Wstęp

Pismo "Lech" - Tygodnik Ilustrowany ukazywało się co tydzień, w sobotę od 1 stycznia 1878 r. w Poznaniu.
Składało się ono z ośmiu stron czyli jednego arkusza. Przedpłata roczna wynosiła 8 marek czyli 2 talary 20 sbr., ćwierćroczna 2 marki czyli 20 sbr.
Przedpłaty można było dokonywać w księgarni Józefa Chociszewskiego (ul.Wodna 15). Egzemplarze opłacane w ten sposób, dostarczane były do domu. Pismo zamawiano także przez urzędy pocztowe. Redakcja oferowała czytelnikom stale opłacającym abonament, książki, ryciny po obniżonych cenach. Dodatek inseratowy (ogłoszeniowy) przyjmował ogłoszenia w cenie 25 fen. za rządek.
Redaktorem i nakładcą pisma był Józef Chociszewski. "Lech" drukowano w drukarni J.I.Kraszewskiego w Poznaniu. Pierwszy egzemplarz nazywał się "Prospekt i numer na okaz" - był nienumerowany. Wzorem dla "Lecha" miał być leszczyński "Przyjaciel Ludu".
Zadaniem "Lecha" było przedstawianie pamiątek ojczystych, opisów słynnych historycznych czasów, postaci zasłużonych dla Polski i Wielkopolski oraz wzbudzanie zainteresowania Słowiańszczyzną. Wszystko to ozdobione wieloma pięknymi rycinami. Pismo ukazywało się do dnia 30 września 1879 roku. Redakcja uzasadniała zaprzestanie ukazywania się pisma małą liczbą prenumeratorów oraz niewielkim zainteresowaniem sprawami słowiańszczyzny.

W spisie zastosowano podział materiału sugerowany przez redakcje "Lecha", ale nieco zmodyfikowany.
Uzupełniano go również o opisy ilustracji

znajdujące się w piśmie.

Zasadniczy podział przedstawia się następująco:
  1. Literatura
  2. Artykuły historyczne
  3. Pamiątki przeszłości
  4. Życiorysy
  5. Poezja
  6. Artykuły naukowo - poznawcze
  7. Korespondencje
  8. Literatura i sztuka. Krytyka
  9. Rozmaitości
  10. Ilustracje
Praca zawiera 453 opisy w układzie działowym z zachowaniem chronologii.
Litera "L" przed numerem pozycji oznacza nazwę "Lech" i wiąże się z odróżnieniem numeracji w kumputerowej bazie czasopism XIX wieku.

Literatura

L.78/1
Krwawa noc.Powieść z niedalekiej przeszłości przez...
Sulima Zygmunt Lucjan.
1878, nr1, s.2-6, nr2, s.9-12, nr3, s.18-21, nr4, s.26-28, nr5, s.35-38, nr6, s.43-46, nr7, s.50-53, nr8, s.61-63, nr9, s.67-70.


L.78/2
Książę Adolf i bogini szczęścia. Powieść fantastyczna z pradawnych czasów.
Synakiewicz Jan.
1878, nr2, s.14-15, nr3, s.22-23, nr5, s.37-38, nr6, s.47-48, nr8, s.63-64, nr9, s.71-72, nr10, s.78-79, nr11, s.86-88.


L.78/3
Lech, Czech i Rus. Powieść historyczna współczesna.
Miłkowski Z.
1878, nr12, s.89-91, nr13, s.97-99, nr14, s.109-111, nr15, s.114-115, nr16, s.121-125, nr17, s.129-132, nr18, s.137-139, nr19, s.145-148, nr20, s.154-157, nr21, s.162-165, nr22, s.170-172, nr23, s.178-180, nr24, s.185-188.

L.78/4
Mikołaj Potocki między zbójcami. Nieznany szczegół z życia tego magnata.
1878, nr16, s.126

L.78/5
Polka niewolnica sułtanową tatarską.
Kowal.Fr.
1878, nr27, s.211-212.
Fragment z pamiętnika Fr.Kowal.

L.78/6
Powstanie Kilińskiego w Warszawie. (Wyjątek z dzieła "Zawsze Oni" przez...)
Suffczyński/Kajetan/.
1878, nr32, s.249-250.

L.78/7
Książę Karol Radziwiłł przyjmuje w Nieświeżu króla polskiego.
1878, nr32, s.255-256.

L.78/8
Żona Rabina Moeir(Legenda hebrajska). Wyjątek z dzieła: Baśnie wszystkich krajów, zebrane przez...
Chasles E.
1878, nr33, s.263-264.


L.78/9
Sztuka czarodziejska.
1878, nr34, s.271.

L.78/10
Kilka anegdot.
1878, nr34, s.271-272.

L.78/11
Historia o psie Kałmuku.
1878, nr35, s.276-277.

L.78/12
Prima Aprilis. Komedia w jednym akcie przez...
Wilkońska L. Paulina
1878, nr36, 281-284, nr37, s.288-291, nr38, s.298-300.


L.78/13
Zabawa u pani Miecznikowej.
1878, nr39, s.309-310.
Wyjątek z II tomu K. Suffczyńskiego "Zawsze Oni".

L.78/14
Powiastka o wietrze. Napisała dla młodzieży....
Krasnohorska Eliszka.
1878, nr39, s.310-311, nr41, s.326-327, nr43, s.343-344, nr44, s.350-352, nr45, s.359-360, nr48, s.383-384, nr50, s.398-399, nr51, s.404-406, nr52, s.416.


L.78/15
Dwa śluby. Szkic przez...
Wilkońska L. Paulina.
1878, nr40, s.313-315, nr41, s.322-324, nr42, s.331-334, nr43, s.337-338, nr44, s.346-349, nr45, s.345-357.

L.78/16
Druchy.Powieść ukraińska. Napisał...
Bohdan.
1878, nr46, s.361-364, nr47, s.369-372, nr48, s.379-380, nr49, s.386-388, nr50, s.393-395.


L.78/17
Sawitri. Powiastka indyjska z "Mahabharaty"
I. J. O.
1878, nr52, s.411-412, s.414-415.


L.79/1
Klara. Powieść.
Wilkońska L. Paulina
1879, nr2, s.9-10, nr3, s.18-19, nr4, s.25-26, nr5, s.33-34, nr6, s.41-42, nr7, s.51-52, nr9, s.68-70, nr10, s.78-79, nr12, s.89-90, nr13, s.100-102, nr14, s.106-108.

L.79/2
Przypadek na polowaniu z niedźwiedziem.
1879, nr2, s.14-15.
Opowiadanie.

L.79/3
Pojedynek amerykański. Humoreska.
Zaremba Tadeusz
1879, nr3, s.19-22, nr4, s.28-31.


L.79/4
Fałszywa kartka wizytowa czyli Pan Baltazar w tarapatch. Humoreska.
Noel Leon
1879, nr5, s.35-38, nr6, s.42-44,46.


L.79/5
Gałązka jaśminu.Komedia w jednym akcie przez...
Przybylski Zygmunt
1879, nr8, s.59-60,62, nr9, s.65-68, nr10, s.72-74.


L.79/6
Podanie o Krzyżakach w Kiszporgu.
1879, nr12, s.95-96, nr13, s.103.

L.79/7
Kozak Doński. Szkic
Bohdan
1879, nr13, s.97-100.
Opis literacki i historia Kozaków Dońskich.

L.79/8
Koszyk Maryni. Obrazek sceniczny w jednej odsłonie.
Zaremba Tadeusz
1879, nr16, s.121-125.


L.79/9
Modlitwa przez...
Krasiński Zygmunt
1879, nr17, s.128.
Modlitwa Z. Krasińskiego z prośbą o opiekę nad Polską.

L.79/10
Nagroda. Powiastka.
Krasnohorska Eliszka
1879, nr17, s.131-132, 134, nr19, s.150-151, nr21, s.167-168.


L.79/11
Trzy nieznane artykuły Zygmunta Krasińskiego. I. Myśli Polaka przy górze Mont - Blanc. II. Opisanie jeziora Genewskiego Lemanu. III. Dolina Klonthal w Szwajcarii.
Krasiński Zygmunt
1879, nr18, s.137, nr19, s.145-146, nr20, s.153-154.


L.79/12
Wspomnienie studenta.Gawęda.
Zaremba Tadeusz
1879, nr18, s.138-140, 142, nr19, s.146-148, 150, nr20, s.154-156, 157-159, nr21, s.163-164, 166, nr22, s.171-172, 174-175.


L.79/13
Gastołd. Legenda przez...
Krasiński Zygmunt
1879, nr22, s.169-171, nr23, s.182-183.
Fragment powieści.

L.79/14
Teodor, król borów. Powieść korsykańska przez...
Krasiński Zygmunt
1879, nr24, s.185-187.

L.79/15
Korespondencja dwóch panien. (Przyczynek do zaznajomienia się z tegoczesnymi pojęciami o abstrakcyjnych przedmiotach.)
Grodnicka Gabriela
1879, nr190-191, nr25, s.198-199, nr28, s.218-219, nr31, s.247, nr32, s.253-254.
Listy zawierające opis życia towarzyskiego i kulturalnego Moskwy /tłumaczenie G.Grodnickiej/.

L.79/16
Ułomek z Dawnego Rękopisu Słowiańskiego, wydany przez ...
Krasiński Zygmunt
1879, nr25, s.193-195.
Utwór o charakterze filozoficznym, napisany przez Zygmunta Krasińskiego w wieku 18 lat.

L.79/17
Grób rodziny Reichstalów. Powieść oryginalna z dziejów wojny trzydziestoletniej.
Krasiński Zygmunt
1879, nr27, s.2o9-211, nr28, s.217-218, nr29, s.226-228, 230, nr30, s.233-235, nr31, s.243-246, nr32, s.249-252.


L.79/18
Nieszczęśliwa miłość.
Fed'kowicz I.I.
Mroczko Franciszek Ksawery
1879, nr28, s.219-221.
Przekład tekstu z rusińskiego dokonany przez Franciszka Ksawerego Mroczko.

L.79/19
Zamek Wilczki.
Krasiński Zygmunt
1879, nr34, s.265-267, nr35, s.273-276.
Opowiadanie.

L.79/20
Parafialna wieszczka. Nowela.
Zaremba Tadeusz
1879, nr37, s.292-295, nr38, s.300-304.


L.79/21
Listy Zygmunta Krasińskiego do hr. Montalemberta i do A.Lamartina.
Krasiński Zygmunt
1879, nr38, s.297-299, nr39, 305-308.
List Z. Krasińskiego do hr. Montalemberta z powodu jego mowy wypowiedzianej w sprawie Polski d.21 stycznia 1847 r. w Izbie parów.Artykuły historyczne

L.78/18
Powstanie ludowe na Ukrainie 1854 roku w miesiącu marcu.
Spisał naczelny świadek...
Grabiański W.
1878, nr10, s.76-78, nr11, s.86, nr12, s.94-95, nr13, s.102-103, nr15, s.117-118.

L.78/19
Polskie i czeskie klejnoty koronne.
1878, nr18, s.142, ryc., nr19, s.148-149.

L.78/20
Listy Tadeusz Kościuszki przechowywane niegdyś w Świątyni Sybilii w Puławach a dziś znajdujące się w zbiorach XX Czartoryskich w Krakowie pierwszy raz drukiem ogłoszone.
1878, nr153-154, nr21, s.161-162, nr22, s.169, nr23, s.177.

L.78/21
Odezwa Berka Josielewicza, pułkownika pułku lekkokonnego starozakonnego, do współbraci, dnia 1 października 1794 roku.
1878, nr21, s.168.

L.78/22
Wspomnienia ułana z roku 1863 zebrał ...
Sulima Zygmunt Lucjan.
1878, nr25, s.193-196, nr26, s.201-203, nr27, s.209-211, nr28, s.217-219, nr29, s.225-227, nr30, s.233-235, nr31, s.242-244, nr32, s.250-254, nr33, s.257-259.
Wspomnienia z powstania styczniowego 1863r.

L.78/23
Serbskie Łużyce przez...
Zmorski R.
1878, nr29, s.227-228, nr30, s.235-236, nr31, s.247-248, nr32, s.254-255, nr33, s.260-262,il. nr34, s.267-270, nr35, s.277-279 nr36, s.285-286.
Historia i współczesność Serbskich Łużyc.

