Zasady korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Uniwersyteckiej

Korzystanie ze źródeł elektronicznych oznacza zaakceptowanie „Zasad dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Uniwersyteckiej.”

ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH BIBLIOTEK UAM

1. Korzystanie ze źródeł elektronicznych bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UAM oznacza zaakceptowanie niniejszych zasad.
2. Prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych bibliotek mają wyłącznie pracownicy, doktoranci i studenci UAM posiadający aktualne konto biblioteczne.
3. Zalogowanie następuje po podaniu numeru karty bibliotecznej lub ELS oraz hasła. Początkowe hasło to 2 cyfry miesiąca urodzenia i 2 cyfry dnia urodzenia. Hasło można zmienić zdalnie w ustawieniach konta czytelnika lub osobiście w bibliotece.
4. W przypadku problemów z logowaniem należy sprawdzić:
a. czy konto biblioteczne jest ważne; jeżeli nie, należy skontaktować się z biblioteką;
b. czy dane (np. numer karty bibliotecznej) zapisane w systemie bibliotecznym są aktualne.
5. Dozwolone jest:
a. wykonanie pojedynczej kopii artykułu na nośniku elektronicznym lub jego wydrukowanie jedynie do celów dydaktycznych i badań naukowych;
b. tworzenie indywidualnych kolekcji dokumentów potrzebnych do prowadzonych przez daną osobę badań, w tym ich drukowanie i zapisywanie na nośniku elektronicznym. Kolekcję tę można tworzyć tylko na czas prowadzonych zajęć dydaktycznych i badań naukowych.
6. Zabrania się:
a. masowego tworzenia elektronicznych i drukowanych kopii artykułów i czasopism oraz przechowywanie ich bez potrzeby podyktowanej prowadzonymi obecnie badaniami;
b. redystrybucji czasopism i artykułów oraz ich części osobom trzecim (nieuprawnionym użytkownikom) w jakiejkolwiek formie, za opłatą lub nieodpłatnie. Wyjątek stanowi wymiana międzybiblioteczna (tylko w formie drukowanej lub faksu) i naukowa pomiędzy naukowcami, jeżeli nie ma ona charakteru systematycznej współpracy;
c. publikacji fragmentów artykułów i ich przedruk w formie oryginalnej, czy to zmienionej, z pominięciem podania źródła i praw autorskich;
d. udzielania osobom trzecim (nieuprawnionym użytkownikom) dostępu do zasobów elektronicznych, poprzez udostępnienie komputera (przy autoryzacji przez adres IP), czy poprzez udostępnienie loginu i hasła (przy autoryzacji zdalnej);
e. wykorzystywanie przez pracowników i studentów licencjonowanych zasobów elektronicznych bibliotek UAM do działalności komercyjnej (innej niż naukowa).

Loading...
Skip to content