PRESSto

                                                                       KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że obecnie trwają prace przygotowawcze do aktualizacji Platformy PRESSto, a w pierwszej połowie września odbędzie się upgrade do wyższej wersji OJS. W związku z tymi pracami nastąpi przerwa w działaniu systemu, w tym zawieszona zostanie możliwość obsługi pełnego procesu redakcyjnego.

O dokładnej dacie przeprowadzenia aktualizacji poinformujemy Państwa w kolejnym mailu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem
Redakcja Zespołu PRESSto

Kontakt

Redakcja PRESSto

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
ul. Ratajczaka 38/40

61-816 Poznań

tel.: 61 829-3866

e-mail: pressto@amu.edu.pl

 

INSTRUKCJA (PRESSto  – nowa wersja):

Deponowanie artykułów do nowego numeru czasopisma

 

Diagramy COPE

Opracowane dla COPE przez Liz Wager z Sideview (www.lizwager.com)© 2013 Committee on Publication Ethics.
Tłumaczenie: Ewa Rozkosz i Sylwia Ufnalska

Diagramy są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w roku 2017 i 2018 realizowała projekt Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na UAM w Poznaniu, który został dofinansowany w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. W ramach działania na platformie czasopism naukowych PRESSto posadowiono 254 archiwalne numery periodyków wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PRESSto poszerzyło swoje zasoby o następujące pełno tekstowe tytuły:

 1. Annales Missiologici Posnanienses ISSN: 1731-6170
 2. Czasopismo Prawno-Historyczne ISSN: 0070-2471
 3. Studia z Dziejów Wielkopolski ISSN: 1731-0679
 4. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna ISSN:  2299-1875
 5. Folia Praehistorica Posnaniensia ISSN (Print): 0239-8524 
 6. Folia Scandinavica Posnaniensia ISSN: 2299-6885
 7. Glottodidactica ISSN: 0072-4769
 8. Interdisciplinary Studies in Musicology ISSN: 1734-2406
 9. Investigationes Linguisticae ISSN: 1426-188X
 10. Kultura Społeczeństwo Edukacja ISSN: 2300-0422
 11. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog ISSN: 2391-470X
 12. Porównania ISSN: 1733-165X
 13. Poznańskie Studia Teologiczne ISSN: 0209-3472
 14. Przegląd Politologiczny ISSN: 1426-8876
 15. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ISSN: 2083-9782
 16. Przestrzenie Teorii ISSN: 2450-5765
 17. Pismo naukowe studentów i doktorantów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarskich UAM. ISSN: 2081-8270
 18. Roczniki Integracji Europejskiej ISSN: 1899-6256
 19. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna ISSN: 2353-1428
 20. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ISSN: 0035-9629
 21. Studia Germanica Posnaniensia ISSN: 0137-2467
 22. Studia Romanica Posnaniensia ISSN (Print): 0137-2475
 23. Studia Rossica Posnaniensia ISSN: 0081-6884
 24. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne ISSN: 1731-7517
 25. Teologia Praktyczna ISSN: 1642-6738

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasobami PRESSto.

Loading...
Skip to content