L.78/24
Pamiętnik księżnej G. z roku 1830 i 31. Z Archiwum Muzeum Narodowego W Rapperswil uporządkował i wydaje...
H.W.
1878, nr34, s.265-267, nr35, s.275-276, nr36, s.286-287, nr37, s.291-292, nr38, s.303-304, nr39, s.307-309, nr43, s.340-342, nr44, s.350, nr45, s.357-359, nr46, s.367, nr47, s.372-374, nr48, s.380-383, nr49, s.395-398.
Powstanie listopadowe.

L.79/22
Słów kilka o towarzystwie tarczowym w mieście Obrzycku za czasów Jana Sobieskiego.
B.T.
1879, nr12, s.92-94.


L.79/23
Nowe źródło dziejów słowiańskich.
( Z.C.)
1879, nr12, s.90-91.
Opis sporządzony przez Araba Al. -Bekri dotyczy X i XI wieku.

L.79/24
Gdańsk.
1879, nr13, s.102, nr18, s.142-143,
Historia i zabytki Gdańska.

L.79/25
Rozporządzenie Henryka Dąbrowskiego z 1806 r.
Dąbrowski Jan Henryk gen.
1879, nr20, s.159-160.
Opieka nad osobami cywilnymi. 

Pamiątki przeszłości

L.78/25
Wanda / obraz /.
1878, nr1, s.7-8, ryc.
Obraz legendarnej Wandy namalowany przez Piotrowskiego, prof.malarstwa z Królewca.

L.78/26
Herby miast polskich / Gniezno, Poznań, Leszno, Grudziądz, Piła /.
( Z.)
( A.Sd )
1878, nr2, s.15-16, nr4, s.30, nr7, s.54, nr8, s.59, nr38, s.300-302.


L.78/27
Pomnik Kazimierza Wielkiego w Katedrze Krakowskiej.
1878, nr3, s.17-18.

L.78/28
Pomnik Kościuszki w Ameryce.
1878, nr5, s.40, ryc.

L.78/29
Pomnik w Rapperswil, wzniesiony na pamiątkę stuletniej rocznicy konfederacji barskiej.
1878, nr6, s.47, ryc.

L.78/30
Wyobrażenie króla i królowej na patynie kielicha Dąbrówki w Trzemesznie.
1878, nr8, s.60, ryc.

L.78/31
Kazanie X.Skargi.
1878, nr9, s.70, ryc.

L.78/32
Wesele wiejskie.
1878, nr10, s.78, ryc. Opis obrazu Artura Grottger "Wesele wiejskie".

L.78/33
Nowy rok w Polsce.
1878, nr11, s.86, ryc.
Opis przedstawionej ryciny.

L.78/34
Pomnik Mickiewicza w Poznaniu.
1878, nr13, s.102, ryc.

L.78/35
Kruszwica.
1878, nr14, s.111-112, ryc.
Historia Kruszwicy.

L.78/36
Poznań.
1878, nr15, s.115-117, ryc.
Opis i historia miasta.

L.78/37
Dyngus czyli śmingust.
1878, nr17, s.134-135, ryc.

L.78/38
Krucyfiks w Gdańsku.
1878, nr19, s.149-150, ryc.
Krucyfiks z kościół Panny Maryi w Gdańsku.

L.78/39
Kilka słów o Krakowie.
1878, nr20, s.160, nr21, s.166-167.
Dzieje Krakowa.

L.78/40
Kościół w Sulmierzycach i pomnik Klonowicza.
1878, nr21, s.166, ryc.

L.78/41
Triest.
1878, nr23, s.,182, ryc.
Opis ryciny przedstawiającej Triest.

L.78/42
Pamiątki po Kościuszce w Muzeum Narodowym w Rapperswil.
1878, nr24, s.188.
Spis pamiątek po gen. Tadeuszu Kościuszce.

L.78/43
Kościół św. Wita w Pradze.
1878, nr25, s.199-200, ryc.

L.78/44
Krótka wiadomość o cudownym obrazie Matki Boskiej w Gostyniu.
1878, nr26, s.204-206, ryc.

L.78/45
Welehrad w Morawie.
1878, nr26, s.206-207, ryc.
Kolebka chrześcijaństwa na Słowiańszczyźnie

L.78/46
Chełmno.
1878, nr28, s.222-223, ryc.
Opis rycin przedstawiających zabytki Chełmna nad Wisłą.

L.78/47
Wilno.
1878, nr30, s.236-238, ryc.
Dzieje i zabytki Wilna.

L.78/48
Sierpień.
1878, nr31, s.248, ryc.
Opis ryciny przedstawiającej żniwiarzy.

L.78/49
Korowaj.
1878, nr33, s.264, ryc.
Scena z życia rusińskiego ludu wiejskiego. /Korowaj-kołacz/

L.78/50
Starożytności znalezione w powiecie świeckim w Prusach Zachodnich.
1878, nr40, s.320, ryc.
Przedmioty kamienne.

L.78/51
Uwolnienie z niewoli moskiewskiej.
1878, nr41, s.328.
Opis ryciny z dzieła "Zawsze Oni".

L.78/52
Kościół Farny w Nowem.
1878, nr42, s.334, ryc.
Kościół w Nowem nad Wisłą / Prusy Zachodnie /.

L.78/53
Kamień przy Belnie w powiecie świeckim.
1878, nr44, s.349-350, ryc.
Prawdopodobnie starosłowiański kamień ofiarny.

L.78/54
Popielnice starosłowiańskie.
1878, nr46, s.367-368, ryc.
Urny wykopane w Świeciu.

L.78/55
Biblioteka Jagiellońska w Krakowie.
1878, nr47, s.374-375, ryc.
Historia Biblioteki.

L.78/56
Starożytne pieczęcie Książąt Pomorskich Mestwina i Grzymisława.
1878, nr48, s.384, ryc.

L.78/57
Wejście Izraelitów do Ziemi Obiecanej.
1878, nr48, s.384, ryc.
Płaskorzeźba Teofila Lenartowicz "Przejście przez Jordan".

L.78/58
Herb Nałęcz.
1878, nr49, s.392, ryc.
Opis herbu i historia rodu.

L.78/59
Miesiąc listopad.
1878, nr49, s.392, ryc.
Epizod z dzieła "Rok Myśliwca" W. Pola; rysunki Juliusza Kossaka.

L.78/60
Miesiąc grudzień.
1878, nr51, s.406-407, ryc.
Opis miesiąca grudnia z dzieła W. Pola "Rok Myśliwca".

L.78/61
Lud polski z okolic Krakowa.
1878, nr52, s.416, ryc.
Krakowiacy

L.79/26
Miesiąc styczeń
1879, nr1, s.7,8, ryc.
Rycina oraz zwyczaje związane ze styczniem.

L.79/27
Kościół św. Mikołaja w Inowrocławiu.
1879, nr3, s.23.
Także zachęta do napisania monografii o mieście.

L.79/28
Portrety książąt i królów polskich w całych postaciach podług pomysłu Walerego Eliasza.
1879, nr4, s.28.
Opis zamieszczonych rycin przedstawiających Lecha i Krakusa.

L.79/29
Miesiąc luty.
1879, nr6, s.46-47.
Opis zwyczajów oraz rycina przedstawiająca miesiąc luty.

L.79/30
Portrety książąt i królów Polskich w całych postaciach podług pomysłu Walerego Eliasza.
1879, nr8, s.61,ryc.
Portrety Wandy i Piasta.

L.79/31
Ojców.
1879, nr9, s.72.
Historia podkrakowskiego Ojcowa.

L.79/32
Marzec dla myśliwców.
1879, nr10, s.79, ryc.
Rycina Kossaka przedstawiająca miesiąc marzec, wyjęta z dzieła "Rok Myśliwca".

L.79/33
Dwa medale wybite na cześć Kopernika.
1879, nr16, s.12,ryc.
Jeden medal wybity w Poznaniu, drugi we Florencji.

L.79/34
Kwiecień dla myśliwych.
1879, nr19, s.151.
Opis ryciny przedstawiającej miesiąc kwiecień. Zwyczaje związane z tym miesiącem.

L.79/35
Miesiąc maj dla myśliwców.
1879, nr20, s.159.
Zwyczaje myśliwskie związane z majem.

L.79/36
Miesiąc czerwiec dla myśliwych.
1879, nr23, s.184, ryc.
Rycina oraz jej opis i zwyczaje związane z czerwcem.

L.79/37
Herb Starogardu.
1879, nr24, s.192,ryc.

L.79/38
Kościół w Piasecznie w Prusach Zachodnich.
1879, nr28, s.221-222.

L.79/39
Kopia dokumentu z własnoręcznym podpisem Jana Sobieskiego.
1879, nr28, s.222.

L.79/40
Herb Ogończyk.
1879, nr32, s.256.

L.79/41
Czerwona sala.
J. G.
1879, nr33, s.260-262, nr34, s.270-271, nr35, s.279-280, nr36, s.286-288, nr37, s.295-296.
Znaczenie Pałacu Działyńskich w życiu umysłowym i kulturalnym Poznania.Życiorysy

L.78/62
Łączyński Adolf.
1878, nr4, s.25-26, ryc.,nr5, s.33-35.
Uczestnik powstania listopadowego 1830 roku,związany z Wielkopolską.

L.78/63
Andrzej Zamoyski
1878, nr6, s.41-43, ryc.
Zasłużony w powstaniu listopadowym; twórca Towarzystwa Rolniczego oraz propagator pracy "u podstaw".

L.78/64
Pius IX.
1878, nr7, s.49-50, ryc.
Nekrolog po śmierci Ojca św.-przyjaciela Polaków.

L.78/65
Aleksnder Wielopolski.
1878, nr8, s.57-59, ryc.
Polityk konserwatywny, w l.1862 - 1863 naczelnik rządu Królestwa polskiego.

L.78/66
Leon XIII.
1878, nr9, s.65-67, ryc.
Ojciec św. wybrany po śmierci Piusa IX.

L.78/67
Franciszek Palacki. Wskrzesiciel czeskiej narodowości.
Chociszewski Józef.
1878, nr10, s.73-76, nr11, s.83-86, ryc.M
Autor dzieła "Dzieje narodu czeskiego w Czechach i na Morawie".

L.78/68
Leon Wegner.
1878, nr11, s.81-83, ryc.
Min. współzałożyciel i współpracownik "Dziennika Poznańskiego".

L.78/69
X.Michał Hornik.Serb-Łużyczanin.
1878, nr12, s.91-92, ryc.
Ksiądz, krzewiciel narodowości łużyckiej.

L.78/70
Berek Josielewicz, wojownik z powstania Kościuszki.
1878, nr13, s.100-101, ryc.
Żyd, powstaniec kościuszkowski.

L.78/71
Zygmunt Działowski.
/ W.E. /
1878, nr14, s.105-109, ryc.
Krzewiciel pamiątek narodowych, wielki patriota.

L.78/72
Kardynał Franchi, papieski sekretarz stanu.
1878, nr15, s.113-114, ryc.

L.78/73
Jan Chęciński.
1878, nr16, s.125,ryc.
Utalentowany pisarz sztuk teatralnych.

L.78/74
Tytus Działyński.
1878, nr17, s.132-134, ryc.
Zasługi działacza politycznego i kulturalnego Wielkopolski.

L.78/75
Henryk Ibsen.
1878, 19, s.150, ryc.
Słynny norweski pisarz.

L.78/76
Antoni Zygmunt Helcel.
1878, nr20, s.159, ryc.
Prawnik; autor dzieła "Starodawne Pomniki Prawa".

L.78/77
Fr. Skarbek.
1878, nr21, s.165-166, ryc., nr22, s.173-174.
Franciszek Skarbek - literat, publicysta, ekonomista.

L.78/78
Karol Swoboda i Jarosław Czermak.
1878, nr22, s.174-175, ryc.
Zasłużeni dla Czech artyści malarze.

L.78/79
Fr. Salezy Dmochowski.
1878, nr23, s.180-182, ryc.
Zasłużony krzewiciel oświaty polskiej.

L.78/80
Bożena Niemcowa.
1878, nr24, s.190, ryc.
Czeska autorka tekstów o charakterze moralizatorskim.

