Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Wypożyczalnia
Informator
Zapytaj bibliotekarza
Godziny otwarcia, lokalizacja
Czytelnie i pracownie
Wypożyczalnia
Wypożyczalnia międzybiblioteczna
Informatorium
Regulamin i opłaty
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

uwaga
Zamówienia czytelników BU na sprowadzenie materiałów bibliotecznych z bibliotek spoza Poznania realizowane są ze względu na przerwę wakacyjną w terminach:
  • od września do końca czerwca z bibliotek polskich
  • od września do 10 czerwca z bibliotek zagranicznych

od 18 września 2017 do 30 czerwca 2018

poniedziałek9.00 – 16.00
wtorek – piątek9.00 – 15.00


Kierownik sekcji: mgr Krystyna Gozdowska, kustoszkrygoz@amu.edu.pl
 
Pracownicy: mgr Kinga Krzyżaniak, mł. bibliotekarz kinkrz@amu.edu.pl
mgr Wiesława Zielińska, kustosz ziel@amu.edu.pl

KATALOGI POMOCNE W WYPOŻYCZENIU MIĘDZYBIBLIOTECZNYM
FORMULARZE ZAMÓWIEŃ NA MATERIAŁY BIBLIOTECZNE Z ZASOBÓW BU
(tylko dla bibliotek spoza Poznania)

Przejdź do formularza i zamów monografie Przejdź do formularza i zamów monografię
Przejdź do formularza i zamów kopie artykułu Przejdź do formularza i zamów kopię artykułu

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU
BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU »

IV. Wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe
  1. Biblioteki umożliwiają swoim czytelnikom korzystanie z wypożyczeń międzybibliotecznych zamiejscowych. Warunkiem korzystania z wypożyczań międzybibliotecznych zamiejscowych jest aktualna karta biblioteczna oraz brak zobowiązań wobec bibliotek systemu.
  2. Czytelnik zobowiązany jest pokryć koszty sprowadzenia materiałów bibliotecznych w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego zamiejscowego na podstawie faktur wystawionych przez bibliotekę wysyłającą, niezależnie od ich wysokości lub do udziału w wysokich kosztach ich sprowadzenia.
  3. Biblioteki udostępniają materiały ze swoich zbiorów innym bibliotekom ("biblioteka zamawiająca") w formie bezzwrotnej kopii lub oryginału. Biblioteka zamawiająca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypożyczone materiały.
  4. Biblioteka zamawiająca może udostępniać oryginały wypożyczonych materiałów wyłącznie na miejscu.
  5. Okres wypożyczenia oryginału wyznacza biblioteka udostępniająca. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony na wniosek biblioteki zamawiającej.
  6. Biblioteka zamawiająca jest zobowiązana zwrócić zamawiane oryginały w terminie, właściwie opakowaną przesyłką wartościową lub poleconą.
  7. Biblioteki udostępniają bibliotekom zamawiającym wydruki artykułów z posiadanych zasobów elektronicznych, jeśli umowa licencyjna nie stanowi inaczej.
  8. W razie przekroczenia przepisów niniejszego regulaminu biblioteka zamawiająca okresowo traci prawo do korzystania ze zbiorów bibliotek w drodze wypożyczenia międzybibliotecznego zamiejscowego. Termin utraty praw określa biblioteka udostępniająca.

uwaga
Zamówienia na sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innych bibliotek prosimy składać osobiście w Wypożyczalni Międzybibliotecznej celem podpisania oświadczenia o płatności.

 
 ASK-zapytaj bibliotekarza» Nasze nowości (wybór)


Zobacz także:

» Pytania i odpowiedzi
» Katalog online
» Czasopisma elektroniczne
» Bazy danych
» Kontakt

» Realizacja zamówień
do Wypożyczalni BU z magazynu
poniedziałek - piątek
od 8.45 do 18.15 po pełnej godzinie 15 min.
sobota
od 11.30 do 16.15 po pełnej godzinie 15 min.
» Elektroniczne zamawianie książek
» Wyróżnienie dla Biblioteki
Uniwersyteckiej

» Otwarcie nowej Wypożyczalni BU
Sprawdź dostępność pozycji w bibliotekach polskich:
KARO
NUKAT
Sprawdź dostępność pozycji w bibliotekach na świecie:
WorldCat