Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rocznik "Biblioteka" arrow BIBLIOTEKA Nr 1 (10) Poznań 1997
"BIBLIOTEKA"
ISSN 1506-3615
Informacja o Roczniku "Biblioteka"
Zespół redakcyjny
Zasady dla autorów
Recenzenci
Zasady recenzowania
Rocznik "Biblioteka"
E-księgarnia
Kontakt

Wersja elektroniczna czasopisma Biblioteka jest publikowana na platformie czasopism UAM - PRESSto.

BIBLIOTEKA Nr 1 (10) Poznań 1997
Pełna treść dostępna w WBC

SPIS TREŚCI
 • Wstęp
 • Abstrakty
 • Zbigniew Sławiński: Biblioteki a świadomość narodowa w Wielkopolsce w okresie zaborów
 • Teresa Dachtera: Konstanty Świdziński i jego zbiory. Przyczynek do historii Biblioteki Ordynacji Krasińskich
 • Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk: Internet dla bibliotekarzy muzycznych
 • Bogumił Skoczyński: Modele selekcji zbiorów bibliotek uniwersalnych
 • Bogumił Skoczyński, Jadwiga Grysa: Francuskie mediateki. Klucz do wiedzy i kultury XXI wieku
 • Jerzy Hatłas, Józef Marcinkiewicz: System biblioteczny na Litwie. Podobieństwa i różnice
  z naszymi uwarunkowaniami
 • Andrzej Nowakowski: Warunki przechowywania zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej
  a realizacja zamówień czytelniczych w latach 1976-1996
 • Wiesław Wydra: Erasmo-Lascianum w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Zygmunt Poznański: Nieznany list z powstania styczniowego znaleziony w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej
 • Andrzej Jazdon: Muzyczne bohemiana w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM
 • Artur Jazdon: Starsze zbiory niemieckojęzyczne Biblioteki Uniwersyteckiej i innych bibliotek naukowych miasta Poznania
 • Justyna Iwaszkiewicz: Początki sztuki drukarskiej w Norwegii
 • Jerzy Hatłas: 0 transliteracji bułgarskiej litery "?"
 • Hanna Warnke: Biblioteka Uniwersytecka w Leeds
 • Jerzy Hatłas: Druskininku Vieśoji Biblioteka
 • Recenzje
  • Funkcje naukowo-badawcze i dydaktyczne biblioteki akademickiej. Materiały konferencji naukowej. Kielce, 19-21 września 1996 roku. Red. Henryk Suchojad, Kielce 1996 (Aldona Chachlikowska)
  • Informacja naukowa w krajach Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia prawne. Warszawa Kraków 1997 (Hanna Wieland)
  • Rola i funkcja nowoczesnej biblioteki akademickiej. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 50-lecia UMK 27-29 września 1995. Pod red. Joan M. Day i Marii Śliwińskiej. Toruń 1996 (Zygmunt Poznański)
  • Jerzy Pikulik - Święty Wojciech w polskiej muzyce średniowiecznej. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1996; Janusz Wycisło - Gómoślaskiej Pani. Pieśni z Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich (1677 -1996). Inkom Śląski, Katowice 1996 (Andrzej Jazdon)
 • Kornel Michałowski: Biblioteki poznańskie przed pół wiekiem
 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej oraz sieci bibliotek zakładowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za rok 1996 (oprac. Artur Jazdon)