Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Bazy danych arrow Bazy testowane
Zasoby i źródła
Multiwyszukiwarka
Katalogi
Bazy danych
Książki elektroniczne
E-czasopisma, PRESSto
Repozytorium AMUR
Biblioteki wirtualne
Bazy testowane

Twoja opinia o testowanym zasobie

Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat testowanego zasobu »
Twoja opinia o zasobie

Gale State Papers Online: 18th century 1714 -1782 P.IV: Scandinavia, Eastern Europe and Turkey

14 maja - 13 czerwca

Baza zawiera skany dokumentów archiwalnych z Brytyjskiego Archiwum Państwowego dotyczące krajów skandynawskich, Prus, Saksonii i Polski, a także Rosji i Turcji. Przedstawiają one obraz Europy północnej i wschodniej w burzliwym okresie wojen i konfliktów.

Po raz pierwszy udostępnione zostają dokumenty dotyczące Rzeczypospolitej 18w znajdujące się do dziś w Wielkiej Brytanii (łącznie z dokumentami szpiegów, przejętymi listami, itd. miscellanea).

Zachęcamy zwłaszcza Historyków do oceny wartości bazy i jej ewentualnej przydatności do badań w Polsce.

Więcej informacji >>

Wejście >>

Baza Gale - The Stuart and Cumberland Papers from the Royal Archives, Windsor Castle [1689-1807].

Po raz pierwszy zdigitalizowane, będące obecnie własnością rodziny królewskiej Wielkiej Brytanii archiwa pozostałe po ostatnich Stuartach, oraz jako uzupełnienie, dokumenty księcia Cumberland, który w 1746 pokonał armię Karola Edwarda Stuarta i spacyfikował Szkocję.

Popierani przez papieża oraz przez Francję i Hiszpanię, Stuartowie przez wiele lat działali częściowo w podziemiu, tworząc sieć agentur nieformalnej dyplomacji w Europie i próbując wchodzić w sojusze przeciwko dynastii hanowerskiej. Ich kontakty z Polską nie są jeszcze dokładnie zbadane, choć istniały powiązania tak istotne jak związek małżeński Jakuba Edwarda Stuarta z Marią Klementyną Sobieską (1718).

Baza powinna dawać wgląd w te kontakty, i po raz pierwszy możemy skorzystać z okazji aby się im przyjrzeć bez wyjazdu do archiwów brytyjskich.

Więcej o zawartości >>


Zapraszamy serdecznie na szkolenie z wyszukiwania czasopism z subskrypcji UAM w przeglądarce BrowZine

26 kwietnia, godz.13.30 - 15.00, s. 82

Szkolenie prowadzi Piotr Marcinkowski z wyd. Aleph.

Testowana do 4 czerwca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza przeglądarka czasopism BrowZine jest dostępna w wersji komputerowej i mobilnej.

Zapraszamy!


Testuj mobilną BrowZine - przeglądarkę e-czasopism z subskrypcji UAM, od 4 kwietnia do 3 czerwca 2018

Przeglądarka czasopism BrowZine jest dostępna w wersji mobilnej do pobrania w systemach Android, iOS, Kindle Fire w sklepach Apple App Store, Google Play Store lub Amazon App Store.

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy wybrać nazwę biblioteki - Adam Mickiewicz University in Poznan i potwierdzić konto czytelnika.

Aplikacja BrowZine umożliwia wybranie tytułów do spersonalizowanej półki czasopism, utworzenie alertów tematycznych do nowych artykułów, pobieranie artykułów i czytanie offline. Funkcje spersonalizowane są dostępne po założeniu konta użytkownika BrowZine. Zapraszamy!

Film instruktażowy >> kliknij


Testujemy kolekcję czasopism Sage Premier,    do 4 maja

Sage Premier Journals

Testujemy od 4 kwietnia do 4 maja 2018

Wejście >> kliknij


Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Wydawnictwo Naukowe UAM mają przyjemność zaprosić redaktorów czasopism naukowych na seminarium:

Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych
Prowadzi dr Aneta Drabek

Wydarzenie odbędzie się 11.04.2018 r. w godz. 9:30-13:30 w Bibliotece Uniwersyteckiej (Czytelnia Nova ul. Ratajczaka 38/40). Seminarium jest rekomendowane przez Prof. dra hab. Ryszarda Naskręckiego, Prorektora UAM ds. nauki i współpracy międzynarodowej.
Uczestnicy seminarium dowiedzą się:
 • Dlaczego warto indeksować czasopismo w bazach danych?
 • Którą bazę wybrać i czy warto rejestrować czasopismo w jak największej liczbie baz danych?
 • Kto jest odbiorcą bibliografii załącznikowej?
 • Jak sprawdzić czy czasopismo jest cytowane?
 • Jak wygląda ocena czasopisma zgłaszanego do baz Scopus i Web of Science?
 • Na co zwracają uwagę twórcy baz danych?

INFORMACJE O PRELEGENCIE:
dr Aneta Drabek
Kustosz dyplomowany w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Od ponad 10 lat współtworzy bazę Arianta – Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Prowadzi badania skupione wokół bibliometrii i naukometrii (zwłaszcza zagadnień związanych z oceną czasopism i analizą cytowań), a także czasopism elektronicznych. Członkini Scholarly Communication Research Group, której działalność koncentruje się na komunikacji naukowej, ewaluacji nauki, polityce naukowej oraz bibliometrii.

PROGRAM:
9:30 Korzyści z indeksowania czasopisma w bazach danych
10:00 Kryteria wyboru bazy
10:30 Dobre praktyki edytorskie i ich wpływ na indeksowanie w bazach danych
11:00 Przerwa kawowa
11.30 Google Scholar a bazy danych
12:00 Cytowania czasopisma
12:30 Indeksowanie czasopisma w wybranych bazach danych
(Scopus, Web of Science Core Collection, DOAJ)
13.00-13:30 Dyskusja

Seminarium adresowane jest przede wszystkim do redaktorów czasopism UAM, a także wszystkich osób, którym bliska jest tematyka indeksowania czasopism.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Termin: 11.04 2018r. godz. 9:30-13:30
Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Czytelnia Nova, ul. Ratajczaka 38/40
Seminarium jest bezpłatne
Organizatorzy zapewniają: materiały informacyjne w formie elektronicznej, bufet kawowy w przerwach.

ZGŁOSZENIA:
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego poprzez system rejestracji elektronicznej:
Rejestracja
Prosimy o rejestrowanie się do dnia 09.04.2018r.
Liczba miejsc ograniczona
O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń

KONTAKT:
Anna Dodot (Biblioteka Uniwersytecka, Oddział Informacji i Transferu Wiedzy)
Anna Dodot , tel. 61 829 38 49

Warsztat informacyjny Sandry Hodžić
z (EBSCO Information Services)


Zapraszamy na warsztat informacyjny Sandry Hodžić z (EBSCO Information Services), która w trakcie szkolenia zaprezentuje proste strategie wyszukiwania artykułów, dostępne kolekcje czasopism oraz pobieranie artykułów i książek z platformy EBSCOhost.

