Korzystanie z Biblioteki Uniwersyteckiej w czasie epidemii

Wypożyczalnia Miejscowa

 1. Podczas przebywania w obrębie wypożyczalni czytelnicy powinni zachowywać dystans przestrzenny (minimum 1,5 metra). Zgodnie z przepisami na terenie wypożyczalni może przebywać jednocześnie 6 osób.
 2. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego: mieć zasłonięte nos i usta oraz stosować jednorazowe rękawiczki. Przed podejściem do stanowiska obsługi należy obowiązkowo zdezynfekować ręce płynem odkażającym.
 3. Zapisu do Biblioteki bądź aktywacji konta bibliotecznego można dokonać online poprzez kliknięcie w zakładkę Konto czytelnika, wnosząc opłaty za pomocą bankowości elektronicznej.
 4. Przed przystąpieniem do zamówienia należy sprawdzić stan konta czytelnika (w zakładce Konto czytelnika), które powinno być aktywowane w bieżącym roku akademickim i wolne od blokad finansowych, zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: http://lib.amu.edu.pl/regulamin-i-oplaty/.
 5. Podręczniki z księgozbioru Wypożyczalni Miejscowej należy zamówić elektronicznie w katalogu online, poprzez przycisk „zamów” widoczny przy wybranej pozycji. O możliwości odbioru publikacji zamówionych z księgozbioru wypożyczalni informuje wpis w Koncie czytelnika i/lub e-mail.
 6. Czytelników, którzy nie uregulowali płatności za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych powstałych przed 12 marca 2020 r., prosimy o dokonanie wpłaty za pomocą bankowości elektronicznej bądź przy użyciu karty płatniczej podczas wizyty w Bibliotece.
 7. Użytkowników, którzy nie mogą oddać materiałów bibliotecznych osobiście, prosimy o ich zwrot przez osobę upoważnioną lub odesłanie pocztą (na własny koszt) na adres:

Biblioteka Uniwersytecka
Ratajczaka 38/40
61-816 Poznań
z dopiskiem „Wypożyczalnia Miejscowa”.

Dzień odbioru przesyłki w Wypożyczalni Miejscowej zostanie uznany za termin zwrotu materiałów bibliotecznych.

 1. Ze względu na bezpieczeństwo epidemiczne materiały biblioteczne zwrócone przez czytelników będą poddane obowiązkowej trzydniowej kwarantannie.
 2. Z dniem 2 marca 2021 r. zostanie przywrócona opłata za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, której wysokość – zgodnie z Wykazem opłat Biblioteki Uniwersyteckiej– wynosi 0,30 zł dziennie za każdy wypożyczony tom.
 3. Przed przystąpieniem do korzystania z komputerów, które są własnością Biblioteki, należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

 1. Zamówienia do Wypożyczalni Międzybibliotecznej prosimy składać wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: wmb@amu.edu.pl
 2. Realizacja zamówień uzależniona jest od aktywności innych bibliotek polskich i zagranicznych.
 3. Po uzyskaniu informacji o możliwości korzystania z zamówionych publikacji w Czytelni Nauk Humanistycznych czytelnik dokonuje rezerwacji miejsca za pomocą poczty elektronicznej (adres: czyt@amu.edu.pl) bądź telefonicznie (tel.61 829 3854 lub 3817).
 4. Odbioru wcześniej zamówionych kopii można dokonać w Wypożyczalni Miejscowej.

Czytelnie

 1. Użytkowników zainteresowanych korzystaniem ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w czytelniach prosimy o zarezerwowanie miejsca za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie:
 2. Przed przystąpieniem do zamówienia materiałów bibliotecznych do czytelni należy sprawdzić stan konta czytelnika (w zakładce Konto czytelnika), które powinno być aktywowane w bieżącym roku akademickim i wolne od blokad finansowych, zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: http://lib.amu.edu.pl/regulamin-i-oplaty/.
 3. Po wejściu do Biblioteki należy zdezynfekować ręce płynem odkażającym oraz zgłosić swoją wizytę w portierni. Podczas przebywania na terenie Biblioteki czytelnicy powinni zachowywać dystans przestrzenny (minimum 1,5 metra). Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego: mieć zasłonięte nos i usta.
 4. W czytelniach obowiązują następujące limity miejsc:
  • Czytelnia Nauk Humanistycznych – 15 osób,
  • Czytelnia Pracowników Nauki – 6 osób,
  • Czytelnia Nauk Społecznych – 14 osób,
  • Czytelnia Nova – 10 osób,
  • Czytelnia Zbiorów Specjalnych i Regionalnych – 4 osoby.
 5. Przed podejściem do stanowiska obsługi w czytelni należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i okazać kartę biblioteczną. Czytelnicy, którzy nie zdezynfekują rąk, nie będą mogli korzystać z materiałów bibliotecznych zamówionych z magazynów bądź z księgozbiorów podręcznych zgromadzonych w czytelniach.
 6. Materiały biblioteczne z księgozbiorów podręcznych poszczególnych czytelń, na życzenie czytelnika, udostępnia bibliotekarz.
 7. Przed przystąpieniem do korzystania z komputerów będących własnością Biblioteki, czytników mikrofilmów oraz skanerów należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne prosimy użytkowników o wizyty w Bibliotece wyłącznie w celu skorzystania z jej zbiorów.

Zapytaj bibliotekarza​

Przypominamy, że pracujemy także zdalnie i zapraszamy do kontaktu przez Messengera FB. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00. Zasoby elektroniczne biblioteki znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce "ZASOBY". Zespół udziela informacji zdalnie także przez e-mail: zapytajbibliotekarza@amu.edu.pl

Loading...
Skip to content