Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Kontakt
Kontakt z BU
Kontakt
Kontakt
KONTAKT z BIBLIOTEKĄ UNIWERSYTECKĄ

w sprawie e-mail/tel. kontakt
Logowania do konta czytelnika ahintz@amu.edu.pl mgr inż. Agata Hintz
Zdalnego dostępu z domu do zbiorów elektronicznych kordekm@amu.edu.pl,
tel. 61 829-38-05
mgr M. Kordek
Godzin otwarcia czytelnii, zapisu, opłat... tel. 61 829-38-72 Punkt Informacyjny
Przysposobienia bibliotecznego online tel. 61 829-38-42 Oddział Informacji i Transferu Wiedzy, p.65
Szkoleń w zakresie korzystania z e-źródeł ask@amu.edu.pl
tel. 61 829-38-49
Oddział Informacji i Transferu Wiedzy, p.84
Dezyderatów na zakup drukowanych książek polskich Kinga.Adamiak@amu.edu.pl
tel. 61 829-38-03
p. K. Adamiak
Dezyderatów na zakup drukowanych książek zagranicznych alinaf@amu.edu.pl
tel. 61 829-38-03
mgr A. Urbaniak, kierownik Sekcji Kupna
@@@
tel. 61 829-38-03
Bibliotekarze dziedzinowi
Zakupu wydawnictw elektronicznych lembicze@amu.edu.pl
tel. 61 829-38-04
mgr Ewa Lembicz, kierownik Sekcji Wydawnictw Elektronicznych
Darów olga.wawrzyniak@amu.edu.pl
tel. 61 829-38-06
dr Olga Wawrzynia
Dubletów piohau@amu.edu.pl
tel. 61 829 3808
mgr Piotr Hauser, kierownik Sekcji Zagospodarowania Druków Zbędnych
Digitalizacji mikro@amu.edu.pl
tel. 61 829 3844
mgr Jolanta Noskowiak, kustosz, kierownik Oddziału Digitalizacji
Zamówień spoza Poznania na odbitki kserograficzne z materiałów ze zbiorów BU library@amu.edu.pl  
Zamówień na wykonanie kopii elektronicznej materiałów ze zbiorów BU mikro@amu.edu.pl
tel. 61 829-3844
Pracownia Mikrofilmowania i Digitalizacji
Zamówień spoza Poznania na poszukiwania bibliograficzne, rzeczowe, faktograficzne ze zbiorów BU library@amu.edu.pl
tel. 61 829-38-41
Oddział Informacji i Transferu Wiedzy
Wypożyczenia międzybibliotecznego wmb@amu.edu.pl
tel. 61 829-38-52
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Dezynfekcji książek i archiwaliów w komorze próżniowej kubis@amu.edu.pl
tel. 61 829 38 68
mgr K.Kubiś, kierownik Pracowni Restauracji Książki
 
 ASK-zapytaj bibliotekarzaBiblioteka Uniwersytecka
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 Poznań
61 829 38 72
61 829 38 24 (fax)
library@amu.edu.pl