Nowości dostępne w sprzedaży

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018. Zasoby. Działania. Ludzie

Opracowanie Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018, to podróż przez historię jednej z największych bibliotek naukowych Polski, o której znaczeniu na mapie naukowej i kulturalnej kraju decydowały bogate i zróżnicowane zasoby, działania podejmowane na rzecz ich szerokiego udostępniania i wprowadzania do obiegu nauki światowej, zadania realizowane na ich podstawie na rzecz rozwoju nauki, popularyzacji jej wyników, bibliotek, książek i czytelnictwa oraz związani nią przez całe stulecie i budujący jej pozycję pracownicy.

Książka ukazała się z okazji obchodów jubileuszowych 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, od 1955 roku noszącego nazwę Uniwersytetu im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu i Biblioteki Uniwersyteckiej  w Poznaniu.

 Cena: 50.00 zł

Dodatkowe informacje:
Rok wydania: Poznań 2019
Wydanie: I
Seria: Prace Biblioteki Uniwersyteckiej nr 34
ISSN: 0860-1933
ISBN: 978-83-60961-20-9
Liczba stron:771
Format [cm]: 17 x 24,5
Okładka: twarda, lakierowana
Papier: zwykły drukarski

Nowe w Serii Libri librorum:


Pieśń o świętym Krzysztofie barzo piękna [Kraków, Hieronim Wietor, ca 1540-1543]

Pieśń o śmierci wszystkiem  ludziem straszliwej, teraz nowo uczyniona, Kraków, Hieronim Wietor,[ca 1540-1543]

[Kuchmistrzostwo] [Kraków, Hieronim Wietor, ca 1540-1543]

Niesamoistne druki polskie do 1520 roku wiecej»

BIBLIOTEKA 2018, nr 22(31)

Profil czasopisma obejmuje problematykę dotyczącą zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa jak i historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych, a także rozwiązań stosowanych w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym. W „Bibliotece” obowiązują stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Przekłady i Recenzje.

Cena: 50.00 zł

Dodatkowe informacje
Rok wydania: Poznań 2018
Wydanie: I
Biblioteka
PL ISSN: 1506-3615
Liczba stron: 320
Format [cm]:17 x 24
Okładka: miękka, lakierowana
Papier: zwykły drukarski

Spis treści

Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa?

Publikacja składa się z artykułów naukowych, przeglądowych oraz warsztatowych, prezentujących różne aspekty aktywności bibliotek w sferze działalności naukowej i kulturalnej. Autorzy monografii dzieląc się swoimi doświadczeniami, starają się udzielić odpowiedzi na wiele ze stawianych pytań.

Cena: 45.00 zł

Dodatkowe informacje:
Rok wydania: Poznań 2018
Wydanie: I
Seria: Prace Biblioteki Uniwersyteckiej nr 33
ISSN: 0860-1933
ISBN: 978-83-60961-16-2
Liczba stron: 292
Format [cm]:16,5 x 23,5
Okładka: miękka, matowa
Papier: zwykły drukarski

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Poznańskie Studia Polonistyczne

polecają bibliotekom, instytucjom oraz osobom zainteresowanym, ukazujące się pod wspólnym tytułem Libri Librorum , w formie reprintów, dwie serie wydawnicze:

Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum

oraz Eximiorum Poloniae librorum bibliotheca.

W ramach pierwszej serii (edycje wszystkich książek  wydrukowanych do około 1543 roku, w języku polskim), zwracamy uwagę na trzy z nich,  opatrzone notami edytorskimi prof. zw. dra. hab. Wiesława Wydry (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM).

Stefan Falimirz, O ziołach i mocy ich. Kraków, Florian Ungler,1534

Dzieło Stefana Falimirza jest pierwszą polską encyklopedią  przyrodniczo-lekarską . Zachowany, reprodukowany,  choć w wielu miejscach uszkodzony  egzemplarz pochodzi ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie (sygn. SD XVI. Qu 1933).

