Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Partnerzy

Galeria Sponsorów, Darczyńców i Partnerów

W Galerii Sponsorów, Darczyńców i Partnerów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu mamy zaszczyt przedstawić osoby prywatne, fundacje i firmy, które rozumieją potrzeby naszej instytucji i ofiarnością na trwałe zapisują się w historii Biblioteki.

Dzięki temu możemy realizować nasze zadania, uatrakcyjniać ofertę usług i dążyć do stałego podnoszenia ich poziomu oraz dalszego rozwoju Biblioteki Uniwersyteckiej, stanowiącej bazę naukowo-badawczą i dydaktyczną dla pracowników nauki i studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Podejmując różnorodne działania organizacyjne i merytoryczne oczekujemy na zrozumienie potrzeb i wspieranie inicjatyw naszej Biblioteki, która dzięki temu spełni społeczne oczekiwania środowiska naukowego miasta Poznania, przynosząc zaszczyt i dumę Sponsorom, Darczyńcom i Partnerom Galerii.

Lista sponsorów i partnerów

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla FUAM

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2013 roku uzyskała 57 500 zł dotacji z programu Dziedzictwo Kulturowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uzyskane środki pozwoliły na zakup wyposażenia Pracowni Restauracji Książki Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

W ramach dotacji MKiDN dofinansowano zakup:
 • Maszyny do uzupełniania masą papierową wraz z systemem filtrów wodnych,
 • Ręcznych, żeliwnych nożyc introligatorskich.
Biblioteka Uniwersytecka zyskała specjalistyczny sprzęt do prowadzenia prac konserwatorskich, który przyspieszy i unowocześni proces renowacji zbiorów bibliotecznych.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla BU

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu informuje, że w ramach programu "Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymała dotację w wysokości 218 536 zł na "Digitalizację rękopiśmiennych kodeksów średniowiecznych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu wraz z doposażeniem Oddziału Digitalizacji".
W ramach projektu na platformę Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej trafi cała unikatowa kolekcja rękopisów z XV i pierwszej połowy XVI wieku. Dodatkowo Oddział Digitalizacji BU wzbogacił się o nowoczesny skaner wielkoformatowy, co przyczyni się do szybszego ucyfrowienia zasobów bibliotecznych.

Projekt będzie realizowany do końca 2013 roku.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla BU

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu informuje, że w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymała dotację w wysokości 70.000 zł na "Digitalizację i medializację XIX-wiecznych czasopism wielkopolskich". Projekt będzie realizowany do końca 2009 roku, a czasopisma systematycznie wprowadzane do Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Wszystkie opracowywane czasopisma wchodzą w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Do końca 2008 roku na platformę WBC zostaną wprowadzone następujące tytuły czasopism:
 • "Orędownik Naukowy: pismo czasowe poświęcone literaturze, historyi, krytyce i nowinom literackim" (1846),
 • "Oświata: pismo sześciotygodniowe, poświęcone domowemu i szkólnemu wychowaniu" (1865-1867),
 • "Tygodnik WielkopolskiC (1871-1874),
 • "Gazeta Wielkopolska Niedzielna" (1849-1850),
 • "Tygodnik Literacki" (1838-1849),
 • "Krzyż a Miecz" (1850),
 • "Goniec Polski" (1850-1851),
 • "Wielkopolanin" (1850).
O kolejnych etapach projektu będziemy Państwa systematycznie informować. Już dzisiaj zapraszamy zainteresowanych do korzystania z części zdigitalizowanych zbiorów.

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

  Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała w środę 26 października Bibliotece Uniwersyteckiej, Muzeum Narodowemu i Centrum Kultury Zamek defibrylatory - urządzenia ratujące życie. Defibrylator jest to niewielkie urządzenie, które przygotowuje do podjęcia prawidłowo przeprowadzonej akcji pierwszej pomocy, kiedy u poszkodowanego doszło do zatrzymania pracy serca, umożliwia przywrócenia pracy serca. W trosce o bezpieczeństwo naszych Gości pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej i pozostałych poznańskich placówek publicznych przeszli również szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

 • W latach 1999-2000 wsparła w ramach programu LIBRARIUS projekt modernizacji pomieszczeń po magazynie starych druków w celu zorganizowania w nich nowoczesnej, w pełni skomputeryzowanej z wolnym dostępem do półek wypożyczalni na 60 000 książek.
 • W roku 2002 dofinansowała w ramach programu CERBER projekt zabezpieczenia gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej, w wyniku czego zabezpieczono piętro Oddziału Zbiorów Specjalnych, zbudowano system kontroli dostępu w gmachu, przeniesiono szatnie i zainstalowano system zabezpieczeń przed kradzieżami książek.
 • W roku 2003 podarowała książki wydane z jej środków a prezentowane na wystawie zorganizowanej w BU z okazji obchodów w Poznaniu X-lecia Fundacji.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

 • W roku 1999 przyznała grant na zakup sprzętu do mokrofilmowania, w ramach którego zakupiono nowoczesną kamerę hybrydową firmy Zeutschell do równoczesnego mikrofilmowania i skanowania.
 • Dofinansowanie w roku 2000 zakupu wydawnictw bibliograficznych.

