Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Wystawy arrow archiwum
Wydarzenia i wystawy
Wystawy
Galerie z wydarzeń
Dyskusyjny Klub Książki
PRYMAS TYSIĄCLECIA

od dnia 7 września do 15 października 2001


Wystawa - zorganizowana w ramach obchodów Roku Prymasowskiego - została przygotowana przez Bibliotekę Uniwersytecką, Wydział Teologiczny UAM i Archiwum Archidiecezjalne.

Wystawa prezentuje postać Prymasa Tysiąclecia od lat jego młodości, poprzez okres wojenny, zmagania w okresie prób rozbicia Kościoła w Polsce. Przedstawiony został program Prymasa wyrażający się w Ślubach Jasnogórskich, Wielkiej Nowennie, obchodach Tysiąclecia Chrztu Polski. Szczególną uwagę poświęcono obchodom Tysiąclecia w Poznaniu w 1968 roku, wykorzystując nie znane dotąd zdjęcia przechowywane w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnym. Ostatnia część wystawy poświęcona została działalności Prymasa w latach 1956-1978 oraz wydarzeniom lat 1978-1980.
Przypomniane zostały najważniejsze dokumenty tj. Non possumus, Śluby Jasnogórskie, Dekalog Prymasa, Testament Prymasa.

Wystawa prezentuje setki książek i artykułów z prasy polskiej i zagranicznej pochodzących ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, Biblioteki Wydziału Teologicznego, Archiwum Archidiecezjalnego, Biblioteki Seminarium Chrystusowców, zbiorów prywatnych.

Otwarcie wystawy nastąpiło dnia 07 września o godz.12.00 w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka 38/40.

Wystawę oglądać będzie można do dnia 13 października 2001, roku w godzinach otwarcia Biblioteki.

Wdzięczni będziemy za upowszechnienie informacji o powyższej wystawie i zaproszenie na nią wszystkich zainteresowanych osobą Prymasa Tysiąclecia.Stefan Wyszyński urodził się w roku 1901 w Zuzeli. W 1920 roku wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku, w 1942 otrzymał święcenia kapłańskie. Po święceniach, pierwszą Mszę św. Odprawił na Jasnej Górzej. Obowiązki kapłana objął jednak dopiero jesienią, po świeceniach bowiem leżał w szpitalu.

Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie zaprzyjaźnił się z ks. Korniłowiczem. W 1929 roku obronił pracę doktorską. Otrzymawszy stypendium naukowe, przez rok przebywał za granicą. Po powrocie, w 1930 roku objął kolejno obowiązki: wikariusza, profesora w seminarium, promotora biskupiego. Był redaktorem naczelnym "Ateneum Kapłańskiego". W 1937 roku został mianowany członkiem Rady Społecznej przy Prymasie Polski.

Po wybuchu wojny opuścił Włocławek; poszukiwany przez gestapo, ukrywał się w Laskach.

W 1946 roku papież Pius XII mianował go biskupem lubelskim. Był wtedy najmłodszym członkiem Episkopatu Polski, nie miał jeszcze 45 lat.

W 1948 roku został mianowany arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim, Prymasem Polski.

W roku 1952 zostaje kardynałem. W tym czasie wystosował list do władz państwowych - słynne Non possumus, jako protest przeciw ingerencji państwa w życie Kościoła. Aresztowany, w latach 1953-56 więziony był w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim i Prudniku oraz w Komańczy.

Dnia 28 października 1956 został uwolniony z internowania i powrócił do Warszawy.

W roku 1957 otrzymuje z rąk Piusa XII insygnia kardynalskie, których dotąd nie mógł odebrać. Ogłasza program Wielkiej Nowenny przed Millenium chrztu Polski.

W roku 1966 na Jasnej Górze dokonał aktu oddania Polski w niewolę Maryi. Brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II.

W roku 1978 uczestniczył w konklawe, na którym wybrano na Papieża Karola Wojtyłę.

W 1979 roku przyjmował Ojca Świętego podczas jego I pielgrzymki do Ojczyzny.

Na początku 1981 r. zapadł ciężko na zdrowiu. Kilka dni przed śmiercią, rozmawiał przez telefon z Ojcem Świętym, który po zamachu na życie przebywał w rzymskiej klinice Gemelli.

Stefan Kardynał Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku, o godz. 4.40, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.