Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Publikacje arrow Publikacje Pracowników BU arrow Publikacje Pracowników BU - ROK 2004
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Publikacje Pracowników BU - ROK 2004
 • Andruszko Hanna, Chipy - nowa jakość w bibliotekach. W: Biblioteka 8(17)/2004, s. 211- 227
 • Andruszko Hanna (rec.), Duncan McKay, Effective financial planning for library and information services. W: Biblioteka 8(17)/2004, s. 266- 269
 • Biblioteka, nr 8(17) Poznań 2004, ss.339
 • Czaja Danuta (oprac.), Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2003. W: Biblioteka 8(17)/2004, s. 325-339
 • Dybizbański Marek, Polszczyzna wobec rewolucji przemysłowej. W: Literatura i język. Red. K. Meller, K. Trybu, Poznań 2004, s. 261- 272
 • Gmerek Katarzyna, Parczewski the Bard. W: Polish - Anglosaxon Studies, nr 10-11/2003, s. 29-36 (ukazał się fizycznie w 2004 roku)
 • Hatłas Jerzy, Kwestia bogatych pochówków kobiecych w antycznej Tracji. W: Folia Praehistorica Posnaniensia, nr 12/2004, s. 299- 310
 • Hatłas Jerzy, The monuments of sepulchral architecture in Kazanlăk Valley - tombs or temples. W: Orbis Antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca 2004, s. 881-886
 • Hatłas Jerzy, Urbanizacja Tracji w przededniu oraz w epoce hellenistycznej. W: Miasto w starożytności. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Poznań 19-21 wrzenia 2002 r. 'Xenia Posnaniensia'. Monografie. Vol. 3, Poznań 2004, s. 69-87
 • Hatłas Jerzy, Symboliczna, ideologiczna i propagandowa wymowa trackich grobowców kopułowych (V-III wiek przed Chr.). W: Ideologia i propaganda w starożytności. Materiały konferencji PTH, Rzeszów 12-14 września 2000, pod red. L. Morawieckiego i P. Berdowskiego, Rzeszów 2004, s. 171-183
 • Hatłas Jerzy, Thrakisches Erbe in Ostthrakien. W: Thracians and Circumpontic Word. Proceedings of the Ninth International Congress of Tracology, Chişinău - Vadul lui Vodă 6 - 11 September 2004, T. II, Chişnău, s. 246-262
 • Hatłas Jerzy, Nowości w księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej. W: Życie Uniwersyteckie, nr 2(130)/2004, s. 8.
 • Idczak Małgorzata, Druki oficyny Manucjuszów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka 8(17)/2004, s. 25- 47
 • Jagielska Maria, Źródła rękopiśmienne do Powstania wielkopolskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Katalog źródeł i materiałów. Red. S. Sierpowski, Poznań 2002 (włc. 2004) nr 1154-1483, s. 141-170
 • Jazdon Andrzej, M. Karłowicz. W: Pieśń majowa. Poznań 2004, Antiqutates Minutae
 • Jazdon Andrzej, Stare organy w nowym kościele. W: Kronika Miasta Poznania, nr 1/2004, s. 138-143, il.
 • Jazdon Artur, Zarządzanie marką w bibliotece. W: Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach. Poznań. Wyższa Szkoła Bankowa, 2004, s. 71-78
 • Jazdon Artur, Jazdon Krystyna, O próbach wyznaczenia standardów dla polskich bibliotek naukowych. W: Standardy biblioteczne. Wzorce i doświadczenia Unii Europejskiej. Warszawa 2003, s.38-54 (ukazało się 2004)
 • Jazdon Artur, Ciążeńskie masoniki. Historia zbiorów masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Kronika Wielkopolski, nr 2(110)/2004, s. 51-55
 • Jazdon Artur, IX Poznański Przegląd Książki Naukowej. W: Kurier Wydawniczy, nr 1/2004, s.16
 • Jazdon Artur, Janina Dydowicz (3.09.1930 - 16.12 2003). W: Bibliotekarz, nr 4/2004, s.27-29
 • Jazdon Artur, Janina Dydowicz (3.09.1930 -16.12.2003). Wspomnienie pośmiertne. W: Biblioteka 8(17/2004, s. 275-280
 • Jazdon Artur, Bibliografia prac dr Janiny Dydowicz. W: Biblioteka 8(17)/2004, s. 281-286
 • Jazdon Artur, Lembicz Ewa, Organizacja dostępu do czasopism i baz danych. W: Życie Uniwersyteckie, 4/2004, s.12
 • Jazdon Artur, Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce. W: Bibliotekarz, 4/2004, s. 20-21
 • Jazdon Artur, Biblioteka szkoły wyższej niepaństwowej - klient czy partner? (dostęp: www.wsei.pl/biblioteka/materiały/referaty)
