Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start
Spis gazet polskich okresu międzywojennego (1918-1939) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
Baza komputerowa tytułów gazet polskich jest realizacją jednego z wniosków złożonych w czasie trwania konferencji naukowej pt. „Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/Informacja”, która odbyła się w październiku 2006 roku w Poznaniu.

Prezentowany spis zawiera 472 tytuły gazet z lat 1918-1939 znajdujących się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Materiały opracowano z autopsji oraz na podstawie źródeł bibliograficznych. Baza ma charakter retrospektywny.

Daty wydania poszczególnych tytułów skonfrontowano z bazą Biblioteki Narodowej – Centralnym Katalogiem Czasopism Polskich. W wielu przypadkach nie pokrywają się one z posiadanymi przez BU zasobami. Oznacza to, że biblioteka nie posiada tych roczników. Z uwagi na zły stan gazet (kwaśny papier) pominięto wyszczególnianie numerów w obrębie roczników.

Niektóre tytuły – z pełnym zasobem – są już opracowane w katalogu on-line BU. Pozostałe będą opracowywane szczegółowo w dalszej kolejności. Sporadycznie tytuły gazet ukazywały się ze zmienną częstotliwością. W latach wydania były również tygodnikami lub dwutygodnikami.

Wyszukiwanie w bazie jest możliwe dzięki indeksom: tytuł, sygnatura, daty wydania i miejsce wydania. Literka „u” w datach wydania oznacza „nieznana”. Mamy nadzieję, że utworzona komputerowa baza gazet międzywojennych ułatwi bibliotekom i archiwom państwowym poszukiwania i będzie podstawą do wymiany tytułów i digitalizacji.

Zapraszamy do Biblioteki!
Baza dostępna w Internecie bez ograniczeń: wejście...

 

Kontakt:

Wszelkie zapytania i informacje związane z bazą prosimy kierować do:
mgr Aleksandra Mikołajska
tel. 061 829 3810
e-mail: olamik@amu.edu.pl
mgr Barbara Góra
tel. 061 829 3818
e-mail: gabi@amu.edu.pl