W programie:

 • wyszukiwanie artykułów za pomocą ekranu do wyszukiwania podstawowego i zaawansowanego
 • pobieranie i drukowanie artykułu oraz innych zasobów
 • sprawdzanie dostępności czasopisma w bazie
 • tworzenie bibliografii z pomocą dostępnych wtyczek programów bibliograficznych
 • wielki test baz Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate (1.03 -31.05.2018)

Czas szkolenia: 60 minut, godz. 10.30-11.30

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka,ul. Ratajczaka 38/40, sala wykładowa 82.


Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate na platformie EBSCOhost uczelni


Zapraszamy do testowania od 1 marca do 31 maja.

Academic Search Ultimate

Academic Search Ultimate to najobszerniejsza, najpopularniejsza, wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Baza zawiera tysiące pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory zasięgu globalnym. Wiele czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań, co świadczy o wysokiej jakości zasobów. Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata sprawia, że Academic Search Ultimate jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszernego źródła informacji w globalnej perspektywie.

Business Source Ultimate

Business Source Ultimate Business Source Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Tysiące pełnotekstowych czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej sprawia, że Business Source Ultimate zapewnia dostęp do lokalnych wiadomości na temat biznesu na niespotykaną wcześniej skalę. Business Source Ultimate zawiera również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami przybliżające studentom zadania, z którymi zmierzą się w przyszłości. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH:

Academic Search Ultimate

6.03 (wtorek) o godz. 10.00 - link do sesji

7.03 (środa) o godz. 11.00 - link do sesji

Business Source Ultimate

6.03 (wtorek) o godz. 11.00 link do sesji

7.03 (środa) o godz. 10.00 link do sesji


Citavi. Organizuj wiedzę!


Zapraszamy do testowania programu bibliograficznego Citavi 5.7.1 / 6.0

Podczas rejestracji wymagany jest podstawowy adres mailowy AMU*

Wejście: www.citavi.com/amu

Podręcznik do pobrania .pdf

Filmy instruktażowe YouTube:

https://www.youtube.com/user/CitaviTeam
https://www.youtube.com/intl/pl/yt/about/brand-resources/#logos-icons-colors


PressReader -nieograniczony dostęp do tysięcy magazynów i gazet


Test do 28 lutego 2018 roku

Czytelnia ponad 6000 gazet i czasopism z ponad 100 krajów na całym świecie.

PressReader jest sprawdzonym źródłem wiadomości lokalnych i międzynarodowych na temat bieżących wydarzeń z najlepszych gazet i magazynów. To ponad 6000 tytułów wyszukiwanych według słów kluczowych, kraju, języka, autora oraz w kategoriach tematycznych takich jak biznes, finanse, nauka, historia, technologia, religia i inne. PressReader jest dostosowany do technologii mobilnej.

Film - Jak spersonalizować ekran do czytania?


Zakończyliśmy testowanie


Dostęp testowy do

InCites Benchmarking & Analytics

na platformie Web of Science

Test do 6 grudnia 2017

Narzędzie umożliwia przeprowadzenie analizy dorobku naukowego swojej instytucji i dokonanie porównania efektywności na polu naukowym z innymi instytucjami na świecie. Dostęp obejmuje wszystkie jednostki i numery IP zarejestrowane do licencji krajowej Web of Science i potrwa do 6 grudnia 2017. Aby uzyskać dostęp do narzędzia należy dodatkowo założyć osobiste konto na platformie Web of Science. Szczegółowe informacje znajdują się w broszurze, która zawiera także wprowadzenie do InCites B&A oraz kalendarz prezentacji online i sesji szkoleniowych.

Wejście...

Uprzejmie prosimy użytkowników o przesyłanie opinii na temat przydatności tego narzędzia w działalności naukowej i/lub zarządzaniu jednostką naukową.
Opinie te przekażemy do MNiSW, który rozważy celowość dofinansowania zakupu tego rodzaju narzędzi w ramach WBN.
Wszystkich Uczestników szkoleń i użytkowników InCites prosimy o przesłanie swoich uwag na adres: hallay@icm.edu.pl

WILEY SPECTRA LAB

Test do 4 grudnia 2017

Wejście...
UWAGA portal otwiera się długo - do kilku minut

World Trade Press: AtoZ World Business

Test do 24 listopada

Wejście...
Pobierz plik »

World Trade Press: Global Road Warrior

Test do 24 listopada

Wejście...
Pobierz plik »

Legal Source

wejście...

opis zawartości bazy »

Legal Source zawiera pełny tekst najbardziej znanych czasopism naukowych z zakresu prawa i jest autorytatywnym źródłem informacji odnośnie bieżących studiów, myśli i kierunków w dziedzinie prawodawstwa. Baza zawiera ponad 1.100 czasopism pełnotekstowych, opracowane przez specjalistów szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z wielu innych czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich i dokumentów rządowych oraz ponad 320 przeglądów prawnych. Użytkownicy docenią różnorodność i międzynarodowy zasięg publikacji zawartych w bazie np.: artykułów naukowych, materiałów z konferencji i sympozjów, dokumentów jurysdykcyjnych, decyzji sądowych, aktów prawnych, książek, recenzji książek i wiele innych. Jest to doskonałe źródło informacji dla prawników, nauczycieli akademickich, przedsiębiorców, bibliotekarzy, studentów prawa, praktykantów adwokackich oraz wszystkich osób zajmujących się prawem. Tematyka bazy obejmuje: prawo administracyjne, prawo antymonopolowe, bankowość, prawo gospodarcze, prawo konstytucyjne, prawo karne, planowanie przestrzenne, prawo rodzinne, prawo ubezpieczeniowe, prawo własności intelektualnej, prawo lokalowe, korporacje międzynarodowe, prawo patentowe, poświadczenie autentyczności testamentu, papiery wartościowe, prawo podatkowe, rozporządzenia handlowe i wiele innych.

Dodatkowe informacje dotyczące bazy znajdują się na stronie

SocINDEX with Full Text

wejście...

opis zawartości bazy »

SocINDEX with Full Text jest najobszerniejszą bazą z zakresu socjologii. Rozległy zakres bazy zapewnia użytkownikom bogactwo informacji obejmujących szerokie spektrum studiów socjologicznych. Baza indeksuje czasopisma, książki, monografie, materiały konferencyjne i inne źródła oraz zawiera przeszukiwalne cytowania naukowe.

