Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Partnerzy

Galeria Sponsorów, Darczyńców i Partnerów

W Galerii Sponsorów, Darczyńców i Partnerów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu mamy zaszczyt przedstawić osoby prywatne, fundacje i firmy, które rozumieją potrzeby naszej instytucji i ofiarnością na trwałe zapisują się w historii Biblioteki.

Dzięki temu możemy realizować nasze zadania, uatrakcyjniać ofertę usług i dążyć do stałego podnoszenia ich poziomu oraz dalszego rozwoju Biblioteki Uniwersyteckiej, stanowiącej bazę naukowo-badawczą i dydaktyczną dla pracowników nauki i studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Podejmując różnorodne działania organizacyjne i merytoryczne oczekujemy na zrozumienie potrzeb i wspieranie inicjatyw naszej Biblioteki, która dzięki temu spełni społeczne oczekiwania środowiska naukowego miasta Poznania, przynosząc zaszczyt i dumę Sponsorom, Darczyńcom i Partnerom Galerii.

Lista sponsorów i partnerów

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla FUAM

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2013 roku uzyskała 57 500 zł dotacji z programu Dziedzictwo Kulturowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uzyskane środki pozwoliły na zakup wyposażenia Pracowni Restauracji Książki Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

W ramach dotacji MKiDN dofinansowano zakup:
 • Maszyny do uzupełniania masą papierową wraz z systemem filtrów wodnych,
 • Ręcznych, żeliwnych nożyc introligatorskich.
Biblioteka Uniwersytecka zyskała specjalistyczny sprzęt do prowadzenia prac konserwatorskich, który przyspieszy i unowocześni proces renowacji zbiorów bibliotecznych.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla BU

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu informuje, że w ramach programu "Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymała dotację w wysokości 218 536 zł na "Digitalizację rękopiśmiennych kodeksów średniowiecznych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu wraz z doposażeniem Oddziału Digitalizacji".
W ramach projektu na platformę Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej trafi cała unikatowa kolekcja rękopisów z XV i pierwszej połowy XVI wieku. Dodatkowo Oddział Digitalizacji BU wzbogacił się o nowoczesny skaner wielkoformatowy, co przyczyni się do szybszego ucyfrowienia zasobów bibliotecznych.

Projekt będzie realizowany do końca 2013 roku.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla BU

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu informuje, że w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymała dotację w wysokości 70.000 zł na "Digitalizację i medializację XIX-wiecznych czasopism wielkopolskich". Projekt będzie realizowany do końca 2009 roku, a czasopisma systematycznie wprowadzane do Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Wszystkie opracowywane czasopisma wchodzą w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Do końca 2008 roku na platformę WBC zostaną wprowadzone następujące tytuły czasopism:
 • "Orędownik Naukowy: pismo czasowe poświęcone literaturze, historyi, krytyce i nowinom literackim" (1846),
 • "Oświata: pismo sześciotygodniowe, poświęcone domowemu i szkólnemu wychowaniu" (1865-1867),
 • "Tygodnik WielkopolskiC (1871-1874),
 • "Gazeta Wielkopolska Niedzielna" (1849-1850),
 • "Tygodnik Literacki" (1838-1849),
 • "Krzyż a Miecz" (1850),
 • "Goniec Polski" (1850-1851),
 • "Wielkopolanin" (1850).
O kolejnych etapach projektu będziemy Państwa systematycznie informować. Już dzisiaj zapraszamy zainteresowanych do korzystania z części zdigitalizowanych zbiorów.

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

  Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała w środę 26 października Bibliotece Uniwersyteckiej, Muzeum Narodowemu i Centrum Kultury Zamek defibrylatory - urządzenia ratujące życie. Defibrylator jest to niewielkie urządzenie, które przygotowuje do podjęcia prawidłowo przeprowadzonej akcji pierwszej pomocy, kiedy u poszkodowanego doszło do zatrzymania pracy serca, umożliwia przywrócenia pracy serca. W trosce o bezpieczeństwo naszych Gości pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej i pozostałych poznańskich placówek publicznych przeszli również szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