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

  W roku 2002 przyznała grant na zakup czytników do mikrofilmów w związku z organizacją nowej Czytelni Nauk Społeczno - Prawnych.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

  Dofinansowanie w 1994 roku konferencji 'Organizacja i zarządzanie bibliotekami naukowymi w procesie automatyzacji'.

Lange und Springer

  Do roku 2002, a więc czasu połączenia z firmą EBSCO, wielokrotnie wspomagała sesje, konferencje, wyjazdy pracowników BU na szkolenia i targi, a także drobne prace remontowe.

Ebsco

  Sponsor konferencji 'Stan i potrzeby akademickich bibliotek polskich' zorganizowanej w roku 2002, sponsorujący również szkolenia bibliotekarzy.

Swets

 • Sponsor konferencji 'Organizacja i zarządzanie bibliotekami naukowymi w procesie automatyzacji' zorganizowanej w 1994 roku.
 • Sponsor wyjazdu na Targi we Frankfurcie/M w 2000 roku.

Press Import Wydawnictw Naukowych

 • Sponsor konferencji 'Stan i potrzeby akademickich bibliotek polskich' w 2002 roku.
 • Sponsor wyjazdu na Międzynarodowe Targi Książki w Moskwie w 2002 roku.

Lift System Polska Sp. z o. o.

 • Sponsor konferencji w 2002 roku,
 • Pomoc w organizacji jubileuszu X-lecia FNP w 2003 roku.

Mikrofilm A. Chojnacki

 • Współorganizator wyjazdu szkoleniowego do Kosenblatt.
 • Sponsor konferencji 'Stan i potrzeby akademickich bibliotek naukowych' w 2002 roku.
 • Wielokrotny współorganizator i sponsor wyjazdów krajowych oraz pokazów i szkoleń.

ABE Marketing

  Sponsor konferencji ' Stan i potrzeby akademickich bibliotek naukowych' w roku 2002.

Commercial Union

  Sponsor zakupu w roku 2002 książek z zakresu nauk prawnych, społecznych i ekonomicznych.

Urząd Miasta Poznania oraz Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Kilkukrotne dofinansowanie w latach 1996 – 1999 publikacji i wystaw organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką.

Urząd Wojewódzki w Koninie oraz Wojewódzki Konserwator Zabytków w Koninie

  Dofinansowanie w latach 1996 – 1999 remontu filii BU – pałacu w Ciążeniu, mieszczącego magazyn i czytelnie zbiorów masońskich.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Włocławku

  Dofinansowanie w roku 1996 remontu pałacu w Ciążeniu.

Huta Aluminium w Koninie

  Dofinansowanie w roku 1996 remontu pałacu w Ciążeniu.

Ambasada USA W Warszawie

 • Przekazanie w roku 1991 księgozbioru po byłym konsulacie USA w Poznaniu.
 • Dofinansowanie w roku 2000 zakupu książek.

Instytut Goethego

  Sfinansowanie w roku 1992 wyposażenia Czytelni Niemieckiej w gmachu BU, a w latach kolejnych finansowanie zakupu książek, czasopism i sprzętu.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego w Poznaniu
ul. Druskiennicka 2/4, 60- 471 Poznań

  Dotacja w 1999 roku na realizowaną przez BU konserwację zniszczonych w czasie powodzi zbiorów Biblioteki Seminarium Duchownego w Nysie Kłodzkiej, a także zbiorów własnych Biblioteki Uniwersyteckiej.

3M Poland. Systemy Biblioteczne

  Dofinansowanie konferencji „Stan i potrzeby akademickich bibliotek polskich”, zorganizowanej w 2002 roku.

Checkpoint (POZ) Sp. z o. o.

  Dofinansowanie konferencji „Stan i potrzeby akademickich bibliotek polskich”, zorganizowanej w 2002 roku.

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

  Dofinansowanie konferencji „Stan i potrzeby akademickich bibliotek polskich”, zorganizowanej w 2002 roku.

Komitet Badań Naukowych

 • Sponsor zakupu w 2003 roku komory gazowej, niezbędnej do konserwacji zbiorów.
 • W 2004 roku KBN przyznał dotację w kwocie 300 000 zł na zakup nowoczesnego skanera bezinwazyjnego, wielkoformatowego do wykonywania skanów w kolorze, co wzbogaciło znacznie możliwości ochrony zbiorów specjalnych i pozwoliło rozwinąć akcję skanowania materiałów na platformę Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  W 2003 roku przekazanie z funduszu prewencyjnego środków na zabezpieczenie gmachu Biblioteki.

Aquanet

  Sponsor akcji "Nocne Rendez-BU".

Mk Cafe

  Sponsor akcji "Nocne Rendez-BU".

Centrum Kultury Zamek

  Partner wydarzeń kulturalnych np. wakacyjnego cyklu ”Na Balkonie - z przewodnikiem” (2016), gry miejskiej (2016), projektu "#biblioteka"(2017).

