DANE ADRESOWE BIBLIOTEKI ZAMAWIAJĄCEJ

Nazwa i adres biblioteki
zamawiającej:
Numer zamówienia:
E-mail:
Tel./fax:
Nazwisko pracownika
wypożyczalni międzybibliotecznej:

MONOGRAFIA:

Tytuł książki:
Autor/wydawca:
Miejsce wydania/rok:
Inne informacje*:
   
* pole wypełniane opcjonalnie
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
tel. 061 829 3852
wmb@amu.edu.pl