Wypożyczalnia

Punkt informacyjny, tel. 61 829 3817, -3872

Wypożyczalnia, tel. 61 829 3851

poniedziałek– piątek9.00–20.00
sobota10.00–17.00
niedzielanieczynne

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, tel. 61 829 3852

poniedziałek9.00 – 16.00
wtorek – piątek9.00 – 15.00

Czytelnie:

Czytelnia Nauk Humanistycznych, tel. 61 829 3854
Czytelnia Pracowników Nauki, tel. 61 829 3854
Czytelnia Nauk Społecznych, tel. 61 829 3853

NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet,tel. 61 829 3848

poniedziałek – piątek9.00–20.00
sobota10.00–17.00
niedzielanieczynne

Czytelnia Zbiorów Specjalnych i Regionalnych, tel. 61 829 3828

poniedziałek – piątek10.00–18.00
sobota10.00–17.00
niedzielanieczynne

 

61-816 Poznań, ul.Ratajczaka 40 (wejście w bramie) 
tel. 61 829 38 51 
e-mail: wypoz.bu@amu.edu.pl

Godziny otwarcia od 13 września 2021

poniedziałek – piątek     9.00–20.00
sobota                              10.00–17.00
niedziela                         nieczynne

poniedziałek – piątek
od godziny 11.00 do 18.00

sobota
od godziny 11.00 do 18.00

w Bibliotece Uniwersyteckiej uruchomiono usługę składania zamówień i rezerwacji drogą elektroniczną. Można tego dokonać w katalogu on-line (WebPAC) – dla pozycji, przy których widnieje przycisk “Zamów” bądź “Zarezerwuj”. 

Jednocześnie informujemy, że w celu złożenia ważnego zamówienia bądź rezerwacji należy wybrać lokalizację odbioru odpowiednią do lokalizacji egzemplarza. Wybranie złej lokalizacji odbioru spowoduje niezrealizowanie zamówienia. 

Książki z Biblioteki Instytutu Historii mogą wypożyczać pracownicy naukowi i studenci Instytutu Historii oraz z innych instytutów na Wydziale Historycznym UAM.
Pozostali czytelnicy korzystają ze zbiorów tej Biblioteki wyłącznie na miejscu. 

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych biblioteki zamiejscowe mogą składać zamówienia jedynie na książki z księgozbioru magazynowego Biblioteki UAM, które posiadają aktywny przycisk “Zamów”. 

Elektroniczne przypomnienia są rozsyłane na 7 oraz 3 dni przed datą zwrotu książek, zaś monity 7, 14 i 21 dni po terminie zwrotu książek. Trzeci, ostateczny monit – zablokuje konto czytelnika do czasu uregulowania zaległości.

Wysyłanie elektronicznych przypomnień i monitów jest całkowicie bezpłatne. Aktualizacji adresu email, na który będą przychodziły wiadomości można dokonać zdalnie w Koncie czytelnika, w katalogu on-line.

Wraz z początkiem roku akademickiego 2011/2012, wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, w Bibliotece Uniwersyteckiej uruchomiliśmy możliwość zdalnego regulowania opłat karnych. 
W celu sprawdzenia i opłacenia kary za pośrednictwem bankowości elektronicznej, karty kredytowej lub tradycyjnego przelewu bankowego należy wejść na swoje elektroniczne konto czytelnika w katalogu on-line, przycisnąć przycisk: Sprawdź i opłać karę w Bibliotece Uniwersyteckiej za pośrednictwem bankowości elektronicznej i postępuj zgodnie ze wskazówkami. 

Księgozbiór Wypożyczalni Miejscowej to licząca ponad 80 tys. woluminów kolekcja podręczników akademickich oraz wybranych lektur uzupełniających i audiobooków w wolnym dostępie, przeznaczonych dla studentów UAM oraz pozostałych zainteresowanych czytelników.

