Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Publikacje arrow Publikacje Pracowników BU arrow Publikacje Pracowników BU - ROK 2002
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Publikacje Pracowników BU - ROK 2002
 • Aleksiński Jan, Jeszcze o Stefanie Wyszyńskim [nieznane listy p.o. rektora seminarium we Włocławku księdza Stefana Wyszyńskiego ze zbiorów Pracowni Rękopisów BU]. W: Życie Lubrańca, 11/2002, s.9, il.
 • Aleksiński Jan, Rozmyślania. W: Życie Lubrańca, 10/2002, s.2
 • Andruszko Hanna (rec.), The Open Library. Financial and Human Aspects. Documentation of the New Library Buildings in Europe. W: Biblioteka, 6(15) 2002, s. 179-181
 • Bąbol Emilia (tłum.), Literatura polska w Kaiser- Wilhelm- Bibliothek. W: Biblioteka, 6 (15) 2002, s. 57-60
 • Chachlikowska Aldona, Poglądy ziemiaństwa Wielkiego Księstwa Poznańskiego na rolę pracy kobiet w czasach kryzysu rolnictwa i własności ziemskiej w latach 80. i 90. XIX wieku. W: Wizje i rzeczywistość. Studia o społeczeństwie, gospodarce i polityce. Poświęcone Profesorowi doktorowi Czesławowi Łuczakowi w 80. rocznicę urodzin. Poznań 2002, s. 98-103
 • Chachlikowska Aldona, Praca naukowa i dydaktyczna w bibliotekach uczelnianych i możliwości jej efektywnego realizowania. W: Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Poznań 13-15.11.2002. Poznań 2002, s. 171-186
 • Głowacka Małgorzata, Polonizacja księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1919-1920. W: Biblioteka, 6(15) 2002, s. 87- 96
 • Hatłas Jerzy, Dziecko w rzymskiej prowincji Mezji w świetle łacińskich inskrypcji nagrobnych. W: Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Starożytność- średniowiecze, t.1, Bydgoszcz 2002, s. 162-166
 • Hatłas Jerzy, Grobowce trackie tak zwanego ''macedońskiego'' typu na obszarze Bułgarii oraz Turcji europejskiej w późnej epoce żelaza- uwagi wstępne. W: Studia nad kulturą antyczną II, Opole 2002, s. 95 - 115
 • Hatłas Jerzy, Konstruktionsreiche Grabanlagen der thrakischen Aristokratie (5-3. Jh. v. Chr). W: Proceedings of the Eighth International Congress of Thracology. Thrace and the Aegean. Sofia- Yambol, 25-29 September 2000, Vol. II, Sofia 2002, s. 487-499 [Summary: J. Hatłas, The rich construction tombs of Thracian aristocracy (V-III c. BC). Osmi Mezdunaroden Kongres po Trakologija. Trakija i Egeida. Sofija- Jambol, 25-29 septemvri 2000/ Eight International Congress of Thracology. Thrace and the Aegean. Sofia- Yambol, 25-29 September 2000, Rezjumeta- Summaries, s. 42- 43]
 • Jazdon Andrzej, Bibliografia chopinowska 1996-2000. W: Roczniki chopinowskie 24/25. Warszawa 2001 (ukazało się w 2002), s. 144-200, indeks
 • Jazdon Andrzej, ...Jeden z najcelniejszych artystów naszych... W: A. Vogt, Pamiątka Ruhberga 'Mazur'. Poznań 2002, Antiquitates Minutae, s. 3-4
 • Jazdon Andrzej, ...Muzyka jest moim posłannictwem. Zygmunt Latoszewski. W: Operomania, 4/5 2002, s. 7-8, il.
 • Jazdon Andrzej, Nitrowski. W: Encyklopedia Muzyczna PWM, Kraków 2002, t.7, s. 75-76
 • Jazdon Andrzej, Nowaczyk Erwin. W: Encyklopedia Muzyczna PWM Kraków 2002, t.7, s. 113-114
 • Jazdon Andrzej, Pieśń o Skrzyneckim. Poznań 2002, Antiquitates Minutae, ss.4, il.
 • Jazdon Andrzej, Starosądecki fragment muzyczny. Poznań 2002, Antiquitates Minutae, ss.4, il.
 • Jazdon Andrzej, ''W sercach naszych prawdziwy szacunek'' czyli co mieszkańcy XIX- wiecznego Poznania wiedzieli o Moniuszce. W: Vivat Pan Moniuszko! Opowieść o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki. Widowisko Barbary Wachowicz. Poznań 2002, s. 22-30, il.
 • Jazdon Artur, VII Poznański Przegląd Książki Naukowej. W: Przegląd Wielkopolski, R.16:2002, nr 3/4, s. 63-64
 • Jazdon Artur, LIBRARIUS w bibliotekach. W: Forum Akademickie, 2/2002, s. 68-70
 • Jazdon Artur, O ocenie i kategoryzacji bibliotek. EBIB, 37/2002 (http://ebob.oss.wroc.pl)
 • Jazdon Artur, Podsumowanie programu LIBRARIUS Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W: Bibliotekarz, 2/2002, s. 22-24
