Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rocznik "Biblioteka" arrow BIBLIOTEKA Nr 2 (11) Poznań 1998
"BIBLIOTEKA"
ISSN 1506-3615
Informacja o Roczniku "Biblioteka"
Zespół redakcyjny
Zasady dla autorów
Recenzenci
Zasady recenzowania
Rocznik "Biblioteka"
E-księgarnia
Kontakt

Wersja elektroniczna czasopisma Biblioteka jest publikowana na platformie czasopism UAM - PRESSto.

BIBLIOTEKA Nr 2 (11) Poznań 1998
Pełna treść dostępna w WBC

SPIS TREŚCI
 • Jerzy Kałążny: Motyw biblioteki w literaturze
 • Aleksandra Ochmańska: Prywatne księgozbiory wielkopolskie XVI w.
 • Andrzej Bendziński: Biblioteki klasztorne w Lądzie - historia i współczesność
 • Jan Pyzio: Stanistaw Taborowski. Zapomniany skrzypek i kompozytor XIX wieku w świetle korespondencji do Pauliny Wilkońskiej z lat 1854-1860
 • Katarzyna Krzak: Zagadka tryptykowego obrazka znalezionego w inkunabule
 • Alicja Spaleniak: Biblioteka Akademicka i jej czytelnicy. Próba podsumowania na podstawie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Zdzisław Szkutnik: Czasopisma elektroniczne - szanse i problemy
 • Hanna Warnke: Zarządzanie biblioteką wirtualną
 • Ryszard Bandurski, Andrzej Nowakowski: Przyczynek do planowania kadry w bibliotekach naukowych na przykładzie regulaminu Bibliotek Szkół Wyższych w Rosji
 • Monika Kundera: Współcześni wydawcy w Poznaniu v Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk: "Répertoire International de la Presse Musicale". Udział Polski w tym przedsięwzięciu bibliograficznym
 • Bogumil Skoczyński: Analityczny model przetargu na dostawę czasopism zagranicznych
  w prenumeracie dla wielkich bibliotek uczelnianych w Polsce
 • Sharon Connell: Powódź w Polsce
 • Andrzej Nowakowski: Słów kilka o ratowaniu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu zniszczonych przez powódź starodruków
 • Ewelina Kowalowa: Nowe moąliwości kształcenia zawodowego
 • Hanna Warnke: Muzeum Jana Gutenberga w Moguncji
 • Teresa Dachtera: BNF - najnowocześniejsza biblioteka świata?
  • Józef Miehat Chomiński, Teresa Dalila Turto: Katalog Dzieł Fryderyka Chopina, Kraków 1990 (Recenzja - Andrzej Jazdon)
  • Jacek Wojciechowski: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa-Kraków 1997 (Recenzja - Ryszard Bandurski)
  • Zofia Sokół: Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995, Rzeszów 1998 (Recenzja - Aldona Chachlikowska)
  • Nowak Piotr, Poznań jako ośrodek wydawniczy w dwudziestoleciu 1919-1939, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997 (Recenzja - Artur Jazdon)
  • Projekt poprawy polskiego systemu bibliotek szkól wyższych poprzez rozwój strategii doradztwa. Kielce 1997 (Recenzja - Alicja Spaleniak)
  • Ze współczesnych zagadnień nauki o informacji, Poznań 1997 (Recenzja - Artur Jazdon)
 • Wiesław Wydra: Pierwsze wrześniowe dni 1939 r. w poznańskiej Bibliotece Uniwersyteckiej we wspomnieniach ~ Zofii Kaweckiej
 • Andrzej Jazdon: Kornel Michałowski
 • Aldona Chachlikowska: Henryk Dąbrowski
 • Artur Jazdon: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej oraz sieci bibliotek zakładowych Uniwersytetu im, A. Mickiewicza w Poznaniu za rok 1997