McMurry, John
Chemia organiczna
Warszawa
2005
Cz. 5 (rozdz. 27-31) 17600 2021-02-10
McMurry, John
Chemia organiczna. Cz. 3 (rozdz. 13-18)
Warszawa
2005
17598 2021-02-10
McMurry, John
Chemia organiczna. Cz. 4 (rozdz. 19-26)
Warszawa
2005
17599 2021-02-10
Michajlik, Aleksander (
Anatomia i fizjologia człowieka
Warszawa
1996
17584 2021-02-10
Polska Akademia Nauk
Nauka
Warszawa
2019
1 17592 2021-02-10
Walicka, Irena Michaela
Kościół i klasztor Sakramentek w Warszawie : pomnik zwycięstwa pod Wiedniem
Warszawa
1988
17595 2021-02-10
Wieruszewski, Roman. Red.
Prawa człowieka : model prawny
Ossolineum
1991
17585 2021-02-10
Gołda, Michał
Leasing : zagadnienia prawne
Warszawa
1999
17573 2020-10-02
Kiziukiewicz, Teresa. Red.
Rachunkowość zarządcza : praca zbiorowa. Zadania i rozwiązania
Wrocław
1999
Cz. 2 17579 2020-10-02
Lee, John David
Zwięzła chemia nieorganiczna
Warszawa
1973
17568 2020-10-02
Matuszewicz, Jan
Rachunkowość od podstaw w świetle ustawy o rachunkowości
Warszawa
1996
17572 2020-10-02
Ostaszewski, Janusz (Red.)
Finanse
Warszawa
2005
17569 2020-10-02
Pocztowski, Aleksy
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
Kraków
2002
17574 2020-10-02
Stankiewicz, Janina. Red.
Podstawy rachunkowości
Toruń
2004
17578 2020-10-02
Traczyk, Władysław Zygmunt
Fizjologia człowieka w zarysie
Warszawa
1982
17567 2020-10-02
Grzywacz, Jacek
Faktoring
Warszawa
2001
17566 2020-10-01
Kiziukiewicz, Teresa. Red.
Rachunkowość zarządcza : praca zbiorowa. Zadania i rozwiązania
Wrocław
1999
Cz. 2 17561 2020-10-01
Śliwa, Alfred. Red.
Obliczenia chemiczne : zbiór zadań z chemii nieorganicznej i analitycznej wraz z podstawami teoretycznymi : praca zbiorowa
Warszawa ; Poznań
1970
17559 2020-10-01
Begg, David K. H.
Makroekonomia
Warszawa
1997
17540 2020-09-28
Bernat, Ryszard
Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej : podręcznik dla studentów medycyny
Warszawa
1980
17532 2020-09-28
Brzezińska, Anna
Społeczna psychologia rozwoju
Warszawa
2000
3 17522 2020-09-28
Burda, Michael C.
Makroekonomia : podręcznik europejski
Warszawa
2000
17542 2020-09-28
Cyrson, Edward Franciszek. Red.
Ekonomia : podręcznik dla nieekonomicznych kierunków uniwersyteckich
Poznań
1993
17519 2020-09-28
Dietrich, Marcin
Prawo karne : część ogólna
Warszawa
2003
17538 2020-09-28
Jędrzejczyk, Irena
Nowoczesny biznes turystyczny : ekostrategie w zarządzaniu firmą
Warszawa
2000
17535 2020-09-28
Kaczmarczyk, Stanisław
Zastosowania badań marketingowych : zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa
Warszawa
2007
17533 2020-09-28
Lesiński, Bogdan
Historia prawa
Warszawa ; Poznań
1985
17549 2020-09-28
Mastalerz, Przemysław
Podręcznik chemii organicznej
Wrocław
1998
17541 2020-09-28
Michajlik, Aleksander
Anatomia i fizjologia człowieka
Warszawa
1996
17531 2020-09-28
Morrison, Robert Thornton
Chemia organiczna
Warszawa
1990
T. 1 17528 2020-09-28
Morrison, Robert Thornton
Chemia organiczna
Warszawa
1990
T. 2 17529 2020-09-28
Morrison, Robert Thornton
Chemia organiczna : rozwiązywanie problemów
Warszawa
1986
17530 2020-09-28
Nowak, Stefan
Metodologia badań społecznych
Warszawa
1985
17523 2020-09-28
Okoń, Wincenty
Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej
Warszawa
1987
17521 2020-09-28
Pakuła, Andrzej
Ekonomia : zarys wykładu
Lublin
2005
17524 2020-09-28
Sawicki, Wojciech
Histologia : podręcznik dla studentów
Warszawa
1993
17534 2020-09-28
Siedlecki, Władysław
Postępowanie nieprocesowe
Warszawa
2001
17537 2020-09-28
Sójka-Zielińska, Katarzyna
Historia prawa
Warszawa
2005
17550 2020-09-28
Szreniawski, Jan. Red.
Prawo administracyjne : część szczegółowa
Warszawa
1997
17555 2020-09-28
Vollmuth, Hilmar J.
Controlling : planowanie, kontrola, zarządzanie
Warszawa
1993
17520 2020-09-28
Bailey, Georgette T.
Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce
Warszawa
2000
17497 2020-09-21
Balicki, Władysław
Makroekonomia
Poznań
1996
17513 2020-09-21
Banaszak, Bogusław
Prawo konstytucyjne
Warszawa
2008
17485 2020-09-21
Barcik, Jacek
Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony
Warszawa
2008
17516 2020-09-21
Baszkiewicz, Jan
Historia doktryn politycznych i prawnych
Warszawa
1973
17483 2020-09-21
Bednarski, Lech
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie
Wrocław
1993
17514 2020-09-21
Bojarski, Tadeusz
Polskie prawo karne : zarys części ogólnej
Warszawa
2006
17484 2020-09-21
Borkowska-Bagieńska, Ewa
Historia prawa sądowego : zarys wykładu
Poznań
1995
17480 2020-09-21
Bożyk, Paweł
Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna
Warszawa
2004
17517 2020-09-21
Caves, Richard E.
Handel i finanse międzynarodowe
Warszawa
1998
17499 2020-09-21
Chmielewski, Waldemar
Starożytny Egipt : praca zbiorowa
Warszawa
1976
17489 2020-09-21
Ciszewski, Jerzy
Prawo cywilne : zobowiązania i spadki w pytaniach i odpowiedziach
Warszawa
2009
17501 2020-09-21
Czarny, Bogusław
Wstęp do ekonomii
Warszawa
2006
17496 2020-09-21
Davies, David Basil
Sztuka zarządzania finansami
Warszawa
1993
17498 2020-09-21
Denek, Emilia
Finanse publiczne
Warszawa
2001
17487 2020-09-21
Griffin, Ricky W.
Podstawy zarządzania organizacjami
Warszawa
2007
17478 2020-09-21
Grzegorczyk, Tomasz
Polskie postępowanie karne
Warszawa
2009
17505 2020-09-21
Kempisty, Henryk
Metodyka pracy sędziego w sprawach karnych
Warszawa
1974
17495 2020-09-21
Kenig-Witkowska, Maria Magdalena
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Warszawa
2007
17481 2020-09-21
Kieniewicz, Stefan
Historia Polski, 1795-1918
Warszawa
1970
17511 2020-09-21
Koch, Andrzej. Red.
Prawo spółek handlowych : podręcznik akademicki
Warszawa
2007
17486 2020-09-21
Marszał, Kazimierz. Red.
Proces karny : przebieg postępowania
Katowice
2008
17510 2020-09-21
Mitosek, Zofia
Teorie badań literackich
Warszawa
1995
17509 2020-09-21
Pajewski, Janusz
Historia powszechna : 1871-1918
Warszawa
1971
17491 2020-09-21
Radwański, Zbigniew
Prawo cywilne : część ogólna
Warszawa
2004
17493 2020-09-21
Siedlecki, Władysław
Postępowanie cywilne : zarys wykładu
Warszawa
2003
17515 2020-09-21
Siedlecki, Władysław
Postępowanie nieprocesowe
Warszawa
2001
17492 2020-09-21
Słowikowski, Tadeusz
Metodyka nauczania historii
Warszawa
1972
17488 2020-09-21
Snażyk, Zofia
Publiczne prawo gospodarcze
Warszawa
2010
17477 2020-09-21
Sutor, Julian
Prawo dyplomatyczne i konsularne
Warszawa
1996
17482 2020-09-21
Wierzbowski, Marek. Red.
Prawo administracyjne
Warszawa
2009
17506 2020-09-21
Wróbel, Andrzej. Red.
Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej)
Kraków
2004
17504 2020-09-21
Zieliński, Maciej
Wykładnia prawa : zasady, reguły, wskazówki
Warszawa
2006
17490 2020-09-21