L.78/81
Ksiądz Maciej Kazimierz Wołonczewski zwany "Ksiądz Maciek".
1878, nr25, s.197-198, ryc., nr26, s.203-204.
Ksiądz i biskup żmudzki silnie związany z ludem.

L.78/82
Józef Pepłowski.
1878, nr29, s.230-231, ryc.
Profesor chemii i fizyki.

L.78/83
Eliszka Krasnohorska.
1878, nr35, s.273-274, ryc., nr37, s.292-294.
Poetka i tłumaczka na język czeski "Pana Tadeusza" A.Mickiewicza.

L.78/84
Św. Wacław, patron Czechów i Polaków.
1878, nr38, s.297-298, ryc.

L.78/85
Św. Jan Kanty, patron oświaty.
1878, nr42, s.329, ryc.

L.78/86
Bogdan Jański.
1878, nr43, s.342-343, ryc.
Zwiazany z emigracją polską we Francji; współtwórca tzw. klasztoru katolickiego / później Zakon Zmartwychwstańców /.

L.78/87
Gertruda Komorowska.
1878, nr47, s.374, ryc.
Autentyczna postać G. Komorowskiej wzorem literackim dla poematu "Marya" Malczewskiego.

L.78/88
Paweł Józef Szafarzyk.
1878, nr49, s.385-386,ryc., nr51, s.402-403, nr52, s.415-416.
Zasłużony dla historii i kultury Czech i Słowacji.

L.79/42
Andrzej Niegolewski.
1879, nr2, s.10-11, nr3, s.17-18, nr6, s.46, nr7, s.49-51, nr8, s.57-59.
Pułkownik Niegolewski walczący pod Samosierrą.

L.79/43
Pamiętnik Rajmunda Bronikowskiego.
Bronikowski Rajmund
1879, nr2, s.12-14, nr3, s.22-23, nr4, s.31-32, nr5, s.38-39, nr7, s.54-55, nr8, s.62-63, nr9, s.70-71, nr10, s.74-76.
Pamiętnik bohatera walk narodowych m.in. uczestnika bitwy pod Raszynem.

L.79/44
Józef Ignacy Kraszewski
W.
1879, nr11, s.82-887, ryc.


L.79/45
Franciszek Zvierzina, malarz czeski.
1879, nr12, s.91, ryc.

L.79/46
Ewaryst Estkowski
1879, nr14, s.105-106, ryc. nr17, 134-135.
Życie oraz praca oświatowa E.Estkowskiego.

L.79/47
Franciszek Miklosić.
1879, nr24, s.189-190.
Autor prac z zakresu gramatyki języków słowiańskich.

L.79/48
Piotr Maixner, malarz czeski.
1879, nr25, s.199-200.

L.79/49
Leon Kunicki.
1879, nr30, s.240, ryc.
Pisarz, autor między innymi "Książek obrazkowych" dla ludu.

L.79/50
Franciszek Tadeusz Rakowicz.
1879, nr31, s.241-243, nr32, s.252, nr33, s.259-260.
Pisarz, publicysta.

L.79/51
Krótkie wspomnienie o Kardynale Hozjuszu z powodu 300 letniej rocznicy jego zgonu.
1879, nr32, s.252-253.

L.79/52
Kazimierz Władysław Wójcicki.
Tw. Bolesław
1879, nr33, s.262-264.
Badacz literatury i historii polskiej, publicysta związany z Warszawą.

L.79/53
Kilka mniej znanych szczegółów o Zygmuncie Krasińskim.
1879, nr37, s.289-290, nr39, s.309-311.

L.79/54
Dopełnienie życiorysu K.Wójcickiego.
1879, nr37, s.296.
Literat i publicysta.

L.79/55
Tadeusz Czacki.
1879, nr37, s.296,ryc.
Rycina przedstawiająca T. Czackiego oraz notka biograficzna.

L.79/56
Śp.Generał Edmund Taczanowski.
1879, nr38, s.304.
Nekrolog poświęcony gen.E. Taczanowskiemu.

L.79/57
Maciej Mielżyński.
1879, nr39, s.311,ryc.
Życie i działalność M. Mielżyńskiego.Poezja

L.78/89
W imionniku A. M.
Gaszyński K.
1878, nr1, s.6.


L.78/90
Na morzu.
Szuman Maria.
1878, nr4, s.28.

L.78/91
Białe Orły.
Bełza Władysław.
1878, nr6, s.46.


L.78/92
Modlitwa do N. M. Panny.
Bełza Władysław.
1878, nr36, s.286.


L.78/93
Myśli.
Chmielewski Józef.
1878, nr8, s.59, nr10, s.79, nr12, s.96, nr13, s.104.


L.78/94 Wiersz X. Kanonika...po czesku i po polsku."Polskemu Narodu"/Polskiemu narodowi/.
Sztulc
1878, nr9, s.72.


L.78/95
Wiosna.
Engeström Wawrzyniec
1878, nr10, s.78.


L.78/96
Sieroty.
Engeström Wawrzyniec
1878, nr12, s.92-93.


L.78/97
Piosenka.
W. E.
1878, nr24, s.191.


L.78/98
Pieśń do Matki Boskiej.
Waw. Eng.
1878, nr26, s.204.


L.78/99
Fantazja.
W. E.
1878, nr32, s.255.


L.78/100
Przemówienie Wawrzyńca hr. Engeströma na obchodzie rocznicy założenia Towarzystwa Przemysłowców w Dreźnie. Dnia 2-go grudnia 1878 roku.
Engeström Wawrzyniec.
1878, nr49, s.390-391.
Przemówienie napisane wierszem.

L.78/101
Jak miłość określić?
Egeström Wawrz.
1878, nr51, s.407.


L.78/102
Pochodnie cara.
E.
1878, nr15, s.118-119.


L.78/103
Piosnka o Berku.
1878, nr16, s.128.
Wiersz o Berku Josielewiczu.

L.78/104
Kwiaty słowiańskie.
St.Jasz.
1878, nr18, s.143.


L.78/105
Terje Wiegen. Powieść historyczna... przełożył z norweskiego...
Ibsen Henryk
Engeström Wawrzyniec
1878, nr19, s.150-152, nr20, s.158-159.
Utwór poetycki w tłumaczeniu W.Engeströma.

L.78/106
Zdrój pieśni.
Grun Anastazy.
Władysław W...
1878, nr20, s.159.
Tłumaczenie Wldysław W...

L.78/107
Wesele Jedynaczki.
Amelia P.
1878, nr21, s.167-168.


L.78/108
Redaktorowi "Lecha" pozdrowienie.
B.
1878, nr22, s.175.


L.78/109
Stefan Czarniecki nad Pilicą.
A.Bro....
1878, nr23, s.184.


L.78/110
W dzień uroczystości narodowej 18 czerwca 1878 r. w Dreźnie.
L.
1878, nr25, s.200.


L.78/111
Za Ojczyzną.
Radomir
1878, nr26, s.208.


L.78/112
Zdaje mi się.
W....
1878, nr27, s.215.


L.78/113
Brawo! przypisane artystce teatru amatorskiego.
E.
1878, nr27, s.215.


L.78/114
Szczęśliwy.
Lenngren Anna Maria
Engeström W.
1878, nr29, s.231.
Tlumaczenie W. Engeströma.

L.78/115
Pytanie osobliwe, wszak pytanie jak inne.
Grajek z Miasteczka.
1878, nr30, s.238.


L.78/116
Piosnka.
A.B.
1878, nr33, s.263.

L.78/117
Co nasze odbierzem. Piosnka ludowa.
Ag. B.
1878, nr34, s.272.


L.78/118
"Pan Tadeusz" na czeskie tłumaczony przez ... / po polsku i po czesku /.
/ Mickiewicz Adam /
Krasnohorska Eliszka
1878, nr35, s.274-275.


L.78/119
Wrzesień.
Pol Wincenty
1878, nr38, s.302-303.


L.78/120
Do Łaby.
Ag.....B.....a.
1878, nr44, s.345.


L.78/121
Do gitary. Wiersz po chorwacku i po polsku.
Zalewski B.
1878, nr45, s.359.


L.78/122
Wyjątek z "Pana Tadeusza" po czesku i po polsku. Na czeskie przekłada...
/ Mickiewicz Adam /
Krasnohorska E.
1878, nr46, s.364-366.


L.79/58
Toast do Renu.
Engeström Wawrz.
1879, nr1, s.8.


L.79/59
Nowy Rok.
Engeström Wawrzyniec
1879, nr1, s.7.


L.79/60
Pogrzeb Kościuszki
Ujejski Kornel
1879, nr2, s.11-12.
Utwór poetycki.

L.79/61
Na wieży Strasburgskiej.
Engeström Wawrz.
1879, nr2, s.15.


L.79/62
Przeczucie.
Ag.....Ba.....
1879, nr4, s.32.


L.79/63
Pieśń kowalska.
Tomicki X.S.
1879, nr5, s.39-40.


L.79/64
Szabla dziadunia.
Kierska Maria
1879, nr7, s.55.


L.79/65
Czemu
Sokolnicka Maria
1879, nr8, s.64.


L.79/66
Przeszłość Słowian
Popowicz Miłosz
Zmorski Roman
1879, nr9, s.72.
Utwór poety serbskiego w tłumaczeniu Romana Zmorskiego.

L.79/67
Józef Ignacy Kraszewski 1829 - 1879.
1879, nr11, s.87-88.
Wiersz od Polaków zamieszkałych w Skandynawii z okazji pięćdziesiątej rocznicy pracy twórczej.

L.79/68
W Dzień Jubileuszu Józefa Ignacego Kraszewskiego.
W.E.
1879, nr11, s.81-82.


L.79/69
Z Córy Sławy ( Slavy Dcera ).
Kollar Jan
Zmorski Roman
1879, nr12, s.95.
Tłumaczenie Romana Zmorskiego.

L.79/70
Wyjątek z "Pana Tadeusza" po czesku i po polsku. Muzyka na rogu Wojskiego.
Krasnohorska E.
1879, nr14, s.108-109.
Fragment w języku czeskim i polskim. Tłumaczyła na czeski E. Krasnohorska.

L.79/71
Pociecha w niedoli.
X.
1879, nr14, s.112.


L.79/72
J.I.Kraszewskiemu. Od Polek z Ameryki.
Samolińska T.
1879, nr15, s.113-114.
Wiersz dedykowany z okazji pięćdziesięcioletniej pracy literackiej pisarza.

L.79/73
Rozstajne drogi.Do........
1879, nr18, s.143.

L.79/74
Triolet.
B. P.
1879, nr18, s.144.


L.79/75
Piosnka Bartosza.
Kierska Maria
1879, nr19, s.152.


L.79/76
Rady dla dziewic.
1879, nr21, s.166-167.
Wiersz napisany przez młodego Polaka, oficera w wojsku rosyjskim, dedykowany siostrze.

L.79/77
Rozmowa z grobem.
Głos z grobu.
Fredro And.
1879, nr22, s.175.
Dwa utwory poświęcone wolności narodu i ojczyzny.

L.79/78
Wiosna.
Frania Z.
1879, nr23, s.184.


L.79/79
Pieśń o Świętym Antonim Łagiewnickim.
1879, nr24, s.192-193.

L.79/80
Do pamiętnika Heleny K.
Syrokomla Wł.
1879, nr29, s.230.

L.79/81
Ułany.
Engeström Wawrz.
1879, nr28, s.222.


L.79/82
Pytanie.
Sokolnicka Maria
1879, nr31, s.246.


L.79/83
Do...
Kowalski Fran.
1879, nr32, s.254-255.


L.79/84
Wiersz Zygmunta Krasińskiego.
Krasiński Zygmunt
1879, nr33, s.260.
Przedruk z "Przeglądu Polskiego" Zeszyt VII r.1877.

L.79/85
Podarek.
1879, nr34, s.271.

L.79/86
Nad brzegiem Warty.
Baranowska Ag.
1879, nr36, s.284.


L.79/87
Krakowiak u wodospadu Łaby w górach czeskich.
Zmorski R.
1879, nr37, s.295.Artykuły naukowo - poznawcze

L.78/123
Telefon.
1878, nr2, s.12-14, ryc., nr3, s.21-22, ryc.
Rysunek oraz zasada działania telefonu.

L.78/124
Pszczołojady.
1878, nr4, s.28-30, ryc.
Ptaki drapieżne.

