Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Wystawy arrow archiwum
Wydarzenia i wystawy
Wystawy
Galerie z wydarzeń
Dyskusyjny Klub Książki
KORZENIE SOLIDARNOŚCI W PRZESŁANIU POMNIKA POZNAŃSKIEGO CZERWCA'56
Internowani 1981-1982  Internowani 1981-1982

Solidarność Kronika Wielkopolska Solidarność Kronika Wielkopolska
KORZENIE SOLIDARNOŚCI W PRZESŁANIU POMNIKA POZNAŃSKIEGO CZERWCAKORZENIE SOLIDARNOŚCI W PRZESŁANIU POMNIKA POZNAŃSKIEGO CZERWCAKORZENIE SOLIDARNOŚCI W PRZESŁANIU POMNIKA POZNAŃSKIEGO CZERWCAKORZENIE SOLIDARNOŚCI W PRZESŁANIU POMNIKA POZNAŃSKIEGO CZERWCA
KORZENIE SOLIDARNOŚCI W PRZESŁANIU POMNIKA POZNAŃSKIEGO CZERWCAKORZENIE SOLIDARNOŚCI W PRZESŁANIU POMNIKA POZNAŃSKIEGO CZERWCAKORZENIE SOLIDARNOŚCI W PRZESŁANIU POMNIKA POZNAŃSKIEGO CZERWCAKORZENIE SOLIDARNOŚCI W PRZESŁANIU POMNIKA POZNAŃSKIEGO CZERWCA
KORZENIE SOLIDARNOŚCI W PRZESŁANIU POMNIKA POZNAŃSKIEGO CZERWCAKORZENIE SOLIDARNOŚCI W PRZESŁANIU POMNIKA POZNAŃSKIEGO CZERWCAKORZENIE SOLIDARNOŚCI W PRZESŁANIU POMNIKA POZNAŃSKIEGO CZERWCAKORZENIE SOLIDARNOŚCI W PRZESŁANIU POMNIKA POZNAŃSKIEGO CZERWCA
Fotografie: mgr Rafał Michałowski
Wystawa będzie czynna codziennie od 10 października do 9 listopada 2005r. Uroczyste otwarcie odbędzie się 10 października o godz.12 w holu Biblioteki Uniwersyteckiej ul. Ratajczaka 38/40.

Wystawa otwiera V Dni Papieskie w Poznaniu odbywające się w roku bieżącym pod hasłem:

"Dać świadectwo o ludziach i czasie"
w roku 25 lat od podpisania Porozumień Sierpniowych 1980 r. i powstania NSZZ
Solidarność, przed 50 rocznicą Poznańskiego Czerwca'56.

Tegoroczna wystawa prezentowana w roku 25-lecia powstania NSZZ Solidarność w sposób naturalny nawiązuje do tego wydarzenia. Zamierzeniem jej autorów stało się jednak poprzez odwołanie do roku 1956 i następnych dat znaczących ważne wydarzenia społeczno-polityczne w historii najnowszej Polski, ukazanie ciągłości dążeń do przemian w Ojczyźnie. Wszystkie te wydarzenia zaznaczone na Poznańskich Krzyżach, a mające swe miejsce w latach 1956, 1968, 1970,1976,1980 były kolejnymi krokami w walce narodu o "chleb i wolność", odzyskanie suwerenności, budowanie państwa demokratycznego, gwarantującego jego mieszkańcom wolność przekonań i swobodę ich wyrażania. Każde z tych wydarzeń znaczy etap w przemianie świadomości Polaków, w budowaniu solidarności międzyludzkiej, międzypokoleniowej, solidarności między inteligencją i robotnikami, bez współpracy których i wspólnego działania nie byłoby roku 1980 i jego owoców w latach następnych. Wystawa ukazuje więc ciągłość pewnych dążeń i działań, to dojrzewanie do wspólnego działania, a z drugiej strony starania władz o podzielenie narodu, próby skłócania inteligencji i robotników, wskazywania na jakoby istniejącą pomiędzy nimi odmienność i odmienność celów do których dążą. Przez przypomnienie wspomnianych dat przypominamy wydarzenia, które miały miejsce w różnych miastach Polski, choć rzecz jasna duży nacisk został położony na wydarzenia poznańskie roku 1956 oraz udział Poznania a w szczególny sposób społeczności uniwersyteckiej w wydarzeniach sierpnia 1980 roku.

Wystawa ma z założenia charakter edukacyjny, gdyż w naturalny sposób jej głównymi odbiorcami staną się aktualni studenci, a wiec pokolenie dwudziestolatków nie uczestniczące w żadnym z wydarzeń stanowiących temat ekspozycji. Do zwiedzenia jej zapraszamy jednak wszystkich mieszkańców Miasta Poznania i Wielkopolski, tych którzy byli uczestnikami wydarzeń z poszczególnych lat jak i tych, którym troska o przypominanie naszej historii i patriotyczne wychowanie młodego pokolenia nie jest obca, a więc w sposób szczególny nauczycieli i ich uczniów.

                                          Dyrektor
                                          Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
                                          dr Artur Jazdon