Studia Germanica Posnaniensia
Poznań
2018
XXXIX 17447 2020-06-16

Studia Romanica Posnaniensia
Poznań
2017
44/4 17435 2020-06-16

Studia Romanica Posnaniensia
Poznań
2018
45/2 17439 2020-06-16

Studia Romanica Posnaniensia
Poznań
2018
45/3 17437 2020-06-16

Symbolae Philologorum Posnaniensium
Poznań
2018
XXVIII/1 17445 2020-06-16

Symbolae Philologorum Posnaniensium
Poznań
2018
XXVIII/1 17446 2020-06-16

Symbolae Philologorum Posnaniensium
Poznań
2018
XXVIII/2 17443 2020-06-16

Symbolae Philologorum Posnaniensium
Poznań
2018
XXVIII/2 17444 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Studiów Edukacyjnych
Studia Edukacyjne
Poznań
2017
43 17453 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Studiów Edukacyjnych
Studia Edukacyjne
Poznań
2017
46 17455 2020-06-16
Studia Edukacyjne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Studiów Edukacyjnych
Poznań
2017
46 17454 2020-06-16
Tomkowiak, Hubert
Telewizja w życiu nieletnich przestępców
Poznań
2014
17474 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Przegląd Prawa Rolnego
Poznań
2018
2 17423 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Przestrzenie Teorii
Poznań
2013
19 17429 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Przestrzenie Teorii
Poznań
2014
22 17428 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Przestrzenie Teorii
Poznań
2014
22 17430 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Przestrzenie Teorii
Poznań
2016
25 17431 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Przestrzenie Teorii
Poznań
2018
30 17432 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Studiów Edukacyjnych
Studia Edukacyjne
Poznań
2013
25 17449 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Studiów Edukacyjnych
Studia Edukacyjne
Poznań
2013
25 17450 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Studiów Edukacyjnych
Studia Edukacyjne
Poznań
2014
30 17451 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Międzywydziałowy Zakład Nowych Technik Nauczania
Neodidagmata
Poznań
2018
36/37 17426 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Międzywydziałowy Zakład Nowych Technik Nauczania.
Neodidagmata
Poznań
2018
36/37 17427 2020-06-16