 • Jazdon Artur, Realizacja hasła ''użytkownik naszym królem'' w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Unowoczenianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Opole 2002, s. 31- 42
 • Jazdon Artur, (rec.): Nowak Piotr, Wybrane problemy efektywnoci polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki. Poznań 2000. W: Biblioteka, 6(15) 2002, s. 175-177
 • Jazdon Artur, Rudolf Focke - Dyrektor Kaiser Wilhelm Bibliothek. W: Biblioteka, 6(15) 2002, s. 69-74
 • Jazdon Artur, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2001. W: Biblioteka, 6(15)2002, s. 191- 218
 • Jazdon Artur, Chachlikowska Aldona (red.), Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Poznań 13-15.11.2002. Poznań 2002.
 • Jazdon Artur, Współpraca bibliotek naukowych m. Poznania - doświadczenia i projekty. W: Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników. [CD-ROM]. Warszawa 2002
 • Jazdon Artur, Zbiory specjalne- luksus czy narodowy obowiązek? W: Stan i potrzeby polskich bibliotek akademickich. Poznań 2002, s. 149-170
 • Jazdon Krystyna, Kaiser- Wilhelm- Bibliothek w polskojęzycznej prasie wielkopolskiej lat 1898-1903. Biblioteka, 6(15) 2002, s. 81-86
 • Jazdon Krystyna, Orędownik Naukowy 1840-1846. Spisy zawartości Prasy Wielkopolskiej. Zeszyt 18. Poznań 2002, ss. 74
 • Jazdon Krystyna, Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych. Poznań 13-15.11.2002. Sprawozdanie z konferencji. EBIB, 11(40), (http://ebib.oss,wroc.pl)
 • Kozakowa Halina, Lamberti Maria, Zaspokajanie potrzeb informacyjnych społeczności akademickiej w codziennej działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Udział bibliotek akademickich w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce- potencjał, możliwości, potrzeby. Materiały z konferencji naukowej z okazji 50-lecia Akademii Techniczno- Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Bydgoszcz- Klonowo, 15-17.V.2002. Bydgoszcz 2002, s. 93-97
 • Lamberti Maria, Elektroniczne źródła informacji naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej. W: Życie Uniwersyteckie, nr 7-8(111-112) 2002, s. 31-32
 • Łopaczyk Justyna, Od Hartwiga do KABY... Katalog rzeczowy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, W; Biblioteka, 6(15) 2002, s. 97- 114
 • Michałowski Rafał, Mapa Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Poznań 2002, Antiquitates Minutae, ss.4, il.
 • Nikisch Jan Andrzej, Rucińska- Nagórny Anna, Projekt EIFL- dostęp do informacji naukowej w epoce globalizacji. W: Informacja, wiedza, gospodarka /pod redakcją Wandy Pindlowej i Diany Pitruch-Reizes/; Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2001. Seria Prace PTIN nr 4, s.403 - 408
 • Piejko Renata, Na marginesie wykazu darczyńców Kaiser- Wilhelm- Bibliothek. W: Biblioteka, 6(15) 2002, s. 75-80
 • Piejko Renata (tłum.), Założenie Kaiser- Wilhelm- Bibliothek w Poznaniu w latach 1898 do 1902 przedstawione przez Zarząd Kaiser- Wilhelm- Bibliothek. Poznań 1904. W: Biblioteka, 6(15) 2002, s. 17-56
 • Skutecki Jakub (tłum.), Geiger Zeidler- Budowa Kaiser- Wilhelm- Bibliothek. W: Biblioteka, 6(15) 2002, s. 61-68
 • Skutecki Jakub, Ikonograficzny drobiazg z dziejów Kaiser- Wilhelm- Bibliothek. W: Biblioteka, 6(15), Poznań 2002, s. 115- 120
 • Skutecki Jakub, Litografia z 12 widokówkami Poznania. Poznań 2002, Antiquitates Minutae, ss.4, il.
 • Sławiński Zbigniew (rec.), Svodnyj katalog russkoj knigi 1801- 1825 (zbiorczy katalog książek rosyjskich 1801-1825), t.1: A-D. Moskwa 2000. W: Biblioteka, 6(15) 2002, s. 177-179
 • Wilgosiewicz- Skutecka Renata (tłum.), P. Bret, Egipt w czasach Napoleona. Poznań 2002, ss.288
 • Wójcik Rafał, Domine memoriale tuum in generationem et generationem. O krakowskim traktacie Opusculum de arte memorativa z 1504 roku. W: Studia Warmińskie, 2002, s. 115-130
 • Wójcik Rafał, Poeta czy prorok? O samoświadomości poetyckiej w twórczości Archipoety. W: Symbolae Philologorum Posnaniensum Graecae et Latinae, XIV, 2002, s. 127-137
 

Zobacz także:

» Kontakt w sprawie publikacji
  i wydawnictw

» Informacje o sprzedaży
» Publikacje online

Wystawa
XXIII Poznańskiego Przeglądu Książki Naukowej