            Z  Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej mogą korzystać:

  • Pracownicy naukowi, doktoranci  i studenci UAM,
  • Pracownicy naukowi, doktoranci  i studenci państwowych szkół wyższych na terenie Poznania, należących do PFBN.
  • Pracownicy naukowi Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Zachodniego, Instytutu Pamięci Narodowej,
  • Emerytowani pracownicy naukowi wyżej wymienionych uczelni i instytucji,
  • Bibliotekarze, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi  UAM  (w tym emerytowani)
  • Bibliotekarze bibliotek poznańskich
  • Pozostali zainteresowani (wypożyczanie kaucyjne).

            By sprawnie poruszać się w Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej, należy zapoznać się z następującymi informacjami. Do zapisu niezbędny jest dowód osobisty oraz legitymacja studencka, doktorancka bądź służbowa. Studenci i pracownicy naukowi państwowych uczelni wyższych, należących do PFBN, zobowiązani są do posiadania aktualnej karty bibliotecznej macierzystej uczelni. Przed wejściem na salę z księgozbiorem należy skorzystać z szatni. Prosimy o pozostawienie wierzchniego okrycia oraz toreb w szafkach. Następnie trzeba okazać legitymację studencką, doktorancką bądź pozostawić kartę czytelnika.

            Wszystkie książki z księgozbioru Wypożyczalni BU są zarejestrowane w katalogu on-line. Księgozbiór Wypożyczalni BU podzielony jest na 14 działów. Każda dziedzina nauki oznaczona jest odrębnym kolorem. Publikacje znajdują się w wolnym dostępie. Nie zamawia się ich elektronicznie, lecz samodzielnie wyszukuje się je na półkach. Książki ustawione są alfabetycznie według nazwisk autorów lub pierwszego słowa tytułu ( w przypadku prac zbiorowych wydanych pod redakcją). Na szczytach regałów umieszczono alfabetyczne wykazy książek. Na półkach znajdują się publikacje oklejone srebrnym paskiem, są to pojedyncze egzemplarze najnowszego wydania. Z tych książek można korzystać jedynie na miejscu, bądź wypożyczyć je w trybie nocnym.

           

Przed opuszczeniem sali trzeba zarejestrować wypożyczenia u dyżurnego bibliotekarza. Zgodnie z regulaminem, przed wyjściem z wypożyczalni należy sprawdzić w komputerze stan swojego konta i zgłosić ewentualne zastrzeżenia. Studenci UAM oraz państwowych uczelni wyższych należących do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych mogą wypożyczać publikacje z księgozbioru Wypożyczalni BU na okres 90 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej – 30 dni każda. Pozostali czytelnicy wypożyczają książki z wymienionego księgozbioru na okres 30 dni.

Książki z magazynu przeznaczone do wypożyczania na zewnątrz, zamawia się elektronicznie poprzez katalog on-line. Prosimy zwrócić uwagę na lokalizację odbioru publikacji i wybrać wypożyczalnię. Zamówione pozycje odbiera się w Wypożyczalni BU, po otrzymaniu powiadomienia o ich realizacji na adres e-mail.

Stan konta bibliotecznego można sprawdzić na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej (lib.amu.edu.pl), w zakładce „konto czytelnika”.

Wszystkie wypożyczenia można prolongować zdalnie na tydzień przed datą zwrotu, po zalogowaniu się na własne konto. Istnieje możliwość dwukrotnego przedłużania terminu zwrotu książek (każdorazowo o 30 dni), o ile nie zostały one zarezerwowane przez innego czytelnika.

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu system nalicza opłatę w wysokości 0,30 zł za każdy wolumin, każdego dnia. Książki można wypożyczać ponownie dopiero po uregulowaniu opłaty. Można tego dokonać w wypożyczalni, przy zwrocie przetrzymywanych książek, lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej (link w koncie czytelnika).

            W razie jakichkolwiek trudności prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Serdecznie zapraszamy do Wypożyczalni BU, gdzie zawsze można uzyskać pomoc od dyżurujących bibliotekarzy.

Loading...
Skip to content