DANE ADRESOWE BIBLIOTEKI ZAMAWIAJĄCEJ

Nazwa i adres biblioteki
zamawiającej:
Numer zamówienia:
NIP:
E-mail:
Tel./fax:
Nazwisko pracownika
wypożyczalni międzybibliotecznej:

ARTYKUŁ:

Czasopismo/gazeta:
Volumin/rok/miejsce wydania:
Strony:
Autor artykułu:
Tytuł artykułu:
ISSN*:
Inne informacje*:
   
* pole wypełniane opcjonalnie
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
tel. 061 829 3852
wmb@amu.edu.pl