 • W latach 1999-2000 wsparła w ramach programu LIBRARIUS projekt modernizacji pomieszczeń po magazynie starych druków w celu zorganizowania w nich nowoczesnej, w pełni skomputeryzowanej z wolnym dostępem do półek wypożyczalni na 60 000 książek.
 • W roku 2002 dofinansowała w ramach programu CERBER projekt zabezpieczenia gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej, w wyniku czego zabezpieczono piętro Oddziału Zbiorów Specjalnych, zbudowano system kontroli dostępu w gmachu, przeniesiono szatnie i zainstalowano system zabezpieczeń przed kradzieżami książek.
 • W roku 2003 podarowała książki wydane z jej środków a prezentowane na wystawie zorganizowanej w BU z okazji obchodów w Poznaniu X-lecia Fundacji.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

 • W roku 1999 przyznała grant na zakup sprzętu do mokrofilmowania, w ramach którego zakupiono nowoczesną kamerę hybrydową firmy Zeutschell do równoczesnego mikrofilmowania i skanowania.
 • Dofinansowanie w roku 2000 zakupu wydawnictw bibliograficznych.

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

  W roku 2002 przyznała grant na zakup czytników do mikrofilmów w związku z organizacją nowej Czytelni Nauk Społeczno - Prawnych.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

  Dofinansowanie w 1994 roku konferencji 'Organizacja i zarządzanie bibliotekami naukowymi w procesie automatyzacji'.

Lange und Springer

  Do roku 2002, a więc czasu połączenia z firmą EBSCO, wielokrotnie wspomagała sesje, konferencje, wyjazdy pracowników BU na szkolenia i targi, a także drobne prace remontowe.

Ebsco

  Sponsor konferencji 'Stan i potrzeby akademickich bibliotek polskich' zorganizowanej w roku 2002, sponsorujący również szkolenia bibliotekarzy.

Swets

 • Sponsor konferencji 'Organizacja i zarządzanie bibliotekami naukowymi w procesie automatyzacji' zorganizowanej w 1994 roku.
 • Sponsor wyjazdu na Targi we Frankfurcie/M w 2000 roku.

Press Import Wydawnictw Naukowych

 • Sponsor konferencji 'Stan i potrzeby akademickich bibliotek polskich' w 2002 roku.
 • Sponsor wyjazdu na Międzynarodowe Targi Książki w Moskwie w 2002 roku.

Lift System Polska Sp. z o. o.

 • Sponsor konferencji w 2002 roku,
 • Pomoc w organizacji jubileuszu X-lecia FNP w 2003 roku.

Mikrofilm A. Chojnacki

 • Współorganizator wyjazdu szkoleniowego do Kosenblatt.
 • Sponsor konferencji 'Stan i potrzeby akademickich bibliotek naukowych' w 2002 roku.
 • Wielokrotny współorganizator i sponsor wyjazdów krajowych oraz pokazów i szkoleń.

ABE Marketing

  Sponsor konferencji ' Stan i potrzeby akademickich bibliotek naukowych' w roku 2002.

Commercial Union

  Sponsor zakupu w roku 2002 książek z zakresu nauk prawnych, społecznych i ekonomicznych.

Urząd Miasta Poznania oraz Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Kilkukrotne dofinansowanie w latach 1996 – 1999 publikacji i wystaw organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką.

Urząd Wojewódzki w Koninie oraz Wojewódzki Konserwator Zabytków w Koninie

  Dofinansowanie w latach 1996 – 1999 remontu filii BU – pałacu w Ciążeniu, mieszczącego magazyn i czytelnie zbiorów masońskich.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Włocławku

  Dofinansowanie w roku 1996 remontu pałacu w Ciążeniu.

Huta Aluminium w Koninie

  Dofinansowanie w roku 1996 remontu pałacu w Ciążeniu.

Ambasada USA W Warszawie

 • Przekazanie w roku 1991 księgozbioru po byłym konsulacie USA w Poznaniu.
 • Dofinansowanie w roku 2000 zakupu książek.

Instytut Goethego

  Sfinansowanie w roku 1992 wyposażenia Czytelni Niemieckiej w gmachu BU, a w latach kolejnych finansowanie zakupu książek, czasopism i sprzętu.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego w Poznaniu
ul. Druskiennicka 2/4, 60- 471 Poznań

  Dotacja w 1999 roku na realizowaną przez BU konserwację zniszczonych w czasie powodzi zbiorów Biblioteki Seminarium Duchownego w Nysie Kłodzkiej, a także zbiorów własnych Biblioteki Uniwersyteckiej.

3M Poland. Systemy Biblioteczne

  Dofinansowanie konferencji „Stan i potrzeby akademickich bibliotek polskich”, zorganizowanej w 2002 roku.

