Opłaty w Bibliotece Uniwersyteckiej

WYKAZ OPŁAT BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ (od 4 grudnia 2014 r.)

I. OPŁATY OGÓLNE

II. OPŁATY ZA USŁUGI INFORMACJI NAUKOWEJ

III. OPŁATY ZA USŁUGI DRUKOWANIA I KSEROGRAFOWANIA

IV. OPŁATY ZA USŁUGI MIKROFILMOWANIA I DIGITALIZACJI

V. OPŁATY ZA WYSYŁKI

VI. OPŁATY ZA PUBLIKOWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH BĘDĄCYCH 
     WŁASNOŚCIĄ BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ

VII. OPŁATY ZA USŁUGI KONSERWACJI MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

I. OPŁATY OGÓLNE

 cena
Zapis i aktualizacja konta bibliotecznego 
(na rok akademicki)
12,00 zł
Wydawanie biletu jednodniowego dla osób spoza poznańskiego środowiska akademickiego
(raz na pół roku)
bezpłatnie
Duplikat karty bibliotecznej12,00 zł
Wypożyczenie kaucyjneminimalna kaucja – 50,00 zł
Kara za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego
za 1 dzień, za każdy wypożyczony tom
0,30 zł
Kara za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego wypożyczanego w trybie „wypożyczenie nocne” w Bibliotece Uniwersyteckiej
za każdą rozpoczętą godzinę, za każdy wypożyczony tom
10,00 zł
Opłata za tradycyjny monit papierowy2,00 zł
Opłata za zgubiony lub zniszczony materiał bibliotecznywg zasad określonych przez biblioteki
Zagubienie klucza do szafki odzieżowej 
(w zależności od typu zamka)
200,00 zł
Zagubienie żetonu z szatni20,00 zł

II. OPŁATY ZA USŁUGI INFORMACJI NAUKOWEJ

Prowadzenie poszukiwań bibliograficznych dla użytkowników zewnętrznych, przygotowanie obiektów do skanowania, itp.1 godzina35,00 zł
Szkolenia użytkowników zewnętrznych1 godzina50,00 złIII. OPŁATY ZA USŁUGI DRUKOWANIA I KSEROGRAFOWANIA

Rodzaj usługicena brutto
Wydruk danych tekstowych1 szt.0,30 zł
Wydruk danych graficznych czarno-białychformat A4
1 szt.
1,00 zł
format A3
1 szt.
2,00 zł
Wydruk danych graficznych kolorowychformat A4
1 szt.
3,00 zł
format A3
1 szt.
5,00 zł
Ksero z oryginału (od roku 1946)format A4
1 szt.
0,30 zł
format A3
1 szt.
0,60 zł
Ksero z mikrofilmuformat A4
1 szt.
2,00 zł
format A3
1 szt.
2,50 zł


top

 

IV. OPŁATY ZA USŁUGI MIKROFILMOWANIA I DIGITALIZACJI

Rodzaj usługicena brutto
Mikrofilmowanie oryginału dokumentu1 klatka0,60 zł
Kopiowanie mikrofilmu na materiałach diazo1 klatka0,40 zł
Skanowanie mikrofilmu1 skan0,90 zł
Skanowanie z oryginału (rozdzielczość 300 dpi)format A1
1 skan
10,00 zł
format A2
1 skan
8,00 zł
format A3
1 skan
2,00 zł
format ≤ A4
1 skan
1,00 zł
Skanowanie z oryginału (rozdzielczość 600 dpi)format A1
1 skan
20,00 zł
format A2
1 skan
16,00 zł
format A3
1 skan
4,00 zł
format ≤ A4
1 skan
2,00 zł
Opłata za nagranie płyty CD/DVD1 szt.2,00 zł
Opłata za sprzedaż zarchiwizowanych plików TIFF z kolekcji Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej1 szt1,00 zł
Skanowanie strony artykułu w ramach usługi elektronicznego zamawiania kopii artykułu300 dpi0,60 zł

* minimalny koszt tej usługi wynosi: dla zbiorów z magazynu i czytelń – 5,00 zł, dla zbiorów specjalnych – 10,00 zł. 

W przypadku, gdy zamawiany materiał pochodzi z Kolekcji Zbiorów Specjalnych, Narodowego Zasobu Bibliotecznego lub posiada zły stan zachowania, a próby zeskanowania mogłyby go pogorszyć lub uszkodzić, Biblioteka ma prawo odmówić wykonania usługi lub też poddać ją indywidualnej wycenie. 

W przypadku zamówień na większą liczbę kopii dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, w porozumieniu z prorektorem właściwym dla spraw bibliotek, może dokonać indywidualnej wyceny wykonania usług. top

V. OPŁATY ZA WYSYŁKI

Rodzaj usługicena brutto
Wysłanie skanów listem mailowymbezpłatnie
Wysłanie kopii ksero lub nośników z zawartością cyfrową listem tradycyjnym

VI. OPŁATY ZA PUBLIKOWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ

Rodzaj publikacjicena brutto/ 1 fotografię
Jednorazowa publikacja w wydawnictwie periodycznymdo 5000egz. 10 zł
powyżej 5 000 egz.25,00 zł
powyżej10 000 egz.25,00 zł
powyżej 20 000 egz.60,00 zł
powyżej 50 000 egz.100,00 zł
powyżej 100 000 egz.150,00 zł
Jednorazowa publikacja w wydawnictwie nieperiodycznymdo 500 egz.25,00 zł
powyżej 500 egz.
powyżej 1 000 egz.50,00 zł
powyżej 10 000 egz.100,00 zł
powyżej 100 000 egz.200,00 zł
Publikacja fotografii w nagraniach wizyjnychjednokrotna50,00 zł
wielokrotna100,00 zł
Jednorazowa publikacja fotografii w internecie10,00 zł
Jednorazowa publikacja fotografii na okładce wydawnictwa periodycznego, nieperiodycznego oraz na innego rodzaju nośnikach100,00 zł
Jednorazowa publikacja fotografii w reklamie (wszystkie rodzaje mediów)100,00 zł
Jednorazowa publikacja wystawiennicza, multimedialna, inne formy ekspozycji50,00 zł
 

VII. OPŁATY ZA USŁUGI KONSERWACJI MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

Rodzaj usługicena brutto
Gazowanie materiałów w komorze gazowej1 wsad500,00 zł
1 obiekt20,00 zł

VIII. OPŁATY ZA USŁUGI WYPOŻYCZALNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW SPOZA UAM

Rodzaj usługicena brutto
Sprowadzenie materiałów z bibliotek polskich20,00 zł
Sprowadzenie materiałów z bibliotek europejskich70,00 zł
Sprowadzenie materiałów z bibliotek spoza Europy120,00 zł
Wypożyczenia materiałów bibliotecznych do bibliotek europejskich1 Voucher lub
8 Euro
Wypożyczenia materiałów bibliotecznych do bibliotek spoza Europy2 Vouchery lub
16 Euro
Loading...
Skip to content