Artium Quaestiones
Poznań
2016
XXVII 17386 2020-03-09

Glottodidactica : an international journal of applied linguistics
Poznań
2016
Vol. XLIII/1 17397 2020-03-09

Glottodidactica : an international journal of applied linguistics
Poznań
2018
Vol. XLV/2 17398 2020-03-09
Frankowska, Violetta
Komplimenterwiderungen und Geschlecht im deutsch-polnischen Vergleich : eine linguistische Studie
Poznań
2017
17391 2020-03-09
Hatłas, Jerzy
Bułgarzy w północnym Nadazowiu : zapomniana diaspora
Poznań
2017
17413 2020-03-09
Juszkiewicz, Piotr
Cień modernizmu
Poznań
2013
17387 2020-03-09
Kul, Małgorzata
Quantification and modelling of selected consonantal processes of casual speech in American English
Poznań
2018
17390 2020-03-09
Mikołajczak, Sylwia
Interferências entre o espanhol L2 e o português L3 : estudo qualitativo e quantitativo com foco em categorias funcionais
Poznań
2018
17395 2020-03-09
Patryas, Wojciech
Derogacja norm spowodowana nowelizacyjną działalnością prawodawcy : próba eksplanacyjnego podejścia
Poznań
2016
17410 2020-03-09
Sokołowska, Dorota (
Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim
Poznań
2013
17378 2020-03-09
Wójcik, Rafał. Red.
Culture of memory : in East Central Europe in the late Middle Ages and the early modern period : conference proceedings, Ciążeń, march 12-14, 2008
Poznań
2008
17414 2020-03-09

Artium Quaestiones
Poznań
2017
T. 28 17345 2020-02-24

Biblioteka
Poznań
2005
9 17370 2020-02-24
Balas, Anna
Non-native vowel perception : the interplay od categories and features
Poznań
2018
17350 2020-02-24
Nawrocki, Tomasz
Inwestowanie na rynku akcji. Jak ocenić potencjał rozwojowy firm notowanych na GPW w Warszawie
Warszawa
2011
17365 2020-02-24
Rzepa, Agnieszka
The self and the world : aspects of the aesthetics and politics of contemporary North American literary memoir by women
Poznań
2018
17349 2020-02-24

