Korzystanie z Biblioteki Uniwersyteckiej w czasie epidemii

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10.04.2021 r. (sobota) do 18.04.2021 r. (niedziela) czytelnie oraz Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Biblioteki Uniwersyteckiej będą nieczynne. Wypożyczalnia Miejscowa będzie otwarta od dnia 12.04.2021 r. (poniedziałek) do 16.04.2021 r. (piątek) w godzinach 13.00-17.00.

Wypożyczalnia Miejscowa

 1. Podczas przebywania w obrębie wypożyczalni czytelnicy powinni zachowywać dystans przestrzenny (minimum 1,5 metra). Zgodnie z przepisami na terenie wypożyczalni może przebywać jednocześnie 6 osób.
 2. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego: mieć zasłonięte nos i usta oraz stosować jednorazowe rękawiczki. Przed podejściem do stanowiska obsługi należy obowiązkowo zdezynfekować ręce płynem odkażającym.
 3. Zapisu do Biblioteki bądź aktywacji konta bibliotecznego można dokonać online poprzez kliknięcie w zakładkę Konto czytelnika, wnosząc opłaty za pomocą bankowości elektronicznej.
 4. Przed przystąpieniem do zamówienia należy sprawdzić stan konta czytelnika (w zakładce Konto czytelnika), które powinno być aktywowane w bieżącym roku akademickim i wolne od blokad finansowych, zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: http://lib.amu.edu.pl/regulamin-i-oplaty/.
 5. Podręczniki z księgozbioru Wypożyczalni Miejscowej należy zamówić elektronicznie w katalogu online, poprzez przycisk „zamów” widoczny przy wybranej pozycji. O możliwości odbioru publikacji zamówionych z księgozbioru wypożyczalni informuje wpis w Koncie czytelnika i/lub e-mail.
 6. Czytelników, którzy nie uregulowali płatności za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych powstałych przed 12 marca 2020 r., prosimy o dokonanie wpłaty za pomocą bankowości elektronicznej bądź przy użyciu karty płatniczej podczas wizyty w Bibliotece.
 7. Użytkowników, którzy nie mogą oddać materiałów bibliotecznych osobiście, prosimy o ich zwrot przez osobę upoważnioną lub odesłanie pocztą (na własny koszt) na adres:

Biblioteka Uniwersytecka
Ratajczaka 38/40
61-816 Poznań
z dopiskiem „Wypożyczalnia Miejscowa”.

Dzień odbioru przesyłki w Wypożyczalni Miejscowej zostanie uznany za termin zwrotu materiałów bibliotecznych.

 1. Ze względu na bezpieczeństwo epidemiczne materiały biblioteczne zwrócone przez czytelników będą poddane obowiązkowej trzydniowej kwarantannie.
 2. Z dniem 13 lipca 2021 r. zostanie przywrócona opłata za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, której wysokość – zgodnie z Wykazem opłat Biblioteki Uniwersyteckiej– wynosi 0,30 zł dziennie za każdy wypożyczony tom.
 3. Przed przystąpieniem do korzystania z komputerów, które są własnością Biblioteki, należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

 1. Zamówienia do Wypożyczalni Międzybibliotecznej prosimy składać wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: wmb@amu.edu.pl
 2. Realizacja zamówień uzależniona jest od aktywności innych bibliotek polskich i zagranicznych.
 3. Po uzyskaniu informacji o możliwości korzystania z zamówionych publikacji w Czytelni Nauk Humanistycznych czytelnik dokonuje rezerwacji miejsca za pomocą poczty elektronicznej (adres: czyt@amu.edu.pl) bądź telefonicznie (tel.61 829 3854 lub 3817).
 4. Odbioru wcześniej zamówionych kopii można dokonać w Wypożyczalni Miejscowej.

Czytelnie

 1. Użytkowników zainteresowanych korzystaniem ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w czytelniach prosimy o zarezerwowanie miejsca za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie:
 2. Przed przystąpieniem do zamówienia materiałów bibliotecznych do czytelni należy sprawdzić stan konta czytelnika (w zakładce Konto czytelnika), które powinno być aktywowane w bieżącym roku akademickim i wolne od blokad finansowych, zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: http://lib.amu.edu.pl/regulamin-i-oplaty/.
 3. Po wejściu do Biblioteki należy zdezynfekować ręce płynem odkażającym oraz zgłosić swoją wizytę w portierni. Podczas przebywania na terenie Biblioteki czytelnicy powinni zachowywać dystans przestrzenny (minimum 1,5 metra). Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego: mieć zasłonięte nos i usta.
 4. W czytelniach obowiązują następujące limity miejsc:
  • Czytelnia Nauk Humanistycznych – 15 osób,
  • Czytelnia Pracowników Nauki – 6 osób,
  • Czytelnia Nauk Społecznych – 14 osób,
  • Czytelnia Nova – 10 osób,
  • Czytelnia Zbiorów Specjalnych i Regionalnych – 4 osoby.
 5. Przed podejściem do stanowiska obsługi w czytelni należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i okazać kartę biblioteczną. Czytelnicy, którzy nie zdezynfekują rąk, nie będą mogli korzystać z materiałów bibliotecznych zamówionych z magazynów bądź z księgozbiorów podręcznych zgromadzonych w czytelniach.
 6. Materiały biblioteczne z księgozbiorów podręcznych poszczególnych czytelń, na życzenie czytelnika, udostępnia bibliotekarz.
 7. Przed przystąpieniem do korzystania z komputerów będących własnością Biblioteki, czytników mikrofilmów oraz skanerów należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne prosimy użytkowników o wizyty w Bibliotece wyłącznie w celu skorzystania z jej zbiorów.

Zapytaj bibliotekarza​

Przypominamy, że pracujemy także zdalnie i zapraszamy do kontaktu przez Messengera FB. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-18.00. Zasoby elektroniczne biblioteki znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce "ZASOBY". Zespół udziela informacji zdalnie także przez e-mail: zapytajbibliotekarza@amu.edu.pl

Loading...
Skip to content