Kolekcja SocINDEX with Full Text obejmuje pełny tekst ponad 665 aktualnie wydawanych czasopism, ponad 640 pełnotekstowych czasopism recenzowanych naukowo, ponad 445 pełnotektowych czasopism indeksowanych w bazach Web of Science oraz Scopus. Zawartość bazy obejmuje różne dyscypliny socjologii i dziedziny pokrewne tj.: demografia, studia etniczne i rasowe, studia z zakresu tożsamości płciowej, praca w opiece społecznej, antropologia społeczno-kulturalna małżeństwo i rodzina, socjologia polityczna, religia, rozwój społeczny, psychologia społeczna, struktura społeczna, historia społeczna, badania socjologiczne, teoria socjologii, nadużywanie środków odurzających i inne uzależnienia, przemoc, aborcja, sądownictwo karne i wiele innych zagadnień.

Dodatkowo baza SocINDEX with Full Text zawiera ponad 26.000 profili najbardziej aktywnych, najczęściej cytowanych i najbardziej poszukiwanych autorów. Każdy profil autora zawiera dane biograficzne i informacje bibliograficzne na temat jego prac, które łącznie pozwalają użytkownikom szybko ustalić obszar uprawianej przez autora dziedziny i jego zawodową i naukową specjalizację. Wszystkie profile autorów są regularnie uaktualniane jak tylko pojawi się nowa informacja. Ponadto systematycznie dodaje się profile nowych autorów.

Dodatkowe informacje dotyczące bazy znajdują się na stronie

Literary Reference Center Plus

wejście...

opis zawartości bazy »

Literary Reference Center Plus to obszerna pełnotekstowa baza literacka, zawiera szerokie spektrum informacji z prac encyklopedycznych, książek, czasopism literackich i innych źródeł na temat tysięcy autorów i ich prac. Baza obejmuje pełny tekst ponad 36.000 streszczeń i przeglądów dzieł literackich, około 107.000 artykułów i esejów z zakresu krytyki literackiej, ponad 260.000 biografii autorów, ponad 750 czasopism literackich, ponad 900.000 recenzji książek, ponad 130.000 wierszy i poematów klasycznych i współczesnych, ponad 32.000 opowiadań, ponad 10.000 wywiadów z autorami, ponad 7.000 książek klasycznych i wiele innych publikacji. Ponadto zawiera ponad 2.600 pełnotekstowych literackich publikacji encyklopedycznych m.in. w zakresie dramatu, poezji, literatury religijnej, literatury dziecięcej i innych dziedzin, 50 tomów literatury współczesnej "New Contemporary Literature Titles" wydawnictwa Salem Press obejmujące prace z zakresu fantastyki naukowej, literatury współczesnej, filozofii świata, literatury religijnej oraz biografie laureatów literackiej nagrody Nobla oraz 34 pełnotekstowe przewodniki dla studentów w zakresie literatury amerykańskiej, literatury angielskiej, gatunków literackich.

Baza zawiera encyklopedie: Merriam Webster's Encyclopedia of Literature, Continuum Encyclopedia of American Literature, Continuum Encyclopedia of British Literature, Continuum Encyclopedia of Children's Literature, The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Beacham's Research Guide to Biography and Criticism (six volumes), The Oxford Illustrated History of English Literature, The Columbia Companion to the 20th Century American Short Story i wiele innych.

Baza Literary Reference Center obejmuje również w całości zawartość bazy MagillOnLiterature Plus - wydawanej przez Salem Press.

Dodatkowe informacje dotyczące bazy znajdują się na stronie

Bentham Science

Test do 8 lipca 2017

Wejście...

Testujemy do 11 czerwca:

State Papers Online: Eighteenth Century. Gale Cengage Learning

Testujemy od 18 kwietnia do 25 maja 2017

Wejście...

State Papers Online: Eighteenth Century, 1714-1782: Part I: State Papers Domestic, Military and Naval and the Registers of the Privy Council

Dokumenty dotyczące wewnętrznej i zagranicznej polityki Wielkiej Brytanii - polityka kolonialna, funkcjonowanie monarchii parlamentarnej, powstania jakobickie i sprawy szkockie, ale także handel, industrializacja, i rozwój prasy.

State Papers Online: Eighteenth Century, 1714-1782: Part II: State Papers Foreign: Low Countries and Germany

- korespondencja dyplomatów brytyjskich za granicą i zagranicznych dyplomatów w Wielkiej Brytanii
- przechwycone depesze i inne materiały wywiadu
- materiały dotyczące polityki wojskowej, morskiej i kolonialnej

Kraje ujęte w zbiorze:

-Flandria
-Holandia
-Święte Cesarstwo Rzymskie (Państwo Habsburgów)
-Państwa niemieckie
-Hamburg i miasta hanzeatyckie
-Szwajcaria
-Archiwa poselstw i biuletyny


ProQuest Psychology Database ProQuest
Test od 3 kwietnia do 3 maja 2017 r.

Publikacje z dziedziny:
 • Behavioral psychology
 • Clinical psychology
 • Developmental psychology
 • Neurology
 • Personality, Psychobiology
 • Psychometrics
 • Social psychology

Wiley Spectra Lab

Test do 20 kwietnia 2017

Uwaga portal otwiera się długo - do kilku minut

1science oaFindr

Test do 10 maja 2017

Euromonitor International's Passport

Baza testowana od 20 lutego do 31 marca 2017

Passport User Guide »

IEEE/IET Electronic Library (IEL) Xplore Digital Library

Wejście...

Zawiera moduły IEEE journals, transactions,and magazines,IEEE conference proceedings IET journals, IET conference proceedings, IEEE published standards, IEEE Standards Dictionary Online

Test bazy do 29 czerwca

Zapraszamy do bezpłatnego dostępu do platformy Emerald Insight- bazy 300 czasopism recenzowanych, dostępnych w 13 kolekcjach tematycznych.

Test od 24 maja do 30 czerwca 2017

Wejście...

Lista czasopism »
Kolekcje eJournal »

Euromonitor International's Passport - GoToMeeting?

Zapraszamy serdecznie pracowników naukowych i studentów kierunków ekonomiczno-prawnych, nauk politycznych i dziennikarstwa oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu online z bazy


Euromonitor International's Passport

Baza jest dostępna dla wszystkich pracowników i studentów UAM ze strony Biblioteki Uniwersyteckiej od 20 lutego do 31 marca 2017 http://lib.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=858&Itemid=147

Podczas szkolenia omówione zostanie korzystanie z raportów, statystyk i analiz ekonomicznych. Baza Euromonitor Paszport jest wykorzystywana w instytucjach akademickich, rządowych, bankach i w firmach komercyjnych. Na stronach wydawcy udostępnione są także filmy instruktażowe http://go.euromonitor.com/passport.html

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty, które można wykorzystać także w rozmowach kwalifikacyjnych. Szkolenie w j. angielskim prowadzi p. Laura Kugiene z firmy Euromonitor International.

GoToMeeting?

Połączenie testowe z platformą CITRIX http://help.citrix.com/getready
Szkolenie online jest obsługiwane przez komputery, tablety, smartfony.
Rejestracja na wybrany termin przebiega przez podanie nazwiska i imienia.
Na podstawie danych przy rejestracji wydawany jest certyfikat uczestnictwa.