L.78/125
Drzewo zdrowia / Eucalyptus globulus / jako wyborny środek przeciw febrze i owadom w pokojach.
1878, nr12, s.93-94, ryc.

L.78/126
Życie w bagnie.
1878, nr24, s.190, ryc.
Opis żyjątek w wodach stojących.

L.78/127
Pszczoły.
Z.K...
1878, nr27, s.212-215, ryc., nr28, s.219-220, 222.


L.78/128
Kameleon.
1878, nr29, s.231, ryc.

L.78/129
Różne gatunki kur.
1878, nr33, s.264, ryc.

L.78/130
Zwierzyniec w Poznaniu.
1878, nr37, s.294, ryc., nr38, s.304.
Zwierzęta ogrodu zoologicznego w Poznaniu.

L.78/131
Rośliny zbożowe z nawodnych mieszkań kamiennego wieku w połowie naturalnej wielkości.
1878, nr45, s.357, ryc.

L.79/88
Powodowskiego Hieronima Katechizm i Skarbnica r. 1577 i 1581. Przyczynek do bibliografii XVI wieku.
1879, nr8, s.63-64.
Rozważania naukowe na temat dzieła H. Powodowskiego.

L.79/89
Pamiątka po śp. dr. Fr. Rakowiczu.
1879, nr17, s.129-131.
Fragment artykułu Fr. Rakowicza zamieszczonego w "Nadwiślaninie" o rozszerzaniu oświaty wsród ludu przez czytanie. Fragment drugi dotyczy uwag na temat Juliusza Słowackiego.

L.79/90
1879, nr18, s.144.
Komis W. Simona poleca książeczkę "Podniesienie Kości ś.Stanisława Szczepanowskiego".

L.79/91
Słów kilka w sprawie Słowiańskiej, a mianowicie o połączeniu Polaków, Czechów i Rusinów, tudzież o potrzebie zwołania wiecu słowiańskiego.
1879, nr21, s.161-163, nr24, 177-180, 182, nr24, s.187-18,. nr25, s.196-198, nr26, s.203-207, nr27, s.211-212, 214-215, nr30, s.235-237.
Szereg uwag krytycznych tej idei.

L.79/92
Kopalnie soli w Wieliczce.
1879, nr23, s.183-184, ryc.

L.79/93
Skutki wojny wschodniej szczególniej jak się przedstawiają ze względu na Słowiańszczyznę.
1879, nr33, s.257-258, nr34, s.267-268, nr35, s.276-277, nr36, s.281-283.

L.79/94
Staszic w pochodach swoich po górach Karpackich.
S.T.
1879, nr33, s.258-259, nr34, s.268-270, nr35, s.278-279, nr36, s.285-286, nr37, s.290-292, nr38, s.299-300, nr39, s.308-309.
Fragmenty opisów terenu, bogactw naturalnych i ludności zamieszkującej Karpaty.Korespondencje

L.78/132
Słowiańskie listy z Czech.
Jelinek Edward
1878, nr1, s.6-7, nr7, s.54-55, nr14, s.111, nr17, s.135, nr23, s.183-184, nr28, s.223-224, nr33, s.262-263, nr42, s.335, nr50, s.399.
Korespondecja dotyczy kultury, literatury, życia naukowego Czech.

L.78/133
List z Bochum w Westfalii.
Siemianowski M.
1878, nr12, s.95-96.
List od Polaków pracujących w Bochum.

L.78/134
Listy z Rusi - Ukrainy.
Siczowyk Wasyl
1878, nr25, s.198-199, nr31, s.244-247.
Próby pojednania narodów polskiego, ruskiego i ukraińskiego.

L.78/135
List Fr.Palackiego do J.Chociszewskiego w sprawie tłumaczenia na polski "Dziejów Narodu Czeskiego" /w języku czeskim i polskim/
/ Palacki Fr. /
1878, nr31, s.241-242.


L.78/136
List brata Rusina do "Lecha".
1878, nr33, s.259.
Stosunki polsko - rosyjskie.

L.78/137
Listy Wacława Hanki do Hr. Tytusa Działyńskiego z autografów Biblioteki Kórnickiej ogłosił dr Zygmunt Celichowski.
Hanka Wacław
1878, nr39, s.305-307, nr40, s.318-319, nr41, s.324-326.


L.78/138
Wyjątek z listu Rosjanina w sprawie polsko - rosyjskiej.
1878, nr51, s.403-404.
Stosunki polsko - rosyjskie.

L.78/139
List...do redaktora "Lecha" w sprawie słowiańskiej.
Lenartowicz Teofil.
1878, nr52, s.409-411.


L.79/95
Listy z Rusi - Ukrainy. III
Siczowyk Wasyl
1879, nr1, s.3,6,7.
Twórczość literacka Rusinów w Austrii.

L.79/96
Telefon "Lecha".
1879, nr2, s.16.
O prawie przeciw lichwie.
W Obiezierzu usypano Kopiec Kościuszki. Folwark pod Trzemesznen nazwano Racławicami.


L.79/97
Listy z Rusi - Ukrainy.IV
Siczowyk Wasyl
1879, nr4 s.26-28.
Stulecie urodzin powieściopisarza Grzegorza Kwitki - Osnowianenka.

L.79/98
Telefon "Lecha".
1879, nr1, s.8.
Telefon to odpowiedzi na listy, wymiana korespondencji z czytelnikami pisma.

L.79/99
Listy słowiańskie z Czech.
Jelinek Edward
1879, nr12, s.94-95.
Korespondencja dotyczy kultury, literatury i życia umysłowego Czech.

L.79/100
W. E.
1879, nr15, s.113.
List do redakcji "Lecha" od W.E. zawierający wiersz oraz gratulacje dla J.I. Kraszewskiego z okazji jego pięćdziesięcioletniej pracy literackiej od Polaków z Ameryki Północnej.

L.79/101
J.I.Kraszewskiemu Jubilatowi pięćdziesięcioletniej pracy literackiej na niwie narodowej przesyłają ziomkowie miasta Grand Rapids stanu Michigan.
1879, nr15, s.114.
Życzenia od rodaków ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

L.79/102
List Libelta w sprawie tysiącletniej rocznicy.
Libelt
1879, nr28, s.223.
List z 1863 roku na temat tysiącletniej rocznicy Piastów, nadesłany do redakcji "Nadwiślanina" w Chełmie.

L.79/103
Telefon "Lecha".
1879, nr28, s.224.
Odpowiedź na listy czytelników.

L.79/104
Telefon "Lecha".
1879, nr29, s.232.
Odowiedzi na listy czytelników.

L.79/105
Słowianskie listy z Czech.
Jelinek Edward
1879, nr36, s.283-284.
Życie kulturalne i umysłowe Czechów.

L.79/106
List Julii Woykowskiej, w którym mowa o Purkinjem.
Woykowska Julia
1879, nr36, s.288.
Czeski profesor związany z polskimi akademikami.Literatura i sztuka. Krytyka

L.78/140
Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski.
/ Zakrzewski J. /
1878, nr3, s.23-24.
Tom dotyczący historii dyplomacji i dyplomatów w Wielkopolsce opracowany przez J. Zakrzewskiego.

L.78/141
Bibliografia dotycząca Kościuszki Tadeusza i czasów jego zebrał ...
Callier E.
1878, nr4, s.30-31, nr5, s.38-40, nr6, s.48, nr7, s.55-56, nr22, s.169, nr23, s.183, nr24, s.191, nr25, s.200,nr26, s.20, nr27, s.215, nr28, s.223, nr29, s.231, nr30, s.238-239, nr34, s.272, nr37, s.296, nr38, s.304, nr39, s.311-312, nr40, s.320, nr41, s.327, nr42, s.336, nr44, s.352, nr47, s.376, nr51, s.407.
Bibliografia poświęcona Tadeuszowi Kościuszce.

L.78/142
Bukiet Haliny. Obrazek dramatyczny w jednym akcie ułożył Wawrzyniec hr. Engeström.
Engeström Wawrzyniec
1878, nr4, s.31-32.
Recenzja.

L.78/143
Rok śmierci Fab.Seb.Klonowicza.
( Z.)
1878, nr8, s.59.
Ustalenie daty śmierci poety.

L.78/144
Pisma czasowe polskie w państwie pruskim.
1878, nr10, s.80.
Wyszczególniono tytuły czasopism.

L.78/145
Pisma polskie na Śląsku po 1848r.
1878, nr10, s.80.

L.78/146
Prospekt na piąte wydanie Raumera: Le Demembrement de la Pologne.
1878, nr12, s.96.
Subskrypcja na dzieło dotyczące upadku Polski.

L.78/147
Wspomnienie o śp. X. Prałacie Brzezińskim.
1878, nr13, s.103.

L.78/148
Wiadomości literackie.
1878, nr15, s.20, nr18, s.143-144, nr24, s.190-191,192, nr26, s.207-208, nr27, s.215-216, nr30, s.239, nr32, s.256, nr39, s.312, nr41, s.328, nr47, s.376, nr51, s.408.
Doniesienia o nowych książkach i pismach czasowych.

L.78/149
Helena Modrzejewska w Ameryce.
1878, nr21, s.167.
Sukcesy artystyczne polskiej aktorki.

L.78/150
Pisma polskie w Ameryce.
1878, nr24, s.192.

L.78/151
Przegląd czeskiej poezji w ostatnich 20 latach, w krótkości przedstawił...
Arietto Wład.
1878, nr29, s.228-230.

L.78/152
"Zawsze Oni". Krótkie polecenie tego znakomitego dzieła.
/ Suffczyński Kajetan /
1878, nr34, s.270.
Obrazy historyczne i obyczajowe z czasów Kościuszki i Legionów.

L.78/153
O przekładzie "Pana Tadeusza" na język rosyjski przez Berga.
S. T. D.
1878, nr40, s.315-318, nr41, s.321-322, nr42, s.330-331, nr43, s.339-340, nr45, s.353-354, nr48, s.377-379.


L.78/154
Nowa powieść Kraszewskiego. "Historia prawdziwa o Petrku Właście, Palatynie, którego zwano Duninem.
S. T. D.
1878, nr42, s.335-336.


L.78/155.
Bogdan Jański wobec "Przeglądu Polskiego".
Callier E.
1878, nr47, s.375-376.
Krytyka "Przeglądu Polskiego" co do wydanej przez E.Calliera monografiii o B. Jańskim oraz odpowiedź Calliera.

L.78/156
Nowy Testament Socyniański z r.1585. Przyczynek do bibliografii XVI wieku.
Callier E.
1878, nr50, s.400.
Uwagi krytyczne.

L.78/157
Słówko o Albumie N. Ordy.
Kraszewski J.I.
1878, nr51, s.401-402.
Napoleon Orda - dzieło dotyczące historii Polski.

L.79/107
Wiadomości literackie.
1879, nr2, s.15-16.
Konkurs historyczny na temat dziejów Słowian miedzy Elbą a granicami dawnej Polski zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu.
Popiersie Kraszewskiego.
Obraz Siemiradzkiego "Pochodnie Nerona".
Nowości wydawnicze do nabycia u Żupańskiego i Leitgebera.

L.79/108
"Złota Księga Szlachty Polskiej" przez Teodora Żychlińskiego. Rocznik pierwszy. Poznań w drukarni Jarosława Leitgebera 1879.
Callier E.
1879, nr3, s.23-24.
Recenzja nowej książki wydanej w drukarni J. Leitgebera.

L.79/109
"Apologia czyli obrona postylli katolickiej" Jakuba Wujka.Przyczynek do bibliografii XVI wieku.
Callier E.
1879, nr5, s.40.


L.79/110
Uwagi krytyczne E.Calliera nad "Złotą Księgą Szlachty Polskiej" ułożoną i wydaną przez Teodora Żychlińskiego. II., Arciszewscy herbu Rola.
Callier E.
1879, nr6, s.47-48.


L.79/111
Uwagi krytyczne E.Calliera nad "Złotą Księgą Szlachty Polskiej" ułożoną i wydaną przez Teodora Żychlińskiego. III., Bnińscy herbu Łodzia.
Callier E.
1879, nr7, s.56.


L.79/112
Uwagi krytyczne E.Calliera nad "Złotą Księgą Szlachty Polskiej" ułożoną i wydaną przez Teodora Żychińskiego. Bardscy herbu Szaszor.
Callier E.
1879, nr9, s.71-72.


