Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Publikacje arrow Publikacje Pracowników BU arrow Publikacje Pracowników BU - ROK 2000
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Publikacje Pracowników BU - ROK 2000
 • Aleksiński Jan, Fragment reymontowskiego księgozbioru z Kołaczkowa (?) w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka, 4(13) 2000, s. 26-33
 • Aleksiński Jan, Nasza Polska Wigilia. W: Życie Lubrańca, 12/2000, s.1, il.
 • Aleksiński Jan, Teatr w Lubrańcu i okolicy w dwudziestoleciu międzywojennym. W: Życie Lubrańca, 5/2000, s.5
 • Aleksiński Jan, Uczucia wyryte w kamieniu. W: Życie Lubrańca, 10/2000, s.1,3, il.
 • Aleksiński Jan, Utrwaleni w kadrze. W: Życie Lubrańca, 9/2000, s. 8, il.
 • Chachlikowska Aldona, Olszewska Helena, Rola Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w przygotowaniu medialnym studentów i pracowników UAM. W: Edukacja Medialna, 4/2000, s. 51-53
 • Gmerek Katarzyna, Radość smutku: Albo turystyczne i literackie podróżowanie po krajach celtyckich 1790-1851. W: Gazeta Bretońska, 2/2000, s. 4-7
 • Grażyńska Iuliana, Na marginesie wystawy ''Polacy w Rumunii - 60 rocznica''. W: Biblioteka, 4(13) 2000, s. 124-126
 • Iwaszkiewicz Justyna, RBT - państwowy organ do spraw dokumentacji specjalistycznej i bibliotek naukowych w Norwegii. W: Biblioteka, 4(13) 2000, s. 113 -118
 • Jagielska Maria, ''Reymontiana'' wśród nowych zabytków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka, 4(13) 2000, s. 9 - 18
 • Jagielska Maria, Nowe listy Reymontów z lat 1908-1913 do Salomei, Julii i Zofii Niemierów. W: Biblioteka, nr 4(13)2000, s.19 - 25
 • Jazdon Andrzej, Jerzy Młodziejowski - w 15 lecie śmierci. W: Biblioteka, 4(13) 2000, s. 119 -123
 • Jazdon Andrzej, Glossa, W: Biblioteka, nr 4(13)2000, s. 132
 • Jazdon Andrzej (rec.), I muzyka bywa misją... J. Trilupajtiene - Jezuitu muzikane veikla Lietuvoje. Vilno 1995. W: Przegląd Powszechny, nr 6(946)2000, s. 367-371
 • Jazdon Andrzej, Muchenberg Bohdan. W: Encyklopedia PWM, t.6, Kraków 2000, s. 434-435
 • Jazdon Andrzej (red.), D. Piątkowski - Encyklopedia Jazzu. T.1-2, Poznań 2000
 • Jazdon Andrzej, Słowniczek ważniejszych terminów. W: D. Piątkowski- Encyklopedia Jazzu, t.1, Poznań 2000, s. 34-37
 • Jazdon Andrzej, ''U artystów dobre chęci jak u dyrekcji pochwalić należy'' czyli jak ''Halkę'' w Poznaniu kiedyś wystawiano. W: Halka. Poznań 2000, s.23-35, il.
 • Jazdon Artur, Działalność Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych. W: Bibliotekarz, 9/2000, s.3- 4
 • Jazdon Artur, Finanse bibliotek uniwersyteckich w Polsce. Problemy i propozycje. W: Przegląd Biblioteczny, nr 1/2 z 2000, s. 59- 76
 • Jazdon Artur, Finansowanie bibliotek uczelnianych. W: Forum Akademickie, 10/2000, s. 34-37
 • Jazdon Artur, Najstarsze drukowane kalendarze poznańskie. W: Kronika Miasta Poznania, 4/2000, s. 205-220
 • Jazdon Artur, O kategoryzacji bibliotek czyli czy warto porównywać biblioteki, a jeśli tak to jak, po co, dla kogo i kto miałby to robić. W: Standaryzacja kosztów w bibliotekach naukowych. Lublin 2000, s. 61-89
 • Jazdon Artur, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w roku 1999. W: Biblioteka, 4(13)2000, s. 141- 159
 • Jazdon Artur, Unde venis? W: EBIB nr 10/2000(18) (http://ebib.oss.wroc.pl)
 • Jazdon Artur, Rucińska Anna, Wdrożenie systemu bibliotecznego HORIZON w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz w bibliotekach systemu biblioteczno- informacyjnego UAM w Poznaniu. W: Biblioteka, 4(13) 2000, s. 87-97
 • Jazdon Krystyna, Przegląd Wielkopolski, Historyczny i Literacki 1867, 1869; Tygodnik Wielkopolski 1871-1874. Spis Zawartości Prasy Wielkopolskiej. Zeszyt 15, Poznań 2000, ss. 128
 • Jazdon Krystyna, Przegląd Poznański 1845-1865. Spis Zawartości Prasy Wielkopolskiej. Zeszyt 14, Poznań 2000, ss. 118
 • Karpowicz Andrzej, Katalog druków współczesnych w zbiorach masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu: wg stanu z dnia 31 grudnia 1998. Nimes, C. Lacour; Poznań, 2000, ss.205
 • Kowalowa Ewelina, Kowal Stefan, Kulturowo- polityczne oblicze ulic Poznania (1815-1939). W: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1-2/1999 (druk 2000), s. 249-267
 • Lembicz Ewa, Biblioteka i Czytelnia Austriacka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W: Biblioteka, 4(13) 2000, s. 64- 76
 • Olszewski Tomasz, Kurs szkoleniowy dla specjalistów informacji prawniczej, Asser College Europe 1999. W: Biblioteka, 4(13) 2000, s. 98-106
 • Paluszkiewicz Anna, Padziński Andrzej (rec.),*****Śliwińska Maria, 'Każdy sądzi według siebie' czyli odpowiedź na recenzję. W: Biblioteka, 4(13) 2000, s, 138-140
 • Poznański Zygmunt, Protokół z pewnej narady, czyli mały przyczynek do czasów gdy bibliotekarze byli ''inżynierami dusz ludzkich''. W: Biblioteka, 4(13) 2000, s. 34-46
 • Rodzielska Ewa, Czytelnia Niemiecka Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka, 4(13) 2000, s. 77- 86
 • Skoczyński Bogumił, Klaus-Dietrich Staemmler (1921-1999) - przyjaciel literatury polskiej. W: Biblioteka, 4(13) 2000, s. 57- 63
 • Skutecki Jakub, Poznań na widokówkach z lat 1893-1918 ze zbiorów ikonograficznych BU w Poznaniu. Poznań, 2000 (z CD), ss.240
 • Sławiński Zbigniew (rec.), Uprawlenije Sowremiennoj bibliotekoj. Nastolnaja kniga menadżera. W: Biblioteka, 4(13) 2000, s. 135,136
 • Spaleniak Alicja (rec.), Biblioteki publiczne w Unii Europejskiej. Opracowała G. Lewandowicz. W: Biblioteka, 4(13) 2000, s. 136- 138
 • Wydra Wiesław, ''Historia Polonica'' Jana Długosza z roku 1614 odnaleziona. W: Biblioteka, 4(13) 2000, s.107-112
 

Zobacz także:

» Kontakt w sprawie publikacji
  i wydawnictw

» Informacje o sprzedaży
» Publikacje online

Wystawa
XXIII Poznańskiego Przeglądu Książki Naukowej