Zapraszamy w dniach:

13 marca (poniedziałek) - 8.30-9.15
Mon, Mar 13, 2017 8:30 AM - 9:15 AM EET

Zapraszamy na szkolenie obsługiwane przez komputery, tablet, smartfony
Połączenie wejście:
https://global.gotomeeting.com/join/563715349
Rejestracja: nazwisko i imię. Na podstawie danych podanych przy rejestracji wydawany jest certyfikat uczestnictwa.
Access Code: 563715349
Połączenie testowe z platformą CITRIX http://help.citrix.com/getready

14 marca (wtorek) - 18.00-18.45
Tue, Mar 14, 2017 6:00 PM - 6:45 PM EET

Zapraszamy na szkolenie obsługiwane przez komputery, tablet, smartfony
Połączenie wejście:
https://global.gotomeeting.com/join/746574045
Rejestracja: nazwisko i imię. Na podstawie danych podanych przy rejestracji wydawany jest certyfikat uczestnictwa.
Access code: 746574045
Połączenie testowe z platformą CITRIX http://help.citrix.com/getready

15 marca (środa) - 8.00-8.45
Wed, Mar 15, 2017 8:00 AM - 8:45 AM EET

Zapraszamy na szkolenie obsługiwane przez komputery, tablet, smartfony
Połączenie wejście:
https://global.gotomeeting.com/join/413818549
Rejestracja: nazwisko i imię. Na podstawie danych podanych przy rejestracji wydawany jest certyfikat uczestnictwa.
Access code: 413818549
Połączenie testowe z platformą CITRIX http://help.citrix.com/getready

15 marca (środa), 18.00-18.45
Wed, Mar 15, 2017 6:00 PM - 6:45 PM EET

Zapraszamy na szkolenie obsługiwane przez komputery, tablet, smartfony
https://global.gotomeeting.com/join/340253109
Rejestracja: nazwisko i imię. Na podstawie danych podanych przy rejestracji wydawany jest certyfikat uczestnictwa.
Access code: 340253109
Połączenie testowe z platformą CITRIX http://help.citrix.com/getready

16 marca (czwartek) – 15.30-16.15
Thu, Mar 16, 2017 3:30 PM - 4:15 PM EET

Zapraszamy na szkolenie obsługiwane przez komputery, tablet, smartfony
https://global.gotomeeting.com/join/353368181
Rejestracja: nazwisko i imię. Na podstawie danych podanych przy rejestracji wydawany jest certyfikat uczestnictwa.
Access code: 353368181
Połączenie testowe z platformą CITRIX http://help.citrix.com/getready

16 marca (czwartek) - 17.30-18.15
Thu, Mar 16, 2017 5:30 PM – 6.15 PM EET

Zapraszamy na szkolenie obsługiwane przez komputery, tablet, smartfony
https://global.gotomeeting.com/join/348389941
Rejestracja: nazwisko i imię. Na podstawie danych podanych przy rejestracji wydawany jest certyfikat uczestnictwa.
Access code: 348389941
Połączenie testowe z platformą CITRIX http://help.citrix.com/getready

oaFindr

Test od 17 listopada do 17 grudnia 2016

Zapraszamy do testowania zasobów Wyd. Sage od 27 października do 30 listopada 2016EUobserwer

Dostęp testowy do 6 listopada

RILM with Full Text

Test do 12 listopada 2016 r.

Taylor and Francis

Kolekcja medyczna: Medicine, Dentistry, Nursing & Allied Health

Test będzie aktywny do 26 czerwca 2016

Wejście...

Dostęp testowy do baz EBSCO z zakresu polityki i prawa
do 20 lipca 2016

International Security & Counter-Terrorism Refernce Center baza zawiera informacje na temat wszelkich aspektów bezpieczeństwa i antyterroryzmu. Została opracowana dla celów analizy i lepszego zrozumienia problematyki bezpieczeństwa i terroryzmu. Obejmuje obszerne źródła publicznie dostępnej informacji dla celów wywiadu i jest przeznaczona dla analityków, specjalistów zajmujących się zarządzaniem ryzykiem oraz studentów.

Baza zawiera kilkaset pełnotekstowych czasopism i publikacji, kilkaset tysięcy wyselekcjonowanych artykułów, serwisów i raportów informacyjnych (w tym Stratfor Analysis, Stratfor Forecasts, and Stratfor Geopolitical Diary), streszczeń książek, najczęściej zadawanych pytań oraz własnych opracowań naświetlających sprawy terroryzmu i bezpieczeństwa. Baza łączy pogłębione analizy naukowe z komentarzami ekspertów z różnych organizacji, agencji i wydawnictw oraz bieżące przeglądy rozwoju wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, politycznym, wojskowym, ekonomicznym, społecznym i technicznym. Baza zawiera ponadto kolekcję ponad 10.500 zdjęć, map i flag.

Wejście ...

Legal Source zawiera pełny tekst najbardziej znanych czasopism naukowych z zakresu prawa i jest autorytatywnym źródłem informacji odnośnie bieżących studiów, myśli i kierunków w dziedzinie prawodawstwa. Baza zawiera ponad 1.100 czasopism pełnotekstowych, opracowane przez specjalistów szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z tysięcy innych czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich i dokumentów rządowych i ponad 300 przeglądów prawnych. Użytkownicy docenią różnorodność i międzynarodowy zasięg publikacji zawartych w bazie: artykułów naukowych, materiałów z konferencji i sympozjów, dokumentów jurysdykcyjnych, decyzji sądowych, aktów prawnych, książek, recenzji książek i wiele innych).

Jest to doskonałe źródło informacji dla prawników, nauczycieli akademickich, przedsiębiorców, bibliotekarzy, studentów prawa, praktykantów adwokackich oraz wszystkich osób zajmujących się prawem. Tematyka bazy obejmuje: prawo administracyjne, prawo antymonopolowe, bankowość, prawo gospodarcze, prawo konstytucyjne, prawo karne, planowanie przestrzenne, prawo rodzinne, prawo ubezpieczeniowe, prawo własności intelektualnej, korporacje międzynarodowe, prawo patentowe, poświadczenie autentyczności testamentu, papiery wartościowe, prawo podatkowe, rozporządzenia handlowe i wiele innych.

Wejście ...

Political Science Complete stanowi obszerne źródło informacji na temat światowej polityki i globalizacji. Zawiera pełny tekst około 660 czasopism oraz indeksy i abstrakty ponad 2.900 tytułów, w tym wysoko notowane czasopisma naukowe, z których wiele jest dostępne tylko w tej bazie. Baza zapewnia dostęp do pełnych tekstów materiałów konferencyjnych wydanych m.in. przez: Political Science Association, International Studies Association, Institute for European Studies. Baza zawiera specjalistyczny tezaurus obejmujący ponad 24.000 haseł ułatwiających wyszukiwanie informacji. Tematyka bazy obejmuje prawo i ustawodawstwo, politykę porównawczą, teorie polityczne, stosunki międzynarodowe, pomoc humanitarną oraz organizacje pozarządowe

Wejście ...