 • Jazdon Artur, Lobbing w bibliotece? W: Public relations. Biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie. Red. Nauk. M. Kocójowa. Kraków 2004, s. 40-44
 • Jazdon Artur, Problematyka organizacji zasobów w nowoczesnej bibliotece akademickiej. (dostęp) http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/nba/jazdon.artur.php
 • Jazdon Artur, Wakacje w Bibliotece Uniwersyteckiej. W: Życie Uniwersyteckie, 9/2004, s. 20
 • Jazdon Artur (rec.), Studia nad językiem, informacją i komunikacją, pod red. Wandy Krzemińskiej i Piotra Nowaka. W: Biblioteka 8(17)/2004, s. 263-266
 • Jazdon Artur (oprac.), Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2003. W: Biblioteka 8(17)/1004, s. 287-313
 • Jeliński Bogusz, Za dużo spekulacji. Czekając na dywidendę. W: Nasz Rynek Kapitałowy, nr 4/5 2004, s. 12-14
 • Jeliński Bogusz, Strategia na niedorozwój. W: Nasz Rynek Kapitałowy, nr 7/2004, s. 14,15
 • Jeliński Bogusz, MaxDB w praktyce, W: Software 2.0, nr 12/2004, s. 24-27
 • Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji. Oprac. przez S. Cisek, Z. Gębołysia, H. Hollendra, A. Jazdona, B. Sosińską-Kaletę. W: Bibliotekarz, 9/2004, s. 3-6
 • Kowal Ewelina (oprac.), A bibliography of publications in economic and social history printed in Poland in 1996. W: Studia Historiae Oeconomicae, vol. 25, Poznań 2004, s. 135 - 168.
 • Łopaczyk Justyna (rec.), Informacja europejska w polskich bibliotekach publicznych. W: Biblioteka 8(17)/2004, s. 260-262
 • Łopaczyk Justyna (rec.), Irena Borecka, Sylwia Wontorowska- Roter, Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. W: Biblioteka 8(17)/2004, s. 247- 249
 • Łopaczyk Justyna (rec.), ks. Piotr Tomasik, Religia w dialogu z edukacją. W: Katecheta 9/2004, s. 82-83
 • Osiegłowski Janisław, Probleme und Perspektiven der Bestanderhaltungen in Polen. W: Brandenburgische Archive 23/2004, s. 4- 6
 • Osięgłowski Janisław, Kilka uwag na marginesie opracowania dziejów Międzychodu. W: Materiały z I Światowego Kongresu Międzychodzian - 14-26 wrzesień 2004 ( dwie wersje: polska i niemiecka), Międzychód 2004, s. 10- 14
 • Poznański Zygmunt, J. Pierożyński i początki ery druku. W: Biblioteka, nr 8(17)/2004, s. 269-274
 • Praczyk-Jędrzejczak Małgorzata, Functional Requirements for Bibliografic Records (FRBR) - nowy model opracowania zbiorów bibliotecznych. W: Biblioteka, nr 8(17)/2004, s. 143-153
 • Skutecki Jakub, Gminy powiatu poznańskiego, Poznań 2004, Kwartet, ss. 92
 • Skutecki Jakub, Zestawy pocztówek (Jeżyce, Łazarz, Wilda, UAM), Poznań 2004
 • Szerksznis Żaneta, Kozak Halina, Witryna domowa biblioteki a użytkownik - sposoby przyjaznej komunikacji, s. 4, X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez IINiB Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 31 maja - 1 czerwca 2004 r., p.t. : Profesjonalna informacja w Internecie (Referaty wydane na płycie CD)
 • Szulc Aleksandra, Dokumenty życia społecznego - sprawozdanie ze spotkania środowiska bibliotekarzy. W: Przegląd Wielkopolski 1-2(63-64)/2004, s. 104-107
 • Wesołowska-Mis Hanna, Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy Biblioteki uniwersyteckiej i sieci bibliotek zakładowych UAM oraz bibliotek należących do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych'. W: Bibliotekarz nr 3/2004, s. 21- 24
 • Wichlińska Ewa, Utwory Michała Czajkowskiego w Wielkopolsce w l. 1832-1863. W: Biblioteka, nr 8(17) 2004, s. 63-80
 • Wieland Hanna (oprac.), Warta, Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu 1874-1890, cz.2, Spis zawartśoci prasy wielkopolskiej, zeszyt 16 cz. 2, Poznań 2004, ss. 54
 • Wójcik Rafał, Strzelecka Anna (tłum.), Żywoty biskupów. W: Katalogi biskupów poznańskich. Oprac. J. Wiesiołowski. Poznań 2004, s. 91- 174
 • Wójcik Rafał (tłum.), Franciszek Rzepicki, Żywoty biskupów. W: Katalogi biskupów poznańskich, Poznań 2004, s. 91-173
 

Zobacz także:

» Kontakt w sprawie publikacji
  i wydawnictw

» Informacje o sprzedaży
» Publikacje online

Wystawa
XXIII Poznańskiego Przeglądu Książki Naukowej