Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Bazy danych
Zasoby i źródła
Multiwyszukiwarka
Katalogi
Bazy danych
Książki elektroniczne
E-czasopisma, PRESSto
Repozytorium AMUR
Biblioteki wirtualne
Nauka polska: Instytucje decyzyjne i doradcze
Informacje o instytucjach naukowych (placówkach PAN i jednostkach szkół wyższych), jednostkach badawczo-rozwojowych oraz o instytucjach wspierających naukę, takich jak archiwa, muzea i biblioteki naukowe.
Opis instytucji zawiera m.in.: pełną jej nazwę i adres, główne kierunki działalności naukowo-badawczej, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, informacje o studiach podyplomowych i doktoranckich prowadzonych przez jednostkę, imienną listę pracowników od stopnia naukowego doktora, tytuły wydawanych czasopism naukowych, tytuły prac doktorskich i habilitacyjnych prowadzonych w instytucji, tytuły prac naukowo-badawczych, rozwojowych i ekspertyz ostatnio wykonywanych w placówce, oraz nazwy jednostek podrzędnych.

Zapraszamy do Biblioteki!
 
Obsługujemy platformę:
„Zapytaj bibliotekarza”
ASK-zapytaj bibliotekarza

po.gif dostęp zdalny do zasobu tylko dla pracowników i studentów UAM oraz dla wszystkich czytelników BU w czytelniach
zi.gif wolny dostęp w Internecie

Zasady dostępu
i korzystania z zasobów elektronicznych BU

Zdalny dostęp do e-źródeł

Uwagi i zapytania na temat baz -  wypełnij formularz
Google Scholar

Google Scholar
Wyszukiwarka Google Scholar wyszukuje publikacje naukowe z wszystkich dziedzin wiedzy. Wykazuje równiez cytowania artykułu w innych czasopismach.
Google Book Search

Twój nr IP to: 54.198.78.121
Twój pełny host to:
ec2-54-198-78-121.compute-1.amazonaws.com