Global Patents EBSCOhost

Zasób testowany od 15 kwietnia do 16 czerwca 2016 r.

Cambridge Companions Online

Test do 25 maja

MATHnetBASE

Test do 25 maja

PHYSICSnetBASE

Test do 25 maja

ITECHnetBASE

Test do 25 maja

EMIS

Dostępne gazety (z archiwalnymi numerami):
 • Dziennik Gazeta Prawna
 • Dziennik Zachodni
 • Gazeta Wyborcza
 • Newsweek
 • Puls Biznesu
 • Rzeczpospolita

Dostęp testowy od 18 kwietnia do 17 maja 2016 r.

Treasury of Linguistic Maps Online

Test do 6 maja

Nano Online

Test do 6 maja

De Gruyter - kolekcje książek i czasopism

- czasopisma
- ebooki

Lista książek dostępnych w trakcie testu - pobierz

Test do 8 kwietnia

Enhanced Electronic Grammars Online - De Gruyter

Test do 30 kwietnia

Gale Cengage

Dostęp testowy do 15 stycznia 2016 r.

Nineteenth Century Collections Online - British Politics and Society

19th Century UK Periodicals

The Times Digital Archive

Przeszukiwarka, która wykonuje kwerendę we wszystkich bazach jednocześnie

Przeszukiwarka, która wykonuje kwerendę jednocześnie w 19th Century UK Periodicals oraz The Times Digital Archive

CABI eBooks

Test do 31 grudnia 2015

Wejście...

CABI Compendiums

Test do 31 stycznia 2016

Bloomsbery Churchill Archive Collection

Test od 25 listopada 2015 do 25 stycznia 2016

Wejście...

NATURE - tytuły dodatkowe.

Test do 15 grudnia 2015 r.

Nature Plants

Nature Protocols

Nature Structural & Molecular Biology

Nature Reviews Molecular Cell Biology

Synfacts 2005-2015

Dostęp testowy do 31 grudnia 2015

Wejście...

English Historical documents

Dostęp testowy do 4 grudnia

Wejście...

Annual Reviews

Dostęp testowy od 2 listopada do 31 grudnia 2015

Wejście...

Lista tytułów czasopism

Annual Review of Analytical Chemistry

Annual Review of Animal Biosciences

Annual Review of Anthropology

Annual Review of Astronomy and Astrophysics

Annual Review of Biochemistry

Annual Review of Biomedical Engineering

Annual Review of Biophysics

Annual Review of Cell and Developmental Biology

Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering

Annual Review of Clinical Psychology

Annual Review of Computer Science

Annual Review of Condensed Matter Physics

Annual Review of Earth and Planetary Sciences

Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics

Annual Review of Entomology

Annual Review of Environment and Resources

Annual Review of Fluid Mechanics

Annual Review of Food Science and Technology

Annual Review of Genetics

Annual Review of Genomics and Human Genetics

Annual Review of Immunology

Annual Review of Law and Social Science

Annual Review of Linguistics

Annual Review of Marine Science

Annual Review of Materials Research

Annual Review of Medicine

Annual Review of Microbiology

Annual Review of Neuroscience

Annual Review of Nuclear and Particle Science

Annual Review of Nutrition

Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior

Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease

Annual Review of Pharmacology and Toxicology

Annual Review of Physical Chemistry

Annual Review of Physiology

Annual Review of Phytopathology

Annual Review of Plant Biology

Annual Review of Political Science

Annual Review of Psychology

Annual Review of Public Health

Annual Review of Sociology

Annual Review of Statistics and Its Application

Annual Review of Virology

Annual Review of Vision Science

Royal Society Publishing

- wszystkie kolekcje wydawcy

Dostęp testowy do 17 grudnia 2015 r.

Wejście...

Bentham Science

Dostęp testowy do 10 grudnia

Wejście...


Wydawnictwo Alexander Street

zaprasza na prezentację baz video i spotkanie z przedstawicielem

w dniu 18 czerwca (czwartek), w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM

ul. Ratajczaka 38/40, godz. 11.00, s.82.

Zaproszenie kierujemy do pracowników naukowych, bibliotekarzy wydziałowych i studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W trakcie prezentacji zostaną omówione sposoby korzystania z baz video w nauczaniu akademickim oraz z kolekcji tematycznych baz danych dostępnych na platformie Alexander Street Press. Zainteresowanym instytucjom naukowym wydawca udziela grantu na okresowe udostępnienie zasobu w terminie uzgodnionym na spotkaniu.

Wydawnictwo Alexander Street publikuje naukowe bazy video z dziedzin nauk humanistycznych (historii, antropologii, etnografii, psychologii, literatury, sztuki, biznesu i ekonomii).

Bazy video wyd. Alexander Street wg dziedzin:

Social Sciences (Anthropology, Criminal Justice, Cultural Studies, Current Events, Education, Environmental Science, Psychology, Religion):

Anthropology Online, Ethnographic Video Online Series, Criminal Justice and Public Safety in Video, Social Theory, North American Indian Thought and Culture, Current Affairs in Video, Meet the Press, The Primary Education Video, Education in Video, Environmental Studies in Video, Psychological Experiments Online, The Stanley Milgram Films on Social Psychology, The Digital Karl Barth Library, The Digital Library of Classic Protestant Texts, The Digital Library of the Catholic Reformation, Twentieth Century Religious Thought Volume I: Christianity

History: The American Civil War Online, American History in Video, Black Studies in Video, Black Thought and Culture, Early Encounters in North America, The Harper's Weekly collection, Illustrated Civil War Newspapers and Magazines, Images of America: A History of American Life in Images and Texts, LGBT Studies in Video, LGBT Thought and Culture, Women and Social Movements in the United States, 1600 to 2000, Social and Cultural History: Letters and Diaries Online, British and Irish Women's Letters and Diaries, Manuscript Women's Letters and Diaries from the American Antiquarian Society, Women and Social Movements, Human Rights Studies Online, Latin America in Video, Oral History Online, World History in Video

Business: The 60 MINUTES: 1997–2014 collection, Business E-books Online, Business Education in Video, Human Resource Management Online, International Business Online, The John Cleese Business Bundle, Stanford Executive Briefing Series, Video Arts: Communication, Video Arts: Creativity and Decision-Making, Video Arts: Customer Service and Sales, Video Arts: Managing People, Video Arts: Managing Yourself , Video Arts: Performance Review

Literature: Theatre in Video, Twentieth Century North American Drama, North American Women's Drama, North American Theatre Online, North American Indian Drama, Latino Literature, Black Drama, Asian American Drama, American Film Scripts, Underground and Independent Comics, Comix, and Graphic Novels, South and Southeast Asian Literature, Caribbean Literature, Black Short Fiction and Folklore, Australasian Literature Online

Arab E-Marefa Database

Dostęp testowy w dniach 10-30 września 2015 r.

