Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Wystawy arrow archiwum
Wydarzenia i wystawy
Wystawy
Galerie z wydarzeń
Dyskusyjny Klub Książki
XI Poznański Przeglqd Książki Naukowej
Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej zaprasza na

XI Poznański Przeglqd Książki Naukowej

organizowany pod honorowym patronatem
Przewodniczącego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych miasta Poznania
Prof. dr hab. Stanisława Lorenca,

którego uroczyste otwarcie nastąpiło dnia 17.02.2006 r. o godz. l 2.OO w gmachu
Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka 38/40.

XI Poznański Przeglqd Książki NaukowejXI Poznański Przeglqd Książki NaukowejXI Poznański Przeglqd Książki NaukowejXI Poznański Przeglqd Książki Naukowej
XI Poznański Przeglqd Książki NaukowejXI Poznański Przeglqd Książki NaukowejXI Poznański Przeglqd Książki NaukowejXI Poznański Przeglqd Książki Naukowej
XI Poznański Przeglqd Książki NaukowejXI Poznański Przeglqd Książki NaukowejXI Poznański Przeglqd Książki NaukowejXI Poznański Przeglqd Książki Naukowej
XI Poznański Przeglqd Książki NaukowejXI Poznański Przeglqd Książki NaukowejXI Poznański Przeglqd Książki Naukowej 
Fotografie: mgr Rafał Michałowski

                      - 12.00 otwarcie wystawy
                      - 12.30 wykład Tomasza Szpondera, Prezesa Wydawnictwa Rebis
                                 na temat rynku wydawniczego w Polsce - sala 82
                      - ok. 13.15 okolicznościowy wernisaż

Wystawa czynna będzie do 31.03.2006 roku.

R.S.V.P. tel. 0-61 8293820Szanowni Państwo,


    Biblioteka Uniwersytecka po raz dziesiąty organizuje Poznański Przegląd Książki Naukowej. Jubileuszowa prezentacja której uroczyste otwarcie nastąpiło dnia 18.02.2005 w gmachu Biblioteki przy ul. Ratajczaka 38/40, eksponowana będzie do 31.03.2005 roku. Z uwagi na jubileuszowy charakter pragniemy, aby tegoroczny Przegląd charakteryzował się wyjątkową oprawą, a dzień 18.02 Dniem Książki Naukowej.

    Uroczystego otwarcia Przeglądu dokonał JM Rektor UAM o godz. 12.00. Na wystawie prezentowane są książki naukowe i popularnonaukowe, wydane przez poznańskie oficyny w roku 2004. Wystawa nie prezentuje kompletnego dorobku poszczególnych oficyn lecz tylko pewną ich część, najpełniej charakteryzującą profil wydawniczy, publikowane serie jak też pojedyncze - najciekawsze lub najbardziej wartościowe - tytuły. Zostały one do zaprezentowania wybrane przez samych wydawców. Ostatecznie na udział w Przeglądzie zdecydowało się 32 wydawców, z których 14 uczestniczy w imprezie od początku. Struktura i tematyka tych blisko 400 wystawionych tomów nie odbiega zasadniczo od ubiegłorocznych. Obok monografii spotykamy różnego typu podręczniki, przewodniki metodyczne, materiały konferencyjne, teksty analityczne, poruszające problemy dawnej historii jak i wybiegające daleko w przyszłość. Dotyczą one szeroko pojętych nauk humanistycznych, społecznych, matematyczno-przyrodniczych, ekonomicznych, medycznych.

    Na uroczystości otwarcia wystawcom biorącym nieprzerwanie udział w Przeglądzie wręczyliśmy okolicznościowe dyplomy i wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymali, przygotowany w specjalnej szacie graficznej katalog prezentujący sylwetki poszczególnych wydawców.
    Dyrektor
    Biblioteki Uniwersyteckiej
    w Poznaniu
    Dr Artur Jazdon