Korzystanie z Biblioteki Uniwersyteckiej w czasie epidemii

Udostępnianie zasobów na miejscu

Decyzją władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu umożliwia pracownikom, doktorantom i studentom UAM korzystanie ze zbiorów na miejscu – w reżimie sanitarnym, z zastosowaniem wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

 1. Na miejscu udostępniane będą publikacje z księgozbiorów podręcznych czytelń, czasopisma oraz pozycje z przeznaczeniem „do korzystania w czytelni” z magazynu przy ul. Ratajczaka 38/40. W czytelni nie będą udostępniane publikacje możliwe do wypożyczenia oraz znajdujące się w magazynach  zewnętrznych.
 2. Zamówienia na publikacje z magazynu oraz księgozbiorów podręcznych czytelń należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej amu.edu.pl na adres: czyt@amu.edu.pl, po uprzednim sprawdzeniu ich dostępności. Jednorazowo, łącznie z wszystkich kolekcji, można zamówić maksymalnie 5 woluminów, podając odpowiednie dane, w przypadku książki: autora książki, tytuł, rok wydania, sygnaturę, a w przypadku czasopisma: tytuł czasopisma, rok wydania, rocznik/tom, nr zeszytu, sygnaturę. Zamówienia składane na większą liczbę publikacji będą ograniczane do pięciu.
 3. Z zamówionych publikacji czytelnik może wykonać samodzielnie kopie na skanerach dostępnych w Bibliotece oraz zapisać je na własnym nośniku. Czytelnicy mogą skorzystać z usługi  „Zamów kopię”, składając zamówienie na wykonanie skanów przez Bibliotekę za pomocą poczty elektronicznej amu.edu.pl.
 4. Przed przystąpieniem do zamówienia należy sprawdzić stan konta czytelnika (w zakładce Konto czytelnika), które powinno być aktywowane w bieżącym roku akademickim i wolne od blokad finansowych, zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 5.  Zapisu do Biblioteki bądź aktywacji konta bibliotecznego można dokonać online poprzez kliknięcie w zakładkę Konto czytelnika. Wszelkich płatności należy dokonywać z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.
 6. Udostępnianie publikacji na miejscu będzie możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-13.00 oraz 14.00-16.00. Czytelnik może skorzystać z zamówionych publikacji jednorazowo, wyłącznie po otrzymaniu na adres e-mail indywidualnego potwierdzenia, zawierającego informację o terminie i godzinie wizyty w Bibliotece.Termin będzie uzależniony od kolejności zgłoszenia oraz liczby napływających drogą mailową zamówień. W związku z tym Biblioteka nie może zagwarantować terminu proponowanego przez czytelnika ani rezerwować zamówionych publikacji na odległy termin.
 7.  Zgodnie z wytycznymi w celu zachowania dystansu przestrzennego (minimum 1,5 metra odległości oraz 15 m² na 1 użytkownika) na terenie Biblioteki może przebywać jednorazowo dziesięciu czytelników.
 8. Stosując się do ww. wytycznych, Biblioteka nie zapewnia dostępu do komputerów. Czytelnicy mogą korzystać z własnych laptopów.
 9. Po wejściu do Biblioteki należy zdezynfekować ręce płynem odkażającym oraz zgłosić swoją wizytę w portierni. Podczas przebywania na terenie Biblioteki czytelnicy powinni zachowywać dystans przestrzenny (minimum 1,5 metra) oraz poruszać się wyłącznie w wyznaczonej „strefie czytelnika”. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego: mieć zasłonięte nos i usta.
 10. Po wejściu do czytelni użytkownik powinien okazać kartę biblioteczną oraz zająć wskazane przez bibliotekarza miejsce z przygotowanymi dla niego materiałami bibliotecznymi, z których może korzystać do 2 godzin. Ze względu na bezpieczeństwo epidemiczne materiały udostępnione w czytelni będą poddane 3-dniowej kwarantannie. Ponowna możliwość korzystania z tych samych publikacji będzie możliwa po złożeniu kolejnego zamówienia drogą mailową, co ma na celu zapewnienie równego dostępu do zbiorów wszystkim użytkownikom.
 11. Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi wytycznymi szatnia w Bibliotece jest nieczynna. Zapewniamy możliwość skorzystania z małych szafek odzieżowych, dlatego też prosimy o wnoszenie niewielkiego bagażu podręcznego.