Fundacja Instytut Kultury Popularnej

  Partner projektu Poznańska Dyskusyjna Akademia Komiksu i innych imprez związanych z komiksem oraz współwydawca Zeszytów Komiksowych.

Fundacja Kultury Akademickiej

  Od 2016 roku partner projektu "StudentoBUs".

Multiversum

  Sponsor podczas Dnia Darmowego Komiksu i Comics Wars.

Zeszyty Komiksowe


Darczyńcy

Prof. Dr. Georg Geismann (http://www.georggeismann.de/), niemiecki politolog i filozof, od 2006 roku przekazuje Bibliotece Uniwersyteckiej w darze swój gromadzony przez lata księgozbiór nauko-wy. W 2012 roku BU otrzymała kolejną partię książek z zakresu m.in.: filozofii, socjologii, politologii, ekonomii politycznej, prawa, historii, literaturoznawstwa i sztuki.
Maciej Gierszewski, poznański poeta, prozaik i bloger, podarował Bibliotece Uniwersyteckiej około tysiąca publikacji, wśród których znakomitą większość stanowią tomiki poetyckie.
W 2008 roku Biblioteka Uniwersytecka otrzymała w darze od rodziny Michałowskich kolekcję 20 tys. ekslibrisów, której autorem był Przemysław Michałowski, kiedyś dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu. Najstarsze ekslibrisy pochodzą z XVII wieku, są to ekslibrisy rodów książęcych: Załuskich, Lubomirskich, Czartoryskich.
Annie Heideking ofiarowała Bibliotece Uniwersyteckiej zbiory amerykanistyczne po zmarłym mężu Jürgenie Heideking, profesorze Uniwersytetu w Tybindze. Zbiór liczy ponad pięćset woluminów i dotyczy szeroko pojętej historii Stanów Zjednoczonych Ameryki, ze szczególnym uwzględnieniem początków państwowości amerykańskiej oraz problemów konstytucjonalizmu.
Prof. dr Adam Labuda z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie przekazał Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu 13 książek z zakresu filozofii.
Dr Klaus Staemmler (1921–1999), jeden z najwybitniejszych tłumaczy literatury polskiej na język niemiecki, doctor honoris causa UAM (1993) podarował Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu bezcenną kolekcję poloników (ponad 3000 pozycji), w tym m.in. tłumaczenia literatury polskiej od Jana Kochanowskiego do dzieł luminarzy XX wieku: Gombrowicza, Herberta, Herlinga-Grudzińskiego, Iwaszkiewicza, Lema, Mrożka i Szczypiorskiego, unikalną „kolekcję w kolekcji” tekstów sztuk teatralnych, drukowanych na prawach rękopisu, oraz liczne edycje dzieł Henryka Sienkiewicza (od współczesnych pisarzowi aż do czasów obecnych).
Władysław Żeleński, zamieszkały w Paryżu, ofiarował Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu ponad 1200 egzemplarzy książek i czasopism, gł. poloników wydawców emigracyjnych, w tym edycje Instytutu Literackiego wydane pod red. Jerzego Giedroycia.
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu otrzymała kolekcję wydawnictw z tzw. drugiego obiegu (publikacji solidarnościowych) gromadzonych przez Jarosława Fiszera, liczącą ponad 500 egz. książek, czasopism i ulotek, która zasiliła zbiory specjalne.
Fundacja PRO HELVETIA (Schweizer Kulturstiftung Fondation suisse pour la culture) regularnie przesyła swoje publikacje poświęcone literaturze i szeroko pojętej kulturze Szwajcarii (sztuki piękne, historia obyczajów itp.).
Wydawnictwo Georg Olms Verlag z Hildesheim w Niemczech od wielu lat przysyła naszej Bibliotece bezcenne opracowania w ramach następujących serii:
  Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland,
  Handbuch der historischen Buchbestände in Österreich,
  Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa,
  Handbuch des personalen Gelegenheitsschrifttums in europäischen Bibliotheken und Archiven.
Powiązana z wydawnictwem Olmsa, fundacja Fritz Thyssen Stiftung przysyła Bibliotece reprinty z historii nauki w Niemczech (począwszy od XVI wieku) pod wspólną nazwą HISTORIA SCIENTIARUM.
Prof. dr Andreas Flitner z Uniwersytetu w Tybindze podarował naszej Bibliotece blisko 100 książek z zakresu literatury i nauk humanistycznych.
Zbigniew S. Siemaszko ofiarował Bibliotece Uniwersyteckiej swoje publikacje dotyczące najnowszej historii Polski.
Elżbieta Wars, zamieszkała w Los Angeles, podarowała Bibliotece rękopis „Sonatiny na orkiestrę” autorstwa swojego męża, Henryka Warsa (1902–1977}, wybitnego kompozytora, autora wielu przebojów i muzyki filmowej, który po wojnie osiedlił się w USA.
Rebis

Dom Wydawniczy REBIS z Poznania przekazuje Bibliotece Uniwersyteckiej interesujące publikacje anglojęzyczne. Są to głównie prace z nauk społecznych i humanistycznych. W latach 2002 i 2003 ofiarował Bibliotece blisko 90 woluminów, a w roku 2004 blisko 60 tytułów.