Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Publikacje arrow Publikacje Pracowników BU arrow Publikacje Pracownikow BU - ROK 2005
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Publikacje Pracownikow BU - ROK 2005
 • Andruszko Hanna, Bibliografia sztuk teatralnych Izaaka E.Babla ZMIERZCH i MARIA wystawionych na scenach polskich. W: Cz. Andruszko, Izaak Babel na scenach polskich. Poznań, Wydawnictwo UAM, 2005, s.61-80
 • Andruszko Hanna, Bibliografia realizacji teatralnych dramatów ZMIERZCH i MARIA na scenach polskich w latach 1966-1999. Tamże, s.39-60
 • Andruszko Hanna (rec.), The years, ten trends. The digital Future Report. Surveying the Digital Future. Year Four (University of Southern California Los Angeles 2004). W: Biblioteka nr 9 (18) , Poznań 2005, s.219-225
 • Chachlikowska Aldona, Kulturotwórcza rola biblioteki naukowej na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność. Materiały konferencyjne. Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej15-17.06 2005. Poznań 2005, t.1, s. 135-143
 • Chachlikowska Aldona, Elektroniczny informator. W: Panorama Wielkopolskiej Kultury nr15/2005, s.4
 • Czaja Danuta (oprac.), Sprawozdanie z działalności Bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno - informacyjnym za rok 2004. W: Biblioteka R. 9 (18), 2005, s. 253-277.
 • Dybizbański Marek, Powtórzenie cudu (aż nadto) greckiego. O eksperymencie Ludwika Łętowskiego. W: Problemy tragedii i tragizmu. Białystok, 2005 Instytut Filologii Polskiej UB, s.415-428
 • Dybizbański Marek, Romantyczna futurologia. Kraków 2005, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Krakowskiej , s.398
 • Gmerek Katarzyna, Źródła celtyckie w Internecie. W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2005 (65) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/65/gmerek.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187
 • Gmerek Katarzyna, Emily i Dorothea Gerard - nieznane pisarki szkockie w Polsce.W: Biblioteka nr 9 ( 18 ), Poznań 2005, s.11-26.
 • Górny Mirosław, Skutecki Jakub, Problemy udostępniania zbiorów ikonograficznych w bibliotekach cyfrowych, http://www.inib.uj.edu.pl/konfer/ki/index.html
 • Hatłas Jerzy, Grobowce kopułowe w Tracji (V-III wiek przed Chr.). W: Folia Praehistorica Posnaniensia , t.13/14, 2005, s.187-213
 • Hatłas Jerzy, Les images gravées sur les quatre anneaux découverts récemment dans l'ancienne Thrace. W: Orpheus, vol.15, 2005, s.29-31
 • Hatłas Jerzy, Żyromski Marek. Nacjonalnyje menszinstva v sovremennoj Polsze s toczki zrenija izbrannych domasznich sajtov. W: Educaţiă multiculturală, Chişinău 2005, s.75 - 78
 • Hatłas Jerzy, Żyromski Marek, The military diplomas in the Roman Empire. The archeological and historical interpretation of ancient bronzes. W: The Antique Bronzes: Typology, Chronology, Authenticity. The Acta of the 16th International Congress of Antique Bronzes, Organized by The Romanian National History museum, Bucharest., May 26th- 32st, 2003. Bucharest 2004, s.481-488 ( ukazało się w 2005r.)
 • Hatłas Jerzy, THE MOST IMPORTANT SEPULCRAL DISCOVERIES ON TERRITORY OF ANTIQUE THRACE IN YEARS 1972 - 2005 (ON MARGIN OF TEN CONGRESSES OF THRACOLOGY), ''Revista Arheologica'', Serie Noua, Vol. 1, nr. 2 (red. E. Sava), Chisinau, 2005, s. 277-284.
 • Hatłas Jerzy, The presentation of ''investiture'' in thracian art. W: Society and Religions. Studies in Greek and Roman History. Toruń 2005, s.51-62
 • Hatłas Jerzy, Trakowie, Grecy i Rzymianie na ziemiach bułgarskich oraz europejskiej części Turcji w starożytności w kategoriach swój - obcy. W: Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. Słowiańszczyzna Południowa, Poznań 2005, t.3, s.237-243
 • Hatłas Jerzy, Wapienne konstrukcje grobowców tak zwanego ''macedońskiego'' typu Kirklareli A oraz Kirklareli C (Wschodnia Tracja). W: Analele Asociaţiei a Tinerilor Istorici din Moldova. 2005, t.6, s.21- 24
 • Jazdon Andrzej, Bo jest w orkiestrach wojskowych jakaś siła. W: Kronika Miasta Poznania 2005, nr1, s 328-335, il.
 • Jazdon Andrzej, Mieczysław Karłowicz -Pieśń majowa. Poznań 2005, Seria: Antiquitates Minutae
 • Jazdon Andrzej - Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa,
  http://www.inib.uj.edu.pl/konfer/ki/index.html
 • Jazdon Artur, Biblioteki i Archiwa. W: Poznański bedeker Kulturalny. Poznań 2005, s.154-165
