Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

You are here:
Start arrow Databases
Sources and resources
Multi-search engine
Library catalogues
Databases
E-books
E-journals
AMUR Repository
Digital libraries
Lex Omega

System Informacji Prawnej LEX

Zawartość:

Dokumenty źródłowe:

Komplet metryk i skanów aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od 1918 r.

Ujednolicone teksty aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Metryki i ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych.

Komplet metryk i ujednoliconych tekstów aktów prawnych opublikowanych w 16 Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych od 1999 r.

Wybór tekstów aktów korporacyjnych i pomników prawa polskiego.

Projekty ustaw wraz z uzasadnieniami.

Orzeczenia sądowe, orzeczenia administracji, pisma urzędowe, urzędowe wzory pism pochodzące z dzienników urzędowych, zestawienia, dane teleadresowe sądów, urzędów i innych instytucji działających na terenie RP, kalkulatory.

Dokumenty autorskie:

Zbiór pełnych tekstów glos do orzeczeń.

Tezy z piśmiennictwa.

Autorskie wzory pism i umów

Dodatkowe moduły:

LEX Komentarze - baza komentarzy do wszystkich dziedzin prawa.

LEX Monografie - baza monografii, omawiającą szerokie spektrum zagadnień prawnych.

LEX Prawo Europejskie - kompleksowo opracowana baza dokumentów z zakresu prawa Unii Europejskiej.

LEX Zamówienia Publiczne - kompleksowa baza informacji z zakresu prawa zamówień publicznych.

LEX Windykacje - kompleksowa baza informacji z zakresu windykacji należności, obejmująca płaszczyznę cywilną, podatkową i karną.

Informator Prawno-Gospodarczy - baza zawiera informacje na temat osób i firm działających w obrocie gospodarczym w postaci oficjalnych danych z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitorów Polskich B i Monitorów Spółdzielczych B.

Czasopisma on-line - internetowa baza zawierającą artykuły, komentarze, recenzje, felietony i inne materiały prasowe opublikowane w prawniczych publikacjach periodycznych wydawanych przez Wolters Kluwer Polska oraz przez innych wydawców.

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2011-2010

Biuletyn Sądu Najwyższego - Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2011

Coaching Review 2011-2010

Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego 2010-2007

Europejski Przegląd Sądowy 2012 - 2005

Finanse Komunalne 2011 - 1994

Gdańskie Studia Prawnicze 2010 - 1997

Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2011 - 2005

Glosa 2011 - 1995

Krajowa Rada Sądownictwa 2011- 2008

Master of Business Administration 2011- 2010

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 2011 - 1994

Państwo i Prawo 2012 - 1990

Prawo Papierów Wartościowych 2001- 2000

Prokurator 2011 - 2000

Prokuratura i Prawo 2011 - 1995

Przegląd Podatkowy 2012 - 1991

Przegląd Prawa Handlowego 2011 - 1992

Przegląd Prawa Wyznaniowego 2011 - 2009

Samorząd Terytorialny 2011 1991

Studia Iuridica Toruniensia 2010 - 2001

Zeszyty Naukowe Uniwersytet Jagiellońskiego 2011 - 1973

LEX Polska Bibliografia Prawnicza - baza informacji o publikacjach prawniczych. Obejmuje, pogrupowane w kilkupoziomowy system haseł, zapisy bibliograficzne zgromadzone i opracowane pod względem merytorycznym przez Zespół Bibliografii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.


Zapraszamy do Biblioteki!
    Baza dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników: wejście...
 
po.gif free access to University staff and students
    free access for all users in the
    reading rooms
zi.gif free access

Remote access to
e-sources

Opinions and inquiries on
databases: fill in the formfill in the FORM
Google Scholar

Google Scholar
Google Scholar provides a search of scholarly literature across many disciplines and sources. Additionally, it provides citations of a given article in other periodicals.
Google Book Search

Your IP: 54.205.210.76
Your host:
ec2-54-205-210-76.compute-1.amazonaws.com