Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rocznik "Biblioteka" arrow BIBLIOTEKA Nr 12 (21) Poznań 2008
"BIBLIOTEKA"
ISSN 1506-3615
Informacja o Roczniku "Biblioteka"
Zespół redakcyjny
Zasady dla autorów
Recenzenci
Zasady recenzowania
Rocznik "Biblioteka"
E-księgarnia
Kontakt

Wersja elektroniczna czasopisma Biblioteka jest publikowana na platformie czasopism UAM - PRESSto.

BIBLIOTEKA Nr 12 (21) Poznań 2008
BIBLIOTEKA Nr 12 (21)
Abstrakty

Materiały i rozprawy

Katarzyna Gmerek, Speranza i Mickiewicz
Dostęp w AMUR: wejście...

Roman Tomaszewski, O bibliografii pszczelarstwa polskiego
Dostęp w AMUR: wejście...

Artur Jazdon, Przyczynek do dziejów Biblioteki Radzieckiej w Poznaniu
Dostęp w AMUR: wejście...

Agnieszka Urbańska, Das Leben als Theater. Afisze niemieckiego Teatru Miejskiego w Poznaniu z zbiorach Biblioteki Raczyńskich
Dostęp w AMUR: wejście...

Błażej Kaźmierczak, Spuścizna po Henryku Beresce. Kilka uwag nad polskimi i niemieckimi zasadami opracowania archiwów osobistych
Dostęp w AMUR: wejście...

Grażyna Gajewska, Słowo - obraz - pamięć w labiryntach komiksu
Dostęp w AMUR: wejście...

Renata Piejko, Narodowy Zasób Biblioteczny - doświadczenia dziesięciu lat
Dostęp w AMUR: wejście...

Zdzisław Gębołyś, Zespołowa organizacja pracy (teamwork) w niemieckich bibliotekach uniwersyteckich
Dostęp w AMUR: wejście...

Małgorzata Dąbrowicz, Proces przygotowania i wdrażania systemu ocen okresowych pracowników w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
Dostęp w AMUR: wejście...


Przekłady

James A. Evans, Publikacje elektroniczne a zwężenie obszaru poszukiwań nauki i wiedzy, przeł. Tomasz Olszewski


Miscellanea

Alicja Przybyszewska, Zawadzki, Witkacy i zapomniane czasopismo poznańskie
Dostęp w AMUR: wejście...

Henryk Hollender, Kto się zdoła spotkać w bibliotece?
Dostęp w AMUR: wejście...

Barbara Janczak, Małgorzata Serafin, Biblioteka Strahovska w Pradze - perła bibliotek klasztornych
Dostęp w AMUR: wejście...

Anna Szatkowska, Biuletyn Poznańskiego Towarzystwa Pedagogicznego - odkrywcze wyniki opracowania komputerowego

Arnold Klaffenbock, Helmut Qualtinger (1928-1986). Legenda za życia

Zygmunt Poznański, Nieznany list Hipolita Cegielskiego


Recenzje

Piotr Nowak, Marek Nahotko, Naukowe czasopisma elektroniczne
Dostęp w AMUR: wejście...

Emilia Lepkowska, E - laerning w kształceniu akademickim
Dostęp w AMUR: wejście...

Małgorzata Praczyk Jędrzejczak , Halina Kołodziejczyk, Aneta Głowacka, Katalogowanie książek w bibliotece szkolnej
Dostęp w AMUR: wejście...


Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2007 (oprac. Artur Jazdon)
Dostęp w AMUR: wejście...

Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2007 (oprac. Danuta Czaja)
Dostęp w AMUR: wejście...