Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rocznik "Biblioteka" arrow BIBLIOTEKA Nr 9 (18) Poznań 2005
"BIBLIOTEKA"
ISSN 1506-3615
Informacja o Roczniku "Biblioteka"
Zespół redakcyjny
Zasady dla autorów
Recenzenci
Zasady recenzowania
Rocznik "Biblioteka"
E-księgarnia
Kontakt

Wersja elektroniczna czasopisma Biblioteka jest publikowana na platformie czasopism UAM - PRESSto.

BIBLIOTEKA Nr 9 (18) Poznań 2005
BIBLIOTEKA Nr 9 (18) Poznań 2005Pełna treść dostępna w WBC

SPIS TRE¦CI

Abstrakty

Materiały i rozprawy
 • Katarzyna Gmerek Emily i Dorothea Gerard - nieznane pisarki szkockie w Polsce
 • Danuta Płygawko Listy Adama Skałkowskiego do Kazimierza Woźnickiego (1920-1935) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
 • Piotr Nowak WWW źródłem zmian w paradygmacie bibliometrii. Początki webometrii
 • Mariusz Nowak Lean management – nowoczesna strategia zarządzania. Propozycja dla bibliotek
 • Artur Jazdon Miejsce biblioteki w medializacji nauki
 • Bogumił Skoczyński Универсальная академическая Библиотека Познанского Университета – от библиотеки печатных фондов к библиотеке электронных ресурсов
  Materiały z konferencji Źródła do dziejów braci czeskich w bibliotekach i muzeach polskich. Kórnik-Poznań 26 listopada 2004
 • Słowo od Redakcji "Biblioteki"
 • Jolanta Dworzaczkowa Bracia czescy – kalwiniści – ewangelicy reformowani. Problem terminologii
 • Jolanta Dworzaczkowa Geneza i losy Postylli na ewangelie Jana Bytnera
 • Katarzyna Meller Bracia czescy w perspektywie historycznoliterackiej. Wiek XVI
 • Kamila Szymańska Źródła i materiały do dziejów braci w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie
 • Wiesław Wydra O kancjonale darowanym Jakubowi Ostrorogowi przez braci czeskich
Miscellanea
 • Żaneta Szerszknis Polskie strony www bibliotek uniwersyteckich i ich użytkownicy
 • Aleksandra Mikołajska Kilka uwag o trudnościach w katalogowym opracowaniu współczesnych czasopism
 • Sebastian Köppl Biblioteka Uniwersytecka w Bambergu. Biblioteka „młodego uniwersytetu w starym mieście”
Recenzje
 • Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej (Piotr Nowak)
 • Ten years, Ten trends. The Digital Future Report. Surveying the Digital Future. Year Four (Hanna Andruszko)
 • Michał Marian Grzybowski, Mądrość zbudowała sobie dom. 75-lecie Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku 1928- 2003 (Ryszard Nowicki)
Sprawozdania
 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2004 (oprac. Artur Jazdon)
 • Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2004 (oprac. Danuta Czaja)