Opis zawartości - pobierz »EMIS University

- miesięczny bezpłatny dostęp testowy o pełnym zasięgu (na wszystkie kraje)

Dostęp testowy do 15 maja włącznie
Wejście...

Serwis zawiera informacje dla ponad 100 światowych rynków, w tym m.in. informacje dla rynku polskiego. Informacje zawarte w poszczególnych krajach są w języku lokalnym (w tym języku polskim) oraz angielskim.

Serwis oferuje dostęp do:
- pełnotekstowej prasy ogólnopolskiej oraz zagranicznej łącznie z archiwami (ponad 10 lat),
- magazynów branżowych, opracowań i raportów sektorowych dla ponad 100 sektorów;
- profilów spółek oraz sprawozdań finansowych spółek publicznych i prywatnych,
- danych i raportów makroekonomicznych, prognoz makroekonomicznych
- informacjach gospodarczych o każdym z ponad 100 krajów;
- polskiego/ angielskiego interfejsu w zależności o wybranego ustawienia;
- ok. 10.000 publikacji

Lista dostępnych publikacji znajduje się pod następującym bezpośrednim linkiem
(z możliwością przeszukania po konkretnej nazwie publikacji/dostawcy)

Z serwisu EMIS korzysta już ok. 40 uczelni z całej Polsce, w tym Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Warszawski, SGH, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Koźmińskiego, PWSZ w Białej Podlaskiej, PWSZ w Kaliszu i wiele innych.Palgrave Macmillan

Dostęp testowy do końca kwietnia 2015
Wejście...

Czasopisma wydawnictwa Cambridge University Press

Dostęp testowy do końca kwietnia 2015
Wejście...

Gale Cengage

Dostęp testowy do 11 kwietnia 2015

Dostęp do opisów baz w języku angielskim znajduje się pod LINKIEM klikając w baneri wpisując ID: adam

Bezpośrednie adresy poszczególnych kolekcji:

Biblioteka Uniwersytecka UAM serdecznie zaprasza na szkolenie połączone z prezentacją wyszukiwania i funkcjonalności baz Web of Science oraz narzędzi udostępnianych dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przez Thomson Reuters w Wirtualnej Bibliotece Nauki.

Prezentację prowadzi dr Klementyna Karlińska-Batres (Thomson Reuters) w dniu 17 marca, godz. 9.30 -13.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM, ul. Ratajczaka 38, s. 82.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich zainteresowanych osób. W związku z obowiązującą licencją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą dostępu do zasobów bibliograficzno-abstraktowych dla instytucji naukowych i akademickich szkolenie jest bezpłatne.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do bazy bibliograficzno - abstraktowej Web of Science Core Collection

 • Wyszukiwanie i filtrowanie wyników
 • Tworzenie raportów cytowań
 • Wyszukiwanie publikacji cytowanych
 • Tworzenie powiadomień i zapisywanie historii wyszukiwań
 • Zarządzanie wynikami wyszukiwań

2. Program zarządzania bibliografią załacznikową EndNote Web

 • Tworzenie zbiorów bibliografii załącznikowej
 • Organizowanie i zarządzanie zbiorami
 • Tworzenie przypisów w tekście

3. Baza Journal Citation Reports - baza cytowań czasopism

 • Wyszukiwanie czasopism w bazie
 • Ranking Czasopism
 • Podstawowe wskaźniki bibliometryczne dla czasopism i ich zastosowanie

4. Portal informacyjny dla naukowców i badaczy ResearcherID

 • Tworzenie własnego profilu
 • Tworzenie listy własnych publikacji
 • Wyszukiwanie innych użytkowników

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu – zdalny dostęp do zasobów elektronicznych UAM

Web of ScienceUAM zdalny dostęp dla pracowników naukowych i studentów »

Bazy danych w dostępie zdalnym »

CABI

Test od 12 stycznia do 9 marca 2015

Platforma CAB direct udostępnia ponad 10 milionów rekordów bibliograficznych i ponad 200.000 artykułów wyd. CABI, zawiera m.in. recenzje, artykuły prasowe i raporty z nauk przyrodniczych.

Gale Cengage

Zbiór 6 kolekcji czasopism i gazet dostępnych do 5 grudnia to ciekawy materiał źródłowy dla anglistów, historyków, historyków sztuki, badaczy kultury, sztuki, estetyki z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych.

Wejście...

 1. British Newspapers 1600 - 1950
 2. 19th Century British Library Newspapers
 3. British Newspapers, Part III: 1780-1950
 4. 19th Century UK Periodicals
 5. Nineteenth Century Collections Online
  1. NCCO 3: British Theatre, Music, Literature: High and Popular Culture
  2. NCCO 4: European Literature, 1790-1840: The Corvey Collectio
 6. Chatham House Online Archive

Wejście...

Zapraszamy do korzystania!

IOS Press - wydawca czasopism STM

Dostępne do 1 grudnia.
Wejście...

Proceedings of the National Academy of Sciences

Dostępne do 1 grudnia.
Wejście ...

GeoScienceWorld

Dostępne do 1 grudnia.
Wejście ...

Royal Society Publishing

Otwarte do 1 grudnia.
Wejście ...

The Geological Society of London

Testowane do 1 grudnia.
Wejście ...

EBSCOHost- 12 baz danych z kolekcjami czasopism.

Objęte 50% dofinansowaniem przez MNiSW w 2015 r.

Dostęp testowy od 1 października do 30 listopada br.

Communication Source to obszerna baza pełnotekstowa zawierająca kolekcję czasopism z zakresu komunikacji społecznej i mass mediów oraz innych, powiązanych z nimi dziedzin takich jak językoznawstwo, retoryka, patologia mowy, medioznawstwo, teoria komunikacji, komunikacja w organizacji itp. Baza obejmuje indeksy i streszczenia artykułów z ponad 1.000 czasopism naukowych oraz pełne teksty ponad 800 czasopism jak i wiele innych źródeł. 179 czasopism zawartych w bazie Communication Source nie jest dostępnych w bazie Communication & Mass Media Complete. Wiele wiodących czasopism zawiera indeksy, streszczenia i pełny tekst w formacie PDF, jak również przeszukiwalne cytowania naukowe od pierwszego wydanego zeszytu do dnia dzisiejszego (archiwa niektórych czasopism sięgają 1915 roku). Baza zawiera specjalistyczny tezaurus z zakresu komunikacji społecznej (Communication Thesaurus) zawierający 4,528 terminów preferowanych i 8,528 synonimów

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie: wejście


OXFORD ELECTRONIC ENLIGHTENMENT

Dostęp testowy do 22 października br.

Wejście...

