Kserokopie


Nazwisko, Imię
Adres domowy/
adres instytucji
Telefon kontaktowy
Kto składa zamówienie:
pracownik
naukowy
UAM
pracownik
naukowy
spoza UAM
inna osoba
spoza Poznania
E-mail:
Tytuł i autor artykułu/
rozdział książki
Tytuł czasopisma
(rok, vol., numer)/
Tytuł książki
(autor, rok wyd.)
   
uwaga Uwaga usługa jest płatna. Zobacz cennik usług plus koszty przesyłki

Usługa jest dostępna tylko dla osób spoza Poznania i dla pracowników nauki.
Zamówione kserokopie przesyłamy pocztą tradycyjną za zaliczeniem pocztowym.
Prosimy o przysłanie numeru NIP oraz zgody na wystawienie rachunku bez podpisu.

Oddział Informacji i Transferu Wiedzy
tel.: 061 829 3841
library@amu.edu.pl