Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Bazy danych
Zasoby i źródła
Multiwyszukiwarka
Katalogi
Bazy danych
Książki elektroniczne
E-czasopisma, PRESSto
Repozytorium AMUR
Biblioteki wirtualne
LEX Omega Akademia / LEX Serwis Informacji Prawnej

System Informacji Prawnej LEX

Nowe funkcjonalności Lex Academia

Zawartość:

Dokumenty źródłowe:

Komplet metryk i skanów aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od 1918 r.

Ujednolicone teksty aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Metryki i ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych.

Komplet metryk i ujednoliconych tekstów aktów prawnych opublikowanych w 16 Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych od 1999 r.

Wybór tekstów aktów korporacyjnych i pomników prawa polskiego.

Projekty ustaw wraz z uzasadnieniami.

Orzeczenia sądowe, orzeczenia administracji, pisma urzędowe, urzędowe wzory pism pochodzące z dzienników urzędowych, zestawienia, dane teleadresowe sądów, urzędów i innych instytucji działających na terenie RP, kalkulatory.

Dokumenty autorskie:

Zbiór pełnych tekstów glos do orzeczeń.

Tezy z piśmiennictwa.

Autorskie wzory pism i umów

Dodatkowe moduły:

LEX Komentarze - baza komentarzy do wszystkich dziedzin prawa.

LEX Monografie - baza monografii, omawiającą szerokie spektrum zagadnień prawnych.

LEX Prawo Europejskie - kompleksowo opracowana baza dokumentów z zakresu prawa Unii Europejskiej.

LEX Zamówienia Publiczne - kompleksowa baza informacji z zakresu prawa zamówień publicznych.

LEX Windykacje - kompleksowa baza informacji z zakresu windykacji należności, obejmująca płaszczyznę cywilną, podatkową i karną.

Informator Prawno-Gospodarczy - baza zawiera informacje na temat osób i firm działających w obrocie gospodarczym w postaci oficjalnych danych z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitorów Polskich B i Monitorów Spółdzielczych B.

Czasopisma on-line - internetowa baza zawierającą artykuły, komentarze, recenzje, felietony i inne materiały prasowe opublikowane w prawniczych publikacjach periodycznych wydawanych przez Wolters Kluwer Polska oraz przez innych wydawców.

Annales UMCS 1964-2014

Anti Discrimination Law Review 2017

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2010-2017

Biuletyn Sądu Najwyższego - Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2011-2012

Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego 2007-2010

Europejski Przegląd Sądowy 2005-2018

Finanse Komunalne 1994-2017

Forum Prawnicze 2017-2010

Gdańskie Studia Prawnicze 1997-2017

Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2005-2017

Glosa 1995-2018

Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012-2017

Ius Novum 2007-2017

Management and Business Administration. Central Europe 2010-2017

Nieruchomości i Prawo 2011-2013

Nowe Zeszyty Samorządowe 2017

Nowy Przegląd Notarialny 1999-2017

Orzecznictwo Sądów Polskich 1980-2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 1994-2017

Państwo i Prawo 1980-2017

Polish Yearbook of International Law 1981-1989, 1991-1999, 2000-2009, 2010-2016

Polski Proces Cywilny 2010-2017

Prawo i Podatki 2013

Prawo Papierów Wartościowych 2000-2001

Prawo w Działaniu 2006-2008, 2010-2017

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2007-2016

Prokurator 2000-2012

Prokuratura i Prawo 1995-2017

Przegląd Legislacyjny 1994-2017

Przegląd Podatkowy 1991-2018

Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2016

Przegląd Prawa Handlowego 1992-2018

Przegląd Prawa Publicznego 2007-2017

Przegląd Prawa Wyznaniowego 2009-2017

Przegląd Sądowy 2017-1991

Przegląd Sejmowy 1993-2017

Review of Comparative Law 2015-2016

Samorząd Terytorialny 1991-2017

Studia Iuridica Lublinensia 2003-2017

Studia Iuridica Toruniensia 2001-2016

Studia Prawnicze i Administracyjne 2010-2017

Temidium 2010-2017

Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2008-2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1990, 1985-86, 2005-2017

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1973-2017

LEX Polska Bibliografia Prawnicza - baza informacji o publikacjach prawniczych. Obejmuje, pogrupowane w kilkupoziomowy system haseł, zapisy bibliograficzne zgromadzone i opracowane pod względem merytorycznym przez Zespół Bibliografii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.


Zapraszamy do Biblioteki!
    Baza dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników: wejście...
 
Obsługujemy platformę:
„Zapytaj bibliotekarza”
ASK-zapytaj bibliotekarza

po.gif dostęp zdalny do zasobu tylko dla pracowników i studentów UAM oraz dla wszystkich czytelników BU w czytelniach
zi.gif wolny dostęp w Internecie

Zasady dostępu
i korzystania z zasobów elektronicznych BU

Zdalny dostęp do e-źródeł

Uwagi i zapytania na temat baz -  wypełnij formularz
Google Scholar

Google Scholar
Wyszukiwarka Google Scholar wyszukuje publikacje naukowe z wszystkich dziedzin wiedzy. Wykazuje równiez cytowania artykułu w innych czasopismach.
Google Book Search

Twój nr IP to: 54.80.81.223
Twój pełny host to:
ec2-54-80-81-223.compute-1.amazonaws.com