Kolekcja archiwalnych dokumentów do interdyscyplinarnych badań źródłowych nad oświeceniem. Obejmuje niezwykle bogaty zbiór 63.968 dokumentów, listów i notatek naukowych od XVII do p. XIX stulecia z każdego obszaru wiedzy, dziedziny nauki i sztuki.

PsycBOOKS

Dostęp testowy do 21 października br.

Wejście...

Baza PsycBOOKS zawiera ponad 55.000 rozdziałów w formacie PDF z ponad 3.900 książek wydawanych przez American Psychological Association (APA) i innych znanych wydawców oraz zdigitalizowaną kolekcję Archives of the History of American Psychology (AHAP). Do bazy zostały obecnie dodane również najnowsze książki z zakresu psychologii wydawane przez APA bez okresu embarga jak również serie podręczników APA Handbooks in Psychology®, które obejmują szeroki zakres tematów z dziedziny psychologii takich jak:

 • Uzależnienia
 • Analiza zachowań
 • Psychoterapia
 • Psychologia wychowania
 • Etyka w psychologii
 • Psychologia multikulturowa
 • Osobowość i psychologia społeczna
 • Psychologia, religia i duchowość
 • Metody badań w psychologii
 • Testy psychologiczne i wiele innych tematów

Baza zawiera ponadto 2.600 klasycznych książek o przełomowym znaczeniu historycznym w dziedzinie psychologii począwszy od lat 1600 i ponad 1.500 unikalnych autorskich rekordów elektronicznych z encyklopedii APA/Oxford University Press Encyclopedia of Psychology. Baza PsycBOOKS używa do indeksowania własnego tezaurusa terminów psychologicznych: Thesaurus of Psychological Index Terms ®.

Lista książek zawartych w bazie jest dostępna na stronie: http://covlist.apa.org/psycbooks/

Journal and Highly Cited Research (JHCD) w ramach nowej platformy Web of Science

Pobierz ulotkę »

Dostęp testowy do bazy od 15.09 do 15.10. 2014 r.

Rejestracja do 12 września, godz.15.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w testowaniu ulepszonej wersji Journal Citation Reports - kompleksowego produktu Journal and Highly Cited Research (JHCD) w ramach nowej platformy Web of Science. JHCD obejmuje nowe odsłony baz: Journal Citation Reports oraz Essential Science Indicators, unowocześnione m.in. o: interaktywne wizualizacje, zwiększone możliwości porównań, ułatwioną nawigację i dostęp do historycznych wskaźników od 1997 r. Baza jest źródłem oceny parametrycznej czasopism naukowych i współczynnika 2- i 5- letniego Impact Factor oraz Eigenfactor.

Testowanie JHCD umożliwi sprawdzenie wskaźnika Impact Factor (IF) dla wybranych czasopism naukowych od 1997, rejestrowanych w bazie WoS. Wskaźnik IF jest uwzględniany przy publikacjach w ramach wniosków grantowych oraz wniosków o nadanie stopni naukowych.

Dostępowi testowemu będą towarzyszyły seminaria internetowe, a także szkolenia. Test ze względów technicznych zostanie uruchomiony dla wszystkich zainteresowanych na adresy e-mailowe i hasła.

Rejestrację prowadzi Oddział Informacji i Transferu Wiedzy Biblioteki Uniwersyteckiej do piątku, 12 września, godz. 15.00 przez kwestionariusz: rejestracja

oraz udziela dalszych informacji pod tel.: 61 829 3849

Journal Citation Reports Web. 4.5

Obecnie w licencji krajowej MNiSW jest dostępna baza Journal Citation Reports Web. 4.5. Licencja krajowa obejmuje roczniki 2008-2013 (z 29 lipca 2014). JCR zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych oraz podaje wskaźnik Impact Factor – współczynnik wpływu czasopism na 220 dziedziny nauki. Testowanie JHCD umożliwi sprawdzenie wskaźnika Impact Factor dla wybranego czasopisma naukowego od 1997 r.

Moduły: JCR Science (8784 tyt.), JCR Social Science (3045 tyt).

Funkcjonalność: generowanie profilu czasopisma naukowego w oparciu o wskaźniki bibliometryczne. W tym 144 polskie czasopisma naukowe.

Zdalny dostęp dla pracowników i studentów UAM

De Gruyter - kolekcje książek i czasopism

Test do końca czerwca 2014 r.CAMBRIDGE BOOKS ONLINE
Testowana kolekcja książek elektronicznych wydawnictwa Cambridge University Press obejmuje wiele dziedzin, m.in. nauki biologiczne, nauki o ziemi i środowisku, prawo, językoznawstwo i in.
Przewodnik online »
Test od 1 maja do 30 czerwca 2014 r.

Wolters Kluwer Health na platformie OvidSP

Test do 31 maja 2014 r.

Dostęp obejmuje pełną kolekcję czasopism elektronicznych wydawnictwa Lippincott Williams & Wilkims oraz kolekcję czasopism Open Access jako dodatek do prenumeraty. Bazy Inspec 69+ oraz CAB Abstracts Plus na platformie Ovid z linkami do pełnych tekstów są oferowane w ramach projektu Wirtualnej Biblioteki Nauki z 50% dofinansowaniem MNiSW.

 • CAB Abstract 1973 - 2014 (4 tyg. kwietnia)
 • Inspec 1969 - 2014 (3 tyg. kwietnia)
 • Ovid Medline 1946 -2014 (3 tyg. kwietnia)
Pomocne prezentacje:
Periodicals Archive Online
ProQuest Dissertations & Theses A&I

Pobierz ulotkę »
Test do 31 marca 2014 r.

Royal Society Publishing
Test do 19 stycznia 2014 r.

Taylor & Francis Journals Taylor & Francis Journals
Dostęp do artykułów z czasopism po wybraniu kolekcji dziedzinowej.
Pobierz ulotkę »
Test do końca grudnia 2013 r.

Thieme Publishing Group
The Teaching Assistant 2.0 Thieme Publishing Group

Test do 31 grudnia br.

Thieme Teaching Assistant: Anatomy
Thieme Teaching Assistant: Biochemistry
Thieme Teaching Assistant: Physiology
Thieme Teaching Assistant: Pharmacology
ALEKSANDER STREET PRESS
Dostęp testowy do źródłowych materiałów multimedialnych z zakresu psychologii - w szczególności psychoterapii, wsparcia terapeutycznego i pomocy socjalnej.

Test aktywny do 7 grudnia.
Counseling and Therapy in Video
Counseling and Psychotherapy Transcripts, Client Narratives, and Reference Works

EBSCO eBooks Academic Collection
Test do 5 grudnia br.

ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)
Więcej o bazie doktoratów i prac dyplomowych »

JSTOR: Journal Storage Project

JSTOR: Journal Storage Project
Pobierz ulotkę »
Otwarty do końca listopada 2013!
Asian Studies iG Publishing

Asian Studies iG Publishing
Pobierz ulotkę »
Test do 11 lipca br.

