Korzystanie z Biblioteki Uniwersyteckiej w czasie epidemii

Wypożyczalnia Miejscowa

 1. Podczas przebywania w obrębie wypożyczalni czytelnicy powinni zachowywać dystans przestrzenny (minimum 1,5 metra). Zgodnie z przepisami na terenie wypożyczalni może przebywać jednocześnie 29 osób (w tym 20 osoby w części z księgozbiorem podręcznym w wolnym dostępie).
 2. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego: mieć zasłonięte nos i usta. Przed podejściem do stanowiska obsługi trzeba obowiązkowo zdezynfekować ręce płynem odkażającym.
 3. Zapisu do Biblioteki bądź aktywacji konta bibliotecznego można dokonać online poprzez kliknięcie w zakładkę Konto czytelnika, wnosząc opłaty za pomocą bankowości elektronicznej.
 4. Przed przystąpieniem do zamówienia należy sprawdzić stan konta czytelnika (w zakładce Konto czytelnika), które powinno być aktywowane w bieżącym roku akademickim i wolne od blokad finansowych, zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: http://lib.amu.edu.pl/regulamin-i-oplaty/.
 5. Czytelników, którzy nie uregulowali płatności za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych powstałych przed 12 marca 2020 r., prosimy o dokonanie wpłaty za pomocą bankowości elektronicznej bądź podczas wizyty w Bibliotece.
 6. Użytkowników, którzy nie mogą oddać materiałów bibliotecznych osobiście, prosimy o ich zwrot przez osobę upoważnioną lub odesłanie pocztą (na własny koszt) na adres:

Biblioteka Uniwersytecka
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 Poznań

z dopiskiem „Wypożyczalnia Miejscowa”.
Dzień odbioru przesyłki w Wypożyczalni Miejscowej zostanie uznany za termin zwrotu materiałów bibliotecznych.

 1. Informujemy, że terminy zwrotów książek zostały prolongowane do 13 września 2021 r. Opłaty za nieterminowe zwroty książek zostaną przywrócone od 14 września 2021 r.
 2. Przed przystąpieniem do korzystania z komputerów, które są własnością Biblioteki, należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

 1. Realizacja zamówień uzależniona jest od aktywności innych bibliotek polskich i zagranicznych.
 2. Po uzyskaniu informacji o możliwości korzystania z zamówionych publikacji w Czytelni Nauk Humanistycznych czytelnik dokonuje rezerwacji miejsca za pomocą poczty elektronicznej (adres: czyt@amu.edu.pl) bądź telefonicznie (tel.61 829 3854 lub 3817).

Czytelnie

 1. Użytkowników zainteresowanych korzystaniem ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w czytelniach prosimy o zarezerwowanie miejsca za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie:
 2. Przed przystąpieniem do zamówienia materiałów bibliotecznych do czytelni należy sprawdzić stan konta czytelnika (w zakładce Konto czytelnika), które powinno być aktywowane w bieżącym roku akademickim i wolne od blokad finansowych, zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: http://lib.amu.edu.pl/regulamin-i-oplaty/.
 3. Po wejściu do Biblioteki należy zdezynfekować ręce płynem odkażającym. Podczas przebywania na terenie Biblioteki czytelnicy powinni zachowywać dystans przestrzenny (minimum 1,5 metra). Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego: mieć zasłonięte nos i usta.
 4. W czytelniach obowiązują następujące limity miejsc:
  • Czytelnia Nauk Humanistycznych – 15 osób,
  • Czytelnia Pracowników Nauki – 6 osób,
  • Czytelnia Nauk Społecznych – 14 osób,
  • Czytelnia Nova – 10 osób,
  • Czytelnia Zbiorów Specjalnych i Regionalnych – 6 osób.
 5. Przed podejściem do stanowiska obsługi w czytelni należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i okazać kartę biblioteczną. Czytelnicy, którzy nie zdezynfekują rąk, nie będą mogli korzystać z materiałów bibliotecznych zamówionych z magazynów bądź z księgozbiorów podręcznych zgromadzonych w czytelniach.
 6. Przed przystąpieniem do korzystania z komputerów będących własnością Biblioteki, czytników mikrofilmów oraz skanerów należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne prosimy użytkowników o wizyty w Bibliotece wyłącznie w celu skorzystania z jej zbiorów.

Zapytaj bibliotekarza​

Przypominamy, że pracujemy także zdalnie i zapraszamy do kontaktu przez Messengera FB. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-20.00, w soboty w godz. 10.00-17.00. Zasoby elektroniczne biblioteki znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce "ZASOBY". Zespół udziela informacji zdalnie także przez e-mail: zapytajbibliotekarza@amu.edu.pl

Loading...
Skip to content