Sprawa a lekarstwa końskie przez Conrada, krolewskiego kowala, doświadczone. Kraków, Florian Ungler, 1532

Pierwszy drukowany  w Polsce poradnik weterynaryjny, będący przeróbką dziełka znanego już wczesnej w Europie. Unikatowy egzemplarz  tego druku znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie, zbiory Czapskich(sygn. MNK VIII-XVI -1041).

Frantowe prawa Kraków, Maciej Szarffenberg, 1542

„Dziełko  zawiera kpiący spis praw beztroskiego towarzystwa  pijackiego, ujęty w formę żartobliwej parodii przywilejów i statutów cechowych….. Utwór z satyrycznym zacięciem kreśli obraz współczesnego społeczeństwa”

Reprodukowany  unikatowy polski egzemplarz pochodzi z Biblioteki Uniwersyteckiej w Erlangen (sygn. H00/MISC121)

Do druku podał Wiesław Wydra

Cena: 100.00 zł

Posłowie: Wiesław Wydra

Dzieło Stefana Falimirza jest pierwszą polską encyklopedią  przyrodniczo-lekarską . Zachowany, reprodukowany,  choć w wielu miejscach uszkodzony  egzemplarz pochodzi ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie (sygn. SD XVI. Qu 1933).

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017

Opublikowane w Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 2017
 • Wydanie: I
 • Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
 • ISSN:
 • ISBN: 978-83-65666-37-6
 • Liczba stron: 877
 • Format [cm]: 17,3 x 24,5
 • Okładka: miękka, matowa
 • Papier: kredowy

Do druku podał Wiesław Wydra

Cena: 25.00 zł

Posłowie: Wiesław Wydra

„Dziełko  zawiera kpiący spis praw beztroskiego towarzystwa  pijackiego, ujęty w formę żartobliwej parodii przywilejów i statutów cechowych….

Utwór z satyrycznym zacięciem kreśli obraz współczesnego społeczeństwa”

Reprodukowany  unikatowy polski egzemplarz pochodzi z Biblioteki Uniwersyteckiej w Erlangen (sygn. H00/MISC121)

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. 
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017

Opublikowane w Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua  Polonica impressorum

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 2017
 • Wydanie: I
 • Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum
 • ISSN:
 • ISBN: 978-83-65666-36-9
 • Liczba stron: 80
 • Format [cm]: 14,5 x 20,5
 • Okładka: miękka, matowa
 • Papier: kredowy

Do druku podał Wiesław Wydra

Cena: 20.00

Posłowie: Wiesław Wydra

Pierwszy drukowany  w Polsce poradnik weterynaryjny, będący przeróbką dziełka znanego już wczesnej w Europie. Unikatowy egzemplarz  tego druku znajduje się w  Muzeum Narodowym w Krakowie, zbiory Czapskich(sygn. MNK VIII-XVI -1041).

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017

Opublikowane w Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: 2017
 • Wydanie: I
 • Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum
 • ISSN:
 • ISBN: 978-83-65666-35-2
 • Liczba stron: 43
 • Format [cm]: 14,5×20,5
 • Okładka: miękka, matowa
 • Papier: kredowy

Biblioteka 21(30)2017.

Artur Jazdon, Aldona Chachlikowska, red.

Cena: 47.00 złRocznik Biblioteka 2017

Streszczenia opublikowanych prac dostępne są w międzynarodowej bazie danych „The Central Journal of Sciences and Humanities”

Rocznik indeksowany jest w bazie IC Journals Master List

Zawartość czasopisma dostępna jest w bazie Bazhum  Muzeum Historii Polski oraz w Directory of Open Access Journals

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 2017
 • Wydanie: I
 • ISSN: 1506-3615
 • Liczba stron: 322, il.
 • Format: 17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski
 • Abstrakt: j. ang.
Loading...
Skip to content