Platforma wydawnicza iG - założona w roku 2005 w Singapurze - współpracuje z ponad 100 renomowanymi wydawcami z całego świata. Jest wiodącym dostawcą treści elektronicznej i zapewnia dostęp do ponad 60 000 tytułów publikacji w formie cyfrowej.

Technologia iG Publishing umożliwia inteligentne wyszukiwanie treści, tłumaczenie czytanego tekstu na jeden z 7 języków (chiński uproszczony, chiński tradycyjny, japoński, koreański, arabski, hiszpański oraz portugalski), zapamiętywanie wyników wyszukiwań, oznaczenie poszczególnych rozdziałów oraz stron czytanych publikacji, a także dzielenie się informacjami za pomocą serwisów społecznościowych Facebook,MySpace, Twitter, Google, itp.

The Merck Index Royal Society of Chemistry

The Merck Index Royal Society of Chemistry
Pobierz ulotkę »
Test do 15 lipca br.
Cambridge University Press

Cambridge University Press
Test dwóch kolekcji czasopism HSS (humanistyka) i STM (nauki ścisłe).
Dostępne 323 czasopisma naukowe CUP.
Test do 31 maja
BioOne

BioOne
Test do 14 czerwca
Current Protocols. The Fine Art of Experimentation

Current Protocols
The Fine Art of Experimentation

TEST do 2 kwietnia 2013
Beck-Online Premium

Beck-Online Premium
TEST do 31 marca 2013
Legal Source Legal Source
TEST od 7 lutego do 31 marca 2013
Więcej o bazie ...
The Digital Library of Catholic Reformation The Digital Library of Catholic Reformation
TEST od 28 stycznia do 27 lutego 2013
The Digital Library od Classic Protestant Texts The Digital Library od Classic Protestant Texts
TEST od 28 stycznia do 27 lutego 2013
THIEME CONNECT
TEST do 10 grudnia 2012
SCIENCE OF SYNTHESIS
TEST do 10 grudnia 2012
ACM digital library ACM digital library
TEST do 6 grudnia 2012
PsycEXTRA PsycEXTRA
TEST do 17 października 2012
PsycCRITIQUES PsycCRITIQUES
TEST do 17 października 2012
PsycTEST PsycTEST
TEST do 17 października 2012
Web of Knowledge SM / Thomson Reuters. Dodatkowe indeksy cytowań w Web of Science Web of Knowledge SM / Thomson Reuters.
Dodatkowe indeksy cytowań w Web of Science:
 • Book Citation Index- Science (2005 -)
 • Book Citation Index- Social Sciences & Humanities (2005 - )

Dostęp próbny od 16 kwietnia do 25 maja 2012

Wejście ...

Czasopisma Taylor & Francis Group Czasopisma Taylor & Francis Group
od od 1 kwietnia do 9 czerwca 2012

Próbny dostęp do kolekcji czasopism z nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych. Polecamy!

Wejście ...

Cambridge Journals Online Cambridge Journals Online
15 marca do 30 maja 2012

Dostęp próbny do czasopism elektronicznych wydawnictwa Cambridge University Press.
Wśród czasopism znajdziemy tytuły z humanistyki, nauk społecznych, prawa, nauk medycznych i ścisłych, m.in.: American Political Science Review (IF=3.278), Behavioral and Brain Sciences (IF= 21. 952), International Organization (IF=3.551), The International Journal of Neuropsychopharmacology (IF= 4.699).

Wejście ...

BioOne ProQuest
Dostęp od 14 marca do 19 maja 2012

Dostęp próbny do wyjątkowej kolekcji zdigitalizowanych źródeł, starodruków, archiwów międzynarodowych czasopism naukowych oraz czasopism anglistycznych.
 • Acta Sanctorum
 • Early English Books Online wejście...
 • Early European Books
 • Literature Online
 • Patrologia Latina Database
 • Periodicals Archive Online
Wejście...

Dopełnienie obrazu nauki.
Thomson Reuters dodał książki do Web of Science:
Books Citation Index

 
Nowy indeks Book Citation Index to:
 • Ponad 30 000 wyselekcjonowanych przez specjalistów książek opublikowanych od 2005 roku
 • 10 000 nowych książek dodawanych rocznie
 • Kompleksowe wyszukiwanie cytowanych publikacji
 • Times Cited liczba cytowań dla książek i rozdziałów
 • Kompletne bibliografie książek i rozdziałów
Zapraszamy do testowania zawartości Books Citation Index do końca grudnia 2011 roku!
Wejście...

BioOne BioOne
Dostęp do 25 listopada 2011

  OECD iLIBRARY
Dostęp do 31 sierpnia.
  Zasoby na platformie Scitation American Institute of Physics
Dictionary of Applied Geophysics oraz czasopisma i książki elektroniczne
Test od 15 marca do 15 maja 2011
  Criminal Justice Abstracts with FullText 1968 -
Test od 21 lutego do 21 kwietnia 2011
Taylor & Francis, Routledge and Psychology Press Taylor & Francis, Routledge and Psychology Press
Test kwiecień 2011
Vossische Zeitung Online. 1918 - 1934 Vossische Zeitung Online. 1918 - 1934
Test do 15.12.2010
Oxford History of Western Music. Oxford History of Western Music.
Richard Taruskin

Test do 17.11.2010
Electronic Enlightenment Electronic Enlightenment
Test do 17.11.2010
Reaxys Reaxys
De Gruyter
Test do 14.11.2010
aylor & Francis, Routledge and Psychology Press Research Starters - Sociology
Test do 30.06.2010
Education Full Text Education Full Text
Test do 31.05.2010
SocINDEX<sup>TM</sup> with Full Text SocINDEXTM with Full Text
Test do 31.05.2010
EUROMONITOR EUROMONITOR
Test do 7.05.2010
Social Work Abstracts Social Work Abstracts
Test do 12.05.2010
Wilson Social Science Full Text Wilson Social Science Full Text
Test do 12.05.2010
PSYNDEX PSYNDEX
Test do 7.04.2010
ARTstore ARTstore
Test do 14.03.2010
Publishing Opportunities Database Publishing Opportunities Database
Test do 7.02.2010
Central & Eastern European Academic Source Central & Eastern European Academic Source
Test do 31.12
Philosopher's Index Philosopher's Index
Test do 31.12
Art & Architecture Complete Art & Architecture Complete
Test do 31.12
Political Science Complete Political Science Complete
Test do 31.12
LexisNexis® Academic LexisNexis® Academic
Test do 10.11
Legalis Legalis
Test do 31.10
Municipium Municipium
Test do 31.10
Research Starters Research Starters - Business
Test do 30.09
Research Starters Research Starters - Education
Test do 30.09
 
Obsługujemy platformę:
„Zapytaj bibliotekarza”
ASK-zapytaj bibliotekarza

Zasady dostępu
i korzystania z zasobów elektronicznych BU

Zdalny dostęp do e-źródeł

Uwagi i zapytania na temat baz -  wypełnij formularz