Biblioteka
Poznań
2003
7 17313 2020-02-21

Biblioteka
Poznań
2007
11 17314 2020-02-21

Biblioteka
Poznań
2011
15 17324 2020-02-21

Biblioteka
Poznań
2013
17 17328 2020-02-21

Biblioteka
Poznań
2016
20 17312 2020-02-21
Banowska, Lidia. Redaktor
"Nie kłaniać się okolicznościom" : nad romantycznymi lekturami Zofii Trojanowiczowej
Poznań
2018
17320 2020-02-21
Gajewska, Grażyna
Unproduktive Esser : Studien über das Schicksal der Kranken und psychisch Belasteten unter der NS Herrschaft
Poznań
2017
17339 2020-02-21
Gmerek, Katarzyna
Polacy i materia celtycka w XIX wieku
Poznań
2010
17317 2020-02-21
Kieliszewski, Przemysław. Red.
Instytucje upowszechniania kultury w XXI wieku : przeżytek czy nowa jakość?
Poznań
2009
17326 2020-02-21
Korpikiewicz, Honorata (1950- ). Red.
Człowiek - zwierzę - cywilizacja : aspekt humanistyczny
Poznań
2001
17331 2020-02-21
Kościelski, Józef Teodor
Szkice egipskie : wrażenia z podróży, studia i materiały
Poznań
2007
17315 2020-02-21
Pawłowska-Balcerska, Agnieszka
Kreatives Schreiben auf der DaF-Fortgeschrittenenstufe im Unterricht und Internet-Tandem /
Poznań
2017
17308 2020-02-21
Pawłowska-Balcerska, Agnieszka
Kreatives Schreiben auf der DaF-Fortgeschrittenenstufe im Unterricht und Internet-Tandem / Agnieszka Pawłowska-Balcerska
Poznań
2017
17309 2020-02-21
Potok, Magda. Red.
Arcydzieła literatury hiszpańskiej : dziesięć wykładów
Poznań
2016
17325 2020-02-21
Bartnikowski, Bogdan
Dzieciństwo w pasiakach
Warszawa
1972
17305 2020-02-13
Basaj, Mieczysław. Red.
Typy opisów gramatycznych języka : materiały polsko-czeskiej sesji naukowej Jabłonna 15-17 XI 1983
Ossolineum
1986
17293 2020-02-13
Carroll, Jonathan
Dziecko na niebie
Poznań
1995
17298 2020-02-13
Carroll, Jonathan
Na pastwę aniołów
Poznań
2000
17299 2020-02-13
Dobrzycka, Anna
Jerzy Wilhelm Neunhertz : malarz śląski
Poznań
1958
17292 2020-02-13
Lem, Stanisław
Dialogi
Kraków
1972
17300 2020-02-13
Lem, Stanisław
Summa technologiae
Kraków
1964
17296 2020-02-13
Lem, Stanisław
Wizja lokalna
Kraków
1982
17297 2020-02-13
Nałkowska, Zofia
Dom nad łąkami
Warszawa
1978
17294 2020-02-13
Nałkowska, Zofia
Dom nad łąkami
Warszawa
1978
17302 2020-02-13
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič
Gracz
Warszawa
1973
17290 2020-01-30
Kraszewski, Józef Ignacy
Chata za wsią
Warszawa
1991
17288 2020-01-30
Lem, Stanisław
Fantastyka i futurologia
Kraków
1970
2 17287 2020-01-30
Lem, Stanisław
Powrót z gwiazd
Kraków
1975
17291 2020-01-30
Adamiak, Barbara
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz
Warszawa
2012
17274 2020-01-28
Allerhand, Maurycy
Kodeks handlowy : komentarz Maurycego Allerhanda, orzecznictwo sądów polskich z lat 1936-1998, przepisy wykonawcze i związkowe, skorowidz
Bielsko-Biała
1998
17275 2020-01-28
Bojarski, Marek
Kodeks wykroczeń : komentarz
Warszawa
2013
17276 2020-01-28
Burian, Beata
Kodeks cywilny : komentarz
Warszawa
2006
17273 2020-01-28
Chauvin, Tatiana
Wstęp do prawoznawstwa
Warszawa
2009
17271 2020-01-28
Feliksiak, Stanisław
Zoologia : podręcznik dla Akademii Rolniczych
Warszawa
1976
17260 2020-01-28
Ferens, Bronisław
Zoologia : przedstrunowce i strunowce : podręcznik dla studentów biologii : praca zbiorowa
Warszawa
1967
17266 2020-01-28
Grabda, Eugeniusz (1908-1997). Red.
Zoologia : bezkręgowce : praca zbiorowa. T. 2, cz. 1
Warszawa
1985
17262 2020-01-28
Grabda, Eugeniusz. Red.
Zoologia : bezkręgowce : praca zbiorowa.
Warszawa
1985
T. 2, cz. 2 17261 2020-01-28
Grabda, Eugeniusz. Red.
Zoologia : bezkręgowce : praca zbiorowa.
Warszawa
1989
T. 1, cz. 1 17265 2020-01-28
Grabda, Eugeniusz. Red.
Zoologia : bezkręgowce : praca zbiorowa.
Warszawa
1989
T. 1, cz. 2 17264 2020-01-28
Grabda, Eugeniusz. Red.
Zoologia : bezkręgowce : praca zbiorowa.
Warszawa
1989
T. 1, cz. 3 17263 2020-01-28
Grabda, Eugeniusz. Red.
Zoologia : bezkręgowce : praca zbiorowa. T. 1
Warszawa
1972
T. 1 17267 2020-01-28
Konopnicka, Maria
Spotkania nad Arnem : Konopnicka o Lenartowiczu
Warszawa
1970
17278 2020-01-28
Kossak, Zofia
Bez oręża
Warszawa
2000
17283 2020-01-28
Kossak, Zofia
Krzyżowcy. Bóg tak chce! Fides Graeca
Warszawa
1983
1. T. 1, T. 2, 17281 2020-01-28
Kossak, Zofia
Krzyżowcy. Wieża Trzech Sióstr. Jerozolima wyzwolona
Warszawa
1983
2. T. 3, T. 4 17282 2020-01-28
Kossak, Zofia
Złota wolność. T. 1/2
Warszawa
1978
T. 1/2 17279 2020-01-28
Krysicki, Włodzimierz