Wypożyczenia

Uprzejmie informujemy, że od 11 maja 2020 r. wznowiliśmy możliwość wypożyczeń z zasobów Biblioteki dla pracowników, doktorantów i studentów UAM. Decyzją władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza od 24 czerwca br. z możliwości wypożyczania będą mogli korzystać: pracownicy naukowi, doktoranci i studenci uczelni zrzeszonych w PFBN; pracownicy naukowi PAN, IZ, IPN; emerytowani pracownicy naukowi wymienionych uczelni i instytucji; bibliotekarze bibliotek poznańskich.

 1. Wypożyczać można publikacje z magazynu przy ul. Ratajczaka 38/40 oraz z księgozbioru zgromadzonego w wypożyczalni. 
 2. Nie będą realizowane: zamówienia z magazynów zewnętrznych, księgozbiorów podręcznych czytelń i pracowni oraz pozycje ze statusem „do korzystania na miejscu”. Z księgozbioru, znajdującego się przy ul. Ratajczaka, niepodlegającemu wypożyczeniom, Biblioteka może wykonać kopie, na które należy złożyć zamówienie za pomocą poczty elektronicznej amu.edu.pl na adres: zamowkopie.bu@amu.edu.pl.
 3. Publikacje z magazynu można zamówić elektronicznie w katalogu online, poprzez przycisk „zamów” widoczny przy wybranej pozycji.
 4. Zamówienia na publikacje z księgozbioru wypożyczalni należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres: wypoz.bu@amu.edu.pl, po uprzednim sprawdzeniu ich dostępności. 
 5. Przed przystąpieniem do zamówienia należy sprawdzić stan konta czytelnika (w zakładce Konto czytelnika), które powinno być aktywowane w bieżącym roku akademickim i wolne od blokad finansowych, zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: http://lib.amu.edu.pl/regulamin-i-oplaty/.
 6. Zapisu do Biblioteki bądź aktywacji konta bibliotecznego można dokonać online poprzez kliknięcie w zakładkę Konto czytelnika. Wszelkich płatności należy dokonywać z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.
 7. Odbiór zamówionych pozycji jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-16.00. O możliwości odbioru publikacji zamówionych z magazynu informuje wpis w Koncie czytelnikai/lub e-mail. Po odbiór publikacji z księgozbioru wypożyczalni prosimy zgłaszać się dopiero po otrzymaniu powiadomienia e-mail o zrealizowaniu zamówienia.
 8. Podczas przebywania w obrębie Biblioteki czytelnicy powinni zachowywać dystans przestrzenny (minimum 1,5 metra). Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego: mieć zasłonięte nos i usta oraz stosować jednorazowe rękawiczki, przed podejściem do stanowiska obsługi należy dezynfekować ręce płynem odkażającym.

Zwroty

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2020 r. przywracamy możliwość dokonywania zwrotów publikacji wypożyczonych z magazynu oraz z księgozbioru wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej.

 1. Zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-16.00.
 2. Zaległe opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, naliczone przed zamknięciem Biblioteki, należy uregulować z wykorzystaniem bankowości elektronicznej bądź przy użyciu karty płatniczej podczas wizyty w Bibliotece. Wypożyczalnia nie będzie przyjmować płatności gotówką.
 3. W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w UAM Biblioteka Uniwersytecka nie pobiera opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych. O terminie ich przywrócenia poinformujemy  odrębnym komunikatem.
 4. Podczas przebywania w obrębie Biblioteki czytelnicy powinni zachowywać dystans przestrzenny (minimum 1,5 metra). Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego: mieć zasłonięte nos i usta oraz stosować jednorazowe rękawiczki, przed podejściem do stanowiska obsługi należy dezynfekować ręce płynem odkażającym.

Zapytaj bibliotekarza​

Przypominamy, że pracujemy także zdalnie i zapraszamy do kontaktu przez Messengera FB. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00. Zasoby elektroniczne biblioteki znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce "ZASOBY". Zespół udziela informacji zdalnie także przez e-mail: zapytajbibliotekarza@amu.edu.pl

Loading...
Skip to content