Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jeste¶ tutaj:
Start arrow Wystawy arrow archiwum
Wydarzenia i wystawy
Wystawy
Galerie z wydarzeń
Dyskusyjny Klub Ksi±żki
Generał Jan Henryk D±browski. Życie i dzieło w 250. rocznicę urodzin.
Wystawę można ogl±dać od 7 czerwca do końca wrze¶nia 2005r. w godzinach otwarcia Biblioteki
przy ul. Ratajczaka 38/40.
Generał Jan Henryk D±browski. Życie i dzieło w 250. rocznicę urodzin.Generał Jan Henryk D±browski. Życie i dzieło w 250. rocznicę urodzin.Generał Jan Henryk D±browski. Życie i dzieło w 250. rocznicę urodzin.Generał Jan Henryk D±browski. Życie i dzieło w 250. rocznicę urodzin.
Generał Jan Henryk D±browski. Życie i dzieło w 250. rocznicę urodzin.Generał Jan Henryk D±browski. Życie i dzieło w 250. rocznicę urodzin.Generał Jan Henryk D±browski. Życie i dzieło w 250. rocznicę urodzin.Generał Jan Henryk D±browski. Życie i dzieło w 250. rocznicę urodzin.
Generał Jan Henryk D±browski. Życie i dzieło w 250. rocznicę urodzin.Generał Jan Henryk D±browski. Życie i dzieło w 250. rocznicę urodzin.Generał Jan Henryk D±browski. Życie i dzieło w 250. rocznicę urodzin.Generał Jan Henryk D±browski. Życie i dzieło w 250. rocznicę urodzin.
Generał Jan Henryk D±browski. Życie i dzieło w 250. rocznicę urodzin.Generał Jan Henryk D±browski. Życie i dzieło w 250. rocznicę urodzin.Generał Jan Henryk D±browski. Życie i dzieło w 250. rocznicę urodzin. 
Wystawa prezentuje militarn± działalno¶ć gen. Jana Henryka D±browskiego na tle historii Polski.Ujęte zostały biografie generała (gabl.1), materiały wprowadzaj±ce w epokę historyczn±, mówi±ce o próbach naprawy I Rzeczpospolitej, projektach reform także wojkowych, o powrocie J.H. D±browskiego do Polski (gabl.2-4). Zebrane ilustracje pokazuj± udział J. H. D±browskiego w powstaniu ko¶ciuszkowskim (gabl.5), organizację i działalno¶ć Legionów Polskich we Włoszech (gabl.6-7), kampanie roku 1806-1807, rok 1809 i wojsko polskie Księstwa Warszawskiego, wojnę roku 1812, rok 1815 i wojsko polskie Królestwa Polskiego, informacje o potomkach generała (gabl.11), rękopisy z domowego archiwum rodziny Mańkowskich, Chłapowskich i Turnów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej. W ostatniej gablocie zostały wystawione materiały wydane ku uczczeniu pamięci generała w 100-lecie, 150-lecie ¶mierci, 200-lecia Legionów, 200-lecia hymnu Jeszcze Polska nie zginęła.

    Wystawę ilustruj± plansze wykonane ze zbiorów Pracowni Ikonograficznej Biblioteki Uniwersyteckiej. Ze zbiorów Pracowni Kartograficznej wystawiono mapę Prus Południowych, która była własno¶ci± generała.

    Ekspozycję uzupełnia 6 gablot po¶więconych J. Wybickiemu i Mazurkowi D±browskiego.


    Wystawę przygotowali mgr Ewelina Kowal, mgr Jakub Skutecki
    Fotografie: mgr Rafał Michałowski