L.79/113
Uwagi krytyczne E.Calliera nad "Złotą Księgą Szlachty Polskiej" ułożoną i wydaną przez Teodora Żychlińskiego. Baranowscy herbu Łodzia.
Callier E.
1879, nr12, s.95.


L.79/114
Gulistan.
(Z.C.)
1879, nr14, s.109-111.
Recenzja książki "Ogród różany", z dawnego rękopisu wydał I. Janicki.

L.79/115
Uwagi krytyczne E. Calliera nad "Złotą Księgą Szlachty Polskiej" ułożoną i wydaną przez Teodora Żychlińskiego. VI. Brezowie herbu własnego.
Callier E.
1879, nr14, s.111-112.


L.79/116
Inflanty Polskie poprzedzone ogólnym rzutem oka na siedmiowiekową przeszłość całych Inflant skreślił Gustaw Baron Manteuffel. Przedmowę napisał
J.I.Kraszewski.
1879, nr14, s.111.
Książka ukazała się nakładem J.K. Żupańskiego.

L.79/117
Prace literackie Józefa Ignacego Kraszewskiego w chronologicznym porządku zebrane i przedstawione.
W.
1879, nr15, s.114-120.
Wykaz zawiera także prace mające się ukazać, będące w rękopisach oraz tłumaczone na obce języki.

L.79/118
Uwagi krytyczne E.Calliera nad "Złotą Księgą Szlachty Polskiej" ułożoną i wydaną przez Teodora Żychlińskiego. VI. Borkowscy herbu Łabędź.
Callier E.
1879, nr16, s.127-128.


L.79/119
Wiadomości literackie. Sąd pisarza niemieckiego o polskiej literaturze.
( Z.C.)
1879, nr17, s.135-136.


L.79/120
Uwagi krytyczne E.Calliera nad "Złotą Księgą Szlachty Polskiej", ułożoną i wydaną przez Teodora Żychlińskiego. VIII. Brochowscy herbu Prawdzic.
E. Callier
1879, nr17, s.136.


L.79/121
Uwagi krytyczne E Calliera nad "Złotą Księgą Szlachty Polskiej", ułożoną i wydaną przez Teodora Żychlińskiego. IX. Bobrowniccy herbu Doliwa. Boruccy herbu Rola. Biegańscy herbu Prawdzic. Boglewscy herbu Jelita.
Callier E.
1879, nr18, s.143-144.


L.79/122
Teatr Polski w Poznaniu.
1879, nr18, s.144.
Wystawienie opery " Halka" w dniu 3 maja 1879r

L.79/123
Uwagi krytyczne E.Calliera nad "Złota Księga Szlachty Polskiej", ułożoną i wydaną przez Teodora Żychlińskiego. /Brzechwowie/.
Callier E.
1879, nr19, s.152.


L.79/1124
Uwagi krytyczne E.Calliera nad "Złotą Księgą Szlachty Polskiej", ułożoną i wydana przez Teodora Żychlińskiego. XI. Bojanowscy herbu Junosza. Sczanieccy herbu Ossoria. Bronikowscy herbu własnego.
Callier E.
1879, nr20, s.160.


L.79/125
Uwagi krytyczne E.Calliera nad "Złotą Księgą Szlachty Polskiej" ułożoną i wydaną przez Teodora Żychlińskiego. XII. Bukowieccy herbu Drogosław.
Callier E.
1879, nr22, s.176.


L.79/126
Ważne dzieło w sprawie rusko - polskiej. Polityka Polaków względem Rusi.
Kaczała Stefan
1879, nr25, s.200.


L.79/127
Uwagi krytyczne E.Calliera nad "Złotą Księgą Szlachty Polskiej", ułożoną i wydaną przez Teodora Żychlińskiego. Bykowscy herbu Gryf. Byszewscy herbu Jastrzębiec.
Callier E.
1879, nr28, s.223-224.


L.79/128
Zapiski E.Calliera. I. Poznań. Kościół Bożego Ciała. Hostie. Żydzi. Rok 1399 i 1453.
Treter Tomasz.
Miedźwiedzki Kaźimierz.
Callier E.
1879, nr29, s.230-231.
Uwagi krytyczne.

L.79/129
Teatr Ruski Narodowy w Galicji.
1879, nr29, s.231-232.

L.79/130
Zapiski E.Calliera. II. Abramowicz Jan na Wornianach herbu Jastrzębiec, wojewoda Smoleński.
Callier E.
1879, nr30, s.238-240.


L.79/131
Zapiski E. Calliera. III. Łubieński Stanisław herbu Pomian, biskup Poznania, biskup Płocki- p. Bernard Kalicki.
Callier E.
1879, nr32, s.255-256.
Uwagi krytyczne do dzieła: "Przyczynek do historii dziejopisarstwa polskiego w XVII wieku" Bernarda Kalickiego.

L.79/132
Zapiski E.Calliera. Sokulski Stanisław, Jezuita. Ancuta Jerzy Kazimierz. Ancuta herb.
Callier E.
1879, nr33, s.264.


L.79/133
Zapiski E.Calliera. Błociszewscy herbu Ostoja.
Callier e.
1879, nr34, s.272.


L.79/134
Zapiski E.Calliera. Baranowscy herbu Łodzia.
Callier E.
1879, nr35, s.280.
Uwagi krytyczne do dzieła K. Niesieckiego.

L.79/135
Zapiski E. Calliera. Bartlińscy herbu własnego.
Callier E.
1879, nr39, s.311-312.Rozmaitości

L.78/158
Od redakcji.
1878, nr1, s.1-2, nr39, s.305, nr52, s.409.
Zadania, profil oraz prośby o prenumerowanie i kupno "Lecha".

L.78/159
Cyganie kotlarze.
1878, nr16, s.126.

L.78/160
O podróżowaniu w starożytności.
Lassota
1878, nr16, s.126-128.


L.78/161
Szlachetny rys z życia X. Onufrego Kopczyńskiego.
1878, nr17, s.135-136.
Autor pierwszej "Gramatyki Polskiej".

L.78/162
Prośba do Polaków od Serbo - Łużyczan.
1878, nr18, s.143.
Prośba o wsparcie finansowe dla Serbo - Łużyczan na budowę domu, służącego celom kulturalnym.

L.78/163
Zadania na maj.
1878, nr18, s.144.
Przysłowia nie tylko na maj.

L.78/164
Odezwa.
1878, nr21, s.166.
Prośba o pomoc dla Sulmierzyc po wielkim pożarze miasta.

L.78/165
Jeden ze środków, aby zatamować wychodźstwo naszego ludu do Niemiec i Ameryki i zapobiec przechodzeniu naszej ziemi w obce ręce.
1878, nr23, s.182-183.

L.78/166
Szkoła drzeworytnicza dla kobiet w Pradze.
1878, nr32, s.255

L.78/167
Zbiór niektórych przysłów używanych w Wielkopolsce.
1878, nr35, s.279-280, nr36, s.287-288, nr38, s.295-296, nr39, s.311-312.

L.78/168
Projekt założenia Towarzystwa Słowiańskiego w Poznaniu.
1878, nr37, s.295.

L.78/169
Powitanie wiosny na Ukrainie.
1878, nr44, s.349.

L.78/170
Rocznica 48-ma powstania listopadowego.
1878, nr51, s.407.

\ L.79/136
Uroczystość J. I. Kraszewskiego obchodzona w Pradze 11grudnia 1878.
Jelinek Edward
1879, nr1, s.1-3.
Praga - obchody pięćdziesięcioletniej pracy pisarskiej i działalności patriotycznej Józefa Ignacego Kraszewskiego. Wzmianka o bankiecie wydanym w Pradze na cześć Adama Asnyka.

L.79/137
1879, nr1, s.8, nr6, s.48, nr7, s.56, nr8, s.64, nr9, s.72, nr11, s.88, nr13, s.104,nr18, s.144, nr19, s.152, nr20, s.160, nr24, s.192, nr25, s.200, nr26, s.208, nr31, s.248, nr32, s.256, nr33, s.264, nr35, s.280, nr36, s.288.
Zawiadomienie o przedpłatach i możliwości kupna pisma.

L.79/138
Kandydat urodzony na tron bułgarski.
K. S.
1879, nr1, s.3.
Walka Bułgarii o niepodległość.

L.79/139
Łamigłówki.
D.
1879, nr2, s.16.
Dwie łamigłówki.

L.79/140
Wyższa Szkoła Żeńska w Kościerzynie.
1879, nr2, s.15.

L.79/141
Historia Święta z dodatkiem małego Katechizmu w krótkości zebrana.
1879, nr3, s.24.

L.79/142
Niektóre wydawnictwa J.Chociszewskiego w Poznaniu.
1879, nr3, s.24.
"Dzieje Narodu Polskiego", "Piśmiennictwo Polskie", "Żywoty św.Patronów Narodu Polskiego".

L.79/143
Sprostowanie.
1879, nr3, s.24.
Sprostowanie dotyczy błędu w wierszu W. Engeströma w nr 2 / 1879 /"Lecha".

L.79/144
Łamigłówki.
1879, nr4, s.32.
Dwie łamigłówki umysłowe.

L.79/145
Nowe wydawnictwa.
1879, nr5, s.40.
"Historia Święta" i "Kucharka Polska", nowe wydawnictwa do nabycia u J. Chociszewskiego.

L.79/146
Ulepszona portmonetka
1879, nr5, s.40.
Opis i rysunek nowoczesnej portmonetki.

L.79/147
Nowe gatunki kwiatów
1879, nr5, s.38.
Opis niektórych gatunków kwiatów przedstawionych na rycinie.

L.79/148
Nowe gatunki roślin ogrodowych.
1879, nr7, s.52,54, ryc.
Nowe rośliny ogrodowe przedstawione także na rycinach.

L.79/149
Jubileusz Kraszewskiego w Ameryce.
1879, nr1, s.8.
Obchody pięćdziesięcioletniej pracy pisarskiej i patriotycznej w Chicago. Zawiązanie Komitetu obchodów.

L.79/150
Szachy. Zadanie od J.Drtiny z Hnevšína.
1879, nr10, s.80.

L.79/151
Czesi w Poznaniu.
1879, nr10, s.80.
Artyści czescy Józef Compit i pani Smetana wystąpili w Teatrze Polskim w Poznaniu.

L.79/152
Niektóre wydawnictwa Józefa Chociszewskiego w Poznaniu oraz książki w większej ilości nabyte.
1879, nr10, s.79-80.

L.79/153
Złote myśli z dzieł J.I. Kraszewskiego zebrał St. Wegner.
Krytycznym przeglądem pism Jubilata opatrzył Stefan Buszczyński . Z fotodrukiem rysunku W. Eliasza.
Wydanie jubileuszowe na korzyść Jubilata.
1879, nr11, s.88.

L.79/154
Bułgaria.
K.S.
1879, nr12, s.91-92.


L.79/155
1879, nr12, s.96.
Polecenie książki "Skarb Łask" ułożoną według woli i życzenia Ojca św.

L.79/156
Wiadomości literackie.
1879, nr12, s.96.
W czeskiej "Taniej bibliotece narodowej" rozpoczęto druk "Chaty za wsią" J.I.Kraszewskiego / w j.czeskim /.

L.79/157
Łamigłówka.
1879, nr13, s.104.

L.79/158
Teatr Polski w Poznaniu. Cyrulik Sewilski.
X.
1879, nr13, s.104.
Opera "Cyrulik Sewilski" Rossiniego.

L.79/159
Ważna wskazówka do polepszenia naszego dobrobytu.
1879, nr13, s.103-104.
Artykuł Stanisława Przyniczyńskiego opublikowany w "Postępie Rolniczym" o jednolitej polityce ekonomicznej kraju.

L.79/160
1879, nr14, s.112.
Poleca się kupno "Gulistanu" Sa'dego z Szyrazu, nakładem Biblioteki Kórnickiej.

L.79/161
Melon szpalerowy.
1879, nr14, s.112,ryc.
Uprawa melona szpalerowego we Francji.

L.79/162
Odezwa T.Lenartowicza do artystów polskich.
Lenartowicz T.
1879, nr16, s.125-127.
Prośba o przyozdobienie Muzeum Narodowego w Rapperswilu dziełami artystów polskich.

L.79/163
Ulepszony album do fotografii.
1879, nr17, s.136.