Checkpoint (POZ) Sp. z o. o.

  Dofinansowanie konferencji „Stan i potrzeby akademickich bibliotek polskich”, zorganizowanej w 2002 roku.

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

  Dofinansowanie konferencji „Stan i potrzeby akademickich bibliotek polskich”, zorganizowanej w 2002 roku.

Komitet Badań Naukowych

 • Sponsor zakupu w 2003 roku komory gazowej, niezbędnej do konserwacji zbiorów.
 • W 2004 roku KBN przyznał dotację w kwocie 300 000 zł na zakup nowoczesnego skanera bezinwazyjnego, wielkoformatowego do wykonywania skanów w kolorze, co wzbogaciło znacznie możliwości ochrony zbiorów specjalnych i pozwoliło rozwinąć akcję skanowania materiałów na platformę Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  W 2003 roku przekazanie z funduszu prewencyjnego środków na zabezpieczenie gmachu Biblioteki.

Aquanet

  Sponsor akcji "Nocne Rendez-BU".

Mk Cafe

  Sponsor akcji "Nocne Rendez-BU".

Centrum Kultury Zamek

  Partner wydarzeń kulturalnych np. wakacyjnego cyklu ”Na Balkonie - z przewodnikiem” (2016), gry miejskiej (2016), projektu "#biblioteka"(2017).

Fundacja Instytut Kultury Popularnej

  Partner projektu Poznańska Dyskusyjna Akademia Komiksu i innych imprez związanych z komiksem oraz współwydawca Zeszytów Komiksowych.

Fundacja Kultury Akademickiej

  Od 2016 roku partner projektu "StudentoBUs".

Multiversum

  Sponsor podczas Dnia Darmowego Komiksu i Comics Wars.

Zeszyty Komiksowe

Biblioteka Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

  Współpraca w zakresie wymiany dubletów..

ARFIDO

  Sponsor konferencji Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa? 25-26 X 2017 r..

ALEPH POLSKA

  Sponsor konferencji Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa? 25-26 X 2017 r..

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

  Sponsor konferencji Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa? 25-26 X 2017 r..

EBSCO POLSKA

  Sponsor konferencji Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa? 25-26 X 2017 r..