Analiza matematyczna w zadaniach.
Warszawa
1994
Cz.2 17270 2020-01-28
Łużny, Ryszard. Oprac.
Literatura staroruska : wiek XI-XVII : antologia : teksty
Warszawa
1971
17269 2020-01-28
Ratusińska, Izabela. Red.
Kodeks cywilny. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kodeks postępowania cywilnego. Konwencja z Lugano. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Prawo prywatne międzynarodowe : ze skorowidzem
Warszawa
2005
17277 2020-01-28
Żylińska, Jadwiga
Piastówny i żony Piastów
Warszawa
1969
17280 2020-01-28
Bakuła, Hanna
Idiotka : miłość w Nowym Jorku : [powieść]
Warszawa
2003
17248 2020-01-23
Cook, Robin
Epidemia
Poznań
1999
17244 2020-01-23
Eugenides, Jeffrey
Przekleństwa niewinności
Katowice
2004
17246 2020-01-23
Hofé, Günter
Czerwony śnieg
Poznań
1969
17249 2020-01-23
Jachimecki, Zdzisław
Moniuszko
Kraków
1983
17241 2020-01-23
Kochanowski, Jan
Odprawa posłów greckich
Warszawa
1971
17242 2020-01-23
Lewandowski, Sławomir
Logika dla prawników
Warszawa
2008
17255 2020-01-23
Litmanowicz, Władysław
Polscy szachiści : 1945-1980
Warszawa
1982
17240 2020-01-23
Merton, Thomas
Siedmiopiętrowa góra
Kraków
1973
17243 2020-01-23
Pieter, Józef
Psychologia nauki
Warszawa
1971
17251 2020-01-23
Prus, Bolesław
Placówka
Bielsko-Biała
1994
17252 2020-01-23
Thorwald, Jürgen
Stulecie chirurgów : według zapisków mojego dziadka, chirurga H. St. Hartmanna
Kraków
1989
17258 2020-01-23
Thorwald, Jürgen
Stulecie detektywów : drogi i przygody kryminalistyki
Kraków
1971
17259 2020-01-23
Wolniewicz, Bogusław
Rzeczy i fakty : wstęp do pierwszej filozofii Wittgensteina : z fragmentem Platońskiego "Teajteta" w nowym przekładzie i z komentarzem Henryka Elzenberga
Warszawa
1968
17254 2020-01-23
Żylińska, Jadwiga
Piastówny i żony Piastów
Warszawa
1972
17245 2020-01-23
Boratyńska, Katarzyna T.
Postępowanie karne
Warszawa
2012
17220 2020-01-20
Brandys, Marian
Generał Arbuz
Warszawa
1988
17232 2020-01-20
Brandys, Marian
Moje przygody z historią
Warszawa
1990
17227 2020-01-20
Brandys, Marian
Nieznany książę Poniatowski
Warszawa
1988
17231 2020-01-20
Burnett, Frances Hodgson
Mała księżniczka
Warszawa
1994
17236 2020-01-20
Flisek, Aneta. Red.
KC, KPC, KRO
Warszawa
2015
17239 2020-01-20
Kidyba, Andrzej
Prawo handlowe
Warszawa
2012
17233 2020-01-20
Kraszewski, Józef Ignacy
Stara baśń : powieść z dziewiątego wieku
Ossolineum
1986
17213 2020-01-20
Królikowski, Kazimierz
Słownik geografii świata. N-Ż
Warszawa
1977
T. 2 17216 2020-01-20
Łojek, Jerzy
Agresja 17 września 1939 : studium aspektów politycznych
Warszawa
1990
17225 2020-01-20
Łysiak, Waldemar
Szachista
Kraków
1982
17228 2020-01-20
Moczarski, Kazimierz
Rozmowy z katem
Warszawa
1992
17214 2020-01-20
Nowak, Stefan
Metodologia badań socjologicznych : zagadnienia ogólne
Warszawa
1970
17234 2020-01-20
Pilch, Tadeusz
Zasady badań pedagogicznych
Ossolineum
1977
17222 2020-01-20
Pilch, Tadeusz. Red.
Metodologia pedagogiki społecznej : praca zbiorowa
Ossolineum
1974
17235 2020-01-20
Szaflarski, Józef
Słownik geografii świata. A-M
Warszawa
1977
T. 1 17215 2020-01-20
Treichel, Irena. Red.
Słownik pracowników książki polskiej
Warszawa ; Łódź
1972
17217 2020-01-20
Wagner
Jachimecki, Zdzisław
Kraków
1983
17230 2020-01-20
Zapolska, Gabriela
Moralność pani Dulskiej : tragikomedia kołtuńska w trzech aktach
Warszawa
1996
17212 2020-01-20
Ziemianin, Bronisław
Prawo cywilne - część ogólna
Poznań
2003
17221 2020-01-20
Znaniecki, Florian
Socjologia wychowania. Urabianie osoby wychowanka
Warszawa
1973
T. 2 17224 2020-01-20
Żeromski, Stefan
Wierna rzeka : klechda domowa
Warszawa
1996
17237 2020-01-20
Czubik, Paweł
Organizacje międzynarodowe
Warszawa
2002
17208 2020-01-16
Goździewicz, Grzegorz
Kodeks pracy : komentarz
Warszawa
2009
17210 2020-01-16
Olszewski, Jan. Red.
Prawo gospodarcze : kompendium
Warszawa
2009
17207 2020-01-16
Picoult, Jodi
W imię miłości
Warszawa
2008
17201 2020-01-16
Redelbach, Andrzej
Zarys teorii państwa i prawa
Warszawa
1992
17202 2020-01-16
Uniwersytet Warszawski
Zagadnienia Kategorii Stopnia w Językach Słowiańskich
Warszawa
1983
T. 3 17199 2020-01-16
Uniwersytet Warszawski
Zagadnienia Kategorii Stopnia w Językach Słowiańskich
Warszawa
1984
T. 4 17200 2020-01-16
Bierzanek, Remigiusz
Prawo międzynarodowe publiczne
Warszawa
2001
17170 2020-01-15
Brzozowski, Adam
Prawo cywilne : część ogólna