L.79/164
Kilka ciekawych a rzadkich zwierząt.
1879, nr18, s.142-143, ryc.
Ryciny oraz opis kilku nieznanych w Polsce zwierząt.

L.79/165
Wiadomości literackie.
1879, nr19, s.152.
Przedpłata na "Przewodnik Bibliograficzny" wydawany w Krakowie pod redakcją Władysława Wisłockiego.

L.79/166
Telefon "Lecha".
A. Ł.
1879, nr19, s.152.
Utwór poetycki przesłany przez czytelnika "Lecha".

L.79/167
Łamigłówka.
S. T. D.
1879, nr20, s.160.


L.79/168
Wiadomości literackie.
1879, nr22, s.175-176.
Zawiadomienie redakcji "Książki Jubileuszowej J.I.Kraszewskiego" o rozpoczęciu druku i możliwości nabywania egzemplarzy. Wydawnictwo z okazji pięćdziesiątej rocznicy pracy twórczej pisarza.

L.79/169
Łamigłówka.
S. T. D.
1879, nr22, s.176.

L.79/170
Wiadomości literackie. Biblioteka romansów, powieści, podróży i utworów poetycznych. Pismo Tygodniowe.
Prospekt na rok 1879.
1879, nr23, s.184.
Księgarnia M.Leitgebera przyjmuje prenumeratę na "Bibliotekę Romansów".
Przedstawienie "Mazepy" J.Słowackiego w Pradze.


L.79/171
Telefon "Lecha".
1879, nr23, s.184.
Odpowiedź czytelniczce; rozwiązanie łamigłówek z nr 20 i 22.

L.79/172
Wiadomości literackie
1879, nr24, s.192.
Mianowanie przez Włochów, Józefa Ignacego Kraszewskiego Wielkim Oficerem Orderu Korony Włoskiej.

L.79/173
Telefon "Lecha" .
1879, nr24, s.192.
Odpowiedzi redakcji na nadesłane do niej listy.

L.79/174
Drzeworyt rysowany i rytowany ręką Kraszewskiego.
1879, nr25, s.200, ryc.

L.79/175
Wiadomości literackie.
1879, nr25, s.200.
Zapowiedź wydania pamiętnika J.Słowackiego.

L.79/176
Fryderyk Chopin
1879, nr26, s.288,ryc.
Rycina oraz kilka słów o życiu Chopina.

L.79/177
Wiadomości literackie.
1879, nr28, s.224.
Tłumaczenie "Jana Bieleckiego" Juliusza Słowackiego na język chorwacki.
"Pielgrzym", pismo w Pelplinie zamieszcza wezwania do przedpłaty pism niemieckich.
We Lwowie wydano książeczkę "Żydzi", autorstwa Teofila Merunowicza.
Konkurs na dzieło pod tytułem: " Historia wojen i rewolucji domowych w dawnej Polsce począwszy od ucieczki Henryka aż do zniesienia Państwa (1574 - 1796).


L.79/178
Prośba o pomnik dla Słowackiego i Krasińskiego w Poznaniu.
1879, nr29, s.224-225.
Apel o wzniesienie pomników J. Słowackiego i Z.Krasińskiego.

L.79/179
Odwieczne lasy w Brazylii.
1879, nr29, s.230,ryc.
Rycina oraz opis lasów brazylijskich.

L.79/180
Wiadomości literackie.
1879, nr29, s.232.
Wydano: " Z życia Polaków po świecie", "Bajki Krasickiego po czesku".

L.79/181
Wiadomości literackie.
1879, nr30, s.240.
Zapowiedź nowego wydawnictwa: "Ubiory w Polsce i u sąsiadów" Wal. Eliasza.

L.79/182
Niektóre wydawnictwa Józefa Chociszewskiego w Poznaniu oraz książki w większej ilości nabyte.
1879, nr31, s.248.
Wszystkie pozycje do nabycia w księgarni J.Chociszewskiego.

L.79/183
Łamigłówka konikowa.
1879, nr31, s.248.

L.79/184
Telefon "Lecha".
1879, nr32, s.256.
Odpowiedzi na listy czytelników.

L.79/185
Wiadomości literackie
1879, nr36, s.288.
W Paryżu ukazało się dzieło pt.:"Xawier - Korczak-Branicki. Les nationalites Slaves. Lettres au Reverend Pere Gagarin (S.J.). / Dzieło dotyczące Słowiańszczyzny /.

L.79/186
Łamigłówka.
Fiałek W.
1879, nr37, s.296.

L.79/187
Od redakcji.
1879, nr39, s.312.
Zamieszczono wiadomość o zakończeniu wydawania pisma.

L.79/188
1879, nr39, s.312.
Ogłoszenie o przeniesieniu pensjonatu Teofili Radońskiej na ulicę Długą.
Zawiadomienie J. Chociszewskiego o wydaniu kalendarza na 1880 rok.Ilustracje

L.78/171
1878, Prospekt i numer na okaz., s.1.
Andrzej Zamoyski.

L.78/172
1878, Prospekt i numer na okaz s.4-5.
Krucyfiks w kościele Panny Marii w Gdańsku.
Św.Wacław-patron Polaków i Czechów.
Medal wybity na cześć Mikołaja Kopernika.
Herby miast polskich: Chełmno, Poznań, Gniezno, Krotoszyn, Toruń, Nakło, Bydgoszcz, Śrem, Rawicz.


L.78/173
1878, Prospekt i numer na okaz s.8.
Pomnik Adama Mickiewicza obok kościoła św. Marcina w Poznaniu.

L.78/174
X A. R.B.
Piotrowski A.
1878, nr1, s.4,5.
Bolesław Wstydliwy, Stefan Czarniecki, Kazimierz Wielki, Stefan Batory, Kościuszko Tadeusz / ryciny podpisane inicjałami XA.R.B. / Ilustracja do opowiadania: Wanda / podług obrazu A. Piotrowskiego/.

L.78/175
1878, nr2, s.15,nr4, s.30, nr7, s.54, nr8, s.59.
Herby miast polskich: Gniezna, Poznania, Leszna, Grudziądza.

L.78/176
1878, nr3, s.17.
Ilustracja przedstawiająca Pomnik Kazimierza Wielkiego w Katedrze Wawelskiej.

L.78/177
1878, nr2, s.13-114, nr3, s.20.

L.78/178
1878, nr4, s.25,29.
Łączyński Adolf Pszczołojady ( ptaki drapieżne ).

L.78/179
1878, nr5, s.36.
Puchar ofiarowany Kościuszce przez mieszkańców Bristolu.
Pomnik Kościuszki w Ameryce.


L.78/180
1878, nr6, s.45.
Anrzej Zamoyski.
Pomnik Polski w Szwajcarii przy zamku Rapperswil.


L.78/181
1878, nr7, s.49, 53.
Papież Pius IX.
Widok miasta Leszna podług ryciny z roku 1775.


L.78/182
1878, nr8, s.57.
Portret Aleksandra Wielopolskiego.

L.78/183
1878, nr8, s.60.
Wyobrażenie króla i królowej na patynie kielicha Dąbrówki.
Środkowa część kielicha Dąbrówki znajdującego się w Trzemesznie.


L.78/184
/ Matejko Jan /
1878, nr9, s.65, 68-69.
Ojciec św. Leon XIII. Piotr Skarga, każący wobec Zygmunta III w katedrze krakowskiej.( Rysował na drzewie podług własnego obrazu olejnego Jan Matejko.)

L.78/185
Grottger A.
1878, nr10, s.73, 77,
Franciszek Palacki - wskrzesiciel czeskiej narodowości.
Wesele wiejskie podług A. Grottgera.


L.78/186
1878, nr11, s.8, 11.
Portret Leona Wegnera.
Nowy Rok w Polsce.


L.78/187
1878, nr12, s.92, 93.
Portret Michała Hornika.
Drzewo zdrowia ( Eucaliptus globulus ).

L.78/188
1878, nr13, s.100,101.
Berek Josielowicz, żołnierz z powstania Kościuszki.
Pomnik Mickiewicza w Poznaniu.

L.78/189
1878, nr14, s.108, 112.
Portret Zygmunta Działowskiego.
Widok Kruszwicy.

L.78/190
1878, nr15, s.113, 116.
Kardynał Franchi, papieski sekretarz stanu.
Widok Poznania.

L.78/191
1878, nr16, s.121.
Jan Chęciński, artysta dramatyczny.
Cyganie kotlarze.

L.78/192
1878, nr17, s.128, 133, 136.
Tytus Działyński.
Zwyczaje ludowe - dyngus.
Rozbita tabliczka ( chłopiec idący do szkoły ).

L.78/193
1878, nr18, s.140-141.
Czeskie klejnoty koronne.

L.78/194
1878, nr19, s.145, 148, 149.
Portret Henryka Ibsena.
Polskie i czeskie klejnoty koronne.
Krucyfiks z kościoła Panny Maryi w Gdańsku.


L.78/195
1878, nr20, s.151, 156-157.
Helcel Antoni.
Widok Krakowa.


L.78/196
1878, nr21, s.161, 164.
Franciszek Skarbek.
Kościół w Sulmierzycach i pomnik Klonowicza.

L.78/197
1878, nr22, s.172, 176.
Karol Swoboda i Jarosław Czermak.
Chrząszcz Kolorado czyli kartoflowiec.


L.78/198
1878, nr23, s.177, 181.
Franciszek Salezy Dmochowski.
Triest.


L.78/199
1878, nr24, s.185, 189.
Bożena Niemcowa - poetka czeska.
Życie w bagnie.


L.78/200
1878, nr25, s.196, 197.
Tum św. Wita w Pradze.
X Biskup Maciej Kazimierz Wołonczewski.

L.78/201
1878, nr26, s.204, 205.
Cudowny obraz Matki Bożej w Gostyniu.
Welehrad na Morawach, kolebka chrześcijaństwa.


L.78/202
1878, nr27, s.212,213.
Pszczoły.

L.78/203
1878, nr28, s.221, 224.
Gmachy w Chełmnie nad Wisłą. Ratusz, Bramka, kościół pofranciszkański, gimnazjum.

L.78/204
1878, nr29, s.229, 232.
Pepłowski Józef
Kameleon

L.78/205
X.A.R.B.
1878, nr30, s.237, 240.
Widok Wilna.
Strona tytułowa "Piast - kalendarz Polski" /ryc.X.A.R.B./

L.78/206
1878, nr31, s.245.
"Sierpień" - obrazek przedstawiający żniwiarzy.

L.78/207
( KN )
1878, nr32, s.249.
Jan Kiliński.
Kiliński na czele rzemieślników uderza na Moskali./ ryc.(KN)/.


L.78/208
Zabłocki F.
1878, nr33, s.260-261.
Scena z życia rusińskiego ludu wiejskiego. / Korowaj - kołacz /.
Różne gatunki kur. / Ryciny F.Zabłockiego. /


L.78/209
Bellenger / ryc./
1878, nr34, s.268-269.
Ilustracje książkowe z II tomu powieści K. Suffczyńskiego "Zawsze Oni" / strona tytułowa / oraz "Panna Podkomorzanka" z tego samego tomu.

L.78/210
1878, nr35, s.273.
Eliszka Krasnohorska - poetka czeska
Ryciny z dzieła K. Suffczyńskiego "Zawsze Oni.

L.78/211
1878, nr36, s.284-285.
Ilustracje z powieści K. Suffczyńskiego "Zawsze Oni".

L.78/212
1878, nr37, s.293.
Zwierzęta ogrodu zoologicznego w Poznaniu.

L.78/213
1878, nr38, s.297,301.
Św.Wacław.
Rycina przedstawiająca miesiąc wrzesień.


L.78/214
Bellenger / ryc. /
1878, nr39, s.308, 309.
Rycina z dzieła K. Suffczyńskiego "Zawsze Oni"./ryc.Bellenger/.
Rycina do "Powiastki o wietrze" E. Krasnohorskiej.


L.78/215
1878, nr40, s.316-317.
Starożytne przedmioty kamienne znalezione w powiecie świeckim w Prusach Zachodnich.
Ilustracja do "Powiastki o wietrze" E. Krasnohorskiej.