Darczyńcy

Prof. Dr. Georg Geismann (http://www.georggeismann.de/), niemiecki politolog i filozof, od 2006 roku przekazuje Bibliotece Uniwersyteckiej w darze swój gromadzony przez lata księgozbiór nauko-wy. W 2012 roku BU otrzymała kolejną partię książek z zakresu m.in.: filozofii, socjologii, politologii, ekonomii politycznej, prawa, historii, literaturoznawstwa i sztuki.
Maciej Gierszewski, poznański poeta, prozaik i bloger, podarował Bibliotece Uniwersyteckiej około tysiąca publikacji, wśród których znakomitą większość stanowią tomiki poetyckie.
W 2008 roku Biblioteka Uniwersytecka otrzymała w darze od rodziny Michałowskich kolekcję 20 tys. ekslibrisów, której autorem był Przemysław Michałowski, kiedyś dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu. Najstarsze ekslibrisy pochodzą z XVII wieku, są to ekslibrisy rodów książęcych: Załuskich, Lubomirskich, Czartoryskich.
Annie Heideking ofiarowała Bibliotece Uniwersyteckiej zbiory amerykanistyczne po zmarłym mężu Jürgenie Heideking, profesorze Uniwersytetu w Tybindze. Zbiór liczy ponad pięćset woluminów i dotyczy szeroko pojętej historii Stanów Zjednoczonych Ameryki, ze szczególnym uwzględnieniem początków państwowości amerykańskiej oraz problemów konstytucjonalizmu.
Prof. dr Adam Labuda z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie przekazał Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu 13 książek z zakresu filozofii.
Dr Klaus Staemmler (1921–1999), jeden z najwybitniejszych tłumaczy literatury polskiej na język niemiecki, doctor honoris causa UAM (1993) podarował Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu bezcenną kolekcję poloników (ponad 3000 pozycji), w tym m.in. tłumaczenia literatury polskiej od Jana Kochanowskiego do dzieł luminarzy XX wieku: Gombrowicza, Herberta, Herlinga-Grudzińskiego, Iwaszkiewicza, Lema, Mrożka i Szczypiorskiego, unikalną „kolekcję w kolekcji” tekstów sztuk teatralnych, drukowanych na prawach rękopisu, oraz liczne edycje dzieł Henryka Sienkiewicza (od współczesnych pisarzowi aż do czasów obecnych).
Władysław Żeleński, zamieszkały w Paryżu, ofiarował Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu ponad 1200 egzemplarzy książek i czasopism, gł. poloników wydawców emigracyjnych, w tym edycje Instytutu Literackiego wydane pod red. Jerzego Giedroycia.
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu otrzymała kolekcję wydawnictw z tzw. drugiego obiegu (publikacji solidarnościowych) gromadzonych przez Jarosława Fiszera, liczącą ponad 500 egz. książek, czasopism i ulotek, która zasiliła zbiory specjalne.
Fundacja PRO HELVETIA (Schweizer Kulturstiftung Fondation suisse pour la culture) regularnie przesyła swoje publikacje poświęcone literaturze i szeroko pojętej kulturze Szwajcarii (sztuki piękne, historia obyczajów itp.).
Wydawnictwo Georg Olms Verlag z Hildesheim w Niemczech od wielu lat przysyła naszej Bibliotece bezcenne opracowania w ramach następujących serii:
  Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland,
  Handbuch der historischen Buchbestände in Österreich,
  Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa,
  Handbuch des personalen Gelegenheitsschrifttums in europäischen Bibliotheken und Archiven.
Powiązana z wydawnictwem Olmsa, fundacja Fritz Thyssen Stiftung przysyła Bibliotece reprinty z historii nauki w Niemczech (począwszy od XVI wieku) pod wspólną nazwą HISTORIA SCIENTIARUM.
Prof. dr Andreas Flitner z Uniwersytetu w Tybindze podarował naszej Bibliotece blisko 100 książek z zakresu literatury i nauk humanistycznych.
Zbigniew S. Siemaszko ofiarował Bibliotece Uniwersyteckiej swoje publikacje dotyczące najnowszej historii Polski.
Elżbieta Wars, zamieszkała w Los Angeles, podarowała Bibliotece rękopis „Sonatiny na orkiestrę” autorstwa swojego męża, Henryka Warsa (1902–1977}, wybitnego kompozytora, autora wielu przebojów i muzyki filmowej, który po wojnie osiedlił się w USA.
Rebis

Dom Wydawniczy REBIS z Poznania przekazuje Bibliotece Uniwersyteckiej interesujące publikacje anglojęzyczne. Są to głównie prace z nauk społecznych i humanistycznych. W latach 2002 i 2003 ofiarował Bibliotece blisko 90 woluminów, a w roku 2004 blisko 60 tytułów.
W 2016 roku Biblioteka Filologiczna NOVUM otrzymała liczną i cenną kolekcję książek oraz czasopism węgierskich, którą – w ramach spuścizny po prof. Jánosu Brendelu – przekazała do Biblioteki Uniwersyteckiej Hanna Grzeszczuk-Brendel.
W 2015 roku Bibliotece Uniwersyteckiej przekazano spuściznę po kompozytorze Andrzeju Koszewskim.
W 2015 roku Jeremiusz Glensk podarował Bibliotece Uniwersyteckiej ok. 250 pozycji.
Prof. dr hab. Krzysztof Rzepa przekazał Bibliotece Uniwersyteckiej cenny dar, zawierający głównie materiały solidarnościowe.
Alojzy Stanisław Martyniak podarował Bibliotece Uniwersyteckiej kolekcję obejmującą książki i czasopisma o tematyce serbołużyckiej.
W 2014 roku otrzymano 185 pozycji od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
W 2013 roku Urząd Miasta Poznania przekazał Bibliotece Uniwersyteckiej akta z lat 1950-1990, w tym zwłaszcza dzienniki urzędowe, regionalne (wojewódzkie i inne) oraz ogólnopolskie (ministerstw, urzędów centralnych), w liczbie 729 pozycji.
W 2013 roku Biblioteka Uniwersytecka otrzymała cenną kolekcję druków polskich wydawnictw podziemnych (drugi obieg) przekazaną przez Ośrodek KARTA.
W 2013 roku Biblioteka Uniwersytecka otrzymała od Wydawnictwa „W drodze” dar ok. 250 książek obcojęzycznych z dziedzin: teologii, religioznawstwa, psychologii wiary, filozofii, socjologii.