Propozycja zakupu książki


Dane zgłaszającego:

Imię i nazwisko*:
Numer karty bibliotecznej*:
Adres mailowy*:
Status*:

Pracownik naukowy

Doktorant

Student

Inny
Jednostka podstawowa*:

Dane książki:

Tytuł*:
Autor:
Wydawnictwo*:
Rok wydania:
ISBN:
Komentarz:
   
* Pole wypełniane obowiązkowo
Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Sekcja Kupna
mgr Radosław Franckiewicz
radfran@amu.edu.pl