 • Jazdon Artur, Aleksiński Jan, Korzenie Solidarności w przesłaniu pomnika Poznańskiego Czerwca'56. Poznań, 2005 ss.24
 • Jazdon Artur (oprac.), Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji. Opracowany przez S.Cisek, Z.Gębołysia, H.Holendra, A.Jazdona, B.Sosińską-Kalatę. Warszawa 2005, Wydawnictwo SBP, ss.12
 • Jazdon Artur, Miejsce biblioteki w medializacji nauki. W: Biblioteka, R.9(18), 2005, s.95-110
 • Jazdon Artur, O nowych stanowiskach, specjalnościach, zawodach, czyli czy bibliotekarz to ... nadal bibliotekarz?. W: Innowacyjność zawodowa i organizacyjna w bibliotekach. Zielona Góra 2005, s.39-54
 • Jazdon Artur, Poznańskie XIX - wieczne czasopisma satyryczne. W: Roczniki Biblioteczne, R.49, 2005, s.229-241
 • Jazdon Artur (oprac.), Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2004. W: Biblioteka R. 9 (18), 2005, s. 229-252.
 • Jazdon Krystyna (oprac.), Pisma satyryczno -humorystyczne (1862-1876). Seria: Spis Zawartości Prasy Wielkopolskiej. Poznań 2005, ss.64
 • Kaleta Łukasz, O żonglowaniu z dala od Julinka.W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2005 (67) czerwiec/lipiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/67/igo.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187
 • Kaleta Łukasz, Pstrykanie światu zdjęć. W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2005 (67) czerwiec/lipiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/67/igo.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187.
 • Karpowicz Andrzej, Wolnomularstwo. W: Britannica, Edycja Polska. Poznań 2005, Wydawnictwo Kurpisz, s.72-82,il.
 • Lamberti Maria, Portal internetowy włoskiej firmy E.S. Burioni Ricerche Bibliografiche z Genui jako istotne źródło informacji dla bibliotekarzy, W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2005 (65) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/65/lamberti.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187
 • Łopaczyk Justyna, Świstek-Oborska Bożena, Przebudzenie z letargu.... Opracowanie rzeczowe w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Bibliotekarz, nr 6/2005, s.
 • Marcinkowski Piotr, Bibliotekarz. Stereotyp czy wizerunek? W: Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich Rzeszów-Czarna 1-3 czerwiec 2005, s. 93 - 106, Rzeszów 2005
 • Marcinkowski Piotr, Czy bibliotekarz zna język czytelnika? W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2005 (65) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/65/marcinkowski.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187
 • Mikołajska Aleksandra, Kilka uwag o trudnościach w katalogowym opracowaniu współczesnych czasopism. W: Biblioteka R.9 (18), 2005, s.191-197
 • Nowakowski Andrzej, Deutschsprachige Presse aus Grosspolen und Pommern in den Bestanden der Universitat zu Poznań. ''IIE aktuell'' Nr.28 (September 2005) Berlin
 • Skoczyński Bogumił, Universalnaja akademiczeskaja Biblioteka Poznanskogo Universiteta - ot biblioteki peczatnych fondov k biblioteke elektronnych resursov. W: Biblioteka R.9 (18), 2005, s.111-140. (Referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet w Kijowie)
 • Skutecki Jakub, (rec.) Powiat jarociński na dawnych pocztówkach. W: Zapiski jarocińskie nr1, Jarocin 2005
 • Skutecki Jakub, Zawstydzanie Picassa, czyli fałsz i manipulacja na widokówkach dawnego Poznania .W: Images. Vol. III, nr 5-6, Gniezno 2005
 • Skutecki Jakub, Zestawy pocztówek. Wielkopolska, Poznań, Święty Marcin, Poznańskie pomniki, Poznańskie Kościoły, Poznańskie świątynie, Pozdrowienia z Puszczykowa. Poznań 2005, Biblioteka Uniwersytecka
 • Szerksznis Żaneta, Polskie strony WWW bibliotek uniwersyteckich i ich użytkownicy. W: Biblioteka, R.9(18), 2005, s.183-189.
 • Szerksznis Żaneta, Polish Academic Web Sites and Their Users, Conference paper, INFORUM 2005: 11th Annual Conference on Professional Information Resources, Prague 23-26 May 2005 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2005. Available at: http://www.inforum.cz/inforum2005/english/sbornik.php. ISSN 1801-2221
 • Wydra Wiesław, Kalendarz na rok 1500. Seria: Antiquitates Minutae. Poznań 2005
 • Wydra Wiesław, O kancjonale darowanym Jakubowi Ostrorogowi przez braci czeskich. W: Biblioteka R. 9 (18), 2005, s.175-181.
 

Zobacz także:

» Kontakt w sprawie publikacji
  i wydawnictw

» Informacje o sprzedaży
» Publikacje online

Wystawa
XXIII Poznańskiego Przeglądu Książki Naukowej