Warszawa
2010
17171 2020-01-15
Cygański, Andrzej
Chemiczne metody analizy ilościowej
Warszawa
1999
17173 2020-01-15
Czachórski, Witold
Zobowiązania : zarys wykładu
Warszawa
2009
17163 2020-01-15
Dobija, Mieczysław
Rachunkowość zarządcza
Warszawa
1996
17166 2020-01-15
Królikowski, Kazimierz
Słownik geografii świata
Warszawa
1977
T. 2, N- 17194 2020-01-15
Kubiatowicz, Lucjan
Słownik geografii Ameryki
Warszawa
1975
17195 2020-01-15
Lem, Stanisław
Dzienniki gwiazdowe
Warszawa
1971
17174 2020-01-15
Lem, Stanisław
Eden
Kraków
1973
17190 2020-01-15
Lem, Stanisław
Filozofia przypadku
Kraków
1975
2 17198 2020-01-15
Lem, Stanisław
Katar
Kraków
1988
17187 2020-01-15
Łobocki, Mieczysław
Współudział uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym
Warszawa
1975
17180 2020-01-15
Myśliwski, Wiesław
Kamień na kamieniu
Warszawa
1984
17188 2020-01-15
Prus, Bolesław
Emancypantki : powieść w czterech tomach
Warszawa
1951
T. 2 17176 2020-01-15
Prus, Bolesław
Emancypantki : powieść w czterech tomach
Warszawa
1951
T. 3 17177 2020-01-15
Prus, Bolesław
Emancypantki : powieść w czterech tomach
Warszawa
1951
T.1 17175 2020-01-15
Prus, Bolesław
Emancypantki : powieść w czterech tomach
Warszawa
1951
T.4 17178 2020-01-15
Prus, Bolesław
Placówka
Warszawa
1950
17184 2020-01-15
Radwański, Zbigniew
Prawo cywilne : część ogólna
Warszawa
2003
17182 2020-01-15
Radwański, Zbigniew
Zobowiązania : część szczegółowa
Warszawa
2005
17181 2020-01-15
Rzęsikowski, Stanisław. Red.
Literatura i język w szkole średniej : wybór prac słuchaczy Studium Podyplomowego Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego : materiały pomocnicze dla nauczycieli języka polskiego
Kraków
1973
17169 2020-01-15
Skorny, Zbigniew
Metody badań i diagnostyka psychologiczna
Ossolineum
1974
17179 2020-01-15
Szaflarski, Józef
Słownik geografii świata
Warszawa
1971
17196 2020-01-15
Szaflarski, Józef
Słownik geografii świata
Warszawa
1977
T. 1, A-M 17193 2020-01-15
Śliziński, Jerzy. Red.
Literatury słowiańskie o drugiej wojnie światowej
Ossolineum
1973
17168 2020-01-15
Śliziński, Jerzy. Red.
Literatury słowiańskie o drugiej wojnie światowej
Ossolineum
1973
T. 1 17167 2020-01-15
Weiskopf, Franz Carl
Abschied vom Frieden : Roman
Berlin
1964
17183 2020-01-15
Zarzycki, Jan
Histologia i anatomia mikroskopowa zwierząt domowych i człowieka. [2], Atlas
Warszawa
1967
2 17164 2020-01-15
Adamczyk, Mieczysław. Red.
Literatura i język
Kielce
1980
17145 2019-09-03
Adamski, Jerzy. Oprac.
Literatura Polski Ludowej : oceny i prognozy : materiały z konferencji pisarzy w lutym 1985 roku
Warszawa
1986
17140 2019-09-03
Âvorskij, Boris Mihajlovič
Fizyka : poradnik encyklopedyczny
Warszawa
1971
17138 2019-09-03
Carroll, Lewis
Alicja w Krainie Czarów
Rzeszów
1990
17137 2019-09-03
Jacyna-Onyszkiewicz, Zbigniew
Omniscience and metacosmology
Bayreuth
2018
17162 2019-09-03
Konopacki, Artur. Red.
Miejsca wspólnej pamięci Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego
Białystok
2016
17160 2019-09-03
Kossak, Zofia
Król trędowaty
Warszawa
2003
17139 2019-09-03
Liszcz, Teresa
Prawo pracy
Warszawa
2011
17148 2019-09-03
Litewski, Wiesław
Studia nad rzymskim postępowaniem kognicyjnym
Kraków
1971
17143 2019-09-03
Łobocki, Mieczysław
Godziny wychowawcze w szkole podstawowej : organizacja współżycia i współdziałania uczniów
Warszawa
1971
17135 2019-09-03
Nicieja, Stanisław Sławomir
Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast kresowych. Kołomyja, Żabie, Dobromil
Opole
2014
T. 4 17147 2019-09-03
Rowiński, Tadeusz
Interes prawny w procesie cywilnym i w postępowaniu nieprocesowym
Warszawa
1971
17144 2019-09-03
Skrzydło, Wiesław. Red.
Polskie prawo konstytucyjne
Lublin
2008
17152 2019-09-03
Skrzydło, Wiesław. Red.
Polskie prawo konstytucyjne
Lublin
2008
17153 2019-09-03
Zapolska, Gabriela
Moralność pani Dulskiej
Warszawa
2000
17136 2019-09-03
Bahdaj, Adam
Wakacje z duchami
Wrocław
1997
17118 2019-08-26
Czachowska, Jadwiga
Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty
Ossolineum
1977
17124 2019-08-26
Dietrich, Marcin
Prawo karne : część ogólna
Warszawa
2000
17120 2019-08-26
Jankowski, Dzierżymir
Podstawy edukacji dorosłych : zarys problematyki
Poznań
1999
17119 2019-08-26
Jemielity, Witold
Diecezja Łomżyńska : studium historyczne parafii
Łomża
1990
17127 2019-08-26
Jemielity, Witold
Łomża w latach 1945-1999
Łomża
2004
17114 2019-08-26
Jemielity, Witold
Łomża w okresie międzywojennym
Łomża
2002
17115 2019-08-26
Karczewska, Wanda
Odejście
Łódź
1959
17129 2019-08-26
Niemczykowa, Aleksandra. Red.
Historia książki i bibliotek oraz ich stan obecny w Polsce
Warszawa
1959
17122 2019-08-26
Ogólnokrajowa Narada Bibliografów
Druga Ogólnokrajowa Narada Bibliografów : Warszawa, 20 VI 1966 : referaty i dyskusja
Warszawa
1967
17128 2019-08-26
Ogólnokrajowa Narada Bibliografów
Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa 19 lutego 1956 : materiały
Warszawa
1956
17123 2019-08-26
Sawoniak, Henryk
Bibliografia bibliografii polskich 1951-1960
Ossolineum
1967
17121 2019-08-26
Goettel, Mieczysław
Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach
Warszawa
2010
17107 2019-08-22
Granat, Mirosław
Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach
Warszawa
2010
17109 2019-08-22
Grześkowiak, Alicja. Red.
Prawo karne
Warszawa
2011
17105 2019-08-22
Pazdan, Maksymilian
Prawo prywatne międzynarodowe
Warszawa
2010
17110 2019-08-22
Broniewicz, Witold
Postępowanie cywilne w zarysie
Warszawa
1998
17070 2019-08-21
Gomułowicz, Andrzej
Podatki i prawo podatkowe
Warszawa
2010
17083 2019-08-21
Grześkowiak, Alicja. Red.
Prawo karne
Warszawa
2011
17084 2019-08-21
Liszcz, Teresa
Prawo pracy
Warszawa
2011
17073 2019-08-21
Marek, Andrzej
Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń : dla studentów administracji
Toruń
2009
17075 2019-08-21
Pazdan, Maksymilian
Prawo prywatne międzynarodowe
Warszawa
2010
17103 2019-08-21
Ruszkowski, Janusz
Wstęp do studiów europejskich : zagadnienia teoretyczne i metodologiczne
Warszawa
2007
17093 2019-08-21
Skrzydło, Wiesław. Red.
Polskie prawo konstytucyjne
Lublin
2004
17102 2019-08-21
Skrzydło, Wiesław. Red.
Polskie prawo konstytucyjne
Lublin
2008
17088 2019-08-21
Smyczyński, Tadeusz
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Warszawa
2009
17081 2019-08-21
Smyczyński, Tadeusz
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Warszawa
2009
17098 2019-08-21
Szumski, Stanisław
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej
Warszawa
2007
17078 2019-08-21
Tuleja, Piotr. Red.
Prawo konstytucyjne
Warszawa
1997
17087 2019-08-21
Wierzbowski, Marek (Red.)
Prawo administracyjne
Warszawa
2011
17077 2019-08-21
Augustyn, Witold
Bieszczadzkie łowy
Koszęcin
2016
17051 2019-06-18
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič
Mistrz i Małgorzata
Warszawa
1998
17050 2019-06-18
Diodorus
Aethiopica et libyca : (Bibliotheca Historica III) = Starożytności etiopskie i libijskie
Poznań
2018
17062 2019-06-18
Diodorus
Aethiopica et libyca : (Bibliotheca Historica III) = Starożytności etiopskie i libijskie
Poznań
2018
17068 2019-06-18
Kamiński, Aleksander
Kamienie na szaniec
Warszawa
1999
17044 2019-06-18
Kul, Małgorzata
Quantification and modelling of selected consonantal processes of casual speech in American English
Poznań
2018
17067 2019-06-18
Leila
Zmuszona do małżeństwa
Warszawa
2017
17047 2019-06-18
Leśmian, Bolesław
Klechdy sezamowe
Warszawa
1983
17058 2019-06-18
Litmanowicz, Władysław
Szachy od A do Z. N-Z
Warszawa
1987
T. 2 17057 2019-06-18
Myśliwski, Wiesław
Widnokrąg
Kraków
2007
17056 2019-06-18
Rudnicka, Olga
Martwe jezioro
Warszawa
2008
17043 2019-06-18
Trevor-Roper, Hugh Redwald
Ostatnie dni Hitlera
Poznań
1966
17049 2019-06-18
Trevor-Roper, Hugh Redwald
Ostatnie dni Hitlera
Poznań
1966
17060 2019-06-18
Wroński, Marek
Zagadka śmierci profesora Mariana Grzybowskiego
Warszawa
2007
17046 2019-06-18
Żylińska, Jadwiga
Piastówny i żony Piastów
Warszawa
1972
17059 2019-06-18
Armstrong, Louis
Moje życie w Nowym Orleanie
Kraków
1974
17040 2019-06-05
Bryll, Ernest
Dramaty i wiersze
Warszawa
1973
17034 2019-06-05
Chastel, André
Sztuka włoska
Warszawa
1978
2 17031 2019-06-05
Duncan, Isadora
Moje życie
Kraków
1969
17041 2019-06-05
Iwaszkiewicz, Jarosław
Sława i chwała
Warszawa
1973
2 17033 2019-06-05
Janicka, Krystyna
Surrealizm
Warszawa
1973
17030 2019-06-05
Kisielewski, Stefan
Gwiazdozbiór muzyczny
Kraków
1972
17039 2019-06-05
Lawton, Mary
Ignacy Jan Paderewski: pamiętniki
Kraków
1972
2 17038 2019-06-05
Parnicki, Teodor
Tylko Beatrycze
Warszawa
1973
17035 2019-06-05
Poprzęcka, Maria
Akademizm
Warszawa
1977
17028 2019-06-05
Poprzęcka, Maria
Akademizm
Warszawa
1980
17029 2019-06-05

Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny
Poznań
2011
2 17015 2019-06-04
Bartnik, Ryszard
Inscribed into the past : a comparative study of South African and Northern Irish literary narratives after the political watersheds of the 1990s
Poznań
2017
17014 2019-06-04
Doe, Brian
Południowa Arabia
Warszawa
1979
17026 2019-06-04
Jóźwicki, Rafał
Strategie inwestycyjne
Warszawa
2010
17019 2019-06-04
Kowalski, Włodzimierz Tadeusz
Wielka Koalicja 1941-1945. T. 3, Rok 1945
Warszawa
1977
T. 3 17025 2019-06-04
Balcerowicz-Szkutnik Maria
Metody ilościowe w finansach i rachunkowości
Katowice
2012
16998 2019-05-30
Tokarski Andrzej
Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego
Warszawa
2014
17004 2019-05-30
Zacny, Bogna
Komputerowe wspomaganie analizy danych
Katowice
2012
16993 2019-05-30

Symbolae Europaeae : studia humanistyczne Politechniki Koszalińskiej
Koszalin
2017
Nr 11 / 1 16972 2019-05-29

Symbolae Europaeae : studia humanistyczne Politechniki Koszalińskiej
Koszalin
2017
Nr 12 16973 2019-05-29
Anuszewska, Izabella
Badania rynkowe po polsku
Warszawa
2011
16969 2019-05-29
Machynia, Mariusz
Oficerowie wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego 1777-1794 : spisy : sztab, kawaleria, artyleria, wojska inżynierskie i piechota = Lietuvos didžiosios kunigaikštystės karininkai 1777-1794 : sąrašai : štabas, kavalerija, artilerija, inžinieri
Kraków
1999
16975 2019-05-29
Wójcik, Rafał (literaturoznawstwo). Red.
Culture of memory : in East Central Europe in the late Middle Ages and the early modern period : conference proceedings, Ciążeń, march 12-14, 2008
Poznań
2008
16968 2019-05-29
Wryk, Ryszard
Narodziny i rozwój Akademickiego Związku Sportowego do roku 1949
Poznań
2014
16974 2019-05-29

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2015
52.1 16933 2019-05-27

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2015
52.2 16932 2019-05-27

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2016
54.2 16931 2019-05-27

Glottodidactica : an international journal of applied linguistics
Poznań
2016
Vol. XLIII/1 16939 2019-05-27
Bałutowa, Bronisława
Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich
Warszawa
1971
16942 2019-05-27
Hanulak, Kazimierz. Redaktor
Mały słownik pisarzy świata
Warszawa
1972
16940 2019-05-27
Hołówka, Teresa. Tł.
Język w świetle nauki
Warszawa
1980
16949 2019-05-27
Zwolińska, Krystyna
Mały słownik terminów plastycznych
Warszawa
1974
16943 2019-05-27
Bogacki, Franciszek
Poczta Polska w Gdańsku
Warszawa
1978
16928 2019-05-22
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział (Warszawa)
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu : informacja o działalości : 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.
Warszawa
2014
16914 2019-05-22
Januszek, Henryk
Podstawy socjologii
Poznań
1997
16916 2019-05-22
Kaczyńska, Alicja
Madame Tussaud
Gdańsk
1997
16927 2019-05-22

Problemy Zarządzania
Warszawa
2015
vol.13, nr 2 (52), t.1 16895 2019-05-21
Barraclough, Geoffrey
Wstęp do historii współczesnej
Warszawa
1964
16905 2019-05-21
Gregori, Alfons. Red.
"Literatury mniejsze" Europy romańskiej. Między historią a mitem
Poznań
2015
2 16899 2019-05-21
Kaliszan, Jerzy
Russkie omografy
Poznań
2017
16881 2019-05-21
Loba, Anna
Le Réconfort des dames mariées : mariage dans les écrits didactiques adressés aux femmes à la fin Moyen Âge
Poznań
2013
16902 2019-05-21
Raubo, Grzegorz (1966- ). Redaktor
Złoty środek : literatura wobec rozterek, niepokoju i poszukiwania równowagi : studia poświęcone pamięci profesora Józefa Tomasza Pokrzywniaka
Poznań
2017
16883 2019-05-21
Skibski, Krzysztof
Poezja jako iteratura : relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym
Poznań
2017
16888 2019-05-21