L.78/216
1878, Dodatek do nr40, s.1-4.
Starożytne pieczęcie i urny z Prus Zachodnich.
Józef Paweł Szafarzyk
Obrazek do "Powiastki o wietrze".
Widok Sartawic nad Wisłą z kaplicą św.Barbary.

L.78/217
Bellenger / ryc./
1878, nr41, s.325.
Ilustracja z dzieła K. Suffczyńskiego "Zawsze Oni".

L.78/218
Eliasz 5W. / ryc./
1878, nr42, s.329, 333.
Św.Jan Kanty podług rys. W. Eliasza.
Kościół farny w Nowem nad Wisłą.


L.78/219
1878, nr43, s.337, 341.
Bogdan Jański.
Powitanie wiosny na Ukrainie.

L.78/220
1878, nr44, s.348-349.
Kamień przy Belnie w powiecie świeckim. Zabytek z czasów starosłowiańskich.

L.78/221
1878, nr45, s.356.
Ilustracje z "Powiastki o wietrze" E. Krasnohorskiej.

L.78/222
1878, nr46, s.365.
Urny starosłowiańskie.

L.78/223
1878, nr47, s.372-373.
Gertruda Komorowska.
Biblioteka Jagiellońska w Krakowie.

L.78/224
1878, nr48, s.48.
Starożytne pieczęcie książąt pomorskich.
Przejście przez Jordan


L.78/225
1878, nr49, s.385, 389.
Rycina przedstawiająca listopad.
Paweł Józef Szafarzyk.


L.78/226
1878, nr50, s.396-397.
Ilustracje do "Powiastki o wietrze" E. Krasnohorskiej.

L.78/227
1878, nr51, s.404-405,408.
Ilustracje do "Powiastki o wietrze" E.Krasnohorskiej.
Nowe wydawnictwa :"Historia Święta". Ilustracje : "Narodzenie Jezusa" i "Trzej Królowie".

L.78/228
1878, nr52, s.412-413.
Ilustracje do "Powiastki o wietrze" E. Krasnohorskiej.
Lud Polski z okolic Krakowa.


L.79/189
Zabłocki F.
1879, nr1, s.4-5.
Rycina obrazująca "Nowy rok" oraz "Styczeń" / F.Zabłocki /.

L.79/190
1879, nr2, s.9, 13, 16.
Portret pułkownika Andrzeja Niegolewskiego.
Mogiła Kościuszki.
Wyższa Szkoła Żeńska w Kościerzynie.

L.79/191
1879, nr3, s.20-21, 24.
Kościół św. Mikołaja w Inowrocławiu.
Rodzina.
Zwiastowanie N. Maryi Panny.


L.79/192
Eliasz Walery
1879, nr4, s.29.
Portrety książąt i królów polskich w całych postaciach podług pomysłu Walerego Eliasza. Postaci Lecha i Krakusa.

L.79/193
T. J.
1879, nr5, s.37.
Nowe gatunki kwiatów.
Nowy rodzaj portmonetki./ Ryciny T. J. /


L.79/194
1879, nr6, s.45.
Rycina obrazująca miesiąc luty.

L.79/195
1879, nr7, s.53
Nowe gatunki roślin ogrodowych.

L.79/196
1879, nr8, s.61.
Portrety książąt i królów polskich w całych postaciach podług pomysłu Walerego Eliasza. Piast i Wanda.

L.79/197
1879, nr9, s.69.
Ojców.

L.79/198
1879, nr10, s.77.
Rycina obrazująca miesiąc marzec.

L.79/199
1879, nr11, s.80.
Wizerunki Kraszewskiego z lat młodzieńczych i sędziwych.
Willa J.I. Kraszewskiego pod Dreznem /podług szkicu Napoleona Ordy/.


L.79/200
1879, nr12, s.92-93, 96
Franciszek Zverina, malarz czeski.
Widok Sartawic nad Wisłą.
Kowal i Krzyżak w Kiszporgu.


L.79/201
1879, nr13, s.101.
Widok Gdańska.
Giełda kupiecka w Gdańsku.
Motława i długi most.
Wysoka brama.

L.79/202
1879, nr14, s.105.
Ewaryst Estkowski.
Melon szpalerowy.


L.79/203
1879, nr16, s.124-125.
Medal wybity we Florencji na cześć Kopernika.
Medal wybity na cześć Kopernika przez Towarzystwo Nauk w Poznaniu 1878 r.

L.79/204
1879, nr17, s.133.
Ojciec Kopernika.
Ostatni żyjący potomek z rodziny Kopernika.
Dom Kopernika.

L.79/205
1879, nr18, s.141.
Kilka ciekawych, rzadkich okazów zwierząt.

L.79/206
1879, nr19, s.149.
Rycina obrazująca miesiąc kwiecień.

L.79/207
1879, nr20, s.157.
Rycina obrazująca miesiąc maj.

L.79/208
1879, nr21, s.165.
Pożegnanie rodzinnej wsi.

L.79/209
1879, nr22, s.173.
Rycina obrazująca miesiąc czerwiec.

L.79/210
1879, nr23, s.181.
Kopalnie soli w Wieliczce.

L.79/211
1879, nr24, s.189.
Franciszek Miklosić.

L.79/212
1879, nr25, s.197.
Maixner Piotr, malarz czeski.

L.79/213
1879, nr26, s.205.
Portret Jana Zachariasiewicza.

L.79/214
1879, nr27, s.213.
Rycina obrazująca miesiąc lipiec.

L.79/215
1879, nr28, s.221.
Kościół w Piasecznie.

L.79/216
1879, nr29, s.229.
Lasy Brazylii.

L.79/217
1879, nr30, s.237.
Kunicki Leon.

L.79/218
1879, nr31, s.241.
Franciszek Tadeusz Rakowicz.

L.79/219
1879, nr32, s.253.
Kardynał Stanisław Hozjusz.

L.79/220
1879, nr33, s.261.
Kazimierz Władysław Wójcicki

L.79/221
1879, nr34, s.269
Rycina przedstawiająca mamuta.

L.79/222
1879, nr35, s.277.
Aleksy Prusinowski, kaznodzieja i pisarz ludowy.

L.79/223
1879, nr36, s.285.
Fryderyk Chopin.

L.79/224
1879, nr37, s.293.
Tadeusz Czacki.

L.79/225
1879, nr38, s.301.
Maciej Mielżyński.Indeks przedmiotowy
"Ksiądz Maciek" 78/81
"Pielgrzym" 79/175
"Postęp Rolniczy" 79/158
Abramowicz Jan 79/129
Ancuta Jerzy Kazimierz 79/131
Ancuta/herb/ 79/131
Anegdoty 78/10
Arciszewscy 79/109
Artykuły historyczne 78/18 - 78/24, 79/22 - 79/25
Artykuły naukowo - poznawcze 78/123 - 78/131, 79/88 - 79/93,
Baranowscy 79/112, 79/133
Bardscy 79/111
Bartlińscy 79/134
Batory Sefan 78/174
Belno 78/53, 78/220
Berko 78/70
Bibliografia prac J.I.Kraszewskiego 79/116
Biblioteka Jagiellońska 78/55, 78/223
Biblioteka Kórnicka 78/137
Biblioteka romansów 79/168
Biegańscy 79/120
Biologia 78/126, 78/199
Błociszewscy 79/132
Bnińscy 79/5
Bobrowniccy 79/120
Boglewscy 79/120
Bojanowscy 79/123
Bolesław Wstydliwy 78/174
Borkowscy 79/117
Boruccy 79/120
Brazylia 79/177
Brezowie 79/114
Brochowscy 79/119
Bronikowscy 79/123
Bronikowski Rajmund 79/43
Brzechwowie 79/122
Brzeziński - ksiądz 78/147
Bukowieccy 79/124
Bułgaria 79/137, 79/153
Bydgoszcz 78/172
Bykowscy 79/126
Byszewscy 79/126
Chełmno 78/46, 78/172, 78/203
Chęciński Jan 78/73, 78/191
Chociszewski Józef 79/151, 79/180
Chociszwski J. 79/141
Chopin Fryderyk 79/174 ,79/221
Chrząszcz 78/197
Ciekawostki 79/145
Cyganie 78/159, 78/191
Czacki Tadeusz 79/55 ,79/222
Czarniecki Stefan 78/109, 78/174
Czechy 78/132
Czechy 79/98 ,79/104
Czechy - historia 78/19, 78/193 - 78/194
Czermak Jarosław 78/78, 78/197
Czesi 78/67, 78/78, 78/80, 78/83, 79/45, 79/48, 79/90
Dąbrówka 78/183
Dmochowski Franciszek Salezy 78/79, 78/198
Doliwa/herb/ 79/120
Dramat 78/142
Drogosław/herb/ 79/124
Drzeworytnictwo 78/166, 79/172
Dyplomacja 78/140
Działowski Zygmunt 78/71, 78/189
Działyńscy 79/41
Działyński Tytus 78/74, 78/137, 78/192
Estkowski Ewaryst 79/46 ,79/200
Eukaliptus 78/125, 78/187
Fotografia 79/161
Franchi 78/72, 78/190
Gdańsk 79/24 ,79/199
Gniezno 78/26, 78/172, 78/175
Gostyń 78/44, 78/201
Grottger Artur 78/32, 78/185
Grudziądz 78/26, 78/175
Grzymisław 78/56
Hanka Wacław 78/137
Helcel Antoni Zygmunt 78/76, 78/195
Herby 78/58, 79/5, 79/37, 79/40, 79/109, 79/111 - 79/112, 79/114, 79/117, 79/119 - 79/120, 79/123 - 79/124, 79/126, 79/129 - 79/134
Herby miast 78/26, 78/172, 78/175
Historia sztuki 78/30
Hornik Michał 78/69, 78/187
Hostia 79/127
Hozjusz Stanisław 79/51, 79/217
Humoreska 79/3, 79/4
Ibsen Henryk 78/75, 78/194
Ilustracje 78/171 - 78/228, 79/187 - 79/223
Ilustracje w książce 78/209 - 78/211 78/214 - 78/217 78/221 78/226 - 78/228
Inflanty 79/115
Inowrocław 79/27
Jan Kanty św. 78/85, 78/218
Jański Bogdan 78/86, 78/155, 78/219
Jastrzębiec/herb/ 79/126, 79/129
Jelita/herb/ 79/120
Jordan 78/224
Josielewicz Berek 78/21, 78/70, 78/188
Junosza/herb/ 79/123
Kameleon 78/128, 78/204
Karpaty 79/93
Kartoflowiec 78/197
Kazimierz Wielki 78/27, 78/174, 78/176
Kiliński Jan 78/6, 78/207
Klonowicz Fab. Sebastian 78/40, 78/143, 78/196
Kodeks 78/140
Kołacz 78/49
Komedia 78/12, 79/5
Komorowska Gertruda 78/87, 78/223
Konfederacja barska 78/29
Kopczyński Onufry 78/161
Kopernik Mikołaj 78/172, 79/33, 79/201 - 79/202
Kopiec Kościuszki 79/95 ,79/95
Korespondencje 78/132 - 78/139, 79/94 - 79/105, 79/169, 79/171, 79/182
Korowaj 78/49, 78/208
Kościerzyna 79/139 ,79/188
Kościół 78/43, 78/52, 78/172, 78/201, 78/203, 79/27, 79/38, 79/127
Kościuszko Tadeusz 78/20, 78/28, 78/42, 78/141, 78/174, 78/179, 79/60, 79/188
Kozacy Dońscy 79/7
Krakowiacy 78/61, 78/228
Kraków 78/39, 78/55, 78/195
Krakus 79/190
Krasiński Zygmunt 79/11, 79/16, 79/53, 79/176
Krasnohorska Eliszka 78/83 78/210
Kraszewski Józef Ignacy 78/154, 79/44, 79/67 - 79/68, 79/72, 79/99, 79/100, 79/116, 79/135, 79/148, 79/152, 79/166, 79/170, 79/172, 79/197
Krotoszyn 78/172
Krucyfiks 78/172, 78/194
Kruszwica 78/35, 78/189
Krytyka literacka 78/155 - 78/156, 79/5, 79/107 - 79/134
Kunicki Leon 79/49 ,79/215
Kury 78/129, 78/208
Kwiaty 79/146
Kwitka - Osnowianienka Grzegorz 79/96
Lasy 79/177, 79/214
Lech 79/190
Lech.Tygodnik Ilustrowany 79/136
Legendy 78/8
Lenartowicz Teofil 78/57
Leon XIII 78/66, 78/184
Leszno 78/26, 78/175, 78/181
Listy 79/15, 79/21
Literatura 78/1 - 78/17, 79/1 - 79/21
Literatura czeska 78/135
Literatura i sztuka. Krytyka 78/140 - 78/157, 79/5, 79/106 - 79/134
Literatura polska 78/153, 78/156, 79/118
Literatura rosyjska 79/94
Łabędź/herb/ 79/117
Łagiewnicki Antoni 79/79
Łamigłówki 79/138, 79/143, 79/149, 79/156, 79/167, 79/167, 79/169, 79/181, 79/184
Łączyński Adolf 78/62, 78/178
Łodzia/herb/ 79/5, 79/112, 79/133
Łubieński Stanisław 79/130
Maixner Piotr 79/48, 79/210
Malarstwo 78/25, 78/32, 79/48, 79/106
Medale 79/33
Mestwin 78/56
Mickiewicz Adam 78/34, 78/173, 78/188
Miedźwiecki Kazimierz 79/127
Mielżyński Maciej 79/57, 79/223
Miklosić Franciszek 79/47, 79/209
Modrzejewska Helena 78/149
Nakło 78/172
Nałęcz 78/58
Nekrologi 78/64, 79/56
Niegolewski Andrzej 79/42, 79/188
Niemcowa Bożena 78/80, 78/199
Nowe nad Wisłą 78/52, 78/218
Nowele 79/20
Nowości wydawnicze 78/146, 78/148, 78/205, 79/106-79/107, 79/115, 79/140-79/141, 79/144, 79/151, 79/154-79/155, 79/159, 79/163, 79/175, 79/178-79/180
Obchody rocznicowe 79/44, 79/67, 79/68, 79/72, 79/100, 79/135, 79/148, 79/152, 79/166, 79/170
Objezierze 79/95
Obrzycko 79/22
Ogłoszenia 79/186
Ogończyk/herb/ 79/40
Ogrodnictwo 79/160
Ogród zoologiczny 78/130, 78/212
Ojców 79/31, 79/195
Opowiadania 78/4, 78/7, 78/9, 78/11, 78/15, 79/2 - 79/4, 79/10, 79/12, 79/17, 79/19
Ossoria/herb/ 79/123
Ostoja/herb/ 79/132
Oświata 79/89
Palacki Franciszek 78/67, 78/185
Pamiątki przeszłości 78/20, 78/25 - 78/61, 78/194, 78/215 - 78/216, 78/220, 78/222, 78/224, 79/26-79/41, 79/95
Pamiętniki 78/5, 79/43, 79/173
Pepłowski Józef 78/82, 78/204
Piaseczno 79/38, 79/213
Piast 79/194
Piła 78/26
Pisma polskie 78/144 - 78/145, 78/148, 78/150
Pius IX 78/64, 78/181
Podania 79/6
Podróże 78/160
Poezja 78/14, 78/89 - 78/122, 79/58 79/87, 79/164
Poezja czeska 78/151
Polacy 79/90, 79/158
Polacy za granicą 78/133
Polska - gospodarka 79/158
Polska - historia 78/19, 78/21- 78/22 78/25, 78/140 - 78/141, 78/146, 78/152, 78/157, 78/194, 79/24 - 79/25, 79/28, 79/30 - 79/31, 79/88, 79/101, 79/175
Pomian/herb/ 79/130
Pomniki 78/27 - 78/29, 78/34, 78/40, 78/173, 78/176, 78/179, 78/180, 78/188, 78/196, 79/176
Potrmonetka 79/145
Powieść 78/1, 78/3, 78/6, 78/13, 78/16 - 78/17, 78/154, 79/1 79/13 - 79/14, 79/17
Powieść fantastyczna 78/2
Powstanie listopadowe 78/24, 78/62 - 78/63, 78/170
Powstanie ludowe 78/18
Powstanie styczniowe 78/22
Poznań 78/26, 78/36, 78/172, 78/175, 78/190, 78/212, 79/127
Poznań - historia 79/41, 79/127
Poznań - Towarzystwa 78/168, 79/106
Praga 78/43, 78/200, 79/168
Prawdzic/herb/ 79/119 - 79/120
Prawo 79/95
Proza 79/16
Prusinowski Aleksy 79/220
Prusy Zachodnie 78/50, 78/52, 79/38
Przegląd Polski 78/155
Przysłowia 78/163, 78/167
Pszczelarstwo 78/202
Pszczołojady 78/124, 78/178
Pszczoły 78/127, 78/202
Ptaki 78/124
Purkinje 79/105
Racławice k.Trzemeszna 79/95
Rakowicz Franciszek Tadeusz 79/50, 79/89, 79/216
Rapperswil 78/24, 78/29, 78/42
Rawicz 78/172
Recenzja 78/142, 79/113, 79/115, 79/125
Rola /herb/ 79/109, 79/120
Rośliny ogrodowe 79/147
Rośliny zbożowe 78/131
Rozmaitości 78/158 - 78/170, 79/135 - 79/186
Ruchy narodowe 79/137
Rusini 78/134, 79/90
Samosierra 79/42
Sartawice 78/216
Sartawice nad Wisłą 79/198
Sczanieccy 79/123
Serbo - Łużyczanie 78/162
Serbskie Łużyce 78/23
Siemiradzki 79/106
Skarbek Franciszek 78/77, 78/196
Skarga Piotr - ksiądz 78/31, 78/184
Słowacki Juliusz 79/89, 79/168, 79/173, 79/176
Słowianie 79/23, 79/90, 79/92, 79/106
Słowiaństwo 78/139
Sobieski Jan III 79/39
Sokulski Stanisław 79/131
Starogard 79/37
Starożytność 78/160
Staszic Stanisław 79/93
Stosunki polsko - rosyjskie 78/136, 78/138, 79/125
Sulmierzyce 78/40, 78/164, 78/196
Swoboda Karol 78/78, 78/197
Szachy 79/149
Szafarzyk Paweł Józef 78/88, 78/216, 78/225
Szaszor/herb/ 79/111
Szkoła drzeworytnicza 78/166
Śrem 78/172
Świecie nad Wisłą 78/54
Taczanowski Edmund 79/56
Teatr 79/168
Teatr Polski w Poznaniu 79/121, 79/150, 79/157
Teatr rosyjski 79/128
Telefon 78/123, 78/177
Tłumaczenia poezji 79/70, 79/175
Toruń 78/172
Towarzystwa 79/22
Towarzystwo Przyjaciół Nauk 79/106
Towarzystwo Słowiańskie 78/168
Treter Tomasz 79/127
Triest 78/41, 78/198
Trzemeszno 78/30, 78/183
Ukraina 78/169, 78/219, 79/96
Ukraina - historia 78/18
Ukraińcy 78/134
Uprawy 78/131, 79/146, 79/160, 79/193
Utwór sceniczny 79/8
Wacław św. 78/84, 78/172, 78/213
Wanda 78/174, 79/194
Wegner Leon 78/68, 78/186
Welehrad 78/45, 78/201
Wiadomości od redakcji 78/158, 79/142, 79/185
Wiadomości wydawnicze 79/183
Wieliczka 79/91, 79/208
Wielkopolska 78/167
Wielopolski Aleksander 78/65, 78/182
Wilno 78/47, 78/205
Wisłocki Władysław 79/163
Wojna wschodnia 79/92
Wołonczewski Maciej Kazimierz 78/81, 78/200
Wójcicki Kazimierz Władysław 79/52, 79/54, 79/218
Wychodźstwo 78/165
Wyższa Szkoła Żeńska w Kościerzynie 79/139
Zachariasiewicz Jan 79/211
Zamoyski Andrzej 78/63, 78/171, 78/180
Złota Księga Szlachty Polskiej 79/107
Zvierina Franciszek 79/45, 79/198
Zwierzęta 79/162, 79/203, 79/219
Zwierzyniec 78/130
Zwyczaje 78/48, 78/59 - 78/60, 78/186, 79/26, 79/29, 79/32
Zwyczaje ludowe 78/37, 78/192
Zygmunt III Waza 78/184
Żniwiarze 78/206
Życiorysy 78/62 - 78/88, 79/45 - 79/47, 79/57
Żydzi 79/127 - 79/175

Indeks autorski
( A.Sd ) 78/26
( KN ) 78/207
( Z.) 78/26, 78/143
( Z.C.) 79/23, 79/113, 79/118
/ Matejko Jan / 78/184
/ Mickiewicz Adam / 78/118, 78/122
/ Palacki Fr. / 78/135
/ Zakrzewski J. / 78/140
A. Ł. 79/164
A.B. 78/116
A.Bro.... 78/109
Ag. B. 78/117
Ag.....B.....a. 78/120
Ag.....Ba..... 79/62
Amelia P. 78/107
Arietto Wład. 78/151
B. 78/108
B. P. 79/74
B. T. 79/22
Baranowska Ag. 79/86
Bellenger / ryc. / 78/209, 78/214, 78/217
Bełza Władysław 78/91, 78/92
Bohdan 79/7, 78/16
Bronikowski Rajmund 79/43
Callier E. 78/141, 78/155 - 78/156, 79/107 - 79/112, 79/114, 79/117, 79/119 - 79/120, 79/122 - 79/134
Chasles E. 78/8
Chmielewski Józef 78/93
Chociszewski Józef 78/67
D. 79/138
Dąbrowski Jan Henryk gen. 79/25
E. 78/102, 78/113
Eliasz Walery / ryc./ 78/218, 79/190
Engeström Wawrzyniec 78/95-78/96, 78/100-78/101, 78/105, 78/114, 78/142, 79/58-79/59, 79/61, 79/81
Fed'kowicz I.I. 79/18
Fiałek W. 79/184
Frania Z. 79/78
Fredro And. 79/77
Gaszyński K. 78/89
Grabiański W. 78/18
Grajek z Miasteczka. 78/115
Grodnicka Gabriela 79/15
Grottger A. 78/185
Grun Anastazy. 78/106
H.W. 78/24
Hanka Wacław 78/137
I. J. O. 78/17
Ibsen Henryk 78/105
J. G. 79/41
Jelinek Edward 78/132, 79/98, 79/104, 79/135
K. S. 79/137, 79/153
Kaczała Stefan 79/125
Kierska Maria 79/64, 79/75
Kollar Jan 79/69
Kowa, Fr. 78/5
Kowalski Fran. 79/83
Krasiński Zygmunt 79/9, 79/11, 79/13-79/14, 79/16 - 79/17, 79/19 - 79/21, 79/84
Krasnohorska Eliszka 78/14, 78/118, 78/122, 79/10, 79/70
Kraszewski J.I. 78/157
Lassota 78/160
Lenartowicz Teofi, 78/139
Lenngren Anna Maria 78/114
Libelt 79/101
Miłkowski Z. 78/3
Mroczko Franciszek Ksawery 79/18
Noel Leon 79/4
Piotrowski A. 78/174
Pol Wincenty 78/119
Popowicz Miłosz 79/66
Przybylski Zygmunt 79/5
Radomir 78/111
S. T. D. 78/153-78/154, 79/167
S.T. 79/93
Samolińska T. 79/72
Siczowyk Wasyl 78/134, 79/94, 79/96
Siemianowski M. 78/133
Sokolnicka Maria 79/65, 79/82
St.Jasz. 78/104
Suffczyński Kajetan 78/6, 78/152
Sulima Zygmunt Lucjan 78/1, 78/22
Synakiewicz Jan 78/2
Syrokomla Wł. 79/80
Sztulc 78/94
Szuman Maria 78/90
T. J. 79/191
Tomicki X.S. 79/63
Tw. Bolesław 79/52
Ujejski Kornel 79/60
W. 79/44, 79/116
W.... 78/112
W.E. 78/71, 78/97, 78/99, 79/68, 79/99
Waw. Eng. 78/98
Wilkońska, Paulina 78/12, 78/15, 79/1
Władysław W... 78/106
Woykowska Julia 79/105
X A. R.B. 78/174, 78/205
X. 79/71, 79/157
Z.K... 78/127
Zabłocki F. 78/208, 79/187
Zalewski B. 78/121
Zaremba Tadeusz 79/3, 79/8, 79/12, 79/20
Zmorski R. 